Důležité akce v týdnu 8. až 12. září 2014

V týdnu 8. až 12. září 2014 proběhnou v našich ZŠ, MŠ a ŠD tyto důležité akce

Pondělí 8. září:           V.B (ZŠ Slezská)  9.45 hod.   praktický výcvik z dopravní výchovy

Úterý 9. září:               IV.A (ZŠ Ostravská) 8.00 hod.  praktický výcvik z dopravní výchovy

                                    III.A (ZŠ Ostravská) 10.10 hod.  plavecký výcvik

                                    MŠ Ostravská  16.30 hod. "Narozeninové koruny" akce s maminkami

                                    MŠ Hrabinská  15.30 hod. Třídní schůzky

Středa 10. září          III.B (ZŠ Slezská)  7.40 hod.  plavecký výcvik

                                   IV.B (ZŠ Slezská)  8.00 hod. praktický výcvik z dopravní výchovy

                                   II.B (ZŠ Slezská)  10.10 hod.  plavecký výcvik

Čtvrtek 11. září:        II.A  (ZŠ Ostravská)  7.40 hod. plavecký výcvik

Pátek 12. září:          VII.B (ZŠ Slezská)  10.00 hod.  Těšínský krmáš 


Napsali o nás v srpnu 2014

Těšínské listy, r. VIII, č. 4, 22. srpna 2014.
V. Potyszová
 


Seznamy žáků 1. tříd a žáků, kteří se přistěhovali nebo kteří byli přesunuti mezi školami

V příloze přinášíme seznamy žáků 1. tříd a dále pak zařazení žáků, kteří byli přesunuti mezi ZŠ Ostravskou a ZŠ Slezskou, a žáci, kteří do obou naších škol přestoupili ze škol jiných.


Důležité vzdělávací akce v základních školách v týdnu 1. až 5. září

V týdnu 1. až 5. září 2014 proběhnou v základních školách tyto důležité vzdělávací akce:

Plavecký výcvik

Středa 3.9.:       7.40 - 9.10     II.B

                          10.10 - 11.40    III.B

Čtvrtek 4.9.:       7.40 - 9.10     II.A

Dopravní výchova

Středa 3.9.:      akce "Na vlastní kůži"     8.00 - 10.30,    IX.B

                         akce "Na vlastní kůži"   10.30 - 13.00,    IX.A

Exkurze v rámci projektu NatTech     Pátek 5.9.: 8.00,    VIII.A, VIII.B


Rozvrh výuky v základních školách v týdnu 1. až 5. září 2014

Ředitel školy sděluje, že výuka v týdnu 1. až 5. září 2014 bude probíhat takto:

Pondělí 1.9.:        1 hodina                                                             první třídy:    1 hodina

Úterý 2.9.:            4 hodiny                                                             první třídy:    2 hodiny

Středa 3.9.:         první stupeň:    4 hodiny                                     první třída:    2 hodiny

                            druhý stupeň:    5 hodin

Čtvrtek 4.9.:       dle pravidelného rozvrhu                                     první třídy:     3 hodiny

Pátek 5.9.:         dle pravidelného rozvrhu                                     první třídy:     4 hodiny

 


Třídní schůzky v 1. třídách obou škol 4.9.

Ředitelství základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. sděluje, že úvodní třídní schůzky s rodiči žáků prvních tříd se uskuteční

ve čtvrtek 4. září v 16.00 hodin.

Vážení rodiče, vaše účast je důležitá!


Zemřela Mgr. Věra Cybelová

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem bývalým žákům, jejich rodičům a všem kolegům pedagogům, že dne 6. srpna 2014 zemřela ve věku 66 let bývalá dlouholetá učitelka naší školy, paní Mgr. Věra Cybelová.

Poslední rozloučení s p. Cybelovou proběhne ve středu 13. srpna 2014 ve 14.00 v obřadní síni českotěšínského hřbitova.

Vedení školy a všichni kolegové vyslovují pozůstalým hlubokou soustrast. Na paní Věru Cybelovou budeme společně všichni vzpomínat.


Nejlepší žáci školy oceněni vedením města

Jako každoročně i letos byli nejlepší žáci českotěšínských základních škol přijati vedoucími představiteli města Český Těšín. Z naší ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina se v červnu, těsně před koncem školního roku, dostalo té cti čtveřici vycházejících deváťáků. Stali se jimi:

Jakub Stryja (IX.B)
Jakub celou svou školní docházku absolvoval se samými výbornými, každoročně byl oceňován jako jeden z nejlepších žáků třídy a to především za své studijní výsledky a reprezentaci školy v soutěžích. Opakovaně se velmi úspěšně účastnil školních kol matematických soutěží Klokan. V soutěži Pythagoriáda se ze školního kola dostal do okresního kola. Následovaly Logická olympiáda a Matematická olympiáda. Jakubovou silnou stránkou není jen matematika, ale i informatika, český jazyk a literatura, přírodopis. V těchto předmětech se tedy také účastnil různých soutěží, např. Bobříka informatiky, Přírodovědného klokana, školních kol Olympiády z ČJL a v neposlední řadě Astronomické olympiády.
K těmto výsledkům mu pomáhá trpělivost, samostatnost, sebedůvěra. Vždy je možné se spolehnout na jeho pomoc a aktivitu v hodinách. Jeho vztah k učitelům i spolužákům je vstřícný. Pokud vidí, že někdo potřebuje s něčím pomoci anebo poradit, neváhá a snaží se daný problém vysvětlit, jak jen to jde.

Filip Sikora (IX.B)
Také Filip celou svou školní docházku absolvoval se samými výbornými, každoročně byl oceňován jako jeden z nejlepších žáků třídy a to především za své studijní výsledky a reprezentaci školy v soutěžích. Jeho silnou stránkou je matematika, přírodopis, český jazyk a literatura. V uplynulých letech se účastnil školních kol Matematického klokana, Pythagoriády, Matematické olympiády, Olympiády z ČJL, Astronomické olympiády, Přírodovědného klokana a Bobříka informatiky. V těchto soutěžích a olympiádách se umisťoval na předních místech.
Své každodenní povinnosti se snaží plnit co nejlépe, vždy je pečlivě připraven a práci odevzdává mezi prvními. Problémové situace bere jako výzvu k překonání sebe sama. Důvěřuje svým nápadům, nebojí se si tipnout či risknout výsledek. Je kamarádský. Snaží se zapojit do školních záležitostí, nebojí se projevit svůj vlastní názor.

Zuzana Stalmachová  (IX.A)
Většinou prospívala s výborným prospěchem a vždy dosáhla vyznamenání. Ve třídě je pro svou veselou, vtipnou a přátelskou povahu velmi oblíbená a patří mezi organizačně velmi schopné žáky. Každým rokem velmi zodpovědně pracovala v třídní žákovské samosprávě. V letošním roce je předsedkyní třídy, tohoto úkolu se zhostila velmi zodpovědně a dokázala se vyrovnat s náročností této funkce na výbornou.
Mezi její největší záliby patří cestování. Proto také školu dlouhodobě reprezentovala v okresních kolech Zeměpisné olympiády, kde se v letošním roce umístila na 8. místě a v zeměpisných soutěžích EUROREBUS. V krajském kole se letos v této soutěži spolu se dvěmi spolužačkami umístila na 18. místě ze 41 soutěžících družstev. Jejím koníčkem je psaní článků s cestovní tématikou, přispívá k různým internetovým diskuzím včetně svého blogu.
Šest let hraje na kytaru v ZUŠ P. Kalety, skládá vlastní hudbu a velmi ráda rovněž maluje.
Její velkou láskou je fotbal a jejím srdcovým týmem je Real Madrid.Oblíbená země: Turecko
Oblíbené jídlo: kebab
Oblíbená hudba: rockové balady.

Anna Slobodová  (IX.A)
Svými studijními výsledky patří k prospěchově nejlepším žákům. Ve třídě patří k jádru žákovského kolektivu, má velmi dobré organizační schopnosti, proto opět i v letošním roce velmi úspěšně pracovala ve Školním parlamentu.
Dlouhodobě navštěvuje ZUŠ P. Kalety a preferuje hru na příčnou a zobcovou flétnu. Velmi ráda také usedá ke klavíru a komponuje své skladby, které si již zahrála i (zde) v Avionu a na mnoha koncertech ZUŠ. Také zpěv je jejím koníčkem a proto školu reprezentovala v mnoha pěveckých soutěžích s velmi dobrými výsledky i v okresních kolech, kde se vždy umístila na předních místech. Vystupování na koncertech jí baví a pomalu, jak sama říká, „ztrácí trému“. Její další zálibou je fotografování a natáčení klipů. U natáčení je v roli režisérky a pod jejím vedením už vzniklo pár vtipných klipů pro členy její rodiny. Složila také píseň pro svou maminku, natočila reklamu na Vincentku. Také ráda píše povídky a maluje. Její slohové práce mají vždy vysokou úroveň. V budoucnu by se ráda věnovala studiu psychologie.
Oblíbený sport: lyžování

 


Sportovní den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

V úterý dne 24.6. se v dopoledních hodinách uskutečnil SPORTOVNÍ DEN. Letos poprvé se mezi sebou utkali žáci z pracoviště Slezská a Ostravská. Vyzkoušeli si různé atletické disciplíny jako např.běh na 50 m, skok z místa, střelba na koš, skok do výšky apod. Velký úspěch mezi dětmi měly v netradičních disciplínách běh s pingpongovou pálkou, slalom s florbalkou, skákání v pytli, běh na novinách i chůdách a přenášení vody na lžíci do odměrky. Nejlepší žáci byli odměněni diplomy a malou odměnou ve formě sladkostí.
Děti byli nadšené a všichni se těší na příští sportovní den.
      Mgr.A.Jaworská