Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Školní kolo olympiády se konalo v lednu v učebně na ulici Slezská. Zúčastnili se jej za dohledu paní učitelky Kateřiny Sekulové čtyři žáci. Jejich úkolem bylo nejdříve přijít na kloub neobvyklým jazykovým úlohám a poté vypracovat na zadané téma slohovou práci. Snažení soutěžících bylo bodováno. Nejtěsněji se rýsoval souboj bodů mezi Ondřejem Sabelou a Annou Murycovou. Ta se umístila jako třetí. Vzhledem k tomu, že je žákyní osmé třídy, může svou bystrost a své znalosti projevit ve stejné soutěži opět v příštím roce. Účastníkům, z nichž první dva postupují do okresního kola, blahopřejeme.

1. místo Jakub Daniel Kaczmarczyk 26 bodů

2. místo Ondřej Sabela 23 bodů

3. místo Anna Murycová 21 bod

4. místo Terezie Hrachovcová 18 bodů

Mgr. V. Potyszová


Vyhlášena smogová situace

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják

Ředitel školy upozorňuje všechny pedagogy a zaměstnance školy, že po dobu vyhlášení smogové situace platí pro všechna pracoviště Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. vnitřní směrnice č. 4/2013, která je v příloze tohoto sdělení.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výsledky olympiády v anglickém jazyku

Dne 13.1. 2015 se žáci druhého stupně ZŠ Hrabina zúčastnili školního kola olympiády z anglického jazyka. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší kategorii zastupovali žáci 6. a 7. ročníku a starší kategorii žáci 8. a 9. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena do dvou částí, a to na gramatický test a konverzaci.
Vítězové jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže v Havířově, ve vědomostní soutěži Enjoy your English v Českém Těšíně, popř. v dalších soutěžích.
Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na shledanou i během následujících let.
Za učitelky anglického jazyka Mgr. Lenka Slováková

Umístění mladších žáků v olympiádě z AJ

1. Zuzana Krucinová VI.A
2. René Kadlčík VI.B
3.Tereza Morcinková VII.A
4.-7. Petr Rudcki VI.A
4.-7. Lucie Siudová VI.A
4.-7. Adam Bidrman VI.B
4.-7. Arlinda Mjekiqi VII.A

Umístění starších žáků v olympiádě z AJ

1. Tomáš Ptoszek IX.A
2. Jakub Daniel Kaczmarczyk IX.B
3. Barbora Koutná VIII.B
4. Julie Byrtusová IX.A
 


Proběhly zápisy do 1. ročníku

Ve dnech 15. a 16. ledna 2015 proběhly na pracovišti ZŠ Slezská letošní zápisy do 1. roč. našich základních škol na Ostravské a na Slezské ul. Pod vedením Mgr. Warcopové se podařilo vytvořit budoucím prvňáčkům příjemné prostředí, které s přívětivostí paní učitelek zvýšilo touhu dětí po nástupu do vybrané školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že kolem 10. února 2015 budou na těchto našich www stránkách zveřejněny výsledky zápisu a zařazení dětí do škol a kmenových tříd.

Současně sdělujeme, že kolem 10. června 2015 se uskuteční pro zákonné zástupce dětí první rodičovské schůzky, kde jim budou předány informace týkající se zahájení docházky jejich dětí do školy.

Ze zápisu přinášíme se souhlasem rodičů několik fotografií, které přibližují "zápisovou" atmosféru.


Zápis č. 5 ze schůze školní žákovské samosprávy

V příloze přinášíme zápis z 5. schůzky školní žákovské samosprávy.


Zemřela Mgr. Dagmar Kočí

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje všem rodičům i žákům, že v úterý zemřela paní Mgr. Dagmar Kočí, naše učitelka.

S paní Kočí se naposledy rozloučíme v pátek 16. ledna 2015.

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte na ni s námi!

Za pracovníky školy Rudolf Fiedler, ředitel


Úprava výuky v ZŠ Slezská ve čtvrtek 15.1. 2015

Ředitel školy upozorňuje rodiče žáků III.B a IV.C pracoviště ZŠ Slezská, že z organizačních důvodů (zápis do prvního ročníku), bude ve čtvrtek 15. ledna 2015 žákům těchto tříd zkrácena výuka do 11.30 hod. Děti mohou nastoupit do školní družiny už v 11.30 hod.
Rudolf Fiedler, ředitel