Pohár starosty - vybíjená - 1. stupeň

V úterý dne 14.4. 2014 se konala městská soutěž ve vybíjené žáků 1.stupně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 škol. Naše družstvo bojovalo s velkým nasazením a ve složení Tobiáš Burkot (5.A), Honza Kohut (5.A), Hynek Kucharik (5.A), Marek Bury (5.A), Patrik Postuwka (5.B), Matěj Rzeplinski (4.B ),Vojtěch Faja (4.A),Štěpánka Burkotová (5.A), Michaela Mlčáková (5.A),Natalia Amborska (5.A),Linda Wantuloková (5.A), Tereza Zamarská (5.A),Vendulka Sojková (5.B) vyhrálo 1.místo a tak jsme přispěli několika body do soutěže „Pohár starosty města Český Těšín.“
Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy.
Alena Jaworská
 


Přijďte na Týden předčítání

Týden předčítání

Již třetí rok probíhá na naší škole "Týden předčítání a vyprávění". Je to týden, kdy do tříd chodí číst či vyprávět rodinní příslušníci, herci našeho divadla, náš pan ředitel, prostě kdokoli, kdo má rád knížky.
Od 4.5. - 7.5. bychom rádi do našich tříd opět pozvali nejen rodiče, ale i příbuzné, prarodiče, známé, aby dětem přečetli pohádku, kterou měli nejraději, nebo přišli přečíst kus z knihy, kterou mají děti ve třídě právě rozečtenou, a nebo povyprávět nějaký zážitek, povzpomínat na své mládí, srovnat dobu, ve které žili apod. Přivítáme také čtení nebo vyprávění v našem nářečí - je to poklad lidové tradice, který se pomalu vytrácí z našich životů.
Prosím zájemce, aby se zkontaktovali se svými třídními učiteli.
Mgr. Lenka Činčalová

 


7. Těšínský Fortuna běh

Přijďte si zazávodit! Více zde.

Plakát zde.


Pochvala za příkladný čin Lukáši Kischovi

Dne 15. března 2015, v den zhoršeného počasí, které se projevilo i náledím, pomohl náš žák staršímu pánovi, který upadl a sám se nemohl zvednout. Tím žákem, o němž je řeč, byl Lukáš Kischa ze III.B pracoviště na Slezské ul.  Pánovi nejen pomohl vstát, ale odvedl ho i domů! Jeho čin je o to chvályhodnější, že kolem bezmocného muže prošlo nevšímavě několik dospělých.

O několik dní později přišel pan Jiří Kula, tak se onen muž jmenoval, Lukášovi do školy poděkovat.

Za tento příkladný čin ředitel školy Lukáše Kischu 15. dubna 2015 v přítomnosti pana Jiřího Kuly, zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Raszyka, Lukášovy třídní učitelky Mgr. Jany Wojnarové ocenil. Poděkoval mu a udělil mu pochvalu ředitele školy.


Máme okresního vítěze v Olympiádě českého jazyka 2015

Ne každý rok se povede, aby některý z našich žáků získal okresní primát v některé z okresních vědomostních olympiád. V rámci Základní školy a mateřské školy Hrabina se to letos povedlo žáků z pracoviště na Slezské ulici Ondřeji Sabelovi (IX.B)! který zvítězil v Olympiádě českého jazyka 2015 a následně obstál i v krajském kole.

Dne 16. dubna 2015 Ondru přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler, který jej ocenil pochvalou ředitele školy a trochou sladkostí. Současně ředitel školy poděkoval jeho učitelce češtiny Mgr. Kateřině Sekulové za žákovu přípravu.


Napsali o nás v dubnu 2015

Těšínské listy, 17. dubna 2015, ročník IX, číslo 2.


8. schůzka ŠŽS na ZŠ Slezská

8. schůzka ŠŽS Slezská

Termín konání: 1.4., učebna chemie
Nepřítomen: Zwyrtková - omluvená
Krawiecová - omluvená

Program:
1. Přivítání z: Kout
2. Prezentace z: Kout
3. Bodování v dubnu - nástěnka žákovské samosprávy - EKO z: Zerz, Jab
4. Víčka z: Pod
5. Diskuze-námět k projednání s ŘŠ -bez připomínek z: Kout
6. Zápis z:Kout

 

1.4.2015 Barbora Koutná
 


Soutěž v jazyce anglickém Enjoy your English

Dne 25.3. 2015 se Tomáš Ptoszek a Jakub Daniel Kaczmarczyk zúčastnili soutěže v jazyce anglickém Enjoy your English, kterou pořádala ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Soutěž byla složena ze dvou částí – gramatické a znalostních otázek o anglicky mluvících zemích.
Tomáš Ptozsek v nemalé konkurenci získal vynikající 3. místo a Jakub Daniel Kaczmarczyk se umístil na 10. místě. GRATULUJEME !
Krátkou reportáž z této soutěže můžete zhlédnout na webových stránkách regionální televize Polar.
Mgr. Lenka Slováková

Soutěž se skládala ze dvou částí. Gramatická část byla o něco delší a také se mi více líbila. Nejspíše proto, že se v testu objevovaly věty , které byly svou stavbou podobné větám v praxi. Horší byla druhá část, ve které se objevovaly otázky o anglicky mluvících zemích, ale angličtina v nich nehrála velkou roli. Celkově se mi soutěž líbila. Dostali jsme výborné pohoštění a o přestávce jsme shlédli anglický film. Získal jsem 3. místo a byl jsem příjemně překvapen. Kromě gratulací jsem obdržel dvě učebnice angličtiny, knihu, deštník, hrnek a spoustu malých pozorností. Chtěl bych popřát hodně štěstí těm, kteří se budou v budoucnu této soutěže účastnit.
Tomáš Ptoszek, IX.A

Soutěž probíhala jednoduše. Nejprve nám vysvětlili pravidla a způsob vyplňování testů. Na první test z gramatiky jsme měli 30 minut. Obsahoval otázky a odpovědi typu a), b), c) , porozumění textu a opravování chyb, doplňování předložek apod. Na druhý test jsme měli 45 minut. Jednalo se o znalostní test o USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Novém Zélandu.
Myslím, že i když jsem se neumístil nějak zvlášť dobře, tak to pro mne byla výborná zkušenost s konkurencí.
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B