Úprava výuky v ZŠ Slezská dne 14.10. 2016

Vážení rodiče,

v důsledku konání voleb v naší škole na Slezské ul. dne 14. října 2016 dojde tohoto dne k úpravě délky vyučování.

1. stupeň ZŠ ukončí výuku v 11.30 hod.

2. stupen ZŠ skončí ve 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení,
Rudolf Fiedler, ředitel


Vítězství v přespolním běhu

Byli jsme úspěšní v přespolním běhu
 

V pondělí 26. září 2016 se konalo na hřišti na Frýdecké ulici městské kolo soutěže v přespolním běhu. Byli jsme rozděleni na hochy a dívky a do kategorií podle věku. Po různém povrchu - tartanu, asfaltu, štěrku, trávě i polní cestě - běžely dívky tisíc osm set metrů a hoši dva tisíce metrů. Chlapci měli stejnou trať jako my, ale jedno kolečko navíc. Když organizátoři vyhlašovali výsledky od pátého místa, byli jsme jako na trní. Bylo pro nás obrovským překvapením, že jsme celkově vyhráli 1. místo! Největší radost měly paní učitelky, které nás za odměnu vzaly na zákusek do cukrárny. Druhý den 27. září jsme jeli do Havířova na okresní kolo této soutěže. Zúčastnilo se ho velké množství škol. Nejprve běžely mladší dívky tisíc metrů, pak mladší kluci tisíc tři sta metrů, my starší dívky stejnou vzdálenost. Po nás ještě závodili starší chlapci. Samozřejmě, že jsme všichni fandili! Při vyhodnocení jsme se dozvěděli, že mladší dívky ve složení: V. Petrášová, N. Janíčková, A. Měrková, M. Křístková, J. Kolondrová a H. Jelínková vybojovaly 2. místo, mladší hoši: T. Burkot, J. Kohut, P. Szmek, F. Vrubel, A. Hensler a T. Raszka podali krásný výkon a obsadili 4. místo. Starší dívky: D. Pěgřímová, K. Bystroňová, M. Kurková, N. Konopková, M. Juroszová a I. Lacková obsadily rovněž krásné 5. místo. Vraceli jsme se domů unavení, ale s dobrými pocity ze soutěžení.
Klára Bystroňová, VIII. A; Adéla Měrková, VII. A

Fotila Mgr. A. Chowancová
 


Protidrogový vlak

Vážení rodiče, žáci
ve dnech 13. - 17.10 2016 navštíví naše město protidrogový vlak. Žáci 7. - 9. ročníků navštíví tento vlak v rámci preventivních akcí. Na organizaci akce se podílí i město, a proto je vstupné pro žáky zdarma. Časový harmonogram bude upřesněn. Informace o protidrogovém vlaku naleznete na webových stránkách revolutiontrain.cz.
Mgr. Slováková - školní metodik prevence
 


Valná hromada SRPŠ svolána na 4. října 2016

Výbor SRPŠ Hrabina svolává na úterý 4. října 2016 na 16.00 hod. do jídelny v ZŠ na Slezské ulici letošní valnou hromadu!

Vážení rodiče, vaše účast je žádoucí.

Těšíme se na vás!

Podrobné materiály jsou v příloze, a to:

a) Pozvánka na valnou hromadu,

b) výroční zpráva

c) finanční zpráva (zpráva o hospodaření).

Miluše Ciompová, předsedkyně


Exkurze do Legiovlaku

Prohlídka Legiovlaku

Ve středu 21. září 2016 jsme šli na nádraží, abychom se společně s třídou a paní učitelkou Poskerovou podívali na vystavený historický Legiovlak. Byli tam tři muži převlečení v uniformě, co dříve měli legionáři. Jeden z nich se nás ujal jako průvodce. Náš průvodce se mi osobně nelíbil, protože zbytečně řval a mluvil moc chytře. Byl přísný, když jsme se bavili, řekl nám, že když budeme dál pokračovat, budeme dělat kliky a dřepovat. Choval se asi tak, jak to zažívali tehdy legionáři.
Dominik Badura, IX. A

Legiovlak je vlak, ve kterém jezdily České legie, když legionáři bojovali proti Rakousku - Uhersku za vznik samostatného Československého státu. Bojovali ale i v Rusku, kde utrpěli ty největší ztráty, dále v Itálii a Francii. Vlaků měli hned několik a byly vybavené dokonce i kovárnou nebo poštou. Kovárnu potřebovali, protože měli hodně koní a každý z nich musel být každé dva měsíce znovu okován. Poštu ze začátku používali ruskou, ale později si zařídili vlastní, která dodnes drží rekord v Guinnessově knize rekordů za nejrychlejší poštu. (Téměř půlku Asie projeli za čtrnáct dní.) Ve vlaku se nacházely ubytovací vagóny, kde byli buď jen lidé, nebo lidé a koně, do jednoho vagónu se vešlo až osmnáct vojáků, ale zpravidla jich tam přespávalo šestnáct. Dále měli již zmiňované poštovní a kovářské vagóny, pak nemocniční vagóny, kde dokázali operovat na improvizovaném operačním lůžku bez narkózy. Viděli jsme také ozbrojené vagóny, kde se nacházely kulomety a dělo s dostřelem až dvanáct kilometrů. Zdi ozbrojeného vagónu byly dvojité. Na prohlídce vlaku toho bylo hodně k vidění. Mě nejvíc zajímaly vojenské uniformy, které se hodně liší od těch dnešních.Celkově se mi prohlídka líbila a bylo to hodně naučné.
Martin Faja, IX. A

Fotografie pořídil pan Potysz

Návštěva LEGIOVLAKU 16. září 2016

Jednou ze vzdělávacích mimoškolních akcí, které byly vybrány pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Slezská byla návštěva tzv. Legiovlaku. Byl k dispozici na těšínském nádraží. Jeho prohlídka žáky zaujala zejména proto, že všechny vagony byly realisticky rekonstruované, vybavené dobovými exponáty a také průvodce jim poskytl zajímavý výklad. Mnoho nových věcí se dozvěděli také z filmu promítaného v jednom z vagonů.
Rozhodně jsem se dozvěděl nové věci k tématu I. světové války a potvrdilo se mi, že být vojákem v podobném konfliktu nebylo vůbec lehké. Sám bych to nikdy neměl odvahu zkusit ani zažít.
Danek Pasz

Zaujal mě „zdravotní vagon“, kde byly vystaveny různé lékařské nástroje. Výstava byla udělána, aby věci vypadaly jako opravdové – nástroje, použité obvazy, protéza…
Dorka Grzegorzová

Výstava se mi líbila hlavně z důvodu reálnosti vystavených exponátů, zaujal mě zejména obranný vagon s kulomety chlazenými vodou a dělem. Líbil se mi i obrněný vůz. V některých částech vagonu byly dokonce viditelné i díry po kulkách.
Mirek Martinek

Návštěva legiovlaku byla zajímavá. Dozvíte se v něm věci, které většina lidí vůbec nezná. Divil jsem se např., jak výborně fungovala během války vojenská pošta.
Dominik Číž


Zápis z 1. schůzky školní žákovské amosprávy

1. schůzka ŠŽS

Termín konání: 14.9. 2016,   učebna chemie

Neúčast:      Zerzońová - nemoc

Program:

1. Přivítání                                                z: Slo

2. Prezence                                              z: Slo

3. Volba samosprávy                                z: všichni

4. Stanovení společných úkolů                z: všichni

5. Společná schůzka se ZŠ Ostravskou   z: Slo

6. Předání informací třídám                     z: členové


Složení školní samosprávy

Členové školní žákovské samosprávy na Slezské 2016/2017

Gajdová Barbora, VI.C,         sběrová referenka

Hensler Adam,VI.C,               konzultant

Rucká Natálie, VII.B,              nástěnkářka

Kohut Jan, VII.B,                    sběrový referent

Jabůrek Vojtěch, VIII.B,          konzultant

Zerzońová Natálie, VIII.B,      zapisovatelka

Stawarczyk Kamil, IX.B,         místopředseda

Pončová Natálie, IX.B,       předsedkyně