Pasování prvňáčků

Dne 18. 2. jsme se zúčastnili pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Hned u dveří nás čekali kouzelní skřítci, kteří nás zavedli k ledové královně.
Abychom ji vysvobodili, museli jsme splnit písmenkové úkoly.
Vše se podařilo, a tak jsme složili rozbité střípky zrcadla, a tím jsme přiměli ledovou královnu
k úsměvu a k tomu, aby nás pasovala na rytíře knihy.
Již tento den jsme si mohli odnést z knihovny první čtení.
Všem čtenářům přejeme, aby se jim knížky líbily, a aby si s nimi užili spoustu zábavy.