Napsali o nás v listopadu 2014

Zasílám další otištěný text za naši školu. Text o mladé autorce posílám také. Jedná se o dceru naší kolegyně Novákové Terezu. Byla dříve žákyní naší školy. Skutečné jméno v textu není uvedeno, jen umělecký pseudonym.
Těšínské listy, ročník VIII, číslo 6, 28. listopadu 2014.
V. Potyszová
 


Stroj času - neobvyklá výuka fyziky na pracovišti ZŠ Slezská

Projektová výuka ve spolupráci naší školy, ZŠ Hrabina, s Gymnáziem v Českém Těšíně není žádnou novinkou. Ve čtvrtek 30. října tedy čekalo žáky 5. a 9. ročníku zvláštní vyučování - tříhodinový projekt na téma fyziky.
Byli jsme rádi, že se nebudeme muset učit obvyklým způsobem, zároveň jsme byli zvědaví, co nás čeká. Lákal nás i název projektu - „Stroj času“. Přesunuli jsme se do multimediální učebny, kde nás čekala paní profesorka M. Gaierová z gymnázia. Měli jsme možnost vidět spoustu zajímavých fyzikálních pomůcek a přístrojů… Podle pokynu jsme se rozdělili do skupin a čekali, až se dozvíme, co bude naší prací. Po zajímavých prezentacích fyzikálních jevů, které byly doplněny poutavým výkladem, jsme byli vyzváni, abychom se zadané úkoly pokusili vyřešit nejprve teoreticky. Vrhli jsme se na výpočty, využívali jsme fyzikální vzorce i běžné matematické postupy. A protože teorie musí být ověřena praxí, následovala praktická cvičení a pokusy. Právě ty nás nejvíc zaujaly. Už třeba máme vyzkoušeno, že na obyčejné papírové lodičce lze otestovat podmínky ponorů do vody, zkusili jsme si, jak vytvořit elektrický proud, nebo víme, jak funguje plazmová koule.
… a posunuli jsme se nejen v čase, ale i v našich znalostech.
                      Eliška Motyková, žákyně IX.B, ZŠ Hrabina
 


Podepsána nová smlouva mezi vedením školy a školní žákovskou samosprávou

27. listopadu 2014 byla podepsána nová smlouva mezi vedením školy a školní žákovskou samosprávou. Za vedení školy podepsal smlouvu ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler, za žákovskou samosprávu ZŠaMŠ Hrabina ji pak podepsal Tomáš Ptoszek.

S celým zněním smlouvy se můžete seznámit níže.


Ředitel školy ocenil nejlepší žáky ZŠ Hrabina za 1. čtvrtletí škol. roku 2014/2015

27. listopadu 2014 a 3. prosince 2014 ocenil ředitel školy nejlepší žáky pracoviště ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská. Chlapci a děvčata byli odměněni za účast v soutěžích, za přípravu na vyučování, za příkladné postoje a chování.

Ředitel školy Rudolf Fiedler spolu se zástupcem ředitele Jiřím Raszykem a Karlem Pastrňákem odměnili vybrané žáky sladkostmi.

Blahopřejeme!

Přehled oceněných:

ZŠ Slezská

Nela KOVÁŘOVÁ, I.B, příkladná příprava na vyučování
Matěj ŠIMIK, I.B, příkladná příprava na vyučování
Marie HUCZALOVÁ, I.C, nejšikovnější prvňáček
Martin POSTUWKA, I.C, nejšikovnější prvňáček
Karolína KOSTKOVÁ, IV.C, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Tomáš RASZKA, IV.C, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Vojtěch SVOBODA, IV.C, úspěšný řešitel Bobříla informatiky
Filip ŠILDR, IV.C, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
René KADLČÍK, VI.B, příkladná příprava na vyučování
Anna SABELOVÁ, VI.B, příkladná příprava na vyučování
Tobiáš BURKOT, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Marek BURY, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Jan KOHUT, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Sebastian MIKSH, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Michaela MLČÁKOVÁ, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Štěpán PRYSZCZ, V.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Dominik NÁPOKY, V.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Jiří SABELA, V.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Maxmilián BURKOT, VI.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Jaromír KREJČÍ, VII.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
David RECHTORÍK, VII.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Jan VALICA, VIII.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Terezie FARNÍKOVÁ, IX.B, 2. místo ve školním kole Logické olympiády
Jakub KACZNARCZYK, IX.B, 1. místo ve školním kole Logické olympiády
Daniel OSTRUSZKA, IX.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Ondřej SABELA, IX.B, 1. místo ve školním kole Bobříka informatiky

ZŠ Ostravská

Tereza MACUROVÁ, I.A, pomáhání spolužákům
Michal OLSZAR, I.A, výborný přístup k výuce
Jan PETRÁŠ, III.A, reprezentace školy v tanečních soutěžích
Richard BERNATÍK, IV.A, 1. místo v celostátním kole Bobříka informatiky
Petra BRUKOVÁ, IV.B, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Klára HELEBRANDTOVÁ, V.C, reprezentace školy v plavání
Nikol CHLEBÍKOVÁ, V.C, výborný prospěch
Matěj JANÍK, V.C, výborný prospěch
Samuel JANÍK, V.C, výborný prospěch
Veronika PETRÁŠOVÁ. V.C, reprezentace školy v tanečních soutěžích
Stela SYMANKOVÁ, V.C, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Lucie WALOSZKOVÁ, V.C, reprezentace škole v plavání
Štěpán BENEK, VI.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Zuzana KRUCINOVÁ, VI.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Andrea MACUROVÁ, VI.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Lukáš STAŘIČNÝ, VI.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Tereza MORCINKOVÁ, VII.A, úspšný řešitel Bobříka informatiky
Matouš POLÁŠEK, VII.A, reprezentace školy v plavání
Anna BOSÁKOVÁ, IX.A, sběr kaštanů
Julie BYRTUSOVÁ, IX.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
Adéla HOREČKOVÁ, IX.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky a sběr kaštanů
Tereza CHRACHOVCOVÁ, IX.A, sběr kaštanů
Josef JANÁSEK, IX.A, reprezentace školy v plavání a za sběr kaštanů
Vojtěch JANÁSEK, IX.A, sběr kaštanů
Daniel JANČO, IX.A, sběr kaštanů
Jiří KOBIELA, IX.A, sběr kaštanů
David KULIG, IX.A, sběr kaštanů
Jana URBANCZYKOVÁ, IX.A, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
 


Zápis ze společné schůzky školních samospráv 27.11. 2014

Přinášíme zápis z 1. letošní společné schůzky obou našich samospráv. Schůzka proběhla 27.11. 2014. Jako host se jí zúčastnil i ředitel školy, který samosprávám předložil návrh smlouvy mezi vedením školy a školní samosprávou. Na závěr schůzky odpověděl na některé dotazy.


Pozvánka na Čtení dětem mění životy

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem ® vede již osmým rokem mohutnou celostátní kampaň na podporu šíření myšlenky o důležitosti a významném dopadu předčítání na emoční rozvoj dítěte.

V tomto roce jsme se rozhodli uspořádat seminář Čtení dětem mění životy pro vás v Českém Těšíně.

Seminář se uskuteční 10. prosince 2014 v ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkova v Českém Těšíně, a to od 15:30 do 16:30 hodin.

V rámci této hodinové akce bude současně probíhat seminář pro rodiče v jedné místnosti a v jiném prostoru budou moci děti zhlédnout divadelní představení souboru Kaňka. Pro děti je navíc připravena kvízová soutěž s krásnými odměnami pro výherce. Rodiče dostanou propagační materiály Celé Česko čte dětem.

Seminář pro rodiče o důležitosti a nutnosti čtení dětem povede zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Mgr. Eva Katrušáková. Cílem interaktivní přednášky s videem je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné literatury.

Rádi bychom na seminář pozvali nejen rodiče a děti z vaší školy, případně i z mateřské školy, ale také širokou veřejnost. Proto prosíme o sdílení této pozvánky s Vašimi kolegy, přáteli, známými.

K účasti je potřeba on-line přihlášení na seminář, které najdete na našem webu.

Prosím o zpětnou informaci, zda můžeme počítat s Vaší spoluprací.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bieleszová
Kulturní referentka

 


Beseda Drahokamy Beskyd

Minulý týden se třídy IV.B, V.A, V.B, VI.B a VII.B zúčastnily besedy pod názvem Drahokamy Beskyd, kterou si pro nás připravil pan Valko – Strážce přírody. Tato beseda byla zaměřená na naše volně žijící a silně chráněné plazy a obojživelníky. Seznámil nás s různými druhy těchto živočichů a jejich biotopy, upozorňoval na chyby, kterých se dopouštíme při návštěvě v přírodě, a co všechno můžeme sami udělat pro záchranu těchto živočichů. Zajímavé informace žáci obdrželi také ohledně toxicity naší zmije obecné – jako jediného jedovatého hada žijícího u nás. Beseda byla doplněna projekcí velmi zajímavých snímků, které pan Valko pořídil při svých terénních pochůzkách. Žáci projevili obrovský zájem a jejich dotazy se jen hrnuly. Na závěr si žáci mohli živé exempláře vzít do ruky a tím odbourat strach z hadů a obojživelníků. Beseda měla veliký úspěch a doufáme, že nás pan Valko se svými zvířátky opět navštíví.
                     Mgr. A.Jaworská


Celostátní soutěž Bobřík informatiky

Celostátní soutěž Bobřík informatiky
Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do celostátní on- line soutěže Bobřík informatiky. Nově se zúčastnili žáci pracoviště Ostravská. Celkem o získání titulu úspěšný řešitel celorepublikově bojovalo 10 527 žáků 8. a 9. tříd v kategorii Kadet, 11 955 žáků z 6. a 7. tříd v kategorii Benjamin a 9026 žáků , kteří navštěvují 4. a 5. ročníky, v kategorii Mini. Rádi uveřejňujeme, že úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:

Kategorie Kadet:
Sabela Ondřej, Farníková Terezie, Ostruszka Danielz IX.B, Horečková Adéla, Byrtusová Julie , Urbanczyková Jana z IX.A, Valica Jan z VIII.B.

Kategorie Benjamin:
Burkot Maxmilián VI.B, Krejčí Jaromír a Rechtorík David z VII.B, Morcinková Tereza VII. A, Benek Štěpán VI.A, Sabelová Anna VI.B Macurová Andrea, Krucinová Zuzana a Staříčný Lukáš z VI.A

Kategorie Mini:
Bernatík Richard IV.A, Kostková Karolína IV.C, Kohut Jan V.A, Brukova Petra IV.B, Svoboda Vojtěch IV.C, Sabela Jiří V.B, Symanková Stela V.C, Nápoky Dominik V.B, Bury Marek , Miksch Sebastian , Mlčáková Michaela a Pryszcz Štěpán V.A, Raszka Tomáš IV.C, Burkot Tobiáš V.A, Šildr Filip IV.C.

Nejlépe z naší školy se umístil Richard Bernatík ze IV.A , který získal stejně jako dalších 67 dětí z celé ČR 192 bodů a spolu s nimi se umístil na 1. místě.
Celkové seznamy soutěžících spolu s jejich bodovým ziskem a umístěním přikládáme v přílohách.
Úspěšným řešitelům gratulujeme, všem žákům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Dagmar Nováková