warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Konzultační třídní schůzky

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské a Slezské ulici, sděluje zákonným zástupcům našich žáků, že v úterý 15.11. 2016 od 16.00 se uskuteční konzultační třídní rodičovské schůky:

Program: Prospěch a chování žáků.

Velmi nutná je účast rodičů, kteří byli pozváni osobně!

Současně sdělujeme rodičům žáků 9. tříd (IX. A a IX. B), že ve stejnou dobu, tedy v 16.00 hod., jim budou výchovnými poradkyněmi poskytnuty základní informace k letošním přijímacím zkouškám na střední školy, jelikož se poměrně významně změnila příslušná vyhláška!


Jarmark knih. Zve SRPŠ

Vážení rodiče, milí členové spolku,

připravili jsme pro Vás "Martinovskou sbírku knížek". Podpořme spolu školní knihovny, čítárny a tím možnost obohatit dětem školní i mimoškolní výuku. Děkujeme za podporu.

Výbor spolku
 


Podzimní prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje, že 26. a 27. října proběhnou v základních školách na Ostravské ul. a na Slezské ul. podzimní prázdniny. Volným dne pak bude i 28. říjen, kdy slavíme státní svátek.

Bez provozu budou v tyto dny i obě naše školní družiny.

Naopak na mateřské školy se prázdniny nevztahují, v provozu budou 26. i 27. října, mimo provoz 28. října, v den státního svátu.

Školní jídelna na Zelené ul. bude v provozu i v době prázdnin. Do jídelny na Zelené mohou v tyto dny docházet žáci jak ze ZŠ Ostravská, tak i ze ZŠ Slezská, děti však nemají nárok na dotované jídlo!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Učíme se golf

Netradiční výuka v tělesné výchově

V rámci projektu „Golf do škol “ k nám opět v říjnu zavítali instruktoři golfu. Během dvou hodin jsme si mohli vyzkoušet práci s holí a střelbu na terče. A co na to říkali žáci III. C ?

„ Dařilo se mi trefit se tou pálkou do terče a moc mi to šlo.“

„ Sbírali jsme míčky a stříleli holí na terč.“

„ Hráli jsme hru s balónky a odpalovali jsme do malého terče.“

„ Stříleli jsme po zemi a trefil jsem se 3x, do vrchního terče jsem se trefil jen jednou.“
 

Koukněte se na prvňáčky, druháky i třeťáky, jak se jim dařilo.


 


Třetí třídy ze Slezské v Archeoparku

Exkurze III. B a III. C do Archeoparku Chotěbuz – Podobora

V rámci ročního projektu „Český Těšín – moje město“ se třeťáci naší školy vydali první podzimní den na vzdělávací exkurzi do historického areálu repliky slovanského hradiště.
Prostřednictvím interaktivních expozic v novém multifunkčním výukovém centru se žáci blíže seznámili se životem našich předků. Společnost dětem dělal maskot – chrt, který jim kladl různé otázky a úkoly.
Než jsme ale vstoupili do Akropole, vyzkoušeli jsme si také útok a obranu na 1. valu. To si děti užily!
Pak už nás čekala ukázka staveb, ale hlavně jsme si vyzkoušeli namlít obilí na žernovech, psaní hlaholicí do voskových tabulek, odkrýt pozůstatky kostí a lukostřelbu.
Děkujeme paní průvodkyní za spoustu zajímavých informací a těšíme se na další návštěvu.
Žáci a paní učitelky III. B a III. C
 


Protidrogový vlak

Navštívili jsme "Protidrogový vlak"

Ve čtvrtek 13. října 2016 jsme měli dohodnutou návštěvu vlaku, který stál v Českém Těšíně na čtvrtém nástupišti našeho nádraží. Když jsme se k nádraží ráno přibližovali, viděli jsme už z dálky vlak, který vypadal, že má pancíř z oceli. Nápis REVOLUTION TRAIN. Hned v prvním vagónu jsme dostali dotazník, který jsme postupně vyplňovali podle toho, jak nám promítali scény z filmu. Zajímavostí tam třeba bylo, že v každé místnosti, kde nám promítali část filmu, nebyly normální zdi vagónů, ale třeba plíce, žaludek, srdce aj. Také bylo zajímavé, že vždy po kousku filmu jsme se ocitli ve vagónu, který simuloval určitá místa děje: bar, dopravní nehodu, věznici aj. a měli jsme se rozhodnout, jak bychom v případě postav z filmu postupovali my. Celá prohlídka byla moc zajímavá. Na závěr jsme všichni napsali hodnocení a vzkazy a nechali je v kupé. Kromě toho, že nám byla zima, nikdo žádné další výhrady neměl. Vzkazujeme POCHVALU za zajímavou akci.
Akci hodnotili: Filip, Izabela, Nikola, Dan, Veronika, Nela, Karolína, Magda - žáci VII. A

Ve vlaku jsme vešli do vagónů se zdmi simulujícími lidské vnitřnosti a postupně jsme v každém vagónu viděli, jak se vlivem drog vnitřnosti mění k horšímu. Filmový příběh podle skutečné události byl prokládán interaktivními místnostmi, kde jsme si mohli vyzkoušet třeba výslech na policejní stanici. Dokonce si Danek zahrál na policistu a Petr na drogového dealera. Petr se u jeho výslechu přiznal a podal informace, kde drogu najdeme. Tento vlak a prohlídka byly pro nás velice přínosné a většina z nás si uvědomila, že drogy patří mezi to nejhorší, co může být. Po vyplnění dotazníku na konci vlaku jsme dostali reklamní dárky a kromě nich jsme si odnášeli spoustu nabytých vědomostí.
Akci hodnotili: Petr, Daniel, Zuzana R., Ivana - žáci VIII. A
 

Velice se mi to líbilo. Nádherně zpracovaný interiér. Líbilo se mi, jak se tělo a vnitřnosti vlaku postupně měnily a ničily. Pěkné propojení dotazníku a filmu. Jako návštěvníci jsme si mohli vyzkoušet např. roli policisty a viníka nebo také jaké to je být za mřížemi. Po téhle prohlídce jsem se přesvědčil, že braní drog může v jediném okamžiku zničit život několika lidem. V žádném případě bych si nevzal drogu.
Daniel IX.B

Protidrogový vlak se mi moc líbil. Celý vlak jsme vyplňovali anonymní dotazník, který navazoval na příběh, odehrávající se ve vagónu. Byla tam autonehoda, feťácké doupě, výslechová místnost, vězení apod. Vnitřek každého vagónu se postupně měnil podle toho, jak daleko jsme byli od začátku prohlídky a podle toho, jak moc se lidé z příběhu propadali do braní drog.
Natálie, IX.B

Na protidrogovém vlaku se mi líbilo, že jsme se mohli vžít do příběhu. Ne, že bychom si taky šlehli, ale vždy jak skončila část filmu, zvedlo se plátno a ocitli jsme se v té místnosti a situaci. Celkově to bylo zajímavé.
Petr, IX.B

Tenhle program je opravdu dobrý. Bylo to hodně poučné a zábavné. Drogy Ti můžou zkazit život! Ta krátká videa, co jsme viděli, ukazovaly, jak si můžeme zničit život. Líbilo se mi, jak jsme postupovali dál do vlaku a postupně se odehrával příběh, abychom viděli, jak vážné to je. Myslím, že tenhle vlak změní všem názor na drogy. Mělo by to pokračovat, protože to pomáhá ukazovat, jak jsou drogy nebezpečné. Já to znám, jsem z Ameriky, a vidím tam lidi v hrozném stavu.
Laura Joy VII.B

Tenhle program byl velmi dobrý. Jako první jsme dostali dotazník, který jsme měli vyplnit do určité otázky. Pak jsme přešli do dalšího vagónu a viděli jsme část příběhu. Vagón vypadal jako vnitřnosti, které se postupně měnily podle toho kolik člověk bere drog a alkoholu. Potom se plátno schovalo a šlo se dál. Za plátnem navázala nějaká scéna na film. Během filmu jsme doplňovali své dotazníky. Poslední otázka byla, jaké další téma by nás zajímalo. Většina holek napsala sociální sítě. Nakonec jsme dostali menší dárky.
Alexandra, VII.B
 


Úprava výuky v ZŠ Slezská dne 14.10. 2016

Vážení rodiče,

v důsledku konání voleb v naší škole na Slezské ul. dne 14. října 2016 dojde tohoto dne k úpravě délky vyučování.

1. stupeň ZŠ ukončí výuku v 11.30 hod.

2. stupen ZŠ skončí ve 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení,
Rudolf Fiedler, ředitel


Vítězství v přespolním běhu

Byli jsme úspěšní v přespolním běhu
 

V pondělí 26. září 2016 se konalo na hřišti na Frýdecké ulici městské kolo soutěže v přespolním běhu. Byli jsme rozděleni na hochy a dívky a do kategorií podle věku. Po různém povrchu - tartanu, asfaltu, štěrku, trávě i polní cestě - běžely dívky tisíc osm set metrů a hoši dva tisíce metrů. Chlapci měli stejnou trať jako my, ale jedno kolečko navíc. Když organizátoři vyhlašovali výsledky od pátého místa, byli jsme jako na trní. Bylo pro nás obrovským překvapením, že jsme celkově vyhráli 1. místo! Největší radost měly paní učitelky, které nás za odměnu vzaly na zákusek do cukrárny. Druhý den 27. září jsme jeli do Havířova na okresní kolo této soutěže. Zúčastnilo se ho velké množství škol. Nejprve běžely mladší dívky tisíc metrů, pak mladší kluci tisíc tři sta metrů, my starší dívky stejnou vzdálenost. Po nás ještě závodili starší chlapci. Samozřejmě, že jsme všichni fandili! Při vyhodnocení jsme se dozvěděli, že mladší dívky ve složení: V. Petrášová, N. Janíčková, A. Měrková, M. Křístková, J. Kolondrová a H. Jelínková vybojovaly 2. místo, mladší hoši: T. Burkot, J. Kohut, P. Szmek, F. Vrubel, A. Hensler a T. Raszka podali krásný výkon a obsadili 4. místo. Starší dívky: D. Pěgřímová, K. Bystroňová, M. Kurková, N. Konopková, M. Juroszová a I. Lacková obsadily rovněž krásné 5. místo. Vraceli jsme se domů unavení, ale s dobrými pocity ze soutěžení.
Klára Bystroňová, VIII. A; Adéla Měrková, VII. A

Fotila Mgr. A. Chowancová