Karneval školní družiny

11.3.2015 proběhl v naší školní družině karneval. Pro děti je to vždy událost, kterou s napětím očekávají. Nádherné masky, které dětem připravili rodiče, zaplnily prostor školní tělocvičny. Pro děti byl připravený program, který celé odpoledne děti doprovázel. Děti si s radostí zatancovaly, zahrály spoustu her a soutěží, namotávaly na provázku bonbóny a jak se dětem karneval líbil, můžete nyní zhlédnout na fotografiích.
 


Karnevalový rej v ZŠ Slezská

Ve středu 11. 3. se žáci 1. stupně už ráno proměnili v pohádkové bytosti. Ve třídě pak spolu četli princezny a piráti, počítali strašidla a tanečnice, psali zvířátka a filmové postavičky. Po velké přestávce jsme se pak sešli v naší tělocvičně a po třídách předvedli své karnevalové masky. Naši páťáci také ukázali na malé módní přehlídce pár nových letošních modelů. Nechyběli také karnevalové hry a tanečky, odměny a potlesk.
Podívejte se s námi, jak nám to slušelo!
 


Výjezd žáků do jižní Anglie - přípravná schůzka pro rodiče

Informujeme rodiče žáků, kteří se zúčastní zájezdu do jižní Anglie, že poslední informační schůzka se bude konat v úterý 31. 3. 2015 v 16 hod v jazykové učebně v 2. patře na ZŠ Ostravská. Účast nutná.


Žákovské hodnocení letošního lyžařského kurzu

V příloze přinášíme zhodnocení LVK 2015 z pohledu žáků!


Stavební úpravy v areálu ZŠ Slezská

Rozšíření parkoviště ZŠ Slezská
Upozorňujeme, že dne 16. 3. 2015 začaly u příjezdové cesty ke školní družině ZŠ Slezská a před vchodem do školní družiny stavební úpravy stávajícího parkoviště a současně i jeho rozšíření. Prosíme všechny, aby dbali zvýšené bezpečnosti, a řidiče žádáme, aby důsledně respektovali zákaz vjezdu do areálu školy ke školní družině. Zákaz vjezdu neplatí pro zaměstnance školy.

Děkujeme za pochopení.
 


Městská recitační soutěž

Městské kolo v recitaci
Dne 11. března 2015 proběhla recitační soutěž, ve které mohli zúčastnění žáci naší školy změřit své síly s recitátory škol Českého Těšína. Výkony dětí posuzovali v několika kategoriích herci Těšínského divadla – M. Pikus a P. Pěnkava. Ze všech našich zástupců měl největší úspěch žák 3. třídy Ondřej Wojnar. Byl oceněn prvním místem a postoupil do okresního kola soutěže, které se koná v Havířově již tuto sobotu 14. 3. Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.
V. Potyszová, V. Ševečková, učitelky ZŠ Hrabina
 


Listování 2015

9.3.2015

Letošní LiStOVáNí bylo poznamenáno odchodem naší milé kolegyně, mecenášky, Martiny Ruszové, která se v rámci čtenářské gramotnosti rozhodla tato představení pro školu objednat poprvé. Většina učitelů a žáků jej hodnotila kladně, a tak vznikla tradice LiStOVáNí na naší škole.
Hledět hercům do tváře, vidět nejen děti s otevřenými ústy, zažít zmlknutí puberťáků, když je chytí do pavučiny děje herecké umění - to jsou jen střípky pozitiv, které tyto akce mají – hodnoceno z úhlu pohledu nás dospělých. Děti i mládež se vyjádřily většinou také kladně.
Tentokrát nepřijel Lukáš Hejlík, ale Pavel Oubram s Věrkou Hollou a po počátečních zádrhelech se nakonec konalo

1. scénické čtení pro MŠ, 1. a 2. třídy se opíralo o knihu:

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti (Petr Morkes)
V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétal nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Bylo záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda, nebo zlý úmysl? A jak byl do všeho zapleten tajemný zub moudrosti?

2. představení si užily děti 3. – 5. tříd s 6.A na téma:

Pachatelé dobrých skutků (Miloš Kratochvíl)

Michal Souček a Filip Fialka, pachatelé dobrých skutků, spolu zůstali jako nerozluční kamarádi! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci nebo Bouráci zachraňovali spolužáky, psy, rodiče, skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, ani maléry nebo úrazy. Ale byla před nimi zkouška nejtěžší - láska ke stejné spolužačce. Stáli před ní jako Klofáci. Byli opravdu Piskoř s Fildou kamarády na život a na smrt!

3. poslední listování představovalo dětem z 6. – 9. tříd fyziku, biologii a jiné zvídavé dětské otázky ohledně světa vědy, civilizace, biologie z jiného úhlu pohledu. Stojí za to si přečíst si anotaci k tomuto nevšednímu představení:

Straka v říši entropie (Markéta Baňková)
Držitelka ceny Magnesia Litera, Markéta Baňková, napsala bajky. Pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině? Jak lišky prochází krizí středního věku? A kdo všechno chce být ideálem krásy? Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, zažijí velmi příjemné doučování!

Lenka ČINČALOVÁ, pedagog odpovědný za čtenářskou výchovu
 


Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v AJ

Olympiáda v AJ má v naší škole tradici Stejně jako v minulých letech se žáci ZŠ Hrabina i letos zapojili do Olympiády v anglickém jazyce. Školní kolo bylo naplánováno na leden, ale už v prosinci se žáci pečlivě připravovali. Čekal je gramatický test a prověrka konverzačních dovedností před porotou. Vítězem školního kola za I. kategorii se stala Zuzana Krucinová ze VI. A, Tomáš Ptoszek z IX. A obsadil 1. místo ve II. kategorii. V únoru čekalo vítěze okresní kolo, to se konalo v Havířově v ZŠ 1. máje. Chřipkové onemocnění však nedovolilo T. Ptoszkovi reprezentovat školu, a tak jsme na poslední chvíli (den před soutěží) museli kontaktovat Jakuba Kaczmarczyka z IX. B, který velmi ochotně zastoupil v okresním kole nemocného kamaráda, což je chvályhodné. Soutěž byla velmi náročná a v každé kategorii zápolilo asi 30 žáků. Obstát v tak silné konkurenci nebylo lehké. Přesto jsme přivezli diplom! Získala ho Zuzka Krucinová za 3. místo v I. kategorii. Rovněž Jakub Kaczmarczyk se umístil v první desítce a skončil na krásném sedmém místě. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Za vyučující AJ Mgr. Alena Souralová

Dne 18. února jsem jela s Jakubem Kaczmarczykem ze školy Slezská a paní učitelkou Souralovou do Havířova, abychom se v ZŠ 1. máje zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v angličtině. Po zahájení soutěže jsme šli všichni na poslech. Potom jsme si vylosovali čísla jako pořadí pro konverzaci. Vytáhla jsem si číslo 17. Moje nervy pracovaly a to celkem dost! Poté mě zavolali a vyprávěla jsem na téma Moje škola. Zdálo se mi, že to bylo celkem lehké téma. Když jsme se všichni vystřídali, přišlo vyhlášení výsledků. Pro mě to bylo hodně napínavé. Získala jsem třetí místo z šestadvaceti soutěžících naší kategorie. Velká radost! Stejně tak odměna – k diplomu mám dvě peněžní poukázky do knihkupectví. Po skončení soutěže jsme jeli autobusem zpět do Českého Těšína.
Zuzana Krucinová, VI. A