Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 18. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Recitátorů se sešlo vskutku dost a rovněž tak jejich příbuzných a kamarádů, kteří je přišli podpořit. V každé kategorii, vyjma prvních tříd, postupují vždy první dva umístění do městského kola, které se koná 11. 3. Budeme jim držet palce, aby uspěli.

Umístění šk. kola

Kategorie 1.tříd

1. Matěj Šimik
2. Michal Olszar
3. Štěpán Popek

1.kategorie

1. Ondřej Wojnar
2. Joanna Blažková
3. Pavel Kowala

2. kategorie

1. Izabela Palová
2. Natálie Petrová
3. Lucie Zwyrtková

3.kategorie

1. Magdalena Bilková
2. Kamil Stawarczyk
3. Nela Kucharczyková

4.kategorie

1. Andrea Netopilová


Proč zákaz vstupu do areálu škol

Vážení rodiče, vážení přátelé,

velmi rádi jsme na jiném místě přetiskli poděkování dvou maminek dětí z 1. třídy na Ostravské ulici třídní učitelce I.A, paní Mgr. Činčalové. Jako ředitel školy mám vždy radost, když cítím, že rodiče práci našich učitelů ocení.

Na druhé straně však zamrzí určité neporozumění. Obě maminky si postěžovaly na to, že do školy není volný přístup, cituji "i přes někdy nám nepochopitelné zákazy vstupu do školních prostor". Rád bych zdůraznil, že zákaz nekontrolovaného vstupu do školních budov byl zaveden poté, kdy v Česku pronikly do škol osoby, které následně ohrozily zdraví žáků. Všichni asi víte, že jeden z těchto incidentů ve Žďáru nad Sázavou skončil dokonce smrtí studenta. K podobné situaci od té doby, i když ne s tak tragickým následkem, došlo ještě dvakrát.

Jako škola chceme učit, vychovávat, ale také děti chránit. Proto zákaz nekontrolovaných vstupů. Rodičům ani dalším návštěvníkům není tedy vstup do školy zakázán, je však umožněn - v zájmu bezpečnosti dětí - za určitých pravidel. Jestliže má třída slavnostní třídnickou hodinu s plánovanou účastí rodičů u příležitosti rozdávání vysvědčení, i já jako ředitel školy mám radost, že rodiče přišli! Podle upravených pravidel si však pro rodiče k hlavnímu vchodu musí učitel dojít a na konci akce je musí zase odvést.

Vážení rodiče, nemůžeme si dovolit mít školu otevřenou a volně průchozí. Věřím, že to chápete či pochopíte! Přijatým opatření skutečně chráníme především vaše děti!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úřední hodiny v kanceláři ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina v době jarních prázdnin

ÚŘEDNÍ HODINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 23. února – 27. února 2015

DEN                                        DOPOLEDNE                        ODPOLEDNE

PONDĚLÍ                                9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ÚTERÝ                                   --- -                                       --

STŘEDA                                 9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ČTVRTEK                               ---                                          ---

PÁTEK                                    ---                                          ---


Divadelní představení "Obrazy z války třicetileté"

Divadelní vystoupení „Obrazy z války třicetileté“ herecké a šermířské skupiny Pernštejni z Pardubic

10.2. se na naší škole odehrála akce na téma "30-letá válka". Přijeli k nám šermíři až z Pardubic, kteří zahráli divadlo o tom, jak to mohlo vypadat v minulosti. Představení bylo zábavné, naučné a hlavně povedené. Mohli jsme zhlédnout, jak vypadala bitva na Bílé Hoře, v jakých podmínkách se vojáci drželi na nohou, že bylo těžké vyvolat bitvu atd... Jedné scény se zúčastnily i děti jako vojáci, kteří chtějí jít do boje, ale stejně to skončilo jen mírem. Na závěr jsme mohli vidět ukázku profesionálního šermu, který se všem líbil. Také jsme se podívali na oblečení vojáků, generálů a repliky zbraní. Já bych zhodnotil představení na výborné. Mělo smysl a rád jsem se na něj díval.
Arian Mustafa V.B

Byli jsme na představení o třicetileté válce, kde byli dva uvaděči, kteří ukazovali, jak to v té době mohlo vypadat. Bylo to docela dlouhé a těšilo mě, že jsme se mohli učit zábavnou formou. Herci vyvolali několik žáků, kteří měli předvádět dvě vojska. Já jsem byl jedením z nich. Náš a jejich vůdce se pořád dohadovali, a tak k bitvě vůbec nedošlo, protože pořád přeplavovali moře a chodili přes pláně atd. Herci nám taky předvedli šerm. Celý program byl krásný, a proto jsem nakonec tak tleskal, že mě na druhý den bolely ruce. Na stupnici od 1 do 10 dám 10. Bylo to super!
Wygrys Ondřej V.B

V úterý 10. 2. jsme se zúčastnili představení o třicetileté válce. Třicetiletá válka se mi moc líbila, protože jsme mohli vidět, jak to kdysi bývalo. Dostali jsme možnost si zahrát vojáky, 10 dětí proti Švédům a 10 dětí proti Čechům. Pak jsme mohli zhlédnout skutečný šerm, který byl výborně nacvičený a velice nebezpečný. Hezké byly i kostýmy, které byly vyrobeny po celé České republice. Pak jsme ještě viděli bitvu na Bílé hoře, která taky vypadala velice zajímavě. Nebezpečně vypadaly meče, které byly úplně přesně vyrobeny podle originálu. Repliky zbraní a šatů byly moc pěkné a vypadaly úplně přesně. Bylo to velice srandovní a mělo to smysl se dívat. Rád bych to viděl ještě jednou
Dominik Nápoky V. B.

Představení bylo o třicetileté válce. Byla tam legrace. Někteří si mohli zahrát na vojáky. Představovali to dva pánové. Taky šermovali a měli tam i pušky a zbraně. Měli dobré kostýmy. Dozvěděli jsme se různé věci o třicetileté válce. Třeba to, že tam byla bitva na Bílé Hoře. Nebo to, že tam chtěli zabít Valdštejna. Představení se mi líbilo.
Blanka Czyloková V.B


Projekt Erasmus: oznámení a výzva!

Erasmus + K2 2015-2016

Naše škola získala grant z fondů EU a stala se součástí projektu partnerství Erasmus + Comenius s názvem Be Yourself Proof Yourself. Do projektu jsou zapojeny tyto školy a vzdělávací instituce:

Toki Ulucan Orta Ogretim Kurumu- Turecko- hlavní koordinátor

Zespol Szkol Sportowych Gimnazjum Sportowe –Polsko

Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu-Rumunsko

Model Experimental High School of University of Patras- Řecko

OpenCom A.P.S.- Itálie

ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ČR

Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 10-15 let a jejich rodiny. Hlavním záměrem je mezinárodní týmová spolupráce dětí během různorodých aktivit- sportu, divadla, zpěvu, apod. Zároveň si žáci také prohloubí své komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Připravujeme několik výjezdů, vždy pro 5 dětí a doprovod 2 učitelů. První setkání proběhne již 26. 3.- 1. 4. 2015 v Pitesti v Rumunsku, další o měsíc později v Gorzově Wielkopolskim v Posku. Dále budou následovat setkání v ostatních partnerských školách, projekt končí v červenci 2016.
Hledáme tedy zájemce z řad dětí z 5.- 8. ročníku, které se chtějí stát součástí našeho školního týmu Erasmus. Čekají Vás nové zážitky, cestování, seznámení s jinými zeměmi, novými lidmi a úkol reprezentovat naši školu. Finanční náklady na žáka jsou financovány z projektu.

Informativní schůzka pro žáky- zájemce se koná v pondělí 2.3. v MUČ na ulici Slezské ve 13:30, informativní setkání pro rodiče 3. 3. 2015 v 16 h tamtéž. Na těchto schůzkách se dozvíte všechny potřebné informace, zodpovíme Vaše dotazy.
Ještě tento týden před prázdninami obdrží žáci z obou ZŠ informativní letáčky s návratkami. Ty , prosím, v případě zájmu,odevzdejte p. uč. Lazarové nebo Raszykové.

Helena Lazarová, koordinátor projektu


Druhá zpráva z LVK

Ráno nás probudil budíček, pro všechny snad až moc brzo ráno... Nasnídali jsme se a potom vyrazili na svah, Kde byly krásné držkopády, ale naštěstí bez úrazu. Od zítřka už jistě žádný snowboardista nevyrazí bez chráničů kolen – osobní zkušenost je nepřenositelná. Po namáhavém dni na svahu odebrali jsme se zpět do chaty. Tam nás čekal dobrý oběd. Všichni jsme pojedli a na chvilku spočli. Po odpočinku jsme měli zábavu, kterou vymyslely holky. Celkem se všichni pobavili. Večeří skončil náš den.

Tereza VIII.B ,Klára VIII.B, Tomáš VIII.A


První zpráva z lyžařského kurzu

Po namáhavé cestě jsme se dostali na naši krásnou, zasněženou chatu. Tudíž k našemu domovu na 6 dní. Když, jsme se vybalili, šli jsme na výborný oběd. Po obědě jsme šli na chvilku ven, stavěli jsme sněhové hradby na sněhovou válku. Poté jsme se rozhodli oprášit naše schopnosti na lyžích a snowboardu. Nebyly příliš veliké, ale máme ještě 4 dny se to naučit. Každopádně jsme se již naučili základy na lyžích i na snowboardu.

Ať žije opalovačka na sněhu.

Tereza, Klára VIII.B


Rozdělení budoucích prvňáčků do jednotlivých škol a tříd od 1. září 2015

V příloze přinášíme rozdělení dětí, které v letošním roce prošly zápisem do 1. třídy. Rozdělení platí k 1. září 2015. Upozorňujeme zákonné zástupce, že ve výjimečných případech může ještě do 15. června 2015 dojít ke změně.


Napsali o nás v únoru 2015

Těšínské listy. Ročník IX, číslo 1, 6. února 2015.