Další pozdrav z Polska a z Anglie

Pozdrav z Polska - 27.4.

Dobré ráno do Českého Těšína. Všechny zdravíme. Vše probíhá hladce, jen nám schází čas a WIFI připojení.

Takže zprávy na NET budou... až předchozí vyladíme.

Za všechny Mgr. Mannheimová, Mgr. Nogolová

 

Pozdrav z Anglie - 27.4.

Hallo... zatím vše v pohodě. Trď vyrážíme do Londýna a večer domů.

Bye, bye

Mgr. Ellen Polaino, Mgr. Ester Haroková


Informace z Anglie i z Polska

Ději i jejich pedagogický doprovod vám, vážení rodiče, sdělují:

Z Polska:
Dojeli jsme v pořádku do Gorzowa, vyrážíme na prohlídku města!
Mgr. Mannheimová

Z Anglie:
Zdravíme domů, jsme v Londýně. Zatím vše OK.

Mgr. Polaino, Mgr. Haroková


Pohár starosty - vybíjená - 1. stupeň

V úterý dne 14.4. 2014 se konala městská soutěž ve vybíjené žáků 1.stupně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 škol. Naše družstvo bojovalo s velkým nasazením a ve složení Tobiáš Burkot (5.A), Honza Kohut (5.A), Hynek Kucharik (5.A), Marek Bury (5.A), Patrik Postuwka (5.B), Matěj Rzeplinski (4.B ),Vojtěch Faja (4.A),Štěpánka Burkotová (5.A), Michaela Mlčáková (5.A),Natalia Amborska (5.A),Linda Wantuloková (5.A), Tereza Zamarská (5.A),Vendulka Sojková (5.B) vyhrálo 1.místo a tak jsme přispěli několika body do soutěže „Pohár starosty města Český Těšín.“
Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy.
Alena Jaworská
 


Přijďte na Týden předčítání

Týden předčítání

Již třetí rok probíhá na naší škole "Týden předčítání a vyprávění". Je to týden, kdy do tříd chodí číst či vyprávět rodinní příslušníci, herci našeho divadla, náš pan ředitel, prostě kdokoli, kdo má rád knížky.
Od 4.5. - 7.5. bychom rádi do našich tříd opět pozvali nejen rodiče, ale i příbuzné, prarodiče, známé, aby dětem přečetli pohádku, kterou měli nejraději, nebo přišli přečíst kus z knihy, kterou mají děti ve třídě právě rozečtenou, a nebo povyprávět nějaký zážitek, povzpomínat na své mládí, srovnat dobu, ve které žili apod. Přivítáme také čtení nebo vyprávění v našem nářečí - je to poklad lidové tradice, který se pomalu vytrácí z našich životů.
Prosím zájemce, aby se zkontaktovali se svými třídními učiteli.
Mgr. Lenka Činčalová

 


7. Těšínský Fortuna běh

Přijďte si zazávodit! Více zde.

Plakát zde.


Pochvala za příkladný čin Lukáši Kischovi

Dne 15. března 2015, v den zhoršeného počasí, které se projevilo i náledím, pomohl náš žák staršímu pánovi, který upadl a sám se nemohl zvednout. Tím žákem, o němž je řeč, byl Lukáš Kischa ze III.B pracoviště na Slezské ul.  Pánovi nejen pomohl vstát, ale odvedl ho i domů! Jeho čin je o to chvályhodnější, že kolem bezmocného muže prošlo nevšímavě několik dospělých.

O několik dní později přišel pan Jiří Kula, tak se onen muž jmenoval, Lukášovi do školy poděkovat.

Za tento příkladný čin ředitel školy Lukáše Kischu 15. dubna 2015 v přítomnosti pana Jiřího Kuly, zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Raszyka, Lukášovy třídní učitelky Mgr. Jany Wojnarové ocenil. Poděkoval mu a udělil mu pochvalu ředitele školy.


Máme okresního vítěze v Olympiádě českého jazyka 2015

Ne každý rok se povede, aby některý z našich žáků získal okresní primát v některé z okresních vědomostních olympiád. V rámci Základní školy a mateřské školy Hrabina se to letos povedlo žáků z pracoviště na Slezské ulici Ondřeji Sabelovi (IX.B)! který zvítězil v Olympiádě českého jazyka 2015 a následně obstál i v krajském kole.

Dne 16. dubna 2015 Ondru přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler, který jej ocenil pochvalou ředitele školy a trochou sladkostí. Současně ředitel školy poděkoval jeho učitelce češtiny Mgr. Kateřině Sekulové za žákovu přípravu.


Napsali o nás v dubnu 2015

Těšínské listy, 17. dubna 2015, ročník IX, číslo 2.