warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Výchovný poradce: Mgr. Olga Poskerová

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017

Pondělí            9.50 - 10.35 hod.

Pátek              11.40 - 12.25 hod.

- konzultace i v jinou předem sjednanou dobu!

tel. ZŠ Slezská:    558 713 376

mobil VP:             777 855 144

e-mail. adresa:     poskerova@zshrabina.cz
 

Hlavní oblasti výchovného poradenství:

  • kariérové poradenství
  • pedagogicko-psychologické poradenství
  • péče o integrované žáky, vytváření podmínek pro zdravý psychický, sociální a mravní vývoj žáků
  • péče o nové žáky přicházející v průběhu školního roku
  • podmínky pro vzdělávání nadaných žáků
  • spolupráce s odbornými institucemi

 


Jak se odvolat v případě nepřijetí na střední školu

Rodičům a zákonným zástupcům našich žáků přinášíme důležité informace týkající se přijímacího řízení do středních škol ve škol. roce 2013/2014. Bližší informace je možné dále získat od výchovných poradců obou našich škol: Mgr. Harokové (ZŠ Ostravská), Mgr. Poskerová (ZŠ Slezská).

Vzory přihlášek naleznete v přílohách!

V přílohách najdete i vzor možného odvolání se proti nepřijetí uchazeče.