Drakiáda

Dne 7. října 2010 se v naší škole uskutečnila 1. drakiáda. Vracíme se k ní krátkým hodnocením, které provedla Mgr. Barbara Raszyková, vedoucí akce.

Do předem připravených tříd se v odpoledních hodinách sešli rodiče a žáci z 1.třídy a děti z MŠ Hrabinská, kde si společně vyrobili draky. Po té se přidali k dětem na hřišti, které draky již pouštěly. Během pouštění draků byli vybráni nejlépe létající draci. Na konci akce byly děti nejhezčích a nejlepších draků vyhodnoceny a oceněny sladkostí.
Akce probíhala za pěkného počasí ve velmi příjemné atmosféře. Rodiče a děti z mateřské školky se seznámili s prostředím školy, s rodiči našich žáků i s učitelkami. Na hřišti se děti z mateřské školky i žáci z 1.třídy setkali i se staršími spolužáky, kde spolu příjemně strávili odpoledne.
Během akce se nevyskytly žádné problémy. Nedošlo k žádnému zranění. Rodiče i děti odcházeli spokojeni.
Vyrobené výrobky jsou vystaveny na chodbě v přízemí I.stupně.
                                                                              Mgr. Barbara Rszyková


Turistická akce VII.A a VII.B

Nedělní výlet na Prašivou – společná třídní akce 7. A, 7. B
Zima, déšť a mraky … někteří lidé v ty dny měsíce září už ani jiná slova neznali. Chybělo nám sluníčko, které si šetřilo své sluneční paprsky na zábavnou neděli 3. října 2010. Začala potěšením z páteční školy: „Jede se na hory! Čeká nás hon na medvěda!“ oznámila paní učitelka. Sraz na stanovišti po jedenácté dopoledne a čekání na autobus jsme si zkrátili povídáním a cucáním bonbónů. Jakmile přijel autobus, už jsme tušili, že to bude prima den. Lesní cestou musely paní učitelky Haroková a Potyszová krotit některé polykače kilometrů, aby zpomalili. Jsme přece na výletě, ne na závodech v běhu! Na hoře Prašivé byl kostelíček, u něho jsme se fotili, chata, tam jsme posvačili, dokonce i ten medvěd tam je. Ale nejvíce nás zaujal malý kolotoč na malém paloučku. Schválně jsme se hodně roztáčeli a testovali, kdo se udrží. Po cestě zpátky jsme trochu ztráceli značky i čas. Byli jsme uchození a unavení. Na autobus jsme doběhli jen tak tak, ale stihli jsme ho. Byla to skvělá třídní akce!
                    Zuzana Pindorová, VII. B
 


Sdělovací prostředky o naší škole

Poslední Těšínské listy, roč. IV., číslo 4, 29. 9. 2010., uvedly o naší škole hned tři informace. Jedna se týká úspěchu naší školní jídelny, druhá se ještě vrací k podpisu smlouvy mezi naší školou a Základní školou maršála Tita v srbské Padině, a konečně třetí informuje o jedné z řady akcí s našimi žáky.
Mgr. V. Potyszová

 


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Ve čtvrtek 23. září 2010 jsme prožili krásný den. Nejenže svítilo sluníčko a bylo horko, ale jeli jsme na exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi. S průvodci jsme chodili po celém areálu a poslouchali zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se, že areál byl kdysi dávno rozdělen na tři části. První předhradí, druhé předhradí a akropoli. Co se týče výkladu a testových otázek, ty by bavily snad každého! Za správnou odpověď na každou otázku jsme dostali keramický kroužek. Byla to soutěž a my ze 7. B jsme chtěli porazit 7. A. Kdo by taky nechtěl?!
                                                               Barča Polečová, Zuzka Pindorová, 7. B

Už při cestě tam jsme se radovali, protože pro nás přijel vlak City Elephant. Cestovali jsme společně sedmáci s osmáky. U pokladny si nás vyzvedli průvodci. Rozdělili nás na dvě skupiny. Hlavní část archeoparku byla akropolis. Tam nás průvodkyně provedla obydlím, seznámila nás se způsobem života Slovanů. Budovy tam byly celkem tři – polozemnice, zemnice, také shromažďovací místnost. Dozvěděli jsme se, že kdysi tam stávalo až dvacet domků. Spolužák Marek Jelínek se snažil odpovědět na co nejvíce kontrolních otázek a získat mnoho keramických koleček. Nakonec byl ze sedmáků na druhém místě, první byla Kristina Kurová ze 7. B. Dostali oba hliněný amulet.
                                                               Jakub Muryc, Matouš Sloboda, Dominik Pastorek, 7. A

V archeoparku jsme hráli hru na otázky a odpovědi. Bavilo nás to také kvůli slibu pana ředitele, že do žákovské bude malá jednička. Měli jsme hodně otázek. Štěpán Gryc je největší milovník historie, ale o jedničku soutěžila i Míša Casadiová. Prohlédli jsme si vykopávky, zastříleli jsme si z luku a potom jsme si udělali testík. Moc se nám to všem líbilo. Po návratu do Těšína jsme na náměstí navštívili akci zaměřenou na ekologii ZATOČME  S  ELEKTROODPADEM. 
                                                                    Adéla Gletová, Tereza Pukovská, 8. tř.


Foto učitelského sboru základní školy

Přinášíme fotografii učitelského sboru základní školy a vychovatelek naší školní družiny ve škol. roce 2009/2010.

V horní řadě stojí: Vlasta Potyszová, Alina Suszková, Magdalena Molinová, Dagmar Nováková, Taťána Rucká, Božena Kadlicová (ved. škol. družiny);
V prostřední řadě stojí: Jana Choborová (vychovatelka škol. družiny), Naděžda Walková (vých. poradkyně), Gabriela Turečková, Jana Nogolová, Lenka Hasníková, Eva Hloušková, Ingrid Waclawková;
Sedí: Barbara Raszyková, Jana Wojnarová, Jana Krucinová (zást. ředitele školy), Rudolf Fiedler (ředitel školy), Ester Haroková, Martina Palíková
Na fotografii chybějí: Ivana Kulová, Alena Souralová, Martina Ruszová


Stanovisko ředitele školy k výuce sexuální výchovy

Vzhledem k tomu, že se na ředitele školy obrátili někteří rodiče s nejrůznějšími dotazy týkajícími se sexuální výchovy ve škole, zveřejňuje ředitel školy toto stanovisko.


Blahopřejeme!

Letošních prázdnin využila naše paní učitelka Alina Suszková k tomu, aby se vdala. Stalo se tak 21. srpna. Od tohoto dne nese jméno po svém manželovi - Chowancová. K důležitému životnímu kroku jí blahopřejeme a současně jí přejeme co nejvíc spokojenosti. (Se souhlasem p. uč. Chowancové zveřejňujeme jednu z jejích svatebních fotek,)


Rozloučení s vycházejícími žáky

V průběhu hodnotícího Výročního dne školy se učitelé i spolužáci rozloučili nejprve s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia. Za všechny učitele jim hodně úspěchů v nových školách popřála výchovná poradkyně Mgr. Walková. A pak se škola rozloučila s deváťáky. Ti na úvod předvedli krátký kulturní program a sami za sebe poděkovali třídní učitelce i ostatním učitelům za práci, kterou s nimi měli. Za školu jim mnoho úspěchů v dalším životě včetně úspěšného studia popřál ředitel školy Rudolf Fiedler, který žákům společně s tř. uč. Evou Hlouškovou, zástupkyní ředitele Mgr. Krucinovou a výchovnou poradkyní Mgr. Walkovou předal na rozločenou pamětní listy a pamětní medaili. A pak už nastalo předávání květin, objímání, došlo i na slzy. Průběh rozloučení přibližujeme několika fotografiemi.


Výroční den školy

U příležitosti ukončení školního roku se každoročně koná hodnotící Výroční den školy. Letos za značné pozornosti rodičů, žáků školy a jejich učitelů proběhl v odpoledních hodinách 29. června 2010. V jeho průběhu ředitel školy ocenil za celoroční práci (v jednom případě dokonce za práci v průběhu celé školní docházky) nejlepší žáky, třídy, učitele i rodiče a rozloučil se s pedagogy, kteří ze školy odcházejí  (Mgr. Hasníková, Mgr. Wojnarová). V druhé části programu se pak škola rozloučila s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia, především však s žáky devátého ročníku. Akci režírovala p.u. Raszyková.

Přehled oceněných:

Pochvaly ředitele školy s knižním oceněním:

Dominik Hrkal, IX. tř.            nejlepší sportovec na 2. st.                         

Denisa Kurková, VIII. tř.       nejlepší sportovkyně na 2. st.     + ocenění nejlepší žákyně 2. stupně                             

Adéla Sobotíková, V.A         nejlepší sportovkyně na 1. st.     + ocenění nejlepší žákyně 1. stupně

Marek Warcop, V.A              nejlepší sportovec na 1. st.

Klára Madejová, IX. tř.          nejlepší žák za celou devítiletou docházku

 

Pochvaly ředitele školy

Mikuláš Benek, VI.A                                                                     

Markéta Borská, VIII.                                                                   

Ondřej Buba, VI.B                                                                       

Štěpán Gryc, VII.                                                                                    

Denisa Kurková, VIII.                                                                  

Adam Lipowski, VI.A                                                                   

Klára Madejová, IX.                                                                      

Lukáš Sladký, VII                                                                         

Karolína Sikorová, IX.                                                                  

Adéla Sobotíková, V.A                                                                

Lucie Sojková, V.B                                                                        

Marek Warcop, V.A 
 

Ocenění pro nejlepší třídní kolektivy                                                                    

II. třída   (tř. uč. Mgr. Nogolová)    cena pro třídu na 1. stupni

VI.A       (tř. uč. Mgr. Haroková)    cena pro třídu na 2. stupni
 

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena Školního žákovského parlamentu

Mgr. Ester Haroková

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena ředitele školy pro učitele, který nejlépe naplňuje cíle škol. vzděl. programu

Mgr. Ester Haroková      

Mgr. Barbara Raszyková       

Mgr. Ingrid Waclawková

  Ocenění Rodič roku
  paní Sylwia Kurková    

 

 


Pasování osmáků na deváťáky

V naší základní škole se stalo tradicí na konci školního roku, v době, kdy se chystáme rozloučit se s vycházejícími deváťáky, ppovýšit žáky osmých tříd na jejich místo. V letošním roce byli pasováni žáci 8. třídy p.u. Dagmar Novákové. V průběhu pasování se střídaly momenty vážné se zábavnými, kterých bylo pochopitelně vzhledem k charakteru akce víc. Představu o pasování, kterého se účastní celý vyšší stupeň a učitelé 6. až 9. tříd, si můžete z několika přiložených fotografií, pořízených v den konání pasování 29.6.2010.


Naši žáci Buba, Gryc a Hambalčík v celostátním kole soutěže Eurorebus!

V pátek 11. 6. 2010 se uskutečnilo celostátní finále zeměpisné soutěže EUROREBUS, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Již ve 4.42 hod. ráno jsme vyjeli vlakem City Elefant do Ostravy, kde jsme měli přestoupit na Pendolino. Přijeli jsme o dvě minuty později, museli jsme proto běžet na jiné nástupiště, abychom vlak stihli. Naštěstí se nám to podařilo. V duchu jsme oceňovali sportovní výkon naší paní uč. Evy Hlouškové. Do Prahy jsme už poté dorazili bez problémů, přestoupili jsme pak na metro a dojeli do stanice Vyšehrad, odkud jsme se vydali do Kongresového centra. Zaregistrovali jsme se a čekali na psaní testu. Abychom si čekání zkrátili, navštívili jsme stánky se soutěžemi, které si pro nás nachystali sponzoři soutěže. Na zpracování testu jsme měli 35 minut. Soutěžilo celkem 55 družstev. Našemu družstvu, kde kromě mne byl ještě Ondřej Hambalčík a Ondřej Buba, se podařilo vše napsat za 18 minut. Získali jsme v testu 72.500 bodů, což stačilo pouze na 40. místo. Po skončení soutěže jsme si zašli do KFC na oběd a na procházku Prahou. Domů jsme se sice vrátili pozdě v noci, ale celý den byl moc prima a všichni jsme se shodli, že to za rok zkusíme znovu.
                        Štěpán Gryc, VII. tř.

Po několika zastávkách metrem jsme byli na místě. Ještě jsme měli dost času na hry, které byly před soutěží přichystány: autíčka na dálkové ovládání, Nintendo WII, obří Člověče, nezlob se a jiné. Soutěž nebyla moc těžká, proto jsme test odevzdali jako první. Na vyhlášení výsledků se čekalo do 15 hodin. Mezitím nás seznamovali s novým projektem Dream Catcher. Taky nás seznámili s členkou poroty Barborou Špotákovou a s cestovatelem Petrem Horkým. Putovní pohár vyhrálo Gymnázium Louny.
                        Ondřej Hambalčík, VII. tř. Ondřej Buba, VI. B

K úspěchu blahopřejeme!


Den dětí - 7. červen 2010

Náš Den dětí byl posunut o týden později, počasí nás totiž nemile překvapilo silnými dešti. Ale jak se říká – kdo si počká, ten se dočká – v pondělí 7. června 2010 jsme měli možnost strávit nádherné dopoledne v přírodě. Byli jsme rozděleni do skupinek podle barev. V lesíku u koupaliště čekaly každou skupinu zábavné soutěžní disciplíny na zručnost, pohotovost, logiku, a tak jsme se všichni pěkně vyřádili. Kdo měl všechny úkoly za sebou, projel se s kamarády tzv. vagonetou s krásným koňským spřežením. Díky za tak pěkný a pohodový den.
Klára Madejová, IX. tř.

Všichni žáci 2. stupně byli rozděleni do osmi družstev.V soutěžích se hodnotila fyzická zdatnost i vědomosti, roli sehrál i barevný vzhled družstva. Bloudili jsme lesem, luštili morseovku, hasili les kelímkem vody z potoka, použili jsme fyziku v praxi, předvedli znalost hlavních měst, zvládli anglickou soutěž, ukázali mladým policistkám, jakého fyzického výkonu jsme schopni ….. Byl to den plný zábavy a všichni jsme si jej užili.
Kateřina Jančová, Veronika Stalmachová, IX. tř. 

Na stanovišti B byla přichystána zajímavá hra „na hasiče“. Museli jsme se spustit z kopce k potoku a utvořit hada. Stáli jsme vedle sebe bokem a ten úplně dole byl těsně u vody. Sráz byl celkem kluzký a nám to také pěkně klouzalo. Posílali jsme si kelímek z ruky do ruky, až jej Honza mohl naplnit vodou z potoka. Poslal ho zpět nahoru a poslední v řadě Lenka vylila vodu do připraveného kyblíku. Úkol zněl: naplnit kyblík vodou co nejvíce. I když jsme si pořádně mákli, byli jsme až třetí. Ale stálo to za to!
Barbora Polečová, VI. B

V cíli na nás po splnění všech úkolů čekal pán s koňským spřežením. Koně byli černí jako uhel, provezl nás a byla to moc pěkná zábava. Konečně přišlo vyhlašování výsledků! Třetí místo obhájili BÍLÍ, na druhém místě skončili ORANŽOVÍ. Ten, kdo patřil k družstvu ZELENÝCH, měl největší radost! Byli na prvním místě! Dostali jsme zvýrazňovače, gelové průpisky a CD. Ceny se nám moc líbily.
Daniel Harok, Zuzana Pindorová, Tereza Kročková, VI. B

Více fotografií a videozáznam najdete na žákovských stránkách.

 


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Jak jsme již na našich školních webových stránkách psali, obě naše družstva (v mladší i starší kategorii) obsadila v městském kole dopravní soutěže krásná první místa, a tak byla vyslána reprezentovat město Český Těšín do kola okresního, které se jako každoročně konalo na DDH v Karviné dne 13. května. Skupinku osmi nadšených cyklistů doprovázela p. uč. Haroková. Ačkoli počasí soutěžícím nepřálo tolik jako během okrskového kola, žáci vydali ze sebe maximum a ve čtyřech disciplínách soutěžili s vervou.
Starším žákům se ve složení Nikola Bartošíková (6.A), Matouš Sloboda (6.A), Markéta Borská (8. tř.) a Vojtěch Richter (9. tř.) nepodařilo obsadit první tři místa. Přesto oceňujeme jejich nadšení, píli a snahu. I k 5. místu gratulujeme.
Mladší žáci vybojovali nádherné 1. místo a tím si zajistili postup do KRAJSKÉHO KOLA, které se konalo ve dnech 27. – 28. května ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Za mladší žáky soutěžili:
Sobotíková Adéla (5.A) – získala 1. místo v pořadí jednotlivců v okresním kole
Sojková Lucie (5.B)
Benek Mikuláš (6.A) – získal 2. místo v pořadí jednotlivců v okresním kole
Lipowski Adam (6.A)

Samotný postup do finále Moravskoslezského kraje bereme jako velký úspěch. Když vezmeme v potaz, jak vysoká úroveň soutěže a konkurence byla v tomto kole, máme velkou radost i z 5. místa.
Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
   Mgr. I. Waclawková
 


MC Donald’s cup

V pondělí 24.května proběhlo na hřišti ZŠ a MŠ Ostravská městské kolo fotbalové soutěže MC Donald’s cup. Zúčastnili se ho chlapci 4. a 5. tříd v tomto složení:
M.Krucina, M.Lojek, V.Sikora, M.Prymus, D.Madzia, M.Warcop, J.Kobiela, T.Palovský a J.Bittala.
I když počasí našim borcům nepřálo, přesto vybojovali krásné 3.místo. Blahopřejeme!
          Mgr. Jana Wojnarová