Zdobení vánočního stromu

Zdobení vánočního stromečku
Protože děti pomáhaly zvířátkům sběrem kaštanů a žaludů , firma AGROS nás odměnila vánočními stromy, které nyní můžete zhlédnout ve vestibulu školy a ve školní družině. Děti si ve čtvrtek ve školní družině ozdobily vánoční stromeček, který nám všem navodil vánoční atmosféru.

Děkujeme firmě AGROS za poskytnutí krásných vánočních stromů.

 


Zpívánky s kamarády ze školky

27. 11. nás naši kamarádi ze školky pozvali na první společnou akci a tou byly Zpívánky. Společně s panem Čapčuchem si všichni mohli zazpívat koledy, ale také písničky o zvířátkách, rodině nebo třeba o ročních obdobích. Na závěr si děti zasoutěžily a kdo byl vítěz? No, přece úplně všichni, protože s písničkou na rtech je hned veseleji na světě…

Vánoční dílničky v I.B

26. 11. v odpoledních hodinách začalo vánoční snažení , chystání a pečení v I.B třídě. Kromě dětí a paní učitelky se dostavily také dvě maminky- paní Poloková a paní Geltnerová. Za jejich pomoc jim moc děkujeme. Nazdobené perníčky poputují na vánoční jarmark, ale protože byly moc chutné, neodolali jsme a už jsme některé ochutnali. Mňam…a byla to dobrota.  Přijďte také ochutnat.

Vyšlo 1. číslo Větrníku ve školním roce 2014/2015

Zdravím všechny věrné čtenáře časopisu Hrabinský větrník! I letos pro vás chceme připravovat zajímavé čtení, obrázky, rubriky a rozhovory. V letošním roce se do kroužku přihlásilo 9 žáků, což sice není moc, ale všichni jsou velmi šikovní a aktivní, takže se nám podařilo vytisknout první číslo. Není to jednoduchá práce, moc se snažíme, aby vás naše články zaujaly a povzbudily ke čtení a k vlastní tvorbě. Rádi mezi sebou uvidíme další nadané žáky, kteří nám s časopisem pomůžou.
V prvním čísle se seznámíte se všemi redaktory, těšit se taky můžete na pokračování fotorománu, který je mezi čtenáři velmi oblíbený.
Časopis si můžete letos koupit i na Vánočním jarmarku.

Krásné Vánoce a čtěte nás!

Mgr. Marta Jalowiczorzová


Bobřík informatiky - úspěch Richarda Bernatíka

Žáci obou našich škol se letos v hojném počtu pod vedením paní učitelek Lazarové a Novákové zapojili do tradiční soutěže Bobřík informatiky.
Nás může potěšit, že Richard BERNATÍK ze IV.A se v celostátním měření stal vítězem kategorie mini.

Ríšovi blahopřejeme!


Zveme vás na den otevřených dveří spojený s předvánočním jarmarkem

Vážení rodiče, vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční den otevřených dveří, který pro vás připravili pedagogové a ostatní zaměstnanci základních škol na Ostravské a na Slezské ul. Den otevřených dveří je zároveň spojen s předvánočním Jarmarkem.

Chceme upozornit na to, že v průběhu dne můžete navštívit výuku v jednotlivých třídách!

S bližším programem se můžete seznámit v přílohách.

Na akci vás zve za všechny zaměstnance Rudolf Fiedler, ředitel


Napsali o nás v listopadu 2014

Zasílám další otištěný text za naši školu. Text o mladé autorce posílám také. Jedná se o dceru naší kolegyně Novákové Terezu. Byla dříve žákyní naší školy. Skutečné jméno v textu není uvedeno, jen umělecký pseudonym.
Těšínské listy, ročník VIII, číslo 6, 28. listopadu 2014.
V. Potyszová
 


Stroj času - neobvyklá výuka fyziky na pracovišti ZŠ Slezská

Projektová výuka ve spolupráci naší školy, ZŠ Hrabina, s Gymnáziem v Českém Těšíně není žádnou novinkou. Ve čtvrtek 30. října tedy čekalo žáky 5. a 9. ročníku zvláštní vyučování - tříhodinový projekt na téma fyziky.
Byli jsme rádi, že se nebudeme muset učit obvyklým způsobem, zároveň jsme byli zvědaví, co nás čeká. Lákal nás i název projektu - „Stroj času“. Přesunuli jsme se do multimediální učebny, kde nás čekala paní profesorka M. Gaierová z gymnázia. Měli jsme možnost vidět spoustu zajímavých fyzikálních pomůcek a přístrojů… Podle pokynu jsme se rozdělili do skupin a čekali, až se dozvíme, co bude naší prací. Po zajímavých prezentacích fyzikálních jevů, které byly doplněny poutavým výkladem, jsme byli vyzváni, abychom se zadané úkoly pokusili vyřešit nejprve teoreticky. Vrhli jsme se na výpočty, využívali jsme fyzikální vzorce i běžné matematické postupy. A protože teorie musí být ověřena praxí, následovala praktická cvičení a pokusy. Právě ty nás nejvíc zaujaly. Už třeba máme vyzkoušeno, že na obyčejné papírové lodičce lze otestovat podmínky ponorů do vody, zkusili jsme si, jak vytvořit elektrický proud, nebo víme, jak funguje plazmová koule.
… a posunuli jsme se nejen v čase, ale i v našich znalostech.
                      Eliška Motyková, žákyně IX.B, ZŠ Hrabina