Rozvrh výuky ve školním roce 2016/2017

viz příloha

Platnost rozvrhu od 8. září 2016


Rozvrh tříd - školní rok 2015 - 2016

viz příloha

Platnost rozvrhu od 7. září 2015


Učitelský sbor ve školním roce 2014_2015

Učitelský sbor ve škol. roce 2014/2015:

horní řada:
Iveta Klimšová, Marta Jalowiczorzová, Romana Klimszová

prostřední řada:
Alena Krištofíková, Klára Suchánková (asistent pedagoga), Alena Jaworská, Helena Lazarová, Věra Ševečková, Lenka Slováková, Miluše Skokanová,

spodní řada:
Olga Poskerová (výchovná poradkyně), Mária Labašová (vedoucí školní družiny), Kateřina Sekulová, Rudolf Fiedler (ředitel školy), Jiří Raszyk (zástupce ředitele školy), Jana Wojnarová, Helena Warcopová (vedoucí pedagog), 

na fotografii chybějí: Hana Pospíšilová, Kateřina Mannheimová, Olga Planková, Bohumil Sonnevend (ve škole působil do 31.1. 2015), Romana Postuwková (učitelka škol. družiny), Veronika Svobodová (učitelka školní družiny), Petra Husková (mateřská dovolená), Stanislav Laža (učitel náboženství), Mojmír Blažek (učitel náboženství)


Třídy, třídnictví, netřídní učitelé pro školní rok 2014/2015 (od 1.9. 2014)

Třídy a třídní učitelé pro školní rok 2014/2015

I.B Mgr. Věra Ševečková

I.C Mgr. Helena Warcopová

II.B Mgr. Hana Pospíšilová

III.B Mgr. Jana Wojnarová

IV.C Mgr. Helena Lazarová

V.A Mgr. Alena Jaworská

V.B Mgr. Iveta Klimšová

VI.B Mgr. Lenka Slováková

VII.B Mgr. Marta Jalowiczorzová

VIII.B Mgr. Kateřina Sekulová

IX.B Mgr. Romana Klimszová

netřídní učitelé

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele

Mgr. Olga Poskerová, výchovná poradkyně

Ing. Miluše Skokanová

Bohumil Sonnevend

Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Stanislav Laža

Mgr. Kateřina Mannheimová

Mgr. Olga Planková

Mgr. Klára Suchánková, asistent pedagoga


Učitelský sbor škol. roku 2012/2013

Učitelský sbor ve škol. roce 2012/2013:

horní řada:
Bohumil Sonnevend, Romana Klimszová, Kateřina Zelinková, Lenka Slováková,

prostřední řada:
Miluše Skokanová, Věra Ševečková, Alena Jaworská, Petra Husková, Helena Lazarová, Mária Labašová, Veronika Svobodová, Hana Pospíšilová

spodní řada:
Olga Poskerová, Kateřina Sekulová, Tamara Tomoszek, Jiří Raszyk (zástupce ředitele školy), Rudolf Fiedler (ředitel školy), Helena Warcopová, Jana Wojnarová, Marta Jalowiczorzová