Naše děti v 1. třídě ZŠ Slezská

ZŠ Slezská – 1.třída – Interaktivní tabule

V rámci spolupráce se základní školou jsme 17.4 2015 navštívili 1. třídu paní učitelky Warcopové. Tentokrát jsme byli pozváni do třídy s interaktivní tabulí, na které si děti mohly vyzkoušet společně se školáky své znalosti a dovednosti z matematiky, znalost písmen, přiřazování a to vše formou hádanek a her. Dětem se práce s tabulí velmi líbila a měly zájem pokračovat, ale i my jsme museli respektovat školní zvonění. Tímto děkujeme paní učitelce Warcopové za pěknou hodinu a těšíme se na další spolupráci.
 


Interaktivní technologie pro výuku

Podpora ICT vzdělávání pedagogů- Interaktivní technologie pro výuku

je název projektu, na jehož realizaci získala naše škola grant z fondů evropské unie. Finance byly poskytnuty v rámci projektu Erasmus +, klíčová aktivita KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců: Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

Cílem tohoto projektu je podporovat učitele v dalším vzdělávání , které je v souladu s celkovou strategií rozvoje naší školy a s ICT plánem školy. V jeho rámci se 3 pedagogové z pracoviště Slezská zúčastnili vzdělávacího kurzu The Digiteachers v irském Dublinu v období 29.3.- 4.4. 2015 a jejich úkolem bude následně předat osvojené poznatky svým spolupracovníkům ve škole. Obsahem kurzů byly on- line nástroje, které mohou učitelé využívat v přípravě na vyučování , v průběhu vyučovacích hodin a které zprostředkovávají spolupráci se žáky on line, dále aplikace, jenž umožňují vytváření prezentací, testů, pracovních listů, apod. V závěru získali účastnici certifikáty o úspěšném absolvování kurzu. Měli jsme také možnost diskutovat s kolegy z jiných zemí o podmínkách vzdělávání na našich školách, o práci učitelů, o způsobech, jak a do jaké míry využívají moderní technologie ve své práci se žáky a pří spolupráci s kolegy. Součástí programu byla také prohlídka historické části Dublinu a návštěva zahrad Powerscourt estate.
Mgr. Helena Lazarová, autorka projektu
 


Další pozdrav z Polska a z Anglie

Pozdrav z Polska - 27.4.

Dobré ráno do Českého Těšína. Všechny zdravíme. Vše probíhá hladce, jen nám schází čas a WIFI připojení.

Takže zprávy na NET budou... až předchozí vyladíme.

Za všechny Mgr. Mannheimová, Mgr. Nogolová

 

Pozdrav z Anglie - 27.4.

Hallo... zatím vše v pohodě. Trď vyrážíme do Londýna a večer domů.

Bye, bye

Mgr. Ellen Polaino, Mgr. Ester Haroková


Informace z Anglie i z Polska

Ději i jejich pedagogický doprovod vám, vážení rodiče, sdělují:

Z Polska:
Dojeli jsme v pořádku do Gorzowa, vyrážíme na prohlídku města!
Mgr. Mannheimová

Z Anglie:
Zdravíme domů, jsme v Londýně. Zatím vše OK.

Mgr. Polaino, Mgr. Haroková


Pohár starosty - vybíjená - 1. stupeň

V úterý dne 14.4. 2014 se konala městská soutěž ve vybíjené žáků 1.stupně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 škol. Naše družstvo bojovalo s velkým nasazením a ve složení Tobiáš Burkot (5.A), Honza Kohut (5.A), Hynek Kucharik (5.A), Marek Bury (5.A), Patrik Postuwka (5.B), Matěj Rzeplinski (4.B ),Vojtěch Faja (4.A),Štěpánka Burkotová (5.A), Michaela Mlčáková (5.A),Natalia Amborska (5.A),Linda Wantuloková (5.A), Tereza Zamarská (5.A),Vendulka Sojková (5.B) vyhrálo 1.místo a tak jsme přispěli několika body do soutěže „Pohár starosty města Český Těšín.“
Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy.
Alena Jaworská
 


Přijďte na Týden předčítání

Týden předčítání

Již třetí rok probíhá na naší škole "Týden předčítání a vyprávění". Je to týden, kdy do tříd chodí číst či vyprávět rodinní příslušníci, herci našeho divadla, náš pan ředitel, prostě kdokoli, kdo má rád knížky.
Od 4.5. - 7.5. bychom rádi do našich tříd opět pozvali nejen rodiče, ale i příbuzné, prarodiče, známé, aby dětem přečetli pohádku, kterou měli nejraději, nebo přišli přečíst kus z knihy, kterou mají děti ve třídě právě rozečtenou, a nebo povyprávět nějaký zážitek, povzpomínat na své mládí, srovnat dobu, ve které žili apod. Přivítáme také čtení nebo vyprávění v našem nářečí - je to poklad lidové tradice, který se pomalu vytrácí z našich životů.
Prosím zájemce, aby se zkontaktovali se svými třídními učiteli.
Mgr. Lenka Činčalová

 


7. Těšínský Fortuna běh

Přijďte si zazávodit! Více zde.

Plakát zde.