Schůzka výboru SRPDŠ ZŠ Slezská dne 17.4. 2012

Předsedkyně výboru SRPDŠ sděluje, že dne 17.4. 2012 se v 17.15 hod. v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul. uskuteční schůzka výboru.