Halloweenská diskotéka

V pátek 3. listopadu 2017 se za pořadatelské pomoci našeh SRPŠ uskutečnila halloweenská diskotéka. Ze zdařilé akce přinášíme video, které vytvořila Mgr. Mangirasová. Animovala fotografie, které jí dodal Mgr. Kaczmarczyk, otec našehi žáka ze VII.B. Po technické stránce pomohla se zveřejněním videa, které vidíte TADY., Mgr. Lazarová.

V pátek 3.11. 2017 se v pizzerii Havana uskutečnila Hallowenská party. Dorazili jsme do pizzerie a zahlédli jsme bývalé žačky ZŠ Ostravská Lindu a Míšu. Poté jsme si všimli, že tam byl jako každý rok skvělý DJ TOM, který hrál písničky, co jsme si přáli. K tomu každý dostal kofolu a pizzu. Tančilo se na naše oblíbené písničky. Poté nás vyzval DJ Tom na focení, jelikož v zadní místnosti byl “foto koutek“. Myslím si, že se party povedla a všichni se těšíme na další.

Natálie Mucsková, VIII.A


Vánoční fotografování v ZŠ Ostravská a v ZŠ Slezská

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., že v úterý 14. listopadu na Slezské a v pondělí 20. listopadu na Ostravské se ve školách uskuteční dopoledne vánoční fotografování dětí!

ZŘŠ K. Pastrňák


Zveřejnění cílů v oblasti prevence

Vedení školy a metodička prevence Mgr. Mangirasová sděluji v heslu (adresáři) metodik prevence, že byly k 3. listopadu 2017 zveřejněny platné školní dokumenty zaměřené na prevenci a boj se šikanou.


Beseda v knihovně

Navštívili jsme Městskou knihovnu v Českém Těšíně

Koho by nezaujaly „zaručeně pravdivé zprávy“ o výjimečných událostech v našem regionu. Kdo by se rád nezaposlouchal do osudů zdejších lidí tak, jak byly šířeny od úst k ústům. K slyšenému se něco přidalo, jiné obměnilo a vyprávění se stalo zajímavější. Neméně poutavě nám přibližovala doby minulé paní Nevelöšová v Městské knihovně Český Těšín, kde jsme 5. 10. 2017 společně zavítali s našimi žáky 6. B ZŠ Slezská. Z literatury víme, že lidová pověst ukrývá ve svém jádře vždy skutečný historický fakt, který se dobou a tvůrčí fantazií obměňuje. Ne jinak tomu bylo na knihovnické lekci věnované pověstem z Těšínského Slezska. Místo, kde žijeme, se v našich očích doslova proměňovalo na počkání… Zaposlouchali jsme se do vyprávění o tom, jak vzniklo město Těšín, dozvěděli jsme se o osudech legendárních bratrů Bolka, Leška a Češka, kteří se po dlouhém odloučení natolik těšili ze svého setkání, že se rozhodli na věčnou památku společného shledání postavit hrad Těšín. V malebné uličce starého Těšína stojí památná Studna tří bratří, jež dodnes tiše vypráví legendu o vzniku města nad Olší a rozkrývá jeho název. Povídalo se také o Černé kněžně, o jejíž dobrotě vypráví lid na Těšínsku mnohé pověsti dodnes. Nejčastěji byla spojována s těšínskou kněžnou Kateřinou Sidonií, vdovou po těšínském knížeti Václavovi, a poněvadž svého chotě bezmezně milovala, chodila po jeho smrti stále zahalena do černých šatů. A nejen to. Na řadu přišly další zajímavosti o slovanské hoře Godule, vypínající se nad Komorní Lhotkou, v jejímž nitru jsou ukryty poklady Černé kněžny. Ty společně s Ondrášovým pokladem spolehlivě hlídá král plazů Zlatohlávek. Nechyběla také vzpomínka na rytíře z Čantoryje, na spící vojsko, které se probudí, až bude slezskému lidu nejhůře, a potrestá nespravedlnost a zlo páchané na chudobném lidu. Zasmáli jsme se pověstem s čertovskou tematikou, hádali jsme jméno vodníka spojeného s řekou Olší, dozvěděli jsme se o nočnicích a fajermonech zpodobňujících jak zlé, tak i dobré přírodní síly. Naše putování ukončila vzpomínka na prostý symbol těšínského kvítku – rostliny plné půvabu – vždyť hvězdnatec čemeřicovitý je chráněnou floristickou zajímavostí Těšínska odedávna. Pověst o bledozeleném kvítku připomíná historii o tesknotě, vzdálené vlasti a nenaplněné lásce dvou mladých lidí (Hanky a švédského vojáka), kteří si navzdory všemu dokázali porozumět beze slov. Specifika těšínských pověsti se vždy odrážela v lidové slovesnosti. Jsou kořením našeho regionu, jehož neodmyslitelnou součástí jsou šachty, horníci, odlišná mentalita, pověstná pracovitost, prolínání kultury české, slovenské, polské, židovské, německé. Toto míšení jazyků přirozeně vyvěrá z předválečné historické základny a společným úsilím obyvatel vede k obnovování paměti místa. Zdejší pověsti jsou tedy nerozlučně spjaty s historií, a proto je naší povinností se k nim vracet a předávat je novým pokolením. A to se prostřednictvím knihovnických lekcí bezesporu úspěšně daří.

Za milé povídání děkuje Mgr. Zuzana Mangirasová, ZŠ Slezská


Oblast tajemných sil..

Bavíme se s fyzikou

V letošním roce byl vytvořen projekt „Oblast tajemných sil“ pro žáky 5. a 8. ročníku ZŠ Hrabina – pracoviště Slezská spolu se sekundou českotěšínského gymnázia. Akce proběhla dne 23. 10. 2017. Žáci základní školy i gymnázia předvedli, že je baví učení a poznávání nových věcí, že fyzika může být zajímavá a poučná. Byla to pro ně nová zkušenost s projektovou výukou. Činnosti je bavily a motivovaly ke spolupráci s druhými. Žáci měli možnost poznat nové přístupy k učení. Projekt byl zaměřený na poznávání různých druhů sil, vysvětlení fyzikální podstaty jevů. Nejvíc se žákům líbily praktické pokusy. Měli možnost zkoumat fyzikální zákonitosti přímo v procesu, a vyvozovat tak vysvětlení jednotlivých dějů. V projektu si vyzkoušeli i své logické uvažování a užití znalostí. Průběh experimentů sledovali pozorně a se zájmem. Žáci pátého ročníku se s fyzikou teprve seznamují, starší žáci měli rozsah učiva širší, dozvěděli se více informací na dané téma, viděli další zajímavé pokusy a mohli si vyzkoušet své znalosti. Některé úlohy byly záměrně zadány jako problém, který bylo nutno vyřešit. Žáci si tak vyzkoušeli své dovednosti nebo schopnosti analyzovat a řešit úkoly. Další částí projektu bylo vytvoření panáčka s využitím magnetických částí. Tato část se žákům velmi líbila, protože všichni museli sestavení figurky zvládnout, a uplatnit tak dovednosti a znalosti získané během dopoledne. Projekt byl opět velmi úspěšný a věříme, že alespoň trochu pomohl žákům najít novou cestu k učení a poznání.

Za ZŠ Hrabina Slezská Ing. Miluše Skokanová                                                                                          Za Gymnázium Josefa Božka Mgr. Melánie Gaierová


Připravuje se diskotéka pro žáky 2. stupně základních škol

Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci s vedením škol a školní žákovskou samosprávou připravují na 3.11. 2017 od 16.00 do 19.00 hod. diskotéku pro žáky druhého stupně základních škol. Upozorňujeme, že žáci potřebují k účasti písemný souhlas rodičů.


Havárie ve školní jídelně na Zelené ulici

Z důvodu havárie kotle ve školní jídelně na Zelené ul. dochází v pondělí 30. a prevděpodobně i v úterý 31. října 2017 k úpravě jídelníčku. 30. října bude na oběd bramborový (nebo chlebový) guláš s vepřovým masem. Jídlo 31. 10. bude upřesněno.

Nový kotel by měl být namontován do úterý, takže do normálz by se vše mělo vrátit ve středu 1. listopadu 2017.

Děkujeme za pochopení,
                                                      Rudolf Fiedler, ředitel


Ocenění ve výtvarné soutěži

„Voda v krajině“ – ocenění ve výtvarné soutěži

Škola obnovy venkova v rámci Zeleného centra Třanovice pozvala naši školu k účasti ve výtvarné soutěži „Voda v krajině“. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 základních škol se 47 výtvarnými pracemi. Mezi nimi bylo i několik děl, která vznikla v sedmém ročníku naší školy v rámci hodin výtvarné výchovy. Žáci využili náročnou techniku, při které kombinovali malbu akvarelem a pastelem. Gratulujeme Zuzaně Polokové - její práce „Potok v ranní mlze“ se líbila porotě nejvíce a získala 1. místo. Zároveň blahopřejeme Karolíně Kostkové ke 3. místu - porota ocenila její malbu s názvem „Na břehu jezera“. Obě zmíněné práce se stanou součástí stálé výzdoby Zeleného centra Třanovice.


Zpráva z klubu čtenářů

„Klubíčko čtení“ opět zahájilo činnost v tomto školním roce. Scházíme se znovu ve středu odpoledne a užíváme si společné čtení a taky ticho a klid. Nahlédněte spolu s námi, co jsme již stihli. Dostali jsme se už do pravěku a také jsme třeba zjišťovali, co vše máme zkoumat a sledovat na obalu čokolády, pokud si chceme koupit nějakou kvalitnější. Teď už také víme něco o její výrobě. No, a to je teprve začátek, těšíme se na další „ počteníčka v klubíčku.“

Malí čtenáři