Pozorovali jsme zatmění Slunce

Částečné zatmění Slunce a IV.C

Jak jsme se mohli dozvědět ze všech sdělovacích prostředků, v pátek 20.3. 2015 jsme byli svědky zajímavého astronomického úkazu – částečného zatmění Slunce.
Hvězdárna v budově Těšínského divadla na tento den připravila veřejné pozorování. Naše třída IV.C využila této skvělé příležitosti a v 10 hodin dopoledne jsme se vypravili na místo . Pro zájemce zde byly připraveny dalekohledy i svářečská skla, přes která si děti mohly zatmění bezpečně prohlédnout. Dostalo se nám odborného výkladu i možnosti několikrát prostřednictvím dalekohledů pozorovat měnící se úkaz.
Na zpáteční cestě jsme se ještě několikrát zastavili a Slunce opakovaně pozorovali (samozřejmě pouze s využitím výbavy, kterou si žáci přinesli). Když jsme se vraceli ke škole, částečné zatmění vrcholilo. Protože dětem bylo líto, že z naší zeměpisné šířky úplné zatmění neuvidí, ve třídě jsme ještě sledovali on- line přenos ze Špicberk a stačili jsme být ještě svědky fáze, když vzniká koróna- což byl pro děti zajímavý zážitek. Pak jsme ještě ve dvou oknech prohlížeče sledovali rozdíl v postavení Slunce a Měsíce mezi on- line přenosem z Prahy a Svalbardu (Špicberky).
Myslím si, že zažít na vlastní kůži takovýto úkaz je skvělý způsob, jak se učit základům přírodních věd a mít chuť něco nového pozorovat a vzdělávat se. Děkujeme panu Martinu Podžórnému za připravenou akci.

Mgr. Helena Lazarová
 


Pasování prvňáčků

Dne 18. 2. jsme se zúčastnili pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Hned u dveří nás čekali kouzelní skřítci, kteří nás zavedli k ledové královně.
Abychom ji vysvobodili, museli jsme splnit písmenkové úkoly.
Vše se podařilo, a tak jsme složili rozbité střípky zrcadla, a tím jsme přiměli ledovou královnu
k úsměvu a k tomu, aby nás pasovala na rytíře knihy.
Již tento den jsme si mohli odnést z knihovny první čtení.
Všem čtenářům přejeme, aby se jim knížky líbily, a aby si s nimi užili spoustu zábavy.
 


Karneval školní družiny

11.3.2015 proběhl v naší školní družině karneval. Pro děti je to vždy událost, kterou s napětím očekávají. Nádherné masky, které dětem připravili rodiče, zaplnily prostor školní tělocvičny. Pro děti byl připravený program, který celé odpoledne děti doprovázel. Děti si s radostí zatancovaly, zahrály spoustu her a soutěží, namotávaly na provázku bonbóny a jak se dětem karneval líbil, můžete nyní zhlédnout na fotografiích.
 


Karnevalový rej v ZŠ Slezská

Ve středu 11. 3. se žáci 1. stupně už ráno proměnili v pohádkové bytosti. Ve třídě pak spolu četli princezny a piráti, počítali strašidla a tanečnice, psali zvířátka a filmové postavičky. Po velké přestávce jsme se pak sešli v naší tělocvičně a po třídách předvedli své karnevalové masky. Naši páťáci také ukázali na malé módní přehlídce pár nových letošních modelů. Nechyběli také karnevalové hry a tanečky, odměny a potlesk.
Podívejte se s námi, jak nám to slušelo!
 


Výjezd žáků do jižní Anglie - přípravná schůzka pro rodiče

Informujeme rodiče žáků, kteří se zúčastní zájezdu do jižní Anglie, že poslední informační schůzka se bude konat v úterý 31. 3. 2015 v 16 hod v jazykové učebně v 2. patře na ZŠ Ostravská. Účast nutná.


Žákovské hodnocení letošního lyžařského kurzu

V příloze přinášíme zhodnocení LVK 2015 z pohledu žáků!


Stavební úpravy v areálu ZŠ Slezská

Rozšíření parkoviště ZŠ Slezská
Upozorňujeme, že dne 16. 3. 2015 začaly u příjezdové cesty ke školní družině ZŠ Slezská a před vchodem do školní družiny stavební úpravy stávajícího parkoviště a současně i jeho rozšíření. Prosíme všechny, aby dbali zvýšené bezpečnosti, a řidiče žádáme, aby důsledně respektovali zákaz vjezdu do areálu školy ke školní družině. Zákaz vjezdu neplatí pro zaměstnance školy.

Děkujeme za pochopení.
 


Městská recitační soutěž

Městské kolo v recitaci
Dne 11. března 2015 proběhla recitační soutěž, ve které mohli zúčastnění žáci naší školy změřit své síly s recitátory škol Českého Těšína. Výkony dětí posuzovali v několika kategoriích herci Těšínského divadla – M. Pikus a P. Pěnkava. Ze všech našich zástupců měl největší úspěch žák 3. třídy Ondřej Wojnar. Byl oceněn prvním místem a postoupil do okresního kola soutěže, které se koná v Havířově již tuto sobotu 14. 3. Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.
V. Potyszová, V. Ševečková, učitelky ZŠ Hrabina
 


Listování 2015

9.3.2015

Letošní LiStOVáNí bylo poznamenáno odchodem naší milé kolegyně, mecenášky, Martiny Ruszové, která se v rámci čtenářské gramotnosti rozhodla tato představení pro školu objednat poprvé. Většina učitelů a žáků jej hodnotila kladně, a tak vznikla tradice LiStOVáNí na naší škole.
Hledět hercům do tváře, vidět nejen děti s otevřenými ústy, zažít zmlknutí puberťáků, když je chytí do pavučiny děje herecké umění - to jsou jen střípky pozitiv, které tyto akce mají – hodnoceno z úhlu pohledu nás dospělých. Děti i mládež se vyjádřily většinou také kladně.
Tentokrát nepřijel Lukáš Hejlík, ale Pavel Oubram s Věrkou Hollou a po počátečních zádrhelech se nakonec konalo

1. scénické čtení pro MŠ, 1. a 2. třídy se opíralo o knihu:

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti (Petr Morkes)
V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétal nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Bylo záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda, nebo zlý úmysl? A jak byl do všeho zapleten tajemný zub moudrosti?

2. představení si užily děti 3. – 5. tříd s 6.A na téma:

Pachatelé dobrých skutků (Miloš Kratochvíl)

Michal Souček a Filip Fialka, pachatelé dobrých skutků, spolu zůstali jako nerozluční kamarádi! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci nebo Bouráci zachraňovali spolužáky, psy, rodiče, skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, ani maléry nebo úrazy. Ale byla před nimi zkouška nejtěžší - láska ke stejné spolužačce. Stáli před ní jako Klofáci. Byli opravdu Piskoř s Fildou kamarády na život a na smrt!

3. poslední listování představovalo dětem z 6. – 9. tříd fyziku, biologii a jiné zvídavé dětské otázky ohledně světa vědy, civilizace, biologie z jiného úhlu pohledu. Stojí za to si přečíst si anotaci k tomuto nevšednímu představení:

Straka v říši entropie (Markéta Baňková)
Držitelka ceny Magnesia Litera, Markéta Baňková, napsala bajky. Pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině? Jak lišky prochází krizí středního věku? A kdo všechno chce být ideálem krásy? Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, zažijí velmi příjemné doučování!

Lenka ČINČALOVÁ, pedagog odpovědný za čtenářskou výchovu