Vánoční prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu vánočních prázdnin od soboty 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018 včetně budou základní školy mimo provoz. a nebudou otevřeny.

Mimo provoz budou v tuto dobu i školní družiny na Ostravské i Slezské ulici, mateřské školy na Ostravské, Hornické a Hrabinské ulici a vařit nebudou ani jídelny na Zelené, Ostravské a Hrabinské ulici.


Soutěž o nejkrásnější vločku

Výtvarná soutěž „O nejkrásnější sněhovou vločku“

U příležitosti školní vánoční výstavy, která vítala své návštěvníky od 5. do 7. prosince, jsme nabídli žákům školy možnost předvést ještě jinak jejich tvořivost a výtvarné schopnosti. Vyhlásili jsme pro všechny ročníky výtvarnou soutěž. A tak nám během několika dnů na hlavní chodbu školy „nasněžily“ roztodivné sněhové vločky. Některé byly papírové, jiné malované barvami, kreslené pastelkami, nechyběly keramické či lepené z různých materiálů… Bylo jich 98 a všechny byly moc hezké! Proto jsme volbu těch nejkrásnějších nechali na návštěvnících školní vánoční výstavy. Celkem 330 hlasovacích lístků rozhodlo:

KATEGORIE 1.- 3. TŘÍDA
1. MÍSTO K. Mynářová
2. MÍSTO J. Müller

KATEGORIE 4.- 5. TŘÍDA
1. MÍSTO Š. Popek
2. MÍSTO E. Žákovčíková

KATEGORIE 6.- 9. TŘÍDA
1. MÍSTO Z. Poloková
2. MÍSTO O. Žákovčík


KATEGORIE ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. MÍSTO D. Liszka
2. MÍSTO E. Gaborčíková


Školní kolo dějepisné olympiády

Přinášíme výsledky letošní dějepisné olympiády.


Informace o dočasných úpravách funkcí ve vedení školy

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace,

rozhodl

dočasně provést tyto změny v přidělení funkcí .  Po dobu nemoci Mgr. Karla Pastrňáka

přebírá funkci statutárního zástupce organizace Mgr. Jiří Raszyk,

ze stejného důvodu přebírá funkci zástupkyně ředitele pro ZŠ Ostravskou Mgr. Ester Haroková. !
 

platí v případě Mgr. Raszyka od 21.11. 2017 a v případě Mgr. Harokové od 1.12. 2017 až do odvolání.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úprava doby provádění výběru druhého jídla a doby odhlášek a přihlášek obědů

Úprava doby provádění výběru druhého jídla a doby odhlášek a přihlášek obědů

Opatření ředitele školy

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školní jídelny na Zelené ulici, sděluje žákům a jejich zákonným zástupcům, že od 1. ledna 2018

  • bude možné výběr druhého jídla provádět vždy nejpozději jeden pracovní den předem do 12.30 hodin (to znamená, že na pondělí je možné provést změnu nejpozději v pátek do 12.30 hodin.);
  • přihlášky a odhlášky obědů bude možné provádět nejpozději do 6.30 hod. na týž den.

Irena Hnyluchová, hlavní provozní školní jídelny;                                                                 Rudolf Fiedler, ředitel


Školní jarmark v ZŠ Slezská

V úterý 5.12. 2017 začal v ZŠ Slezská tradiční vánoční jarmark. Pokračoval i ve středu 6.12. a ve čtvrtek 7.12.

Kupující si měli rozhodně z čeho vybírat.


Městský jarmark na náměstí 1. prosince 2017

Zahájili jsme na náměstí

Vánoce 2017 V pátek 1. prosince bylo docela mrazivo, ale tak, jak jsme si to vždy přáli..... BYL SNÍH! Na náměstí se uskutečnil městský jarmark, v jehož průběhu příchod adventu přivítaly děti všech základních škol Českého Těšína. ZŠ Hrabina tu měla k dispozici tři stánky, v nichž rodiče prodávali zájemcům napečené a připravené dobroty, učitelé a žáci zase s láskou tvořené vánoční žákovské výrobky. Všem organizátorům patří obrovské poděkování, které je velmi těžké popsat slovy. Obzvlášť obětavým rodičům ze SRPŠ! Děkujeme rovněž učitelům i žákům, řečeno slovy Jana Wericha: Ten dělá to a ten zas tohle... a všichni dohromady udělají moc!

V pátek jsme po obědě šli s paní učitelkou Činčalovou na náměstí. Na radnici jsme se připravili, protože jsme zahajovali program městského jarmarku, zvonili jsme na zvonečky. Zvonečky byly různých barev: fialová, světle a tmavě modrá, červená, zelená, žlutá, oranžová a červená s černým pruhem. Každý zvonek zvonil jinak. Paní, co to s námi nacvičovala, nám ukazovala různé barvy a my jsme podle toho zvonili. S hudbou to pak dalo dohromady třeba koledu Tichá noc. Ty vánoční písničky byly čtyři. Před vystoupením jsem se trochu bála, že to zkazím, ale povedlo se. Byla jsem šťastná, když nám lidé tleskali. Potom jsme mohli jít k našim stánkům, kde jsme si koupili výrobky.

Jarmark se nám líbil.
Vendula, Vanessa, Tereza M., Viktorka, Anna Elen, Tereza N. - žákyně IV. A

Letos jsem patřila ke skupině žáků, kteří dobrovolně pomáhali s prodejem výrobků dětí. Prodávali jsme v pronajaté dřevěné budce. Zpočátku v přípravě vládl poměrně dost zmatek, ale po chvíli se situace uklidnila. Lidé chodili nakupovat "ve vlnách". Občas jich bylo najednou tolik, že jsme to nestíhali, potom zase bylo chvíli prázdno. Nakonec nás prodej opravdu bavil, a tak jsme v budce strávili více času, než jsme museli. Před pátou se vše uklidnilo, to když se šli lidé podívat na rozsvícení vánočního stromku. Vše jsme zvládli s přehledem a bez komplikací. Můj postřeh je, že tady bylo méně lidí než na jarmarcích ve škole. Prodávat nás bavilo už od šesté třídy. Je škoda, že příští rok nás už vystřídají mladší spolužáci.
Zuzka Recmanová, Lukáš Stařičný, Klára Bystroňová, Petr Rudzki - žáci IX. A


Poděkování od DDM za naši účast na městském jarmarku

Milí kolegové,

v pátek jsme společnými silami zorganizovali akci „Advent v Těšíně“. Váš přístup k celé věci nás velmi mile překvapil a jsme tomu rádi, že jste se zapojili do příprav a následné realizace jak programu, tak i stánkového prodeje. Nabídli jste program na vysoké úrovni a zajistili jste různorodý sortiment ve svých prodejních stáncích.

Ač jsou dobré ohlasy na akci, rádi se s vámi sejdeme v lednu na hodnotící schůzce k této akci, abychom s vámi rozborovali přípravu i průběh adventu. Budeme rádi za každou připomínku nebo námět.

Soutěž o NEJ vánoční strom splnila svůj účel…ozdobené stromky dotvářeli pěknou výzdobu podia a kolem něj. Celkově stromečky navodily pěknou atmosféru i pro diváky. Porota hodnotila ve složení: Eva Juricová, ředitelka DDM, Šárka Klimoszová, Lucie Bačíková- DDM, Agnieszka Pawlitko, výtvarnice – COK Dom Narodowy a ředitelka COK Dom narodowy-Monika Monkiewicz. Jelikož všechny stromky byly inspirativní a bylo vidět, že jste si dali všichni velmi záležet na jejich ozdobách, rozhodli jsme následovně: hlavní cenu získala Firemní MŠ Masarykovy ZŠ (bylo předáno na náměstí po vyhlášení soutěže), další ocenění získají ZŠ Hrabina, ZŠ Kontešinec, ZŠ Pod Zvonek a PZŠ Havlíčkova. Prosíme, aby cenu převzali pedagogové u výplaty na DDM, Frýdecká ul.

Moc si vážíme vašeho přístupu a dovolte, abychom vám ještě jednou poděkovali za spolupráci a popřáli vám i žákům krásné vánoční svátky a v příštím roce hodně úspěchů v osobním životě i elánu do dalších projektů.

S pozdravem Šárka Klimoszová, produkční a kulturně výchovný pracovník DDM Český Těšín
Tel.: + 420 733 530 839
www.ddmtesin.cz


Vánoční tvoření v I.C

Vánoční tvoření v I. C

Začala zima a Vánoce se blíží. A tak nám maminky a také jeden statečný tatínek , přišli pomoct vyrábět a tvořit. A šlo jim to skvěle. Práce to nebyla úplně jednoduchá, ale s pomocí rodičů jsme ji zvládli a na světě jsou krásní sněhuláčci.

Maminky a tatínku, děkujeme Vám za váš čas a za Vaši pomoc.

Paní učitelka a žáci I.C


Slavnost slabikáře

Slavnostní odpoledne v I.C

Děti z I. C prožily krásné odpoledne spolu se svými rodiči při slavnostním předávání slabikáře. Kluci a holky předvedli, jak umí číst, zpívat, recitovat a také trochu tančit.  Přiblížili jsme si vánoční atmosféru a dostali první dáreček a tím byl náš SLABIKÁŘ. Děkujeme panu řediteli, který nám jej slavnostně předal. Našim milým maminkám patří poděkování za napečené dobroty a paní učitelce Lazarové za technickou podporu a krásné fotografie, které nám na památku nafotila. Náš slabikář…