Po stopách Slovanů…


Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se společně s našimi šesťáky vydali blíže poznat život našich slovanských předků. Navštívili jsme nedaleký Archeopark v Chotěbuzi. Po úspěšném zdolání menšího převýšení na nás čekala prohlídka 1. a 2. předhradí, akropole, zajímavé povídání o historii, zvycích a životě lidí, kteří zde žili asi od 8. do 11. století. Vyzkoušeli jsme si, jak snadné asi bylo mletí obilí na žernovech, poznávali jsme byliny, stali jsme se alespoň na okamžik archeology a odkrývali v připraveném nalezišti pozůstatky kostí či keramiky. Blíže jsme se seznámili s hlaholicí a vyzkoušeli jsme si její zápis do připravených voskových tabulek. Někteří z nás dokonce objevili skrytý talent pro lukostřelbu.
Na závěr nás čekala v multifunkčním výukovém centru prohlídka expozice a vyplnění pracovního listu.
Výlet do dob minulých se nám všem moc líbil.

 Mgr. Zuzana Mangirasová