Napsali o nás

O naší škole v přírodě Těšínské listy, ročník VI, číslo 3, 9. června 2012, napsaly.


Proběhlo zasedání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská, které proběhlo 7.6. 2012.


Výtvarná soutěž Veselá abeceda

Velmi pěkného úspěchu dosáhli naši žáci ve výtvarné soutěži pod názvem Veselá abeceda uspořádala pro českotěšínské děti Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67.

V mladší kategorii získali žáci z našeho pracoviště na Slezské ul. první čtyři místa v pořadí:

1. Markéta Jeřábková
2. Natálie Rucká
3. Ema Valentová
4. Ingrid Ryboňová

Ve starší kategorii uspěla především Jana Pawelková z pracoviště na Ostravské ul., která skončila na 4. místě.

Blahopřejeme!


Sportovní den přeložen

Sportovní den přeložen

Na úterý 5.6. byl přeložen z důvodu špatného počasí Sportovní den pro žáky 1. - 9. tříd. Sraz u zadního vchodu do školy v 7:45. Od 11:00 vyhodnocení, rozdání diplomů, ukončení pro 1. stupeň v 11.30.


Květnový školní projekt byl úspěšný!

Projektové vyučování na naší škole má letitou tradici. Nejen že sbližuje žáky různých ročníků, ale pomáhá se začlenit do kolektivu i těm nejmenším. Jednotliví žáci ve skupinách, které vznikly losováním, si musí pomáhat, ti nejstarší motivují ty nejmladší a naopak prvňáčci do své skupiny vnáší jiný pohled, úsměv a radost.
Projekt byl tentokrát zaměřen sportovně i vědomostně. Komenský by toto nazval „škola hrou“. Na našem novém hřišti jsme vytvořili 14 stanovišť, kde jednotliví žáci ve svých skupinách řešili úkoly. Ve vědomostní části žáci si nastudovali informace o jednom kraji České republiky, následně zodpověděli pár otázek týkajících se daného kraje, nakonec si zahráli soutěž nebo tematicky spojenou hru s daným krajem (např. Velkou pardubickou, soutěž o nejdelší Olomoucký syreček , přechod přes Karlův most a další). Během dopoledne každá skupina prošla všechna stanoviště, a tak se seznámila se všemi čtrnácti kraji České republiky.
Výsledky všech soutěží se pečlivě zaznamenávaly a nakonec jsme je vyhodnotili i s vědomostní části.
                                                                                                 Mgr. Marta Jalowicorzová

Jména výherců:
1. místo
Stašák Š., Tomičková V., Wanecki R., Franioková K., Suchý J., Karzel D., Netopil D., Burkot M., Krištóf D., Podeszwa P., Šebesta J., Kaczmarczyk A., Pastrňák M.,

2. místo
Godi A., Sikora F., Zvončanová V., Hajdu J., Unucková T., Czyloková H., Gajda O., Haasová V., Bidrman Adam, Kadlčík R., Unucková Adéla, Rucká N., Zwyrtková L., Bury M., Měrková A., Bobková T.,

3. místo
Furiková A., Hamplová K., Zwyrtková K., Kiszová K., Štorek M., Motyková E., Pěgřim F., Řezník L., Bulawová M., Konopková N., Michalcová V., Amborská N., Konopková K., Nesvadba R.,
 


"Komunikujeme bez hranic" (pokračování) - v Těšínských minutách

 Informaci o projektu Komunikujeme bez hranic přinesly i Těšínské minuty.


Skončil jazykový projekt Komunikujeme bez hranic

V květnu letošního roku skončil celoměstský jazykový projekt Komunikujeme bez hranic. Do projektu se pod koordinací MěÚ Český Těšín zapojily všechny českotěšínské školy. Cílem projektu bylo za peníze evropských fondů vybavit školy moderními pomůckami (např. interaktivní tabule), dát učitelům anglického jazyka možnost poznat výuku tohoto jazaky v jiných zemích (stáž ve Finsku), naučit učitele samostatně vyrábět vhorné pomůcky a společně s žáky pak s nimi pracovat a v neposlední řadě naučit se spolupracovat nejen ve škole, ale i na celoměstské úrovni.

Projekt vyvrcholil v květnu celoměstskou celodenní konferencí, v jejímž průběhu se jednotlivé školy a jejich tvůrčí týmy pochlubily s výsledky své práce. Na prezentaci se podíleli jak učitelé, tak žáci, kteří předvedli, jak se s technikou i pomůckami dá v současnosti i v budoucnosti pracovat.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy školy na Ostravské a na Slezské ulici byly ještě samostatné, reprezentovaly současnou Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace dva tvůrčí kolektivy. Ze závěrečné konference přinášíme několik fotogragií z jejich vystoupení.

Dovolte mi, abych jako ředitel školy poděkoval všem učitelkám, které se do projektu zapojily. Nebyla to práce jednoduchá a vyžádala si spoustu práce nad běžné děnní povinnosti. Můžu však odpovědně říci, že to nebyla práce marná a jak učitelkám, tak žákům přinesla dobré výsledky.
                                                                                      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vítězství našich žáků v okresním kole dopravní soutěže

Dne 17.5.2012 se na DDH v Bohumíně konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Město Český Těšín reprezentovala v kategorii starších i mladších žáků družstva naší školy. V kategorii mladších žáků to bylo družstvo ze ZŠ Slezská ve složení Beata Fukalová, Klára Franioková, Filip Pěgřím a Michal Vitoš. Družstvo žáků 8.A ZŠ Ostravská ve složení Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Matouš Sloboda a Mikuláš Benek nenašlo přemožitele a zvítězilo ve starší kategorii. Úspěch byl korunován i vítězstvím Nikoly Bartošíkové v kategorii jednotlivců. Starší družstvo postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 24.-.25.5.2012 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tak nám držte palce !

Výsledky naleznete v přílohách!


Přijetí nejlepších žáků ZŠ Hrabina - pracoviště Slezská ředitelem školy

Dne 17. května 2012 přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler nejlepší žáky ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská za 3. čtvrtletí tohoto školního roku:

Zde je jejich seznam:

I. Oblast - reprezentace školy v soutěžích

Tobiáš Burkot, II.A, za postup do městského kola recitační soutěže
Lucie Zwyrtková, II.B, za postup do městského kola recitační soutěže a svědomité plnění úkolů
Vendula Sojková, II.B, za postup do městského kola pěvecké soutěže a za aktivitu v hodinách
Max Burkot, III.B, za 1. místo v matematické soutěži Klokan
David Zwyrtek, III.B, za reprezentaci školy v pěvecké soutěži Zpěváček
Kamil Stawarczyk, IV.A, za účast v městském kole recitační soutěže
David Fedor, V.B, za vynikající výsledky v matematických soutěžích
Ondřej Sabela, VI.B, za výsledky v matematických soutěžích, za výborný prospěch
Matěj Štorek, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Filip Sikora, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Jakub Stryja, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Lucie Folwarczná, IX.B, za reprezentaci školy v soutěži Mladý zdravotník a aktivity v rámci projektu Comenius
Ondřej Motyka, IX.B, za reprezentaci školy
Martin Gaier, IX.B, za 9. místo v okr. kole Fyzikální olympiády a za úspěšnou účast v krajsém kole
 

II. Oblast - reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Daniel Chowaniec, V.B, za reprezentaci ve sportovních soutěžích
Adam Kelner, V.B, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
 

III. Oblast propagace školy

Adam Bidrman, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Nikola Foltýnová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Roman Fukala, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Krystýna Heinzová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Kristián Jelenovič, III.B ,za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Markéta Jeřábková, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
 

IV. Oblast - příkladný přístup k učení a za vzorné chování ve škole

Vojtěch Svoboda, I.C, za aktivitu ve vyučování a svědomitost při plnění úkolů
Eliška Motyková, VI.B, za svědomité plnění školních úkolů a vzorné chování
 

 


Zemřel Mgr. Wladyslaw Byrtus

S lítostí oznamujeme, že dne 11. 5. 2012 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 71 let pan Mgr. Wladyslaw Byrtus. Pohřeb s bývalým dlouholetým učitelem naší školy se koná v pátek 18. 5. 2012 ve 14.30 hod. v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně.
          Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele