Zápis ze 7. schůze SRPŠ

viz příloha


Zápis ze schůze SRPŠ č. 6

Zápis č. 6 ze schůze SRPŠ Hrabina se sídlem Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín konané dne 23. 3. 2017

Omluveni: viz. prezenční listina
Host, Mgr. Helena Warcopová, Mgr. Bára Raszyková

1. Přivítání, prezence,

2. Vyhodnocení Karnevalu

3. Plán akcí na II. pololetí+hlasování

4. Závěr a termín další schůzky

ad 1 Schůzi zahájila pí. Ciompová přivítáním všech přítomných, podepsání prezenční listiny. Schůzky se zúčastnilo 13členů výboru.

ad 2 Vyhodnocení KARNEVALU – karneval hodnocen rodiči jako velmi úspěšný.

         Příjmy 37 737 Kč
         Výdaje 20 668 Kč
         Zisk 17 069 Kč
 
         Úpravy organizace karnevalu viz příloha, hlavní úkol dořešit způsob tomboly.

ad 3 Hlasování o výdajích na akce II. Pololetí

         AKCE:
         Zájezd Anglie
         TERMÍN:
         NÁVRH: 500 Kč člen SRPŠ –vstupné do muzeí a památek
                         PRO 6 členů    PROTI 7 členů                             Návrh nebyl schválen.

         AKCE:
         Knihy do čítárny ZŠ Ostravská
         TERMÍN:
         NÁVRH: 5.000 Kč – nákup knih do čítárny
                        PRO 11 členů   PROTI 2 členové                        Návrh byl schválen.

         AKCE:
         Slovníky + SW pro výuku Němčiny 
         TERMÍN:
         NÁVRH: 4.000 Kč – slovníky + SW pro výuku němčiny
                        PRO 11 členů   PROTI 2 členové                       Návrh byl schválen. 

         AKCE:
         Školní soutěž Němčina
         TERMÍN:
         NÁVRH: 800 Kč – nákup odměn pro výherce
                       PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen. 

         AKCE:
         MDD ZŠ Ostravská II. stupeň
         TERMÍN:
         NÁVRH: 10.000 Kč – proplacení autobusu na výlet
                      PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen.

         AKCE:
         Odměna pro vítěznou třídu ve sběru víček
         TERMÍN:
         NÁVRH: 200 Kč – odměna pro třídu za sběr víček
                     PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen.

         Návrh zástupců učitelů, zda výbor spolku podpoří školní projekt OVOCE DO ŠKOL pro II. stupeň.
                     Projekt podpořili všichni přítomní členové.

         Návrh zástupců učitelů, zda výbor spolku podpoří školní projekt MLÉKO DO ŠKOL pro I. stupeň.
                     Projekt podpořilo 5 členů výboru, 8 nepodpořilo.

         Návrh na zorganizování radovánek na konci školního roku pro I. stupeň. V Chotěbuzi u kulturního střediska. Plánovaný termín 10. 6. 2017.
                    Návrh bude projednáván na další schůzce.

ad 4 Termín další schůzky bude v restauraci HAVANA 20. 4. 2017 v 17:00. Zapsala: pí. Ciompová V Českém Těšíně dne 4. 4. 2017

předsedkyně SRPŠ Ciompová


SRPŠ informuje: Změna názvu

Hlavní výbor SRPŠ Hrabina sděluje, že došlo ke změně jeho názvu.

Od února se jmenuje Spolek rodičů a přátel školy Hrabina


Novinky z činnosti SRPŠ Hrabina

Zápis č. 4 z jednání výboru SRPŠ Hrabina 1 ze dne 10. 12. 2015

Zápis č. 3 z jednání výboru SRPŠ Hrabina 1 ze dne 5.11. 2015

Poděkování členům a dalším rodičům za přípravu jarmarku a podíl na projektu Erasmus

Průběžné čerpání rozpočtu za rok 2015/2016


Proběhne důležitá schůze hlavního výboru SRPŠ Hrabina

Ve čtvrtek 8.10.2015 se bude konat schůzka výboru SRPŠ Hrabina v restauraci u Jurčíka v 18:00.

Prosíme o účast zájemce o spolupráci ve výboru ze školy Slezská.

Děkujeme,
Miluše Ciompová, předsedkyně


Blíží se valná hromada SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy Hrabina 1 při ZŠ a MŠ Hrabina
Email: srpshrabina@zsostravska.cz
číslo účtu: 262418810/0300
Adresa: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hrabina, Ostravská 1710, Český Těšín

Vážení rodiče,
v letošním školním roce dospěla obě sdružení k rozhodnutí spojení v jedno rodičovské sdružení a to z mnoha výhod, které z toho plynou pro všechny, ale hlavně pro děti a naši společnou školu Hrabina.
Hlavní důvody sloučení sdružení jsou zjednodušení legislativy a organizace práce sdružení, zrychlení a zjednodušení organizace společných akcí se zachováním individuálních programů každé školy a mnohé další.

Dovoluje si Vás touto cestou pozvat na společnou VALNOU HROMADU členů SRPŠ, konanou dne 22. září v 16:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Ostravská na ul. Zelená.
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY
 

1. SPOJENÍ SRPŠ HRABINA 1 se SRPDŠ Slezská
2. SCHVÁLENÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH STANOV (stanovy zveřejněny na stránkách školy)
3. VOLBA ČLENŮ VÝBORU SRPŠ
4. SCHVÁLENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
5. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ A FINANČNÍ ZPRÁVY Prosíme o účast je velmi důležitá

Dovolujeme si Vás požádat o úhradu členského příspěvku pro školní rok 2015/2016 ve výši minimálně 250,- Kč za dítě/rok a za každého dalšího sourozence 100,- Kč za dítě/rok v den třídních schůzek a to ve vaší třídě určenému zástupci třídy za SRPŠ nebo třídní učitelce.

Příspěvky budou čerpat pouze členové SRPŠ.

Za SRPŠ děkuje Miluše Ciompová, předseda

V příloze zveřejňujeme a)

a) výroční zprávu

b) stanov

Další materiály budeme postupně přinášet