Žáci ZŠ na Slezské ul. byli ve škole v přírodě

Žáci naší školy z pracoviště na Slezské ul. se vrátili ze školy v přírodě. Ze svého pobytu posílali pravidlené zprávy. Můžete se s nimi seznámit, kliknete-li na příslušný den!

Autorkami reportáží jsou Mgr. Petra Husková a Mgr. Helena Lazarová.

První den.

Druhý den.

Třetí den.

Čtvrtý den.

Pátý den.

Šestý den.

Sedmý den.

Osmý den.

Devátý den.

Desátý den.

Jedenáctý a dvanáctý den.