Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 (bližší podrobnosti)

Termín zápisu: čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.;

                            pátek 6. dubna 2018 od 14.30 do 16.00 hod.  v oba dny v budově základní školy na Ostravské ulici.

Podmínkou zahájení zápisu je podání žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do základního vzdělávání.

Žádost je možné si předem vyzvednout v obou základních školách, ve všech mateřských školách, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. a je možné si ji stáhnou z internetových stránek.

Zákonný zástupce musí přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad školní docházky: K zápisu přineste doporučení lékaře a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Na místě můžete odklad konzultovat s pracovnicí PPP a výchovnou poradkyní ZŠ.      

U zápisu budete mít možnost zažádat o přijetí vašeho dítěte buď do školy na Ostravské ul., nebo na Slezské ulici. Upozorňujeme však, že na to není právní nárok!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úspěchy našich žáků v městském kole dětského recitátora


Toto městské kolo proběhlo 22. 3. 2018  Recitátorů se sešlo od nejmladších až po nejstarší opravdu hodně. A jejich vystoupení všechny pohladila po duši. Porota měla nelehký úkol vybrat nejlepší.
Proto jsme velmi rádi, že hned ve dvou prvních kategoriích se umístili na prvních místech právě naši žáci a to bratři Kryštof a Matěj Šimikovi.
Oběma chlapcům moc blahopřejeme a držíme palce v dalším tentokrát již okresním kole, které se koná 7. 4. v Havířově.
Krásné třetí místo získala rovněž žákyně naší školy Dita Vicianová, která recitovala za dramatický kroužek. Blahopřejeme!
Poděkování za hezký výkon náleží také Berenice Amborske ze IV. C a Arianovi Mustafovi z VIII.B. Děkujeme a přejeme další úspěchy!
V. Ševečková


Soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ STAVBU ZE ŠPEJLÍ“


Do soutěže jsme se přihlásili s obavami, že nemáme šanci získat některou z cen. Ale přece jsme nechtěli zklamat ty, kteří nám věřili. Den před soutěží jsme se domluvili a nakreslili plánek věže, kterou jsme se chystali postavit. Nezanedbat přípravu - to byl dobrý nápad paní učitelky. Shodli jsme se, že tam chceme mít něco mechanického, např. výtah. Po dlouhé debatě jsme se také rozhodli, že naše stavba bude ve stylu známé Piastovské věže.
Na gymnáziu se sešlo pět družstev. My ze ZŠ Hrabina pracoviště Slezská, tři družstva ze ZŠ Pod Zvonek a družstvo z Gymnázia. Všichni vypadali odhodlaně, všichni chtěli vyhrát.
Po uvítání paní učitelkou M. Gaierovou a po upřesnění pravidel jsme se pustili do stavby. Po dvou hodinách lepení jsme měli vytvořeny dvě stěny ze tří, chyběla ale střecha a další detaily. V tu chvíli jsme si byli jisti, že budeme poslední. Ale nevzdávali jsme se. Po menším sporu, jak budeme v práci pokračovat, jsme si rozdělili,  kdo co musí postavit. Věž se nám nakonec povedlo podle nákresu dokončit v zadaném čase.
A přišlo hodnocení…

Ceny předával pan ředitel gymnázia. Netrpělivě jsme čekali, kdy nás budou volat a pořád nic. Když jsme nebyli ani na druhém místě, začali jsme se radovat a zároveň i divit, že jsme soutěž vyhráli. Pak nastala to rozhodující chvíle. Naše radost byla neskutečná. Když jsme si prohlédli všechny stavby, bylo nám jasné, proč jsme vyhráli. Jako jediní jsme použili ony mechanické prvky!
Děkujeme za uspořádání soutěže Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně a Nadačnímu fondu NABLA za krásné ceny.


Členové družstva: Nela Stysińská, Vendula Sojková, Sebastián Miksch, Arian Mustafa


Poštovní známka - výtvarná soutěž

 Čtyřnásobný úspěch ve výtvarné soutěži „Moje poštovní známka“

Celoměstská výtvarná soutěž, kterou uspořádala Městská knihovna v Českém Těšíně pro mládež do 15 let u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 100. výročí vydání první československé poštovní známky, nabídla žákům možnost navrhnout vlastní podobu poštovní známky. Mladí výtvarníci na ní ztvárnili třeba jednu z nejvýznamnějších osobností, T.G. Masaryka, ale troufli si i na další témata, např. na pohled na Pražský hrad.
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v Čítárně a kavárně Avion, kde ocenění žáci zahájili výstavu svých prací.


I vy si ji můžete v Avionu prohlédnout do konce dubna, od září do října se pak výstava stěhuje do knihovny ve Svibici.


1. místo: Zuzana Poloková (VII.C)
2. místo: Sára Czerneková (I.B)
               Michaela Křístková (VII.C)
3. místo: Liliana Janíková (VII.C)

Mgr. Sekulová Kateřina


Zápis do ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská pro 1. ročník základního vzdělávání

Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, která vykonává činnost základních škol na Ostravské a na Slezské ulici, oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky od roku 2018 proběhne 5. a 6. dubna 2018 v budově ZŠ Ostravská.

Bližší podrobnosti přineseme v nejbližší době.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel.


Poděkování Mgr. Warcopové

Dobrý den,

chtěly bychom touto cestou moc poděkovat paní učitelce Heleně Warcopové za jazykové odpoledne, které pro rodiče a děti ze třídy IV.C ZŠ Slezská v minulém týdnu připravila. Děti si zasoutěžily v recitaci připravené básničky a předvedly se nám rodičům, jak to krásně umí, a pak jsme si zasoutěžili i my rodiče společně s našimi dětmi. Bylo to moc fajn odpoledne plné zábavy, které jsme si všichni moc užili a šli domů s dobou náladou !

Paní učitelce patří poděkování, že pro nás připravila takovou netradiční třídní schůzku, a za její čas a ochotu.

S pozdravem Jana a Silvie Konvičkovy, IV.C
Adéla a Miriam Taskovy, IV.C


VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE!


Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně účastní jazykových soutěží.

Mezi ně patří i Olympiáda v anglickém jazyce, kterou pořádá MŠMT.
Okresní kolo této soutěže se konalo v pátek 23. února 2018 na ZŠ 1. Máje v Havířově. Naši školu reprezentovala Zuzana Krucinová (žákyně IX. A, pracoviště Ostravská), která na Olympiádě v AJ soutěží již od 6. třídy. Letos opět potvrdila, že je opravdu zkušená a vynikající „angličtinářka“, protože ve své kategorii zvítězila a postupuje dále do krajského kola.

Zuzce velmi gratulujeme! Rovněž děkujeme za zodpovědnou přípravu a skvělou reprezentaci školy (pod vedením vyučující Mgr E.Polaino - pozn.). Do dalšího kola přejeme hodně štěstí.

Mgr. Polaino Ellen


ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

 
28.2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Přivítali jsme nejen soutěžící, ale také paní učitelky, které zasedly na místo poroty, rodiče, prarodiče a kamarády, kteří nás přišli povzbudit. Soutěžily děti od první do páté třídy. Svou báseň přišel zarecitovat také žák VIII. B třídy Arian Mustafa a celou soutěž nám tak uvedl. Porota jej ohodnotila postupem do městského kola. Blahopřejeme. Přikládáme výsledky umístění recitátorů. První dva z každé kategorie postupují do městského kola, které se koná 22.3.
Všem držíme palce.


I. třídy
1. Eliška Žylková
2. Tomáš Horňák
3. Daniel Maťaš a Victoria Rajtrová

II. a III. třídy

1. Kryštof Šimik
2. Marie Mokroszová
3. Natálie Kubíková

IV. a V. třídy
1. Matěj Šimik
2. Berenika Amborska
3. Viktorie Kochová


V. Ševečková

 


Jazykové odpoledne ve IV.C

Jazykové odpoledne ve IV.C

Na poslední únorový den jsme pozvali rodiče a sourozence, aby si s námi zasoutěžili. Nejprve proběhlo třídní kolo v recitační soutěži a porota z řad maminek nám pomohla udělit diplomy pro nejlepší recitátory. Poté jsme si v běžeckém diktátu vyzkoušeli najít různá přísloví. To se nám podařilo, a tak jsme se mohli rozlosovat do hlavní soutěže dvojic, kterou jsme si nazvali „ Kurňa, co to je?“ Během ní se děti snažily svým rodičům popsat slova na kartičkách tak, aby je mohli uhádnout. Bylo to klání, u kterého jsme se všichni dobře pobavili. Takový myslivec, bidlo či netopýr se vysvětloval dobře, ale větší oříšek byl třeba u slov symfonie, statečnost nebo mys. Nakonec jsme mohli udělit 1. místo Barči a její sestře a všichni dostali malou odměnu. Věřím, že se odpoledne líbilo a děti ukázaly, že něco umí.

H. Warcopová. tř. učitelka