Zhlédli jsme program "Draví ptáci"

V pondělí 28. dubna k nám přijela na hřiště dvě auta plná ptáků. Byli s nimi dva sokolníci, kteří měli na pravé ruce tvrdou rukavici. Na ní se střídalo postupně několik druhů sov a jiných dravců. Ukazovali nám, jak ptáci létají, jak mohou lovit, povídali nám o nich mnoho zajímavostí. Také jsme si některé mohli pohladit. Štěpán z páté třídy běžel rychle po dráze hřiště a závodil s letem orla bělohlavého. Protože měl náskok, vyhrál a dostal pírko. Zajímavá byla informace, že výr velký umí otočit hlavu o dvě stě šedesát stupňů. Legrační bylo, když kondor havraní chodil s panem sokolníkem jako na procházku. Celý program se nám velmi líbil.
                 Dojmy zapsali žáci IV. C
 


Adam Grohman, IV. C - úspěšný badmintonista

Badminton jsem začal trénovat v první třídě a na své první soutěži jsem byl v září roku 2011. Již svou první soutěž jsem vyhrál. Jsem členem TJ Slavoj v Českém Těšíně, mým trenérem je Michal Kalus. Na tréninky chodím dvakrát týdně vždy v pondělí a ve středu. Za tři roky jsem zlomil jednu pálku. Rád soutěžím, nejlepší to je, když vyhrávám. Vlastním 15 medailí z různých umístění. Všechny medaile mě stojí mnoho potu a sil, ale tak je to v každém sportu.
            Adam Grohman, IV. C
 


Celoživotní koníček a záslužná práce paní učitelky Blaženy Slováčkové

V sobotu 26. dubna se konala finisáž (slavnostní zakončení) výstavy Těšínská krojová výšivka. Autorkou nádherných prací je naše bývalá kolegyně, která do konce června roku 1993 pracovala jako učitelka 1. stupně ZŠ Ostravská. Vedla ve škole rovněž kroužek vyšívání a mnohé současné mladé ženy či maminky na ni rády vzpomínají. Také figuruje jako členka souboru Slezan od roku 1958, pro nějž obnovuje a zhotovuje krajky k těšínským i jablunkovským krojům. Vzory krajek čerpala z muzejních fotografií a různých publikací, z Vlastivědného ústavu a Muzea Těšínska. Práce paní Slováčkové jsou zastoupeny ve sbírkách Státního etnologického ústavu v Brně. Na soutěžích lidové výšivky byla také několikrát oceněna. Málokdo z dnešních návštěvníků školy možná ví o tom, že velká vyšívaná holubice ve vestibulu je právě prací paní Slováčkové. Tuto cennou výšivku věnovala ZŠ Ostravská při svém rozloučení se školou v době odchodu do důchodu. Přikládáme pár fotografií z velmi příjemného setkání na dubnové výstavě.
                        Vlasta Potyszová, Alena Souralová – bývalé kolegyně
 


Soutěž ve II.A (TU Mgr. Raszyková)

Soutěž ve II. A

Ve čtvrtek za mnou přišly čtyři žákyně, jestli by mohly ve výtvarné výchově udělat pro spolužáky soutěž. Nejdřív jsem měla trochu pochybnosti, ale nakonec z toho byly dvě hodiny plné zábavy i poučení.
Děvčata si soutěž nejen připravila, ale taky i sama vedla a ještě všem vítězům vlastnoručně vyrobila diplomy.
Nakonec jsme si v kruhu soutěž zhodnotili. Všem se soutěž moc líbila, jen se žákům zdálo, že mají málo času k plnění jednotlivých úkolů.

Tvůrci o soutěži napsali:
Ve dnech 23. a 24. jsme pořádaly soutěž pro třídu. Vymyslely jsme ji v družině. Protože v televizi jsou taky soutěže, tak proč si taky neudělat soutěž!
V té soutěži byly čtyři kola. V prvním kole bylo hledání schovaných lístečků, v druhém kole házeli míčkem do dálky. Třetí úkol bylo vymyslet krátkou humornou pohádku a ve čtvrtém kole bylo hledání a počítání příkladů. Nakonec jsme sečetly body a vyhodnotili jsme vítěze.
Potom jsme seděli v kruhu a povídali si o soutěží. Nám čtyřem se soutěž moc líbila a myslíme, že se nám povedla.
            Apolonia Miervová, Veronika Kučerová, Helena Krzžánková, Ema Šlehoferová, žákyně II. A

Tabulka výsledků
dvojice                      1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo umístění
Jozef, Dalibor, Filip 3           3          4                         1.místo
Nela, Beatka                                     2            3
Aneta, Táňa             4
Aneta, Ellen             4           2          3                          2.místo
Barča, Kája              4           2          2                          3.místo
Lukáš, Marek
Honza, Vojta                                                     3

Humorné pohádky, které napsali druháci za 25 minut soutěžního času
Princezna
Bylo jedno království. Vládl tam král s královnou. Královna čekala děťátko. Narodila si holčička a jmenovala se Tereza. Vyrostla. Maminka ji chtěla vdát. Přijelo princů, každý se ucházel o její ruku. Ale Tereza nikoho nechtěla. Její služky ji pomohly. Princezna ujela na koni a nikdo ji už nikdy neviděl.
Zazvonil konec a pohádky je konec.
        Taťána Cviková, Aneta Morcinková

Motýl, který si zlomil křídlo
Byl jednou jeden Motýl. Byl moc krásný. Letěl si po poli, ale byl silný vítr. Spadl na zem a zlomil si křídlo. Šel za panem doktorem motýlem. Tem mu křídlo uzdravil. Motýl už byl uzdravený a letěl dál.
A pohádky je konec.
         Ellen Prunnerová, Aneta Milová

Spravený rybník
Bylo, nebylo, za městem byl rybník. Jednoho dne přešla veliká bouřka, která úplně zničila na rybníku hráz. Skoro všechna voda z rybníka vytekla. Ryby, které neodnesla voda, se dusily ve zbývajícím bahně. Lidé se snažili rybník zachránit, ale bahno a silný déšť jim bránil v práci. Už ro vypadalo, že nestihnou zachránit žádné ryby. Náhle však začaly na místo, kde stála hráz, padat stromy. Všichni se divili, co se to děje. To jen starý bobr s rodinou přispěchali na pomoc. Brzy se do rybníku vrátil život a lidé si uvědomili, že na všechno sami nestačí. Začali se více starat o přírodu a vzájemně si pomáhají.
        Karolína Volková, Barbora Bačíková

Kouzelný sad
Belo jedno království a v tom království byl sad. Ale ten sad nebyl jen tak obyčejný sad, byl kouzelný. Pak přišli loupežníci a chtěli ten sad vyloupit. Ale ten sad byl…..
        Jozef Valenta, Dalibor Turek, Filip Szyrocki

Bez nadpisu
Žil jeden dědeček, který měl tři syny. Když se připravoval zemřít.
        Lukáš Vrubel, Marek Pawera

Růženka
Byla jednou jedna Růženka, která jezdila na koni. Když ji bylo 17, šla do lesa a tam se píchla o trn. A na konec ji zachránil princ Jakub. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
        Nela Ciasnochová, Beatriz Mirgová

Je jaro
Děti si hrají na dvorku. Je hezky. Rostou květiny. Všichni se radují. Děvčata si pletou věnečky. Kluci prohánějí kola a koloběžky. Nikomu se nechce sedět doma. Maminky sbírá kopřivy pro husy.
        Jan Petráš, Vojtěch Krucina

        Mgr. Barbara Raszyková, tř. učitelka
 


Další úspěšný sportovec školy - Matěj Petroš

Matěj přišel do styku s karate poprvé v létě roku 2012, kdy se zúčastnil letního tábora, který pro děti pořádal ostravský oddíl karate. Jelikož se z něho vrátil plný nadšení a zápalu pro toto krásné bojové umění, přihlásil se v říjnu 2012 do kroužku karate při DDM v Českém Těšíně.

Karate je jedno z nejstarších a nejucelenějších bojových umění, které se stálo populárním po celém světě. V dnešní moderní době je vnímáno jako dynamický sport, který dokáže vzbudit zájem diváků. Přispívá k rovnoměrnému tělesnému rozvoji, zvyšuje psychickou odolnost a posiluje žádoucí vlastnosti osobnosti. Pro svou dynamičnost a přitažlivou vnitřní atmosféru se karate stává stále vyhledávanějším sportem mezi mladými lidmi. Matěj se v karate zaměřil na cvičení kata. Japonské slovo kata znamená v překladu „forma“ a jedná se o přesně stanovenou sestavu, která se skládá z obranných a útočných prvků, prováděných v určitém rytmu a směru s odpovídajícím dýcháním a bojovým výkřikem ve stanovených místech. Je to předem stanovená choreografie boje s fiktivními protivníky, kteří útočí z různých stran. A mimo cvičení je také jediným individuálním způsobem, ve kterém lze bojové umění nacvičovat bez zranění soupeře. Každá kata začíná obranou, což znamená, že karate nemá být zneužito k boji, ale má být pouze užito k záchraně vlastního života či v sebeobraně. Každá technika, obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj význam, a proto jsou od sebe neoddělitelné. Z toho důvodu jakékoliv odchylky, byť minimální, jsou chybou.

Matěj v současné době trénuje karate 3x týdně. O víkendech se pravidelně v rámci celé republiky účastní soutěží a závodů, které jsou v karate pořádany. Doposud se mu podařilo vybojovat celkem 7 medailí. Za nejcennější si považuje 2. místo na Silesia Cupu v Odrách z roku 2013. Osobně se mu na tomto krásném sportu líbí, že díky jemu poznává nové kamarády a může si v něm zazávodit. Na každý trénink se těší a je vždy plný očekávání, jakou novou soutěž si pro ně hlavní trenér Bc. Hubert Witosz připravil. Mimo svého otce, který je stále aktivním karatistou a koučem v jedné osobě, je Matějovým největším vzorem v karate jeho jmenovec Matěj Říha z Prahy. Tento karatista je momentálně jedničkou mezi staršími žáky v České republice a v Evropě ve své kategorii patří mezi špičku.

               Rodiče
 


Mezinárodní řemeslné hry v Třinci

 Dne 9. 4. 2014 se třída 8.A (ZŠ Ostravská) a soutěžící družstvo ze ZŠ Slezská zúčastnili Mezinárodních řemeslných her na SOŠ TŽ v Třinci-Kanada. Celkem se zúčastnilo 24 škol. Za naší školu se do soutěžních družstev nominovali: za ZŠ Ostravskou (po několika změnách) - Janásek Josef, Sokol Vratislav, Ševčík Ruda a Sikora Daniel. Za ZŠ Slezskou pak - Kaczmarczyk Jakub Daniel, Sabela Ondřej, Ostruszka Daniel, Podeszwa David.
Ať to byly elektrické obvody či řezbářská práce, naši reprezentanti bojovali zdatně. Po disciplínách jsme se shromáždili i s ostatními školami v jídelně na občerstvení. Z her jsme si odvezli bronz v oboru instalatér, který vybojoval Josef Janásek.
Tomáš Ptoszek, Adéla Horečková
Další dojmy účastníků:
Jeden den hutníkem
S většinou třídy jsme jeli do Třince, abychom se zúčastnili Mezinárodních řemeslných her. Praktická soutěž se odehrávala v tělocvičně. Celá plocha byla rozdělena na čtyři stanoviště - hutník, elektrikář, instalatér a zámečník. Každý z družstva se přihlásil na jeden obor. Já jsem byl hutníkem. Oblékl jsem ochranný oblek hutníka a přenášel jsem balonky takovou dlouhou naběračkou do úzkých trubek představující ingot. Po praktických soutěžích jsme se přesunuli do jídelny, kde jsme se zúčastnili teoretických soutěží. Ostatní nesoutežící pak plnili doprovodné úkoly jako postavit co nejvyšší stavbu ze špaget nebo vyrobit z papíru letadlo podle předlohy a doletět s ním na cíl. Taky jsme viděli ukázku míchání nápojů.
Ruda Ševčík
V různých oborech měli soutěžící za úkol něco jiného: sestavit el. obvod, přenést balonky do ingotu, sestavit šestiúhelník z trubek – 3D hlavolam a vyřezat lyžaře ze dřeva.
Akce byla celkem povedená.
Josef Janásek
Celá akce byla super, jediné, co nám vadilo, byla dlouhá čekání na soutěže a na autobus – zpoždění hodinu.
Na začátku celé akce hrála hymna a zapaloval se olympijský oheň. Kromě povinných soutěží, jsme mohli využít i doprovodných akcí – svezli jsme se na plošině hasičského auta, řídili jsme nafukovací žraloky, které si studenti takto upravili. Byla to super akce.
David Lačík
Sešli jsme se na autobusové zastávce, soutěžící a zbytek třídy jako fandové. Všichni jsme byli dost natěšeni.
Před soutěžemi jsem zažil šok, protože jsem se náhle z diváka stal soutěžícím (děvčata svou účast vzdal, jakmile zjistila, v čem by měla soutěžit). Byl jsem přiřazen do oboru elektrikář. Po první skupině jsem nastoupil i já a snažil jsem se, jak to jen šlo. Myslel jsem na moudrá slova p.uč. Novákové, ale neměl jsem s tímto oborem žádné zkušenosti, a tak jsem se umístil na posledních místech. Přesto jsem byl rád, že jsem to zkusil, a dokázal si, že jsem schopný překonat i sám sebe.
Při dlouhém čekání na autobus jsme si zahráli i s míčem, který Josef vyhrál, a tak nám ta hodina čekání rychle uběhla. Byl to skvělý den.
Sokol Vratislav, Urbanczyková Jana


Den a noc s komisařem Vrťapkou

4.4. 2014 „Noc s Andersenem“ aneb „Den a noc s komisařem Vrťapkou“

Jednoho dne, přesně řečeno 4.4. 2014, nám ve studovně zazvonil telefon. Byl to sám věhlasný komisař Vrťapka. Sdělil nám, že zločinec Zlokrt opět uprchl a stopy vedou do Českého Těšína. Přizval nás ke spolupráci na jeho dopadení, protože potřeboval někoho, kdo zná dobře místní terén. Zlokrt totiž v našem městě zanechával zašifrované zprávy pro svého kumpána, který měl do Těšína dorazit později. A tak se naši třeťáci vydali pátrat. Během celého dopoledne plnili různé úkoly a potřebovali k tomu nejen své znalosti, ale také důvtip. Zlokrta se nám sice chytit nepodařilo, ale část lupu, kterou tu zanechal pro svého kumpána, jsme si spravedlivě rozdělili.
                          Martina Ruszová a Lenka Činčalová
 


Vítězství našich florbalistů!

Dovolujeme si Vám připomenout velký úspěch našich florbalistů ze ZŠ Hrabina, kteří se v dlouhodobé soutěži v rámci základních škol v Českém Těšíně umístili na I. místě - viz. tabulka. O tento úspěch se zasloužili tito žáci naší školy. Ze VII.A Tomáš Adámek, Jakub Jelínek, Matěj Kisza, Jan Rzeplinski, ze VII.B Adam Kelnar, z VIII.A Mikuláš Krucina, z IX.A Daniel Adamík, Michal Prymus a z IX.B Jakub Cywka, Jiří Hensler, Filip Sikora, Jakub Stryja a Lukáš Svoboda. Nejlepším brankářem celé soutěže byl vyhlášen Jiří Hensler. Trenerém družstva byl p. Sonnevend.

 


Soutěž o nejlépe čtoucího žáka

Soutěž probíhala podle předem připraveného plánu. Prvním rokem se přidali do soutěže i žáci z pracoviště  ZŠ Slezská a zúčastnili se školního kola. Velmi zdařile byly připraveny texty pro žáky do druhé části soutěže (Slepice a televize, Straka v říši entropie, Spudveč) i s ukázkami knih a dopňujícím programem na interaktivní tabuli. Za tuto přípravu bych chtěla poděkovat p. Ruszové.
Soutěž hodnotím jako akci zdařilou, která byla přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

       Mgr. Barbara Raszyková fotky vytvořila Mgr. Vlasta Potyszová

Výsledky soutěže

I. kategorie: 1. a 2. třídy:

1. místo:   Kilián Benroth, II.B
2. místo:   Ellen Pollaková, I.C
3. místo:   David Bláha, I.A
4. místo:   Dita Viciánová, I.B
4. místo:   Ellen Prunnerová, II.A,  + cena diváků
 

II. katergorie: 3. a 4. třídy:

1. místo:   Maxim Sosna, III.B,  + cena diváků
2. místo:   Natálie Petrová, III.A
3. místo:   Patrik Postuwka, IV.B,  + cena diváků
3. místo:   Jakub Radič, IV.C
5. místo:   Lucie Stabeawová, III.C
5. místo:   Nikola Hlisnikovská, IV.A

III. kategorie:  5. a 6. třídy:

1. místo:   Arlinda Mjekiqi, VI.A
2. místo:   Kamil Stawarczyk, VI.B
3. místo:   Ingrid Ryboňová, V.B
4. místo:   Zuzana Krucinová, V.A
4. místo:   Ivana Lacková, V.A
4. místo:   Markéta Jeřábková, V.B
4. místo:   Daniel Pasz, VI.B,  + cena diváků

IV. kategorie:   7. a 8. třídy

1. místo:   Jakub Daniel Kaczmarczyk, VIII.B,  + cena diváků
2. místo:   Lucie Kotásková, VII.A
3. místo:   Anna Murycová, VII.A
3. místo:   Nikola Godi, VII.B
5. místo:   Nela Czyžová, VII.B
5. místo:   Julie Byrtusová, VIII.A
5. místo:   Jakub Anděl, VIII.B


Městské ocenění ke Dni učitelů obdržela Mgr. Lazarová

U příležitosti letošního Dne učitelů byla za svou dlouholetou pedagogickou práci v městě Český Těšín dne 1.4. 2014 oceněna učitelka naší školy ZŠaMŠ Hrabina, Mgr. Helena Lazarová.

Paní Lazarové k ocenění blahopřejeme.

Uvádíme stručné zhodnocení její práce a z vlastního slavnostního aktu předávání ocenění přinášíme několik fotografií (Jejich autorkou je Mgr. V. Potyszová)

Mgr. Helena Lazarová pracuje v ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace na pracovišti ZŠ Slezská a je třídní učitelkou třídy IV. B. Zároveň vykonává funkci koordinátora ICT.
Paní Lazarová vstoupila do role učitelky po vystudování učitelství pro 1. st. ZŠ se zaměřením na hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Ostravě a po mateřské dovolené v lednu roku 1994 se jako učitelka I. stupně v ZŠ Švermova ve Žďáru nad Sázavou poprvé postavila před děti. Během své pedagogické praxe p. Lazarová absolvovala specializační studium anglického jazyka pro učitelství na 1. st. ZŠ. Od 1. srpna roku 2009 pracuje v ZŠ Slezská, která se k 1. lednu 2012 stala součásti ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, kde p. učitelka působí dodnes. Ve škole je mezi spolupracovníky velmi oblíbená, je přátelská, vysoce profesionální a vždy ochotna pomoct. Vyučuje s obrovským klidem, na děti ji neuslyšíte křičet. Ve škole učí děti na 1. st., ale věnuje se i dětem vyšších ročníků, protože učí rovněž informatiku na 2. st. ZŠ. Práce s počítačem se jí stala zároveň velkým koníčkem. Proto se žáci ZŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Slezská, již podruhé zapojili v rámci hodin Informatiky do mezinárodního projektu ITEC. Cílem projektu je načrtnout trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Scénáře vytvořené odborníky se ověřují ve více než 1000 evropských tříd ze 14 zemí. Projekt je koordinován organizací European Schoolnet.
European passport of languages je název projektu e-twinning, na kterém spolupracují žáci z IV. B a V. B pracoviště ZŠ Slezská a do kterého školu přihlásila p. Lazarová. Našimi partnery jsou základní školy ze Španělska, Portugalska, Gruzie, Slovinska, Polska, Řecka. Hlavní myšlenkou projektu je cestování po Evropě s jazykovým pasem, v jehož rámci děti každý měsíc plní úkol, který souvisí s obsahem učiva anglického jazyka v evropských zemích. Žáky školy každoročně zapojuje p. Lazarová do celostátní on- line soutěže Bobřík informatiky.
P. učitelka úzce spolupracuje s VŠB v Ostravě a Světem vědy a techniky Ostrava a v rámci vzdělávacího projektu NatTech se žáci naší školy dostávají zdarma do Světa vědy a techniky v Ostravě a účastní se různě zaměřených výukových programů.
Paní magistra je rovněž velmi nápomocna kolegyním a kolegům při tvorbě digitálních učebních materiálů v rámci programu EU peníze do škol.
Mgr. Helena Lazarová si právem ocenění ke Dni učitelů zaslouží, neboť nás svou píli přesvědčuje, že i za „málo peněz se dá udělat hodně muziky.“ Přejeme ji hodně pohody v další pedagogické práci.