warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Program vzdělávacího zájezdu do Anglie

Přinášíme upřesněný program zájezdu žáků našich škol do Anglie.


Zpráva o činnosti školní žákovské samosprávy za únor a březen 2013

Únor

Během měsíce února proběhla šestá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
Proběhlo vyhlášení a zhodnocení soutěže na únor na téma „Valentýn“. Vyhodnocení této soutěže provedli zástupci 7.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

Březen

Během měsíce března proběhla sedmá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci březnu byla vyhlášena soutěž „Eko třída“. Zhodnocení provedli zástupci 6.B a 9.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při Jarmarku.
Žáci druhého stupně se mohli zúčastnit Disko akce pořádané SRPDŠ. V tomto školním roce, ale nebyl ze strany žáků velký zájem o tuto akci. Z tohoto důvodu se pokusíme v příštím roce spojit akci Disko i s pracovištěm Ostravská.
Žáci prvního stupně se účastnili karnevalu, na kterém pomáhali žákyně 9.B.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky. Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

V Českém Těšíně 4.4. 2013        Mgr. Lenka Slováková, vedoucí ŠŽS


Bruslení prvního stupně žáků ze Slezské

V pátek 22. 3. měli žáci I. stupně ZŠ Hrabina na ul.Slezské jedinečnou šanci v rámci tělesné výchovy navštívit zimní stadion a celou hodinu si zabruslit. Někteří se snažili naučit se, jak mají na bruslích stát, a to nejen v pohybu, ale i v klidovém stavu, druzí si zase vyzkoušeli, jak se mají rozjet, jak zabrzdit, jak se vyhnout překážce, jak zatočit, jak se postavit na brusle po pádu. Ti zdatnější si na ledové ploše zkoušeli různé piruety a krokové pasáže. Bylo to velmi fajn, ale už se těšíme na sluníčko a jaro.
              Mgr. A.Jaworská

 


Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Žáci 5. ročníku se v tomto školním roce zúčastnili XIII. ročníku celostátní výtvarné soutěže pořádané Správou Národního parku Podyjí. V konkurenci téměř tisícovky zaslaných prací ocenila porota čestným uznáním výtvarnou práci Ondřeje Římánka z V.B, která nesla název „Dudek – lékař lesa“.
Všechny oceněné práce si můžete prohlédnout na webových stránkách národního parku, originální obrázky od dubna i v Návštěvnickém středisku Správy Národního parku Podyjí v Čížově.


Klokan 2013

22.březen 2013, ZŠ Hrabina- pracoviště Slezská
Mezinárodní matematická soutěž pro žáky 2. – 9.ročníku

Výsledky:
Kategorie Cvrček – 2., 3.ročníky
1. Sebastian Miksch III.A – 66 bodů
2. Vojtěch Svoboda II.C – 52 bodů
3.-4. Marie Jeřábková II.C – 51 bodů
Štěpánka Burkotová III.A -51 bodů
5. Jan Kohut III.A – 44 bodů

Kategorie Klokánek – 4., 5.ročníky
1. Adam Burkuš V.B – 88 bodů
2. Ondřej Římánek V.B – 85 bodů
3. Ondřej Gajda – V.B – 71 bodů
4. Veronika Haasová – V.B – 66 bodů
5. Kristýna Heinzová – IV.B – 65 bodů

 


Kategorie Benjamín – 6., 7.ročníky
1. – 2. Jakub Kaczmarczyk –VII.B - 75 bodů
Ondřej Sabela –VII.B - 75 bodů
2. Daniel Ostruszka –VII.B. – 59 bodů
3. Vojtěch Podgorski – VII.B – 58 bodů
4. Terezie Farníková – VII.B – 53 bodů
5. Barbora Koutná . VI.B – 51 bodů


Kategorie Kadet – 8., 9.ročníky
1. Jakub Stryja – VIII.B – 68 bodů
2. Matěj Štorek – VIII.B – 65 bodů
3. – 4. Kateřina Ivánková – IX.B – 54 bodů
Filip Sikora – VIII.B – 54 bodů

Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola se stali Adam Burkuš
A Ondra Římánek, oba ze třídy V.B.
Všem vítězům blahopřejeme!
           Vypracovala Romana Klimszová
 


Uskutečnil se karneval pro žáky 1. stupně

V sobotu 16. března 2013 se uskutečnil v sále na Střelnici karneval pro děti prvního stupně obou našich škol, tedy Ostravské i Slezské, přijít mohly i děti z mateřských škol. Děti ani rodiče nikdo nepočítal, ale odhadem přišlo dětí určitě přes stovku. Kdo přišel, viděl. Zajímavé masky, plno her, skvělé občerstvení a bohatá tombola. A že se akce vydařila, na tom měli hlavní podíl především rodiče z obou našich sdružení rodičů a přátel školy, SRPDŠ ze Slezské a SRPŠ Hrabina 1 z Ostravské. Jednalo se totiž historicky o první jimi společně připravenou akci. 

Děti za ni určitě byly vděčny a já, jako ředitel školy, bych za ni rád všem - včetně sponzorů - poděkoval!
Rudolf Fiedler, ředitel

Z akce přinášíme několik fotografií (autorka Mgr. Potyszová) a tři postřehy žáků z pracoviště Ostravská.

Karneval 2013 očima žáků
Letošní karneval se uskutečnil 16. března. Když se sešla spousta krásných masek, mohlo se ve tři hodiny odpoledne začít v sále na Střelnici. Program pro děti připravila agentura Hop,hop. Rodiče se postarali o přípravu akce, prodávali občerstvení, starali se o spoustu jiných věcí např. o šatnu a výzdobu. První hra pro děti byla sbírání hrášku pro hladovou lišku. Děti se rozdělily do tří týmů po pěti. Každý tým dostal lžičku. Uprostřed byl košík s balónky, které představovaly hrášek, na druhé straně byly tři misky, do kterých děti balónky dávaly. Další hra byla kreslení koně bosou nohou, poté si děti mohly zatancovat s šílenou liškou. Indiánka, která celý program řídila, vždy ohlásila přestávku na občerstvení a poté soutěže pokračovaly. Děti se také těšily na vybírání nejkrásnějších masek, které byly oceněny. Nakonec došlo i na tombolu. Všichni jsme se dobře bavili a můžeme říct, že to byl vážně MOC POVEDENÝ karneval.
            Ela Salimova, Natálie Rucká, VIII. A

Přijeli jsme na Střelnici a už před budovou byla strašidla. Vešli jsme dovnitř a bylo to tam krásné. Nejdřív jsem nevěděla, kde je občerstvení, a tak jsem se tam šla podívat. Viděla jsem dvě paní, jak měly koš a v tom koši kotiliony. Mamka mi řekla, ať koupím deset kotilionů. Když začal karneval, hráli jsme samé hry. Potom bylo hodnocení kotilionů. My jsme měli 38, paní Šárka měla 51 a pán, co vyhrál, měl 53. Vyhráli jsme s bráchou v tombole. Jeden balík s chipsy a džusem, druhý byl perníkový vozík a v tom vozíku byly kytky.
            Veronika Petrášová, III. C
 

Líbily se mi soutěže. Když patnáct dětí šlo na pódium a kreslily koně nohou, když šly všechny děti do kruhu a beruška si vybírala, s kým bude tančit sólo. pak soutěž, kdy patnáct dětí foukalo na zemi do parníku z papíru a tomu, kdo podváděl, beruška parník zašlápla. Taky se mi líbilo vyhodnocení nejlepších masek.
            Magda Tomanková, III. C

 

Poděkování:

Předsedkyně SRPŠ Hrabina 1 p. Byrtusová a ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina děkují těmto rodičům z pracoviště Ostravská, kteří se podíleli na práci bufetu.

Krucinová - I.A
Recmanová - IV.A
Morcinek - III.C
Klementová - II.B
Helebrandtová - III.C
Cviková - I.A
Starzyková - II.B
Tománková - III.C
Karasová- I.A
Bačíková - I.A
Starzyczny
Kučera - IV.A
Smužová - II.B
Kolondrová - II.A
Jurásková (p.Bolková) - IV.A


Úprava výuky na pracovišti ZŠ Slezská 15.3. 2013

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ Slezská, že výuka v této škole je dnes - 15.3. 2013 - z důvodu projektového výukového dne zkrácena do 12.25 hod.

Rudolf Fiedler, ředitel


Školní kolo recitační soutěže

Městská přehlídka dětských recitátorů se již blíží, proto se v úterý 26. února konalo v Základní škole na ulici Slezská školní kolo. Do nelehkého úkolu vybrat si vhodný text, naučit se jej zpaměti a kvalitně jej odrecitovat před publikem se pustilo celkem 34 dětí. Začali nejmenší prvňáčci, kteří si tuto soutěž zkusili poprvé. A přestože jejich kategorie není postupová, svá vystoupení pojali velmi svědomitě. Komise složená z pedagogů prvního stupně a vyučující českého jazyka a literatury druhého stupně poté hodnotila a oceňovala recitátory dalších ročníků. Z každé kategorie vybrala dva zástupce, účastníky městské přehlídky (6. března 2013 v sále loutkového divadla Bajka v Těšínském divadle). Příjemnou atmosféru odpoledne doplnilo i publikum z řad spolužáků a rodičů. Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, gratulujeme oceněným a postupujícím držíme palce!

Ocenění žáci:
 

1. třída:

1. místo – Ondřej Wojnar,
2. místo – Natálie Jaworská ,
3. místo – Šimon Gibiec
 

2.-3. třída:
1. místo – Arian Mustafa,
2. místo – Natálie Rucká,
3. místo – Liliana Janíková
 

4.-5. třída:
1. místo – Sarah Grundzová,
2. místo – Hana Czyloková,
3. místo – Adéla Jedzoková
 

6.-7. třída:
1. místo – Jakub Kaczmarczyk,
2. místo – Vojtěch Podgorski,
3. místo – Nikola Godi
 

8.-9. třída:
1. místo – Šimon Pryszcz,
2. místo – Tereza Kokotková,
3. místo – Lucie Gálová

 


Naše malá módní show v anglickém jazyce, III.B

V rámci výuky anglického jazyka měli žáci III.B možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního projektu na téma oblečení - clothes. Projekty se jim velmi vydařily, a proto jsme se s Vámi chtěli o tyto projekty podělit.
Mgr. Lenka Slováková
 


Pracoviště ZŠ Slezská připravuje tradiční velikonoční jarmark

V příloze naleznete pozvánku (plakát) na tradiční velikonoční jarmark, který ve škole proběhne 25. až 27. března 2013.


Pracoviště ZŠ Slezská chystá projektový den!

V pátek 15. 3. 2013 se v ZŠ Slezská uskuteční projektový den napříč školou. Tentokrát nese název „Jaro na Slezské“. Žáci budou rozděleni do smíšených skupin a pod vedením vyučujících se seznámí nejen s tradicemi, historií a smyslem Velikonočních svátků, ale také si vyrobí různé velikonoční dekorace a výrobky, které pak budou vystaveny na velikonočním jarmarku ve dnech 25.- 27. 3. 2013. Celý projektový den zaštiťují p. učitelky Mgr. K. Sekulová a Mgr. K. Zelinková.“

Mgr. Jiří Raszyk – zástupce ředitele školy
 


Hrabinský větrník

A jsme zase tady!
Jarní prázdniny utekly jako voda. Někteří si pořádně zalyžovali a jiní jen tak relaxovali. Všichni jsme si ovšem pořádně odpočinuli od školy a všech povinností (stejně by se ještě alespoň jeden týden hodil, že?). Nebuďte však smutní, protože jsme si pro vás připravili už druhé číslo našeho časopisu. Najdete tady všechny rubriky jako minule, ale přibyl nám nově i „Fotoromán“, kterého se mnozí z vás nemohli dočkat. Přejeme hezké počtení.
         Vaše redakční rada

Letos jsme se opět přihlásili do Celostátní soutěže O nejlepší školní časopis roku 2013.

I když v redakční radě jsou skoro sami nováčci, přesto pracují s nasazením, vymýšlejí nové rubriky, fotí, dělají rozhovory, navrhují grafickou stránku, připravují křížovky, vtipy atd. Doufám, že naše práce porotce zaujme a opět pojedeme do Brna na slavnostní vyhlášení vítězů, tentokrát už jako „Hrabinský větrník“.
Držte nám palce a čtěte nás!
          Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Zpráva o činnosti školní žákovské samosprávy za listopad až leden škol. roku 2012/2013

Listopad
Během měsíce listopadu proběhla třetí schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
Proběhlo vyhlášení a zhodnocení soutěže na listopad na téma „Čistá tabule“.
Vyhodnocení této soutěže provedli zástupci 9.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězen jeden dotaz ze schránky důvěry.

Prosinec
Během měsíce prosince proběhla čtvrtá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž „Vyzdobená třída“. Zhodnocení provedli zástupci 7.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při Vánočním jarmarku.
Žáci z devátého ročníku pomáhali při každoročním turnaji v Člověče nezlob se.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězeny tři dotazy ze schránky důvěry.

Leden
Během měsíce ledna proběhla další schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci lednu byla vyhlášena soutěž „Žákovská samospráva“. Zhodnocení provedli zástupci 8.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při organizaci zápisu.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězen jeden dotaz ze schránky důvěry.

V Českém Těšíně 28.1. 2013 Mgr. Lenka Slováková
 


První místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

V pátek 22. února 2013 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže v anglické konverzaci, které se konalo na Základní škole 1. máje v Havířově. Soutěž, kterou pořádá středisko volného času Juventus Karviná, má dlouhou tradici a je jistě velmi pozitivní motivací pro žáky v učení se cizímu jazyku. Letos zaznamenala tato olympiáda změny. Soutěžilo se nejen v poslechu a konverzaci na dané téma, ale žáci si též vyzkoušeli čtení s porozuměním a zároveň museli prokázat gramatické znalosti jazyka. Zkouška trvala 60 minut a za naši školu.

Za ZŠ Hrabina, byli nominováni dva žáci, kteří se stali vítězi školního kola. Při vyhlašování výsledků se z prvního místa radoval Jakub Kaczmarczyk, který reprezentoval naši školu v mladší kategorii za pracoviště Slezská. Pochválit musíme i výkon Barbory Polečové ze starší kategorie, reprezentovala pracoviště Ostravská, které chyběl do 3. místa pouhý jeden bod! Barbora podala v nelehké konkurenci tří desítek soutěžících taktéž výborný výkon.

Nutno dodat, že oba žáci dosáhli předních míst i proto, že ve volném čase zdokonalují své jazykové znalosti mimo školu.

Závěrem bychom chtěli svým žákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a popřát jim hodně vytrvalosti a píle při dalším studiu angličtiny.
                                                 Mgr. Alena Souralová
 


Pěvecká soutěž

V ZŠ Hrabina na ul. Slezské proběhlo ve středu 20.2. školní kolo v pěvecké soutěži. Zúčastnilo se 20 žáků z prvních až pátých tříd.
 

Výsledková listina:
 

1.kategorie 1.-2.třída
1. místo Ryboňová Marie                  II.C
2. místo Šlauerová Anna                  II.C
3. místo Benroth Kilián                      I.B
Čestné uznání Stavarský Jakub      I.C
 

2.kategorie 3.-4.třída
1. místo Ryboňová Ingrid                 IV.B
2. místo Sojková Vendula                III.B
3. místo Sabela Jiří                           III.B
Čestné uznání Bury Marek              III..A
Čestné uznání Kadlčík René          IV.B


3.kategorie 5.-6.třída
1. místo Stavarczyk Kamil                V.A
2.místo Tomek Ondřej                      V.A
3.místo Ryboň Patrik                        V.B