warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

V základní škole Ostravská začíná doučování z českého jazyka

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ - ČESKÝ JAZYK

Ve druhém pololetí školního roku 2016/17 bude probíhat na 2. stupni BEZPLATNÉ doučování žáků pro zlepšení výsledků v českém jazyce. Hodinová setkání (celkem 16) se budou uskutečňovat pravidelně ve středy od 13,45 hod. a v úterky v tomtéž čase mimo úterky schůzovní. (Žáci budou vždy upozorněni předem.) Doučování začíná ve středu 8. února 2017. Děti si mohou procvičovat tvarosloví i větné rozbory, psát cvičné diktáty, mohou se účastnit schůzek podle vlastní potřeby - např. před písemkami, kontrolními diktáty apod.

Mgr. Vlasta Potyszová - vyučující ČJ

 


Dočasné změny ve funkcích výchovného poradce a metodika prevence

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k dlouhodobé nemoci výchovné poradkyně Mgr. Poskerová (ZŠ Slezská) a k dlouhodobé absenci metodičky prevence Mgr. Slovákové (pro obě naše školy) přijal ředitel školy toto dočasné opatření:

1. Funkci výchovné poradkyně bude až do odvolání vykonávat na obou školách Mgr. Ester HAROKOVÁ. Na ZŠ Slezská jí bude vypomáhat třídní učitelka IX.B třídy Mgr. Marta JALOWICZORZOVÁ;

2. Ve funkci metodika prevence bude až do odvolání pracovat na obou školách Mgr. Ivana KULOVÁ.

Jejich úřední hodiny přineseme v nejbližší době!


Dnes se uskuteční Valentýnská diskotéka

Pozvánka na Valentýnskou diskotéku, kterou pořádá SRPŠ Hrabina.


V Olympiádě anglického jazyka 2017 postupujeme do krajského kola

Zuzana Krucinová vítězkou okresního kola OAJ

Naše škola se každý rok účastní Olympiády v anglickém jazyce. Nejinak tomu bylo i letos. Do okresního kola postoupily dvě žákyně: v I. kategorii (6.-7. tříd) Karolína Humplíková ze VII.A a v II. kategorii (8. – 9. tříd) Zuzana Krucinová z VIII.A. Ty musely prokázat své znalosti a jazykové dovednosti ve dvou částech soutěže – poslechové a konverzační. Obě žákyně školu reprezentovaly velmi dobře. Karolína obsadila 13. místo a Zuzana ve své kategorii zvítězila a postoupila do krajského kola. Děkujeme za zodpovědnou přípravu a moc blahopřejeme!

Mgr. E. Polaino
 


Prvňáci z I.A dostali první vysvědčení

První vysvědčení v I. A

Po krásných vánočních svátcích a po nevšedně mrazivém lednu, kdy si všechny děti mohou donekonečna užívat sněhovou nadílku, přišel slavnostní okamžik. Půlroční námaha přinesla výsledek v podobě PRVNÍHO VYSVĚDČENÍ. Paní učitelka Gabriela Koždoňová své prvňáčky odměňovala pochvalami, nejšikovnější žáček od ní dostal i knihu. Celá třída pak radostně při focení mávala těmi novými listy, které tak zvláštně voněly tiskařskou černí. Každý se těšil, až jej doma ukáže a pochlubí se, že je opravdu šikovný ...
Milí prvňáčci, ať máte jen samé šťastné zážitky!
Mgr. V. Potyszová (v roli pozorovatele)
 


Pěvecká soutěž Zpěváček

Zpěváček 2017

Ve středu 25. ledna 2017 jsme v multimediální učebně na pracovišti Slezská přivítali účastníky školního kola pěvecké soutěže. Porotu i diváky nejvíce zaujali a do městského kola postupují:

Kategorie 1. a 2. tříd:

1. Eliška Krzysová

2. Markéta Tomíčková
3. Tereza Rákočí
4. Tereza Slobodová

Kategorie 3. a 4. tříd:


1. Eliška Žákovčíková
2. Matěj Šimik
3. Marie Huczalová
4. Vanesa Pindorová

Čestné uznání:

Jan Műller,
Jan Polok

Městské přehlídka „Zpěváček 2017 se uskuteční v Čítárně a kavárně AVION, ul. Hlavní 1, Český Těšín. 27. 2. 2017 (po), začátek soutěže je stanoven v 9:00 hodin (prezence od 8.30 hodin).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu podat co nejlepší výkon. Postupujícím přejeme hodně štěstí v městském kole!
Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Gabriela Koždoňová
 


Ukončení 1. pololetí, pololetní prázdniny

Sdělení zákonným zástupců

Oznamujeme, že 1. pololetí v základních školách bude ukončeno dne 31. ledna 2017, kdy bude žákům rozdáno vysvědčení za 1. pololetí. Žáci obdrží VÝPIS, nikoli originál vysvědčení.

V pátek 3. února 2017 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Výuka bude pokračovat v pondělí 6. února 2017.


Návštěva I.A v mateřské škole

Písničkový slabikář
 

Ve čtvrtek 26.1. se prvňáčci rádi „vrátili“ na hodinku zpátky do školky. Čekalo nás tam hudební představení „Písničkový slabikář“. Zazpívali jsme si, protáhli se a zahráli si v pohádce. Akce se nám moc líbila.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tr. uč.

 


Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel