8. schůzka ŠŽS na ZŠ Slezská

8. schůzka ŠŽS Slezská

Termín konání: 1.4., učebna chemie
Nepřítomen: Zwyrtková - omluvená
Krawiecová - omluvená

Program:
1. Přivítání z: Kout
2. Prezentace z: Kout
3. Bodování v dubnu - nástěnka žákovské samosprávy - EKO z: Zerz, Jab
4. Víčka z: Pod
5. Diskuze-námět k projednání s ŘŠ -bez připomínek z: Kout
6. Zápis z:Kout

 

1.4.2015 Barbora Koutná
 


Soutěž v jazyce anglickém Enjoy your English

Dne 25.3. 2015 se Tomáš Ptoszek a Jakub Daniel Kaczmarczyk zúčastnili soutěže v jazyce anglickém Enjoy your English, kterou pořádala ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Soutěž byla složena ze dvou částí – gramatické a znalostních otázek o anglicky mluvících zemích.
Tomáš Ptozsek v nemalé konkurenci získal vynikající 3. místo a Jakub Daniel Kaczmarczyk se umístil na 10. místě. GRATULUJEME !
Krátkou reportáž z této soutěže můžete zhlédnout na webových stránkách regionální televize Polar.
Mgr. Lenka Slováková

Soutěž se skládala ze dvou částí. Gramatická část byla o něco delší a také se mi více líbila. Nejspíše proto, že se v testu objevovaly věty , které byly svou stavbou podobné větám v praxi. Horší byla druhá část, ve které se objevovaly otázky o anglicky mluvících zemích, ale angličtina v nich nehrála velkou roli. Celkově se mi soutěž líbila. Dostali jsme výborné pohoštění a o přestávce jsme shlédli anglický film. Získal jsem 3. místo a byl jsem příjemně překvapen. Kromě gratulací jsem obdržel dvě učebnice angličtiny, knihu, deštník, hrnek a spoustu malých pozorností. Chtěl bych popřát hodně štěstí těm, kteří se budou v budoucnu této soutěže účastnit.
Tomáš Ptoszek, IX.A

Soutěž probíhala jednoduše. Nejprve nám vysvětlili pravidla a způsob vyplňování testů. Na první test z gramatiky jsme měli 30 minut. Obsahoval otázky a odpovědi typu a), b), c) , porozumění textu a opravování chyb, doplňování předložek apod. Na druhý test jsme měli 45 minut. Jednalo se o znalostní test o USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Novém Zélandu.
Myslím, že i když jsem se neumístil nějak zvlášť dobře, tak to pro mne byla výborná zkušenost s konkurencí.
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B
 


Třídní schůzky s rodiči žáků v ZŠ Ostravská a v ZŠ Slezská

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že v úterý 14. dubna se na obou našich základních školách (ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská) uskuteční třídní schůzky s rodiči. Na programu schůzek je průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků.

Třídní schůzky v ZŠ Ostravská proběhnou od 16.00 hod. na prvním stupni a od 16.30 hod. na druhém stupni.

Třídní schůzky v ZŠ Slezská budou pro oba stupně zahájeny v 16.00 hod.

V ZŠ Slezská bude od 16.00 předcházet informačním schůzkám ve třídách schůzka ke škole v přírodě. Ta se uskuteční ve školní jídelně.

V prvních třídách proběhnou třídní schůzky netradičním způsobem s dětmi, kdy rodiče a děti budou pozváni na konkrétní hodinu.
Termíny: I. B - 14. 4., 16. 4., 17. 4.  p. uč. Ševečková
              I. C - 14. 4., 15. 4., 21. 4.,  p. uč. Warcopová


Matematická Pythagoriáda

V příloze naleznete výsledky letošní Pythagoriády, tradiční matematické soutěže.


Matematická soutěž Klokan

V příloze přinášíme výsledky letošní celoškolní matematické soutěže KLOKAN.

Úřední hodiny v kanceláři ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina v době velikonočních prázdnin

Úředním dnem pro veřejnost byl ředitelem školy v době velikonočních prázdnin stanoven pátek 3. dubna 2015 od 9.00 do 11.30 hod. v kanceláři základní školy na Ostravské ulici.


Nová zpráva z Rumunska

Páty pozdrav z Rumunska z Piteşti

Dnes nás čekalo oficiální vystoupení s písněmi, kterými jsme měli ostatním trošku přiblížit náš folklór. Vybrali jsme dvě: Beskyde, Beskyde a Ach synku, synku. Po vystoupení místní folklórní skupiny přišly na řadu příspěvky nás, kteří se účastníme projetu Erasmus – Be yourself, proof yourself. Úvodní slovo měla Turkyně koordinátorka a poté vystupovaly děti. Našim dětem se vystoupení povedlo a mezi velkými dětmi se vůbec nemuseli stydět. Byli jsme velmi překvapeni závěrečným vystoupením rumunských dětí, které končilo tancem. Pozvali pak k němu všechny děti na podium a dokonce jsme se přidaly i my. Takto nakonec všichni zazpívali závěrečnou společnou píseň Beatles – Imagine.


Počtvrté se hlásíme z Rumunska

Čtvrtý pozdrav z Rumunska z Piteşti

Znovu nás čekal výjezd za město do muzea v Goleşti. Řekové a Italové se zřejmě na včerejší večeři hodně zdrželi, jelikož kvůli nim měl náš autobus, který je nabírá u hotelu Victoria, půlhodinové zpoždění. Déšť už nás nepřekvapil. V Goleşti jsme zjistili, že je to vlastně rumunský skanzen. Zklamalo nás, že popisky byly jen v rumunštině, takže za půl hodiny, no možná, že za hodinu, už všechny děti a mládež krátily chvíle nudného výkladu, jak uměly. Nakonec se slitovala Turkyně, vedoucí celého projektu a zavelela dřívější odjezd směr shopping centrum, kde jsme si dali fresh juice a koukli do obchodů. Rozzářil se na tvářích široký úsměv, když jsme ve tři hodiny byli na hotelu a seděli ve zdejší restauraci na obědě. Někomu stačil kuřecí vývar, jiní si dali smažený sýr (ovčí) a další těstoviny. Potom si nemohoucí šli lehnout a holky s tetou K. se vydaly na náměstí do obchůdků, aby si dovezly nějakou památku domů. K večeru se vše obrátilo a teta L. s kluky vyrazila na náměstí, ne však za účelem nákupů, ale nutného vyvětrání, jinak by kluci seděli jen s mobily v ruce a zapnutou televizí. Jelikož si Tobík koupil míč, mohli si na náměstí pěkně zakopat. Sem tam se k nim přidal i nějaký ten místní pán.

Pár fotek ze snídaní a z muzea v Golesti, nemusí být všechny na netu