Golf v tělocvičně

V tělocvičně jsme hráli golf

V pátek 20. října k nám přijeli trenéři z golfového klubu. Tuto krásnou hru si zkusí postupně všechny děti 1. stupně. My jsme byli rozděleni do pěti skupin. Zelení, modří, červení, oranžoví a fialoví. Měli jsme rozcvičku, trénink a pak soutěž. Při rozcvičce jsme dělali kraba, skákali jsme snožmo, žabáky a skákání po jedné noze. Nejlepší bylo válení sudů. Pak jsme se učili držet hůl a dělali výcvik. Když jsme trefili barevný míček do terče, posunuli nám terč o jednu hůl dál. A tak dále. Vyhrálo družstvo fialových. A všichni jsme si vyřvali hlasivky.

Ema Tyrlíková, Teri Niemczyková, Eli Pszczolková, Viki Mirgová, Vendy Maťovčíková, IV. A


Beseda v knihovně

Beseda v knihovně

V pátek 20. října 2017 jsme měli objednanou besedu o komiksech. Nejdříve nám paní knihovnice povídala o historii komiksů. První pochází z Ameriky a jmenuje se Yellow Kid, v překladu Žluté dítě. Také jsme se dozvěděli, že už před tisíci lety tvořili lidé komiksy, tedy postupné obrázky děje bez textu. V druhé části besedy jsme měli krátkou soutěž, kterou jsme plnili v družstvech. První úkol byl poznat a popsat postavy z komiksů, druhý úkol doplnit text do komiksu. Bylo to o dvou myškách, které našly hvězdičku, co spadla z nebe. Náš tým vyhrál společně s druhým týmem. Dostali jsme různé plakátky. Také si časopisy i knížky s komiksy půjčíme na třídní průkazku.

Elen Šlapotová, Laura Heclová, IV. A


Odpolední třídní akce prvňáků

Odpolední třídní akce prvňáků

Ve čtvrtek 18.10. se žáci I.A setkali odpoledne se svými rodiči a sourozenci na zahradě MŠ Ostravská. Zasoutěžili jsme si v hodu na cíl šiškami, postavili obrázky z přírodnin a nechyběl ani úkol pro rodiče - najít obrázek své rodiny, který prvňáčci ve škole namalovali. Následovalo opékání špekáčků, hry a povídání. Akce se vydařila, všichni jsme si společné odpoledne užili. Děkuji rodičům za účast a paní vedoucí MŠ Waszkové za možnost využití zahrady.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tř. uč. I.A


Návštěva Těšínského divadla

Návštěva Těšínského divadla

V úterý 17. října jsme se do školy těšili. Místo učení ve třídě jsme šli do divadla. To naše, loutkové s názvem Bajka, sídlí naproti naší škole v Těšínském divadle. Viděli jsme představení Sněhová královna. Pak jsme si o pohádce ve škole povídali. Líbily se nám moc zajímavě vytvořené loutky, kdy část loutky (hlava a ruce) byl skutečný herec. Někomu z dalších dětí se hodně líbily loutky květiny, loutky čertíci, také sobík byl kouzelný. Jirkovi se nejvíce líbily písničky, Filipovi prý „rande“ Gerdy a Káje. No a Laura jako znalec nám prozradila, že v sobotu při dřívějším představení spadla loutce Gerdě z nohy chlupatá bota, což prý byla chyba. No, uznejte, není to pro nás zajímavé?!

Hodnotili žáci IV. A – Adrian, Jirka, Lilian, Laura, Filip, Elen, Klára, Tereza, Martin, Katka


Zajištění provozu školních družin, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy dne 25.10. a v době podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. 10. 2017

Provoz školní družiny, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy 25.října 2017 a v době prázdnin 26. a 27. října 2017

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje, že školní družina bude v den volna ředitele školy dne 25.října 2017 v provozu.
Otevřena bude školní družina na Slezské ul. pro děti jak ze Slezské. tak z Ostravské ul. Provoz bude zabezpečen od 6.00 hod. do 16.00 hod. Děti mají zajištěn oběd v jídelně na Zelené ul., avšak za nedotovanou cenu 52,- Kč.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Volno ředitele školy 25. října 2017

V souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), § 24, odst. 2, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabinská, p.o. na 25. října 2017 volno ředitele školy, které proběhne podle těchto pravidel:
1. Volno ředitele školy se vztahuje na žáky základních škol, tedy ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská, a dětí mateřských škol, které plní povinnou školní docházku. Vzhledem k tomu, že MŠ však mají pro ostatní děti provoz, mohou i děti, které mají volno ředitele školy, do MŠ přijít.
2. Ředitelské volno se nevztahuje na školní družiny, ty proto budou mít provoz, pokud o jejich činnost projeví zájem dostatečné množství rodičů. Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů může být otevřena jen jedna z našich školních družin.
POZOR! Upozorňujeme rodiče dětí, které v tento den navštíví školní družinu, že ty mají sice nárok na oběd ve školní jídelně, nemají však nárok na jídlo se slevou (dotované).
Upozorňujeme na skutečnost, že v době volna ředitele školy mohou do ŠD ve výjimečných případech přijít i děti, které jinak do ŠD nechodí! musí se však předem přihlásit.
3. Pokud jde o jídelny mateřských škol, provoz mít budou,
4. Informaci o volnu ředitele školy ještě upřesníme. . Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27. října 2017

1. V době podzimních prázdnin budou základní školy mimo provoz.
2. Školní družiny budou zabezpečovat provoz stejným způdobem jako v případě volna ředitele školy.
3. Mateřské školy budou otevřeny. Děti, které v MŠ plní povinnou školní docházku, mají nárok na prázdninové volno.


Výcvik na dopravním hřišti - IV.A

Výcvik na dopravním hřišti – IV. A

V pondělí 16. října nám počasí opravdu přálo a mohli jsme si zajezdit na kolech na dopravním hřišti. Ptáte se, proč se na druhé fotce tváříme tak zvědavě? To nám paní policistka ukazovala strom, který přímo v areálu hřiště spadl po velkém větru. Na hřišti naštěstí zrovna ten den nikdo nebyl. Dvě vyučovací hodiny uběhly na krásném sluníčku velmi rychle a my jsme se potom vrátili zpět do školy. Výuka s policistkou se nám velmi líbila. Už se těšíme na jaro, kdy ti nejšikovnější z nás dostanou průkaz cyklisty. Nebo že bychom na jaře byli nejšikovnější všichni?

žáci IV. A a tř. uč. V. Potyszová


Písmenkohraní v I.A

Hry s písmenky v I.A

Prvňáčci už umí první písmenka, slabiky a dokonce slova! Učíme se písmena číst a tvořit z čehokoliv…podívejte se, jak nás to baví!


Přehled prázdnin ve škol. roce 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018 Jarní prázdniny: 5. až 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: 29. až 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července až 31. srpna 2018


Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Co vhodného můžete pro své děti v dalším období v souvislosti s volbou jejich povolání udělat?

Navštivte:

Trh vzdělávání a uplatnění 2017
Hala Polárka, 7.11. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Frýdek - Místek

Trh vzdělávání a uplatnění 2017,
Hala STaRS Tyršova 275, 11.10. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Třinec

Volba povolání 2017,
Obecní dům Družba, 14.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Karviná

Volba povolání 2017,
Společenský dům Reneta, 21.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Havířov

Navštivte s dětmi dny otevřených dveří vybraných středních škol - termíny můžete sledovat na stránkách příslušné střední školy.

Třídní schůzky pro rodiče a žáky 9. tříd:

úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. - budeme řešit vyplnění přihlášky a postup u přijímacích zkoušek;

úterý 6.3. 2018 v 16.30 hod. - budou vydány zápisové lístky a budeme hovořit o přijímání na střední školy.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně