warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Sportovní den přeložen

Sportovní den přeložen

Na úterý 5.6. byl přeložen z důvodu špatného počasí Sportovní den pro žáky 1. - 9. tříd. Sraz u zadního vchodu do školy v 7:45. Od 11:00 vyhodnocení, rozdání diplomů, ukončení pro 1. stupeň v 11.30.


Květnový školní projekt byl úspěšný!

Projektové vyučování na naší škole má letitou tradici. Nejen že sbližuje žáky různých ročníků, ale pomáhá se začlenit do kolektivu i těm nejmenším. Jednotliví žáci ve skupinách, které vznikly losováním, si musí pomáhat, ti nejstarší motivují ty nejmladší a naopak prvňáčci do své skupiny vnáší jiný pohled, úsměv a radost.
Projekt byl tentokrát zaměřen sportovně i vědomostně. Komenský by toto nazval „škola hrou“. Na našem novém hřišti jsme vytvořili 14 stanovišť, kde jednotliví žáci ve svých skupinách řešili úkoly. Ve vědomostní části žáci si nastudovali informace o jednom kraji České republiky, následně zodpověděli pár otázek týkajících se daného kraje, nakonec si zahráli soutěž nebo tematicky spojenou hru s daným krajem (např. Velkou pardubickou, soutěž o nejdelší Olomoucký syreček , přechod přes Karlův most a další). Během dopoledne každá skupina prošla všechna stanoviště, a tak se seznámila se všemi čtrnácti kraji České republiky.
Výsledky všech soutěží se pečlivě zaznamenávaly a nakonec jsme je vyhodnotili i s vědomostní části.
                                                                                                 Mgr. Marta Jalowicorzová

Jména výherců:
1. místo
Stašák Š., Tomičková V., Wanecki R., Franioková K., Suchý J., Karzel D., Netopil D., Burkot M., Krištóf D., Podeszwa P., Šebesta J., Kaczmarczyk A., Pastrňák M.,

2. místo
Godi A., Sikora F., Zvončanová V., Hajdu J., Unucková T., Czyloková H., Gajda O., Haasová V., Bidrman Adam, Kadlčík R., Unucková Adéla, Rucká N., Zwyrtková L., Bury M., Měrková A., Bobková T.,

3. místo
Furiková A., Hamplová K., Zwyrtková K., Kiszová K., Štorek M., Motyková E., Pěgřim F., Řezník L., Bulawová M., Konopková N., Michalcová V., Amborská N., Konopková K., Nesvadba R.,
 


"Komunikujeme bez hranic" (pokračování) - v Těšínských minutách

 Informaci o projektu Komunikujeme bez hranic přinesly i Těšínské minuty.


Skončil jazykový projekt Komunikujeme bez hranic

V květnu letošního roku skončil celoměstský jazykový projekt Komunikujeme bez hranic. Do projektu se pod koordinací MěÚ Český Těšín zapojily všechny českotěšínské školy. Cílem projektu bylo za peníze evropských fondů vybavit školy moderními pomůckami (např. interaktivní tabule), dát učitelům anglického jazyka možnost poznat výuku tohoto jazaky v jiných zemích (stáž ve Finsku), naučit učitele samostatně vyrábět vhorné pomůcky a společně s žáky pak s nimi pracovat a v neposlední řadě naučit se spolupracovat nejen ve škole, ale i na celoměstské úrovni.

Projekt vyvrcholil v květnu celoměstskou celodenní konferencí, v jejímž průběhu se jednotlivé školy a jejich tvůrčí týmy pochlubily s výsledky své práce. Na prezentaci se podíleli jak učitelé, tak žáci, kteří předvedli, jak se s technikou i pomůckami dá v současnosti i v budoucnosti pracovat.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy školy na Ostravské a na Slezské ulici byly ještě samostatné, reprezentovaly současnou Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace dva tvůrčí kolektivy. Ze závěrečné konference přinášíme několik fotogragií z jejich vystoupení.

Dovolte mi, abych jako ředitel školy poděkoval všem učitelkám, které se do projektu zapojily. Nebyla to práce jednoduchá a vyžádala si spoustu práce nad běžné děnní povinnosti. Můžu však odpovědně říci, že to nebyla práce marná a jak učitelkám, tak žákům přinesla dobré výsledky.
                                                                                      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vítězství našich žáků v okresním kole dopravní soutěže

Dne 17.5.2012 se na DDH v Bohumíně konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Město Český Těšín reprezentovala v kategorii starších i mladších žáků družstva naší školy. V kategorii mladších žáků to bylo družstvo ze ZŠ Slezská ve složení Beata Fukalová, Klára Franioková, Filip Pěgřím a Michal Vitoš. Družstvo žáků 8.A ZŠ Ostravská ve složení Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Matouš Sloboda a Mikuláš Benek nenašlo přemožitele a zvítězilo ve starší kategorii. Úspěch byl korunován i vítězstvím Nikoly Bartošíkové v kategorii jednotlivců. Starší družstvo postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 24.-.25.5.2012 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tak nám držte palce !

Výsledky naleznete v přílohách!


Přijetí nejlepších žáků ZŠ Hrabina - pracoviště Slezská ředitelem školy

Dne 17. května 2012 přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler nejlepší žáky ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská za 3. čtvrtletí tohoto školního roku:

Zde je jejich seznam:

I. Oblast - reprezentace školy v soutěžích

Tobiáš Burkot, II.A, za postup do městského kola recitační soutěže
Lucie Zwyrtková, II.B, za postup do městského kola recitační soutěže a svědomité plnění úkolů
Vendula Sojková, II.B, za postup do městského kola pěvecké soutěže a za aktivitu v hodinách
Max Burkot, III.B, za 1. místo v matematické soutěži Klokan
David Zwyrtek, III.B, za reprezentaci školy v pěvecké soutěži Zpěváček
Kamil Stawarczyk, IV.A, za účast v městském kole recitační soutěže
David Fedor, V.B, za vynikající výsledky v matematických soutěžích
Ondřej Sabela, VI.B, za výsledky v matematických soutěžích, za výborný prospěch
Matěj Štorek, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Filip Sikora, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Jakub Stryja, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Lucie Folwarczná, IX.B, za reprezentaci školy v soutěži Mladý zdravotník a aktivity v rámci projektu Comenius
Ondřej Motyka, IX.B, za reprezentaci školy
Martin Gaier, IX.B, za 9. místo v okr. kole Fyzikální olympiády a za úspěšnou účast v krajsém kole
 

II. Oblast - reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Daniel Chowaniec, V.B, za reprezentaci ve sportovních soutěžích
Adam Kelner, V.B, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
 

III. Oblast propagace školy

Adam Bidrman, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Nikola Foltýnová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Roman Fukala, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Krystýna Heinzová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Kristián Jelenovič, III.B ,za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Markéta Jeřábková, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
 

IV. Oblast - příkladný přístup k učení a za vzorné chování ve škole

Vojtěch Svoboda, I.C, za aktivitu ve vyučování a svědomitost při plnění úkolů
Eliška Motyková, VI.B, za svědomité plnění školních úkolů a vzorné chování
 

 


Zemřel Mgr. Wladyslaw Byrtus

S lítostí oznamujeme, že dne 11. 5. 2012 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 71 let pan Mgr. Wladyslaw Byrtus. Pohřeb s bývalým dlouholetým učitelem naší školy se koná v pátek 18. 5. 2012 ve 14.30 hod. v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně.
          Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele
 


Projektový den na pracovišti ZŠ Slezská 18.5. 2012

V pátek 18. 5. 2012 organizuje ZŠ Slezská projektový den napříč školou. Využijeme zrekonstruované školní hřiště a od 8.00 hod. na něm budou žáci ve smíšených skupinách plnit zajímavé úkoly týkající se České republiky a jejích významných míst. Koordinátorem projektu je p. uč. Marta Jalowiczorzová. V případě nepříznivého počasí se přesune projektový den na nejbližší možný termín, který bude včas oznámen. Vyučování v tento den končí pro žáky 1. stupně v 11.30 hod. a pro žáky 2. stupně ve 12.00 hod.

Provoz školní družiny je beze změn.


Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na Ostravské ul.

Městské kolo opět pořádala naše škola ZŠ Hrabina - Ostravská dne 4. 5. 2012 tentokrát pod vedením paní učitelky Harokové. Tak jako každoročně se letos této soutěže zúčastnili také zástupci obou našich škol a obou družstev naší školy ze ZŠ Ostravské. Samotná soutěž se skládala ze čtyř částí: 1/ jízda zručnosti (přes různé překážky); 2/ testy – znalost pravidel silničního provozu; 3/ jízda po dopravním hřišti (podle předpisů silničního provozu); 4/ zdravověda, zásady poskytování první pomoci – praktické provedení. Účast škol byla opravdu velká, do soutěže se přihlásilo 7 škol, soutěžilo tedy 14 družstev. Všem se nám soutěž líbila, počasí nám po dobu zápolení vydrželo, ceny byly pěkné, občerstvení pro účastníky bylo dobře zajištěno.
Matouš Sloboda, VIII. A

Výsledky soutěže:
I. kategorie:
1. místo – ZŠ Hrabina - Slezská,  2. místo – ZŠ Masarykova, 3. místo – ZŠ Hrabina - Ostravská

II. kategorie:
1. místo – ZŠ Hrabina - Ostravská,  2. místo – ZŠ Masarykova,  3. místo – ZŠ Kontešinec

Nejúspěšnější žák za I. kategorii: Pavel Stenchlý – ZŠ Masarykova
Nejúspěšnější žák za II. kategorii: Nikola Swaczynová – ZŠ Hrabina - Ostravská

Soutěžící ZŠ Hrabina - Slezská a ZŠ Hrabina - Ostravská postupují do okresního kola. Blahopřejeme a do dalšího soutěžení přejeme hodně štěstí.
Mgr. Vlasta Potyszová

Poděkování ředitele školy
Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler děkuje organizátorům soutěž z naší ZŠ Hrabina, především pak Mgr. Ester Harokové, hlavní organizátorce soutěže. Současně přeje oběma našim družstvům - jak ze ZŠ Ostravské, tak i ze ZŠ Slezské hodně úspěchů v okresním kole.
 

                          

Popisky k fotkám:
1/ u testů žáci ZŠ Masarykova; 2/ Ondřej Palík; 3/ Filip Loter; 4/ úvodní slovo ředitele ZŠ Hrabina Rudolfa Fiedlera; 5/ 3. místo I. kategorie - ZŠ Hrabina - Ostravská; 6/ 2. místo I. kategorie - ZŠ Masarykova; 7/ 1. místo I. kategorie - ZŠ Hrabina - Slezská; 8/ vítězové - žáci ZŠ Hrabina - Slezská; 9/ 3. místo II. kategorie - ZŠ Kontešinec; 10/ 2. místo II. kategorie - ZŠ Masarykova; 11/ 1. místo II. kategorie - ZŠ Hrabina - Ostravská; 12/ vítězové - ZŠ Hrabina - Ostravská; 13/ vítěz jednotlivci I. kat. - Pavel Stenchlý ZŠ Masarykova; 14/ vítězka jednotlivci II. kat. Nikola Swaczynová ZŠ Hrabina - Ostravská.Pochvaly udělené u příležitosti třetího čtvrtletí školního roku

U příležitosti hodnocení třetího čtvrtletí školního roku udělili třídní učitelé po projednání v pedagogické radě dne 17.4. 2012 tyto pochvaly:

Třídní učitelka IV.B třídy Mgr. Hana Pospíšilová:
Ondřeji Gajdovi,
Patriku Ryboňovi,
Natálii Sikorové,
Danielu Paszovi,
Ondřeji Římánkoví
,   všem za příkladné plnění školních povinností.

Třídní učitelka V.B třídy Mgr. Jana Wojnarová:
Petru Puzoňovi,  za plnění úkolů třídní služby,
Davidu Fedorovi, za reprezentaci školy.

Vedení školy blahopřeje!


Poděkování za školu v přírodě

Dobrý den, pane řediteli,

dne 16.4. 2012 odjela naše dcera už druhým rokem do školy v přírodě. Chtěla bych touto cestou moc, moc poděkovat lidem, kteří se podíleli na tomto nápadu, myslím, že za tím je určitě p. vychovatelka Labašová a ostatní vychovatelky, za úžásnou informovanost o škole v přírodě, jak se tam děti mají. Nejen fotkami a popisem na škole, ale i na webových stránkách školy. Je to prostě něco úžasného vědět, že se mají dobře a vše je v pořádku. Jenom přece jsou to naše děti a myslím, že se nenajde rodič, který by si každý den nevzpomenul, jak se jeho dítko má, a o to je klidnější, když ví, že dobře. Jsou pod dohledem bezva učitelek s velkou trpělivostí, které se starají o bohatý program a jsou neustále ve střehu, aby se nic nestalo, za co je moc obdivuji, je to pro ně určitě 12 zodpovědných a náročných dnů.

Přeji krásný den. S pozdravem

                          Jeřábková Marta


Žáci ZŠ na Slezské ul. byli ve škole v přírodě

Žáci naší školy z pracoviště na Slezské ul. se vrátili ze školy v přírodě. Ze svého pobytu posílali pravidlené zprávy. Můžete se s nimi seznámit, kliknete-li na příslušný den!

Autorkami reportáží jsou Mgr. Petra Husková a Mgr. Helena Lazarová.

První den.

Druhý den.

Třetí den.

Čtvrtý den.

Pátý den.

Šestý den.

Sedmý den.

Osmý den.

Devátý den.

Desátý den.

Jedenáctý a dvanáctý den.


Schůzka výboru SRPDŠ ZŠ Slezská dne 17.4. 2012

Předsedkyně výboru SRPDŠ sděluje, že dne 17.4. 2012 se v 17.15 hod. v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul. uskuteční schůzka výboru.


Žáci ZŠ Slezská jedou 16. až 27.4. do školy v přírodě

Informace o škole v přírodě:

Datum:  16. - 27.4. 2012
Místo pobytu (adresa):  Horský hotel Čarták, Solanec pod Soláněm 186, 756 62 Hutisko - Solanec
Vyjíždějící třídy:  II.A (16 dětí), II.B (9), III.B (19), IV.A (2), IV. B (3)

Datum a místo odjezdu:   pondělí 16.4. v 9.00 hod. od budovy ZŠ Slezská
Příjezd:  v pátek 27.4. kolem 11.00 hod. k budově ZŠ Slezská

vedoucí:   Mgr. Alena Jaworská
další pedagog: Mgr. Petra Husková
vychovatelky:  Veronika Svobodová, Romana Postuwková
noční dozor:  Marcela Husková
zdravotník: Ing. Miluše Skokanová

Upozornění: Škola neručí za mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače, peníze (kapesné) a jiné cennosti. Vše na vlastní zodpovědnost.

Odevzdat u autobusu :
Potvrzení o bezinfekčnosti – s datem odjezdu

Co musí mít žák s sebou: průkaz zdravotního pojištění, očkovací průkaz, osobní léky.

Vážení rodiče! Šaty, obuv, případně další osobní věci svých dětí podepište!


Mgr. Ševečková a Mgr. Walková oceněny u příležitosti Dne učitelů!

Dne 30. března 2012 se uskutečnily městské oslavy Dne učitelů. Představitelé města v čele se starostou p. Slováčkem a místostarostou p. Folwarczným předali ocenění 15 navrženým pedagogům. Z našich škol letos ocenění převzaly p. Mgr. Ševečková a Mgr. Naděžda Walková za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost.

Mgr. Věra Ševečková (učitelka ZŠ Slezská) pracuje ve školství 29 let. Nastoupila do ZŠ Český Těšín Slezská 1740 1.9. 1983 jako vychovatelka školní družiny a později jako jako učitelka a zůstala této škole věrná doposud. Nyní učí v 1. třídě. Je oblíbená, přátelská, k dětem velmi citlivá.
Paní Mgr. Věra Ševečková se věnuje dětem nad rámec svých povinností, organizuje každým rokem pro děti např. Noc ve škole, pravidelně připravuje společné dílny pro rodiče a děti, besídky např. ke Dni matek, k Vánocům apod. Hodnocení prospěchu a chovaní za dané období p. učitelka organizuje formou společných setkání s rodiči a dětmi, které jsou vždy přínosem pro rodiče, p. učitelku i děti samotné. P. učitelka zařazuje do výuky moderní prvky učení, dlouhodobě pracuje se žáky v oblasti čtenářské gramotnosti.

Mgr. Naděžda Walková (učitelka ZŠ Ostravská, výchovná poradkyně) vstoupila do školství v r. 1990. V rámci programu celoživotního vzdělávání ukončila v roce 2003 dvousemestrální studium výchovného poradenství. A právě výchovnému poradenství se v Základní škole Ostravská věnuje především. V této oblasti dosahuje v práci s žáky, jejich rodiči i s kolegy pedagogy velmi dobrých výsledků. V mnohém je její zásluhou, že žáci školy jsou s úspěchem umísťováni na střední školy. Velmi dobře spolupracuje s metodikem prevence v oblasti předcházení rizikovým jevům. Příkladná je její koordinační činnost s mimoškolními institucemi a organizacemi, např. s AVE, PPP apod. Vedle své činnosti ve škole, pro žáky s vadami či poruchami zpracovává individuální vzdělávací plány, pravidelně organizuje besedy, připravuje pro žáky soutěže, pořádá exkurze, pomáhá metodicky i učitelkám mateřských škol. Spolupodílela se na tvorbě školního vzdělávacího programu (předměty společenskovědní a předměty pracovní výchovy).

Oběma oceněným učitelkám blahopřejeme!