warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Vánoční nadílka v 1. třídě

Už v úterý 21.12.2010 naši milí prvňáčci dostali vánoční nadílku. Ptáte se, copak asi dostali? Samé potřebné věci do výuky psaní, výtvarné výchovy a pracovních činností - dětmi tolik oblíbenou kuličkovou modelínu, pero Tornado se zmizíkem, strouhátko, lepidlo Herkules a gumu.

Všichni měli velkou radost! Podívejte se na fotky.

                                                                                                   Mgr.  Martina Palíková, tř.uč. 1. třídy


Novinky z žákovského klubu

V adresáři školní žákovský parlament - školní klub naleznete řadu novinek. Překlikněte si.


Poděkování sponzorovi - Pekaři s.r.o.

V souvislosti s konáním dne otevřených dveří a Předvánočního jarmarku bychom rádi poděkovali sponzorovi, který této akci výrazně pomohl.
(viz příloha)


Předvánoční jarmark ještě jednou!

K letošnímu předvánočnímu jarmarku se vracíme ještě jednou. Takhle ho viděly dvě naše žákyně!

Vánoční jarmark 2010

V tomto roce byl náš školní jarmark velmi vydařený. Počasí nám přálo, nádherně sněžilo. Měli jsme vyučování posunuté na odpoledne. První hodinu jsme měli angličtinu, ale čas jsme věnovali hlavně zkoušce pěveckého vystoupení. Když měla být čeština, nic z výuky nebylo, protože k nám do třídy vtrhli čerti, anděl a samozřejmě Mikuláš. Nikdo nemusel klečet ani odříkávat básničky nebo zazpívat písničku. Že bychom byli tak hodní? Výuka pokračovala ve cvičné kuchyni. Pekly jsme s kamarádkami cukroví pro návštěvy, pro zpříjemnění jejich pobytu ve škole. To jsme pak školou procházely s talíři plnými dobrot a nabízely k ochutnání. Konečně bylo půl páté a jarmark byl zahájen. Na tuto chvíli jsme všichni účinkující čekali. Padaly tak velké vločky, že jen jedna by stačila na pokrytí celé čtvrtky papíru s notami. Naše papíry byly naprosto mokré. Zazpívaly jsme téměř všechny připravené písně. A že jich bylo hodně! Posluchačům se to podle jejich reakcí líbilo. Měli jsme všichni radost. Letošní jarmark byl nádherný i díky překrásné sněhové nadílce.                                                                                       
                                                                                        Lucie Kaňoková, VII. B

 Na vánočním jarmarku jsem po vyučování zůstala hlavně kvůli kamarádce Elišce, která tam zpívala koledy. Po vystoupení jsem Elišce řekla, že byla „moc dobrá“. Chtěla jsem se pak ještě podívat na výrobky dětí  naší školy. Kamarádce se moc nechtělo, ale přemluvila jsem ji. Když jsme se pak doslova vecpaly mezi lidi u stánku, uviděla Eliška krásné náušnice. Byly to malé obdélníky tyrkysové barvy. Elišce se moc líbily a já si řekla: Když bude ten mikulášský svátek….. Náušnice jsem jí koupila. Potom jsme šly na čaj domů. Brzy už pro mě přijela autem mamka. Byl to moc hezký den.                                                                                         
                                                                                       
Eva Czerneková, VI. tř.

 


Článek v Učitelských novinách od naší učitelky Mgr. Harokové

Uznávaný odborný časopis Učitelské noviny č. 33/2010 z 5. října 2010 otiskl na svých stránkách podnětný článek naší učitelky Mgr. Ester Harokové, zaměřený do oblasti finanční výchovy (finanční gramotnosti). S jejím textem jsme vás již sice na našich www stránkách seznámili, ale nyní si ho můžete prohlédnout v úpravě, v níž vyšel v UN.


Napsali o nás - Těšínské listy, prosinec 2010

V prosincovém čísle Těšínských listů jsme objevili článek o úspěšné soutěži, která proběhla v naší školy u příležitosti Evropského dne jazyků.

V Těšínských listech jsme nalezli i informaci o zapojení našich žáků do akce, kterou se mělo město Český Těšín zapsat do České knihy rekordů. Povedlo se!


Den otevřených dveří a předvánoční Jarmark

Dne 3. prosince 2010 proběhl v naší škole, Základní škole Český Těšín Ostravská, den otevřených dveří a ve spolupráci s rodičovským poradním orgánem tradiční Jarmark, který kvůli tomu, že oproti letům minulým se termínově posunul na počátek prosince, nesl bližší označení "předvánoční". Celý den byl výjimečný už tím, že došlo k přesunutí výuky na odpolední hodiny. To proto, aby zájemci z řad rodičů našich žáků i rodičů budoucích prvňáčků se mohli přijít podívat na to, jak se v naší škole učí. Nepočítáme-li návštěvu výuky v letošní 1. třídě, do ostatních tříd se přišlo podívat více než 40 zájemců. V 15.30 hod. pak začal krátký uvítací kulturní program. Naši žáci předvedli něco ze svého umění a přívitali paní vychovatelky z našich mateřských škol na Hornické a na Ostravské ulici. S nimi přišli i budoucí prvňáčci a jejich rodiče. Po našich účinkujících se tím, co už umějí, pochlubily dětí z obou mateřských škol.
A pak si naši budoucí žáci i jejich rodiče zašli do 1. třídy, tady se děti zapojily do ukázkové hodiny a mohly poznat práci našich paní učitelek. Rodiče se mohli seznámit s metodami výuky anglického jazyka v 1. třídě.
Třídu, byla plná k prasknutí, navštívil i Mikuláš se svým doprovodem a malými dárky pro naše hosty. Děti na závěr obdržely los, který by jim měl přinést nějaké překvapení na koleštěstí v den zápisu.

A pak už začaly naše předvánoční trhy - Jarmark. Nejprve zazpívaly venku u prodějního stánku v atmosféře padajícího sněhu pěvecká tělesa Mgr. Waclawkové a Mgr. Nogolové. Kdo si chtěl zakoupit nějakou drobnost, kterou vytvořili naši žáci, mohl tak učinit. O prodejní stánek i o občerstvení ve školní kuchyňce se postarali rodiče z rodičovského poradního orgánu.

Jsme přesvědčení, že ti, co letos přišli, smutní nebyli. Spíš naopak. Celá akce pomohla navodit příjemnou mikulášskou a předvánoční náladu. A spokojeny musely být i paní učitelky a děti. Takou návštěvu jsme na této tradiční akci v minulosti ještě nezažili. A příští rok nás možná, doufejme, bude ještě víc!

Akci dokládáme několika fotografiemi, které vytvořil náš bývalý žák Filip Raszyk.


Ředitel školy odpovídá na dotazy rodičů

V příloze naleznete odpovědi ředitele školy na dotazy, které byly vzneseny na rodičovské schůzce 10. října 2010.


Sešel se poradní orgán ředitele školy

10. listopadu se letos po druhé sešel rodičovský poradní orgán. Připravoval den otevřených dveří a tradiční předvánoční Jarmark. V příloze se můžete seznámit se zápisem ze schůzky.


Třídní projekt 4. třídy - "Les"

Projekt „Les“

 V říjnu žáci čtvrté třídy vytvořili, v rámci projektu „ Les“, krásné modely lesa. Při vytváření modelů se dozvídali o životě v lese i o jeho ochraně.

 


Exkurze čtvrťáků na poštu

12.11. 2010 jsme se byli podívat na poště Český Těšín 3. S paní vedoucí Šárkou Byrtusovou jsme si zopakovali, jak se máme chovat u přepážky při odesílání zásilky. Dozvěděli jsme se o službách, které nám pošta nabízí. Trochu jsme si zasoutěžili a vyhráli drobné ceny.

 


Pomožte finančně škole!

Vážení rodiče, vážení přátelé,
obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc škole. Bližší podrobnosti naleznete v příloze.


Bezpečné přechody pro naše děti a žáky

Vážení rodiče,
po dohodě s Policií České republiky připravuje škola projekt, který by měl pomoci zajistit pro naše děti a žáky bezpečnější přechod přes frekventované ulice v blízkosti škole v době příchodu do školy a odchodu z ní. V projektu se počítá s pomocí rodič či prarodičů našich žáků, kteří disponují větším množstvím volného času.
Bližší podrobnosti a předběžnou přihlášku naleznete v příloze.
Rudolf Fiedler, ředitel


Školní projekt Střecha bezpečí

Nedočkavě jsem popadla papír určený pro rodiče a četla jsem: Celoškolní projekt! Zaradovala jsem se. První den v pondělí 25. 10. 2010 jsme navštívili výstavu ke Dni stromů, vyrobili jsme letáky a plakátky, zhlédli jsme krátké filmy o nebezpečí požáru, mimořádných situacích nebo o tom, co připravit do evakuačního zavazadla. V úterý 26. 10. 2010 jsme řešili dopravní situace, psali jsme dopravní testy, vyzkoušeli si opět jízdu zručnosti. Loni se mi dokonce podařilo vyhrát a postoupit až do krajského kola. Letos mě to trochu mrzí, že se mi moc nedařilo, ale ať si to vyzkoušejí i jiní!
                                       Anna Slobodová, Lucie Sojková VI. tř.

Nikdo nikdy neví jistě, jestli před ním nejede kamion s nějakou hořlavinou nebo zdraví poškozující látkou. A stejně tak neví, jestli to auto například nevjede do příkopu nebo se třeba nesrazí s jiným autem a kapalina nevyteče. Co pak v takové situaci dělat? Toto jsem do nedávna nevěděla ani já. Ale čtyřiceti pěti minutové DVD Štěstí přeje připraveným, které nám paní učitelka v rámci projektu „Střecha bezpečí“ dne 25. října 2010 pustila, mi vše objasnilo. Součástí tohoto školního projektu byl i cvičný požární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, ale všechny žáky i dospělé se podařilo „zachránit“. Jednu z dalších hodin jsme zvládli plazením se po tělocvičně s plynovou maskou na obličeji. Neminulo nás ani oblékání speciálních obleků, ve kterých jsme vypadali jako „mimozemšťané“. Tomu, jak vypadáme, jsme se mohli vesele smát. Byli jsme přece pod bezpečnou střechou naší školy.
                                       Zuzana Pindorová, VII. B

CÍLE, které stanovila vedoucí akce Mgr. Ester Haroková:
 nácvik cvičného evakuačního poplachu dle platného evakuačního plánu
 seznámit žáky s práci IZS
 prakticky ukázat zásah hasičů při dopravních nehodách
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat mimořádnou situaci
 naučit žáky bezpečnému chování při pořádné situaci - požár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda
 seznámit žáky s prostředky ochrany obyvatelstva
 seznámit žáky s improvizovanými prostředky ochrany v mimořádné situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí
 vytvořit správné návyky při pohybu a při jízdě na kole na pozemních komunikacích
 učit děti přejímat zodpovědnost za své jednání v dopravním prostředí
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 v rámci projektu uspořádat školní kolo DSMC a touto cestou v nich podnítit zájem o problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích


 


Změna třídního učitele v 5. třídě

Od 1. listopadu 2010 dochází u 5. třídy ke změně třídního učitele. Ze zdravotních důvodů odchází od třídy paní uč. Mgr. Gabriela Turečková a třídu přebírá Mgr. Martina Ruszová.
V práci s žáky třídy jí vedení školy přeje hodně úspěchů!