warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Rozloučení s vycházejícími žáky

V průběhu hodnotícího Výročního dne školy se učitelé i spolužáci rozloučili nejprve s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia. Za všechny učitele jim hodně úspěchů v nových školách popřála výchovná poradkyně Mgr. Walková. A pak se škola rozloučila s deváťáky. Ti na úvod předvedli krátký kulturní program a sami za sebe poděkovali třídní učitelce i ostatním učitelům za práci, kterou s nimi měli. Za školu jim mnoho úspěchů v dalším životě včetně úspěšného studia popřál ředitel školy Rudolf Fiedler, který žákům společně s tř. uč. Evou Hlouškovou, zástupkyní ředitele Mgr. Krucinovou a výchovnou poradkyní Mgr. Walkovou předal na rozločenou pamětní listy a pamětní medaili. A pak už nastalo předávání květin, objímání, došlo i na slzy. Průběh rozloučení přibližujeme několika fotografiemi.


Výroční den školy

U příležitosti ukončení školního roku se každoročně koná hodnotící Výroční den školy. Letos za značné pozornosti rodičů, žáků školy a jejich učitelů proběhl v odpoledních hodinách 29. června 2010. V jeho průběhu ředitel školy ocenil za celoroční práci (v jednom případě dokonce za práci v průběhu celé školní docházky) nejlepší žáky, třídy, učitele i rodiče a rozloučil se s pedagogy, kteří ze školy odcházejí  (Mgr. Hasníková, Mgr. Wojnarová). V druhé části programu se pak škola rozloučila s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia, především však s žáky devátého ročníku. Akci režírovala p.u. Raszyková.

Přehled oceněných:

Pochvaly ředitele školy s knižním oceněním:

Dominik Hrkal, IX. tř.            nejlepší sportovec na 2. st.                         

Denisa Kurková, VIII. tř.       nejlepší sportovkyně na 2. st.     + ocenění nejlepší žákyně 2. stupně                             

Adéla Sobotíková, V.A         nejlepší sportovkyně na 1. st.     + ocenění nejlepší žákyně 1. stupně

Marek Warcop, V.A              nejlepší sportovec na 1. st.

Klára Madejová, IX. tř.          nejlepší žák za celou devítiletou docházku

 

Pochvaly ředitele školy

Mikuláš Benek, VI.A                                                                     

Markéta Borská, VIII.                                                                   

Ondřej Buba, VI.B                                                                       

Štěpán Gryc, VII.                                                                                    

Denisa Kurková, VIII.                                                                  

Adam Lipowski, VI.A                                                                   

Klára Madejová, IX.                                                                      

Lukáš Sladký, VII                                                                         

Karolína Sikorová, IX.                                                                  

Adéla Sobotíková, V.A                                                                

Lucie Sojková, V.B                                                                        

Marek Warcop, V.A 
 

Ocenění pro nejlepší třídní kolektivy                                                                    

II. třída   (tř. uč. Mgr. Nogolová)    cena pro třídu na 1. stupni

VI.A       (tř. uč. Mgr. Haroková)    cena pro třídu na 2. stupni
 

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena Školního žákovského parlamentu

Mgr. Ester Haroková

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena ředitele školy pro učitele, který nejlépe naplňuje cíle škol. vzděl. programu

Mgr. Ester Haroková      

Mgr. Barbara Raszyková       

Mgr. Ingrid Waclawková

  Ocenění Rodič roku
  paní Sylwia Kurková    

 

 


Pasování osmáků na deváťáky

V naší základní škole se stalo tradicí na konci školního roku, v době, kdy se chystáme rozloučit se s vycházejícími deváťáky, ppovýšit žáky osmých tříd na jejich místo. V letošním roce byli pasováni žáci 8. třídy p.u. Dagmar Novákové. V průběhu pasování se střídaly momenty vážné se zábavnými, kterých bylo pochopitelně vzhledem k charakteru akce víc. Představu o pasování, kterého se účastní celý vyšší stupeň a učitelé 6. až 9. tříd, si můžete z několika přiložených fotografií, pořízených v den konání pasování 29.6.2010.


Naši žáci Buba, Gryc a Hambalčík v celostátním kole soutěže Eurorebus!

V pátek 11. 6. 2010 se uskutečnilo celostátní finále zeměpisné soutěže EUROREBUS, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Již ve 4.42 hod. ráno jsme vyjeli vlakem City Elefant do Ostravy, kde jsme měli přestoupit na Pendolino. Přijeli jsme o dvě minuty později, museli jsme proto běžet na jiné nástupiště, abychom vlak stihli. Naštěstí se nám to podařilo. V duchu jsme oceňovali sportovní výkon naší paní uč. Evy Hlouškové. Do Prahy jsme už poté dorazili bez problémů, přestoupili jsme pak na metro a dojeli do stanice Vyšehrad, odkud jsme se vydali do Kongresového centra. Zaregistrovali jsme se a čekali na psaní testu. Abychom si čekání zkrátili, navštívili jsme stánky se soutěžemi, které si pro nás nachystali sponzoři soutěže. Na zpracování testu jsme měli 35 minut. Soutěžilo celkem 55 družstev. Našemu družstvu, kde kromě mne byl ještě Ondřej Hambalčík a Ondřej Buba, se podařilo vše napsat za 18 minut. Získali jsme v testu 72.500 bodů, což stačilo pouze na 40. místo. Po skončení soutěže jsme si zašli do KFC na oběd a na procházku Prahou. Domů jsme se sice vrátili pozdě v noci, ale celý den byl moc prima a všichni jsme se shodli, že to za rok zkusíme znovu.
                        Štěpán Gryc, VII. tř.

Po několika zastávkách metrem jsme byli na místě. Ještě jsme měli dost času na hry, které byly před soutěží přichystány: autíčka na dálkové ovládání, Nintendo WII, obří Člověče, nezlob se a jiné. Soutěž nebyla moc těžká, proto jsme test odevzdali jako první. Na vyhlášení výsledků se čekalo do 15 hodin. Mezitím nás seznamovali s novým projektem Dream Catcher. Taky nás seznámili s členkou poroty Barborou Špotákovou a s cestovatelem Petrem Horkým. Putovní pohár vyhrálo Gymnázium Louny.
                        Ondřej Hambalčík, VII. tř. Ondřej Buba, VI. B

K úspěchu blahopřejeme!


Den dětí - 7. červen 2010

Náš Den dětí byl posunut o týden později, počasí nás totiž nemile překvapilo silnými dešti. Ale jak se říká – kdo si počká, ten se dočká – v pondělí 7. června 2010 jsme měli možnost strávit nádherné dopoledne v přírodě. Byli jsme rozděleni do skupinek podle barev. V lesíku u koupaliště čekaly každou skupinu zábavné soutěžní disciplíny na zručnost, pohotovost, logiku, a tak jsme se všichni pěkně vyřádili. Kdo měl všechny úkoly za sebou, projel se s kamarády tzv. vagonetou s krásným koňským spřežením. Díky za tak pěkný a pohodový den.
Klára Madejová, IX. tř.

Všichni žáci 2. stupně byli rozděleni do osmi družstev.V soutěžích se hodnotila fyzická zdatnost i vědomosti, roli sehrál i barevný vzhled družstva. Bloudili jsme lesem, luštili morseovku, hasili les kelímkem vody z potoka, použili jsme fyziku v praxi, předvedli znalost hlavních měst, zvládli anglickou soutěž, ukázali mladým policistkám, jakého fyzického výkonu jsme schopni ….. Byl to den plný zábavy a všichni jsme si jej užili.
Kateřina Jančová, Veronika Stalmachová, IX. tř. 

Na stanovišti B byla přichystána zajímavá hra „na hasiče“. Museli jsme se spustit z kopce k potoku a utvořit hada. Stáli jsme vedle sebe bokem a ten úplně dole byl těsně u vody. Sráz byl celkem kluzký a nám to také pěkně klouzalo. Posílali jsme si kelímek z ruky do ruky, až jej Honza mohl naplnit vodou z potoka. Poslal ho zpět nahoru a poslední v řadě Lenka vylila vodu do připraveného kyblíku. Úkol zněl: naplnit kyblík vodou co nejvíce. I když jsme si pořádně mákli, byli jsme až třetí. Ale stálo to za to!
Barbora Polečová, VI. B

V cíli na nás po splnění všech úkolů čekal pán s koňským spřežením. Koně byli černí jako uhel, provezl nás a byla to moc pěkná zábava. Konečně přišlo vyhlašování výsledků! Třetí místo obhájili BÍLÍ, na druhém místě skončili ORANŽOVÍ. Ten, kdo patřil k družstvu ZELENÝCH, měl největší radost! Byli na prvním místě! Dostali jsme zvýrazňovače, gelové průpisky a CD. Ceny se nám moc líbily.
Daniel Harok, Zuzana Pindorová, Tereza Kročková, VI. B

Více fotografií a videozáznam najdete na žákovských stránkách.

 


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Jak jsme již na našich školních webových stránkách psali, obě naše družstva (v mladší i starší kategorii) obsadila v městském kole dopravní soutěže krásná první místa, a tak byla vyslána reprezentovat město Český Těšín do kola okresního, které se jako každoročně konalo na DDH v Karviné dne 13. května. Skupinku osmi nadšených cyklistů doprovázela p. uč. Haroková. Ačkoli počasí soutěžícím nepřálo tolik jako během okrskového kola, žáci vydali ze sebe maximum a ve čtyřech disciplínách soutěžili s vervou.
Starším žákům se ve složení Nikola Bartošíková (6.A), Matouš Sloboda (6.A), Markéta Borská (8. tř.) a Vojtěch Richter (9. tř.) nepodařilo obsadit první tři místa. Přesto oceňujeme jejich nadšení, píli a snahu. I k 5. místu gratulujeme.
Mladší žáci vybojovali nádherné 1. místo a tím si zajistili postup do KRAJSKÉHO KOLA, které se konalo ve dnech 27. – 28. května ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Za mladší žáky soutěžili:
Sobotíková Adéla (5.A) – získala 1. místo v pořadí jednotlivců v okresním kole
Sojková Lucie (5.B)
Benek Mikuláš (6.A) – získal 2. místo v pořadí jednotlivců v okresním kole
Lipowski Adam (6.A)

Samotný postup do finále Moravskoslezského kraje bereme jako velký úspěch. Když vezmeme v potaz, jak vysoká úroveň soutěže a konkurence byla v tomto kole, máme velkou radost i z 5. místa.
Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
   Mgr. I. Waclawková
 


MC Donald’s cup

V pondělí 24.května proběhlo na hřišti ZŠ a MŠ Ostravská městské kolo fotbalové soutěže MC Donald’s cup. Zúčastnili se ho chlapci 4. a 5. tříd v tomto složení:
M.Krucina, M.Lojek, V.Sikora, M.Prymus, D.Madzia, M.Warcop, J.Kobiela, T.Palovský a J.Bittala.
I když počasí našim borcům nepřálo, přesto vybojovali krásné 3.místo. Blahopřejeme!
          Mgr. Jana Wojnarová
 


Atletický trojboj žáků 1. až 5. ročníků

V úterý 25.května se v rámci projektu O pohár starosty města konala na hřišti ZŠ a MŠ Ostravské soutěž Atletický trojboj žáků 1.-5. tříd. Družstvo tvořilo třicet závodníků a bojovali v těchto disciplínách: běh na 50m, skok daleký a hod míčkem.
Vynikajícího umístění dosáhli tito žáci:
Š.Benek z 1.B:  3.místo
N.Láčíková z 1.B:  2.místo
M.Kurková z 2.třídy:  2.místo
M.Warcop z 5.A:  1.místo
A.Sobotíková z 5.A:  1.místo
J.Bittala z 5.B: 3.místo
Všem zúčastněným dětem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
Mgr. Jana Wojnarová


Podepsána smlouva O partnerství a vzájemné spolupráci se Základní školou maršála Tita v srbské Padině

Ve dnech 20. až 24. května navštívil ředitel školy Rudolf Fiedler společně s místostarostou města Český Těšín Milanem Peckou srbské městečko Padinu, město, v němž žije 6 900 obyvatel převážně slovenské národnosti. Cílem návštěvy, která se uskutečnila na pozvání padinské strany, bylo projednat možnosti spolupráce obou měst, především však obou základních škol: Základní školy maršála Tita v Padině a Základní školy na Ostravské ulici v Českém Těšíně. Akce, které byla věnována místními orgány a místními sdělovacími prostředky výrazná pozornost (novinami i televizí) však svým význam přerostla tento bilaterální vztah, slavnostního setkáni v rámci grantu Evropské unie se zúčastnili i zástupci škol z maďarského Szarvasu a z polské Nowe Biale, přijet měli i ze slovenského Močenku, ti se však ze závažných důvodů na poslední chvíli omluvili. Naše delegace byla přijata nejen ředitelem padinské školy, ale také starostou Padiny (s ním projednal místostarosta Pecka možnosti širší spolupráce).
Vyvrcholením návštěvy v Padině bylo podepsání smlouvy O partnerství a vzájemné spolupráci, kterou podepsali oba ředitelé, Ladislav Petrovič za padinskou školu a Rudolf Fiedler za školu českotěšínskou. Smlouva by měla umožnit vzájemné výměnné návštěvy nejen pedagogů, ale především žáků. Ta první by se měla uskutečnit už příšní rok, tedy v roce 2011. Další podrobnosti smlouvy budou upravovány dodatky. Podpis smlouvy by měl umožnit rozšíření spolupráce i na zmíněné školy v Maďarsku, Polsku a Slovensku.


Výsledky školní soutěže o nejlépe čtoucího žáka

Ve čtvrtek 6.5. 2010 se uskutečnila tradiční školní soutěž O nejlépe čtoucího žáka. Soutěžící žáci měli prokázat nejen úroveň čtení, ale také schopnost porozumět textu. Žáci byli rozděleni do tří kategorií: V první se představili chlapci a děvčata 1. až 3. třídy, ve druhé kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd a konečně v nejvyšší, třetí, kategorii, se snažili prokázat své umění žáci 6. a 7. tříd. Ti museli přečíst nejen svůj připravený text, ale umění číst museli dokázat i na nepřipraveném textu, který jim byl předložen až v průběhu soutěže. Kromě odborné poroty, v níž zasedli učitelé, byla udělována i cena diváků-posluchačů. Vítěz v každé kategorii obdržel knižní cenu, účastnící na druhých a třetích místech diplom.

A zde je přehled vítězů:

1. kategorie:
     1. Jana Františka Pawelková            II. třída
     2. Lucie Siudová                             I.A třída
     3. Bára Kotasová                            I.B třída

     cena diváků:   Jana Františka Pawelková

2. kategorie:
     1. Kristina Dziková                         V.A třída
     2. Daniela Gajdůšková                    V.B třída
     3. Klára Černohorská                      IV. třída

3. kategorie:
     1. Zuzana Rucká                           VII. třída
     2. Adam Lipovský                          VI.A třída
     3. Petr Malyjurek                           VI.B třída

     cena diváků:   Zuzana Rucká


Atletické závody O pohár starosty

11. května 2010 se uskutečnila na hřišti u ZŠ Ostravská atletická soutěž „Pohár starosty města Českého Těšína 2009/ 2010." V pondělí se házelo kriketovým míčkem a vrhalo koulí. Naší školu reprezentovali: Karla Kulová, Denisa Šanderová, Klára Pindorová, Dominik Walach, Marek Jelínek, Marek Kabot, Markéta Petrová, Dominika Hrubá, Denisa Kurková, Filip Pindej a Dominik Hrkal.
V úterý probíhala soutěž už od rána ve skocích do dálky, do výšky, veškeré běhy a štafeta na 4x 60m. Naši žáci si vedli velmi dobře. Mladší a starší žákyně dokonce vyhrály 1.místo a postoupily do okresního kola v Havířově. Mladší žáci se umístili na kvalitním 2. místě.

Naší školu reprezentovali:

ml. žákyně:
     60 m: Nikola Teperová ( umístila se na 1. místě!), Karla Kulová;
     Skok do dálky: Nikola Teperová (3. místo), Michala Casadiová
     Skok do výšky: Denisa Šanderová (4. místo), Michala Casadiová
     600 m: Lucie Kaňoková (2. místo), Markéta Černohorská (6. místo)
     4x 60 m: Nikola Teperová, Karla Kulová, Denisa Šanderová, Michala Casadiová M. (1. místo!)

ml. žáci:
     60 m: Matouš Sloboda (4. místo), Dominik Walach, Petr Malýjurek
     Skok do dálky: Matouš Slodoba (2. místo), Marek Jelínek, Filip Ciasnocha
     Skok do výšky: Filip Ciasnocha, Jakub Muryc, Adam Lipowski
     1000 m: Jakub Muryc (3. místo), Michal Tóth
4x 60 m: Matouš Sloboda, Dominik Walach, Petr Malyjurek, Marek Jelínek (2. místo)

st. žákyně:
     60 m: Anouchka Žambochová (1. místo!), Nicole Šímková, Markéta Petrová
     skok do dálky: Lenka Bojdová (1. místo!), Markéta Borská, Markéta Petrová
     skok do výšky: Lenka Bojdová (2. místo), Veronika Kotasová, Denisa Kurková
     800 m: Anouchka Žambochová (1. místo!), Markéta Borská
     4x 60 m: Anouchka Žambochová, Nicole Šímková, Lenka Bojdová, Markéta Petrová (1. místo!)

st. žáci:
     60 m: Vojtěch Richter (1. místo!), Jan Tkoč
     skok do dálky: Jan Tkoč, Kevin Rucki
     skok do výšky: Vojtěch Richter (1. místo!), Nikolas Tragan, Kevin Rucki
     1500 m: Nikolas Tragan, Kamil Cienciala
     4x 60m: Vojtěch Richter, Jan Tkoč, Nikola Tragan., Kamil Cienciala (3. místo)
                                                                         Mgr. Alina Suszková
 


Škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd zrušena

I když příslušné hygienické orgány ani krizový povodňový štáb neměly proti konání školy v přírodě v hotelu Polana v Písku u Jablunkova námitky, rozhodlo vedení školy po silných dešťích, následných záplavách a sesuvech půdy zrušit letošní školu v přírodě pro 4. a 5. ročníky. K rozhodnutí přispěly ve značné míře obavy části rodičů o zdraví jejich dětí i nejistota spojená  s obavou o další vývoj počasí, které se ani před víkendem zatím nestabilizovalo. Jednání školy s hotelem Polanka o případné úhradě stornopoplatků jsou prozatím úspěšná, a proto věříme, že rodičům budeme moci vrátit celou již vyplacenou zálohu.
Žel, v silách školy již není letos pro malý časový prostor před ukončením školního roku zajistit náhradní místo školy v přírodě.


Komunikujeme bez hranic - stáž ve Finsku

I naše škola se zapojila do projektu Komunikujeme bez hranic. A i když je projekt zaměřen zejména na zkvalitňování jazykových dovedností dětí, pamatuje se i na učitele cizích jazyků, kteří by měli v zahraničních školách sbírat zkušenosti k získávání vzdělávacích dovedností. A tak jsme se začaly (byly jsme tři ženy) připravovat na dalekou cestu na sever – do Helsinek (Finsko), kde jsme navštívily ve dnech 8. až 15. května některé základní školy a seznámily se nejen s výukovými metodami, prostředím, ale hlavně s žáky a jejich učiteli.
Mnohé nás překvapilo – úroveň anglického jazyka, chuť do učení, bezprostřednost i milé, i když mnohde neoficiální přijetí.
Zajímavou tečkou každý den byla prohlídka památek v Helsinkách.
Zástupci naší školy:
Garant projektu – Mgr.J.Krucinová
Metodik pro AJ – Mgr. I.Waclawková
Metodik pro ciz. jazyky a IT – Mgr. D.Nováková

Z naší stáže přinášíme několik fotografií.
         Mgr.Dagmar Nováková


Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2010:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

I. kategorie:
1. místo – ZŠ Ostravská
2. místo – ZŠ Masarykova
3. místo – PZŠ Havlíčkova

II. kategorie:
1. místo – ZŠ Ostravská
2. místo – ZŠ Pod Zvonek
3. místo – ZŠ Masarykovy sady

Přikládáme výsledkovou listinu, ve které najdete počet trestných bodů v jednotlivých disciplínách i umístění ostatních škol (4. – 6. místo).
(Výsledková listina je přílohou tohoto textu)

NEJLEPŠÍ ŽÁCI – CYKLISTÉ V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH:

I. kategorie – mladší žáci

Zdravověda:                       Adéla Sobotíková    0 trestných bodů       ZŠ Ostravská
Jízda zručnosti:                Jakub Cywka           2 trestné body          ZŠ Slezská
                                       Mikuláš Benek        2 trestné body          ZŠ Ostravská
                                       Dominika Čechová   2 trestné body          PZŠ Havlíčkova
Jízda na DDH:                  Diana Bilichová        0 trestných bodů      ZŠ Masarykova
                                       Ondřej Tomanek      0 trestných bodů      ZŠ Masarykova
                                       Adam Lipowski        0 trestných bodů      ZŠ Ostravská
Testy PSP:                      Adam Lipowski        0 trestných bodů      ZŠ Ostravská

II. kategorie – starší žáci

Zdravověda:                      Karolína Králová       2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Michaela Kubienová 2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Daniel Palarčík        2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Lukáš Juhaščík       2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Nikola Bartošíková   2 trestné body         ZŠ Ostravská
                                       Markéta Borská       2 trestné body         ZŠ Ostravská
                                       Matouš Sloboda       2 trestné body        ZŠ Ostravská
                                       Vojtěch Richter        2 trestné body        ZŠ Ostravská
                                       Martin Chmiel          2 trestné body        ZŠ Masarykovy sady
Jízda zručnosti:                Marek Micza           0 trestných bodů     ZŠ Masarykova
                                       Martin Chmiel          0 trestných bodů     ZŠ Masarykovy sady
Jízda na DDH:                  Karolína Králová       0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Michaela Kubienová 0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Daniel Palarčík        0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Markéta Borská       0 trestných bodů     ZŠ Ostravská
                                       Vojtěch Richter        0 trestných bodů     ZŠ Ostravská
Testy PSP:                      Ondřej Jaša             0 trestných bodů     ZŠ Masarykovy sady
                                       Matouš Sloboda      0 trestných bodů      ZŠ Ostravská

Soutěž očima účastníků

Letos se v naší škole konalo městské kolo DSMC. Ze 6 škol se celkem zúčastnilo 44 dětí, které soutěžily ve 2 kategoriích – mladší a starší žáci. V každé části školy se něco dělo. Ve studovně měli žáci svá stanoviště, na prvním stupni psali účastníci testy pravidel silničního provozu, v kuchyňce ošetřovali raněné, venku na parkovišti jezdili na kole jízdu zručnosti. Na dětském dopravním hřišti na Frýdecké ulici probíhala disciplína „Jízda podle pravidel silničního provozu“. Naše škola bodovala jak v mladší, tak ve starší kategorii a zástupci naší školy si „odvezli“ dvě krásná 1. místa. Prostě super! Pro vítěze byly připraveny hodnotné věcné ceny. Celý den bylo krásně a teplo. Vše probíhalo bez problémů a myslíme, že se soutěž líbila.
V. Stalmachová, K. Madejová, IX. třída

Dojmy vítěze II. kategorie

Městské kolo dopravní soutěže se mi velmi líbilo, protože bylo dobře zorganizované, zábavné a přitom i naučné. Také velmi oceňuji nápad a následné zpracování nové disciplíny „jízda po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu“. Také mě potěšilo, že naše škola ZŠ Ostravská vyhrála. Ceny byly vynikající. Tato soutěž se mi líbila a určitě bych se jí chtěl opět za rok zúčastnit.
M. Sloboda, VI. A

 

Děkuji

• vedoucí Odboru živnostenského a dopravy p. Ing. E. Widnicové za spolupráci při přípravě této akce
• Městské policii za pomoc při realizaci disciplíny „Jízda na DDH“
• oddělení BESIP pro Moravskoslezský kraj za ceny, propagační materiál a diplomy
• Odboru školství a kultury za zajištění věcných cen pro vítěze a občerstvení
• celému týmu ze ZŠ Ostravská za zorganizování a realizaci soutěže – Mgr. E. Haroková, Mgr. B. Raszyková, Mgr. T. Rucká, Mgr. A. Suszková
• vedení školy za podporu a vstřícnost při realizaci soutěže
• Mgr. V. Potyszové za připravení občerstvení s žáky
• žákům naší školy za pomoc při přípravě nejen v den soutěže – obzvlášť žákyním IX. ročníku a žákům pomáhajícím na DDH
• všem školám s jejich vyučujícími za účast v soutěži

Těšíme se opět v příštím roce.

Mgr. I. Waclawková, ředitelka soutěže

Autorem fotografií je žák VII. tř. ZŠ Ostravská Lukáš Sladký.