SRPŠ informuje: Změna názvu

Hlavní výbor SRPŠ Hrabina sděluje, že došlo ke změně jeho názvu.

Od února se jmenuje Spolek rodičů a přátel školy Hrabina


Proběhne důležitá schůze hlavního výboru SRPŠ Hrabina

Ve čtvrtek 8.10.2015 se bude konat schůzka výboru SRPŠ Hrabina v restauraci u Jurčíka v 18:00.

Prosíme o účast zájemce o spolupráci ve výboru ze školy Slezská.

Děkujeme,
Miluše Ciompová, předsedkyně


Blíží se valná hromada SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy Hrabina 1 při ZŠ a MŠ Hrabina
Email: srpshrabina@zsostravska.cz
číslo účtu: 262418810/0300
Adresa: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hrabina, Ostravská 1710, Český Těšín

Vážení rodiče,
v letošním školním roce dospěla obě sdružení k rozhodnutí spojení v jedno rodičovské sdružení a to z mnoha výhod, které z toho plynou pro všechny, ale hlavně pro děti a naši společnou školu Hrabina.
Hlavní důvody sloučení sdružení jsou zjednodušení legislativy a organizace práce sdružení, zrychlení a zjednodušení organizace společných akcí se zachováním individuálních programů každé školy a mnohé další.

Dovoluje si Vás touto cestou pozvat na společnou VALNOU HROMADU členů SRPŠ, konanou dne 22. září v 16:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Ostravská na ul. Zelená.
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY
 

1. SPOJENÍ SRPŠ HRABINA 1 se SRPDŠ Slezská
2. SCHVÁLENÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH STANOV (stanovy zveřejněny na stránkách školy)
3. VOLBA ČLENŮ VÝBORU SRPŠ
4. SCHVÁLENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
5. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ A FINANČNÍ ZPRÁVY Prosíme o účast je velmi důležitá

Dovolujeme si Vás požádat o úhradu členského příspěvku pro školní rok 2015/2016 ve výši minimálně 250,- Kč za dítě/rok a za každého dalšího sourozence 100,- Kč za dítě/rok v den třídních schůzek a to ve vaší třídě určenému zástupci třídy za SRPŠ nebo třídní učitelce.

Příspěvky budou čerpat pouze členové SRPŠ.

Za SRPŠ děkuje Miluše Ciompová, předseda

V příloze zveřejňujeme a)

a) výroční zprávu

b) stanov

Další materiály budeme postupně přinášet
 


Plenární schůze SRPŠ na Ostravské ul.

Hlavní výbor SRPŠ Hrabina při základní škole na Ostravské ul. sděluje, že plenární schůze SRPŠ se uskuteční 7. října 2014 od 15.30 hod. v jídelně ZŠ na Zelené ulici.

Program:
1. výroční a finanční zpráva za rok 2013/2014
2. schválení investic pro rok 2014/2015
a) 15 000 Kč - interaktivní tabule
b) 15 000 Kč - vybavení tříd

předsedkyně výboru SRPŠ Hrabina CIompová

Zveme všechny příznivce!


Přihláška za člena SRPŠ při ZŠ Ostravská

V příloze naleznete informaci o členství v SRPŠ a o členském příspěvku.


Uskutečnil se karneval pro žáky 1. stupně

V sobotu 16. března 2013 se uskutečnil v sále na Střelnici karneval pro děti prvního stupně obou našich škol, tedy Ostravské i Slezské, přijít mohly i děti z mateřských škol. Děti ani rodiče nikdo nepočítal, ale odhadem přišlo dětí určitě přes stovku. Kdo přišel, viděl. Zajímavé masky, plno her, skvělé občerstvení a bohatá tombola. A že se akce vydařila, na tom měli hlavní podíl především rodiče z obou našich sdružení rodičů a přátel školy, SRPDŠ ze Slezské a SRPŠ Hrabina 1 z Ostravské. Jednalo se totiž historicky o první jimi společně připravenou akci. 

Děti za ni určitě byly vděčny a já, jako ředitel školy, bych za ni rád všem - včetně sponzorů - poděkoval!
Rudolf Fiedler, ředitel

Z akce přinášíme několik fotografií (autorka Mgr. Potyszová) a tři postřehy žáků z pracoviště Ostravská.

Karneval 2013 očima žáků
Letošní karneval se uskutečnil 16. března. Když se sešla spousta krásných masek, mohlo se ve tři hodiny odpoledne začít v sále na Střelnici. Program pro děti připravila agentura Hop,hop. Rodiče se postarali o přípravu akce, prodávali občerstvení, starali se o spoustu jiných věcí např. o šatnu a výzdobu. První hra pro děti byla sbírání hrášku pro hladovou lišku. Děti se rozdělily do tří týmů po pěti. Každý tým dostal lžičku. Uprostřed byl košík s balónky, které představovaly hrášek, na druhé straně byly tři misky, do kterých děti balónky dávaly. Další hra byla kreslení koně bosou nohou, poté si děti mohly zatancovat s šílenou liškou. Indiánka, která celý program řídila, vždy ohlásila přestávku na občerstvení a poté soutěže pokračovaly. Děti se také těšily na vybírání nejkrásnějších masek, které byly oceněny. Nakonec došlo i na tombolu. Všichni jsme se dobře bavili a můžeme říct, že to byl vážně MOC POVEDENÝ karneval.
            Ela Salimova, Natálie Rucká, VIII. A

Přijeli jsme na Střelnici a už před budovou byla strašidla. Vešli jsme dovnitř a bylo to tam krásné. Nejdřív jsem nevěděla, kde je občerstvení, a tak jsem se tam šla podívat. Viděla jsem dvě paní, jak měly koš a v tom koši kotiliony. Mamka mi řekla, ať koupím deset kotilionů. Když začal karneval, hráli jsme samé hry. Potom bylo hodnocení kotilionů. My jsme měli 38, paní Šárka měla 51 a pán, co vyhrál, měl 53. Vyhráli jsme s bráchou v tombole. Jeden balík s chipsy a džusem, druhý byl perníkový vozík a v tom vozíku byly kytky.
            Veronika Petrášová, III. C
 

Líbily se mi soutěže. Když patnáct dětí šlo na pódium a kreslily koně nohou, když šly všechny děti do kruhu a beruška si vybírala, s kým bude tančit sólo. pak soutěž, kdy patnáct dětí foukalo na zemi do parníku z papíru a tomu, kdo podváděl, beruška parník zašlápla. Taky se mi líbilo vyhodnocení nejlepších masek.
            Magda Tomanková, III. C

 

Poděkování:

Předsedkyně SRPŠ Hrabina 1 p. Byrtusová a ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina děkují těmto rodičům z pracoviště Ostravská, kteří se podíleli na práci bufetu.

Krucinová - I.A
Recmanová - IV.A
Morcinek - III.C
Klementová - II.B
Helebrandtová - III.C
Cviková - I.A
Starzyková - II.B
Tománková - III.C
Karasová- I.A
Bačíková - I.A
Starzyczny
Kučera - IV.A
Smužová - II.B
Kolondrová - II.A
Jurásková (p.Bolková) - IV.A


Společná schůze SRPDŠ Slezská a SRPŠ Hrabina 1

V úterý 27.11.2012 v 19,00 hod. se koná společná schůze SRPDŠ a SRPŠ Hrabina 1 v restauraci U Jurčíka.

Na programu je příprava a organizace školních karnevalů.

Účast nutná!

Děkuji,  Šárka Byrtusová, předsedkyně SRPŠ Hrabina 1