Pythagoriáda 2018


- matematická soutěž, školní kolo, 6.4.2018
- vybraní žáci 5.-8.ročníků řešili 15 příkladů, úspěšný řešitel musel
získat 10-15 bodů


Úspěšní řešitelé, kteří postupují do okresního kola:

5.ročníky: Fedor Adam 14 bodů
                   Zwierzyna Jan 11 bodů
                   Pospíšilová Leontina 10 bodů
                   Tuharský Tobiáš 10 bodů
                   Siudová Karolína 10 bodů
                   Slobodová Zuzana 10 bodů


6.ročníky: Miervová Apolonia 10 bodů

7.ročníky:  Bernatík Richard 10 bodů
                    Juráková Nela 10 bodů

8.ročníky:  žádný úspěšný řešitel


Mgr.R.Klimszová, předsedkyně MO matematiky


Ozvěny Ekofilmu - ohlasy

Přinášíme slibované reakce účastníků  akce Ozvěny Ekofilmu na Albertově střední škole. 

 Odpověď p.ředitelky Albrechtovy střední školy:

Děkujeme.

Vážíme si vašich slov chvály.

za školu: Ing. Vanda PALOWSKÁ, ředitelka

A L B R E C H T O V A   S T Ř E D N Í   Š K O L A ,

Český Těšín, příspěvková organizace

Reakce žáků:

Návštěva Albrechtovy střední školy
V úterý 10. dubna 2018 jsme se vydali do Albrechtovy střední školy. Byly tu pro nás připraveny dva filmy. Akce byla nazvána OZVĚNY EKOFILMU.

První film se jmenoval Nesmrtelný les. Byl o lese v Tatrách, kde vládne příroda a ne člověk. Byli tam medvědi, jeleni, lišky, vlci a ostatní zvířata. Film byl moc poučný. Následovala beseda o filmu a za správné odpovědi jsme mohli získat např. průpisky nebo fixy.

Po přestávce nám pustili druhý film. Jmenoval se Pohyby. Byl o českých geolozích, kteří žijí na Špicberkách dva tisíce kilometrů od Norska. Myslím si, že druhý film byl těžší k pochopení. I po něm jsme mohli odpovídat na otázky. Byli jsme také odměněni pitím, které nám při dvou hodinách strávených ve škole přišlo vhod.

Po skončení besedy jsme se s dobrou náladou vydali zpátky do školy. Byla to hezká akce.


Viktorie Kochová, Markéta Šefránková, Zuzana Slobodová V. A


Ozvěny Ekofilmu

Poděkování Albrechtově střední škole Český Těšín za přínosnou akci: 

Vážená paní ředitelko,

děkujeme za pozvání našich žáků základní školy na Ozvěny Ekofilmu. Filmy se zajímavou tematikou, takové, jaké děti jen tak neuvidí. Obzvlášť ten o přírodě v Tatrách přinesl žákům mnoho poznatků.

Poděkování patří Ing. Anně Hromkové a Mgr. Martinu Maryniokovi za zajímavou besedu s žáky po zhlédnutí filmů, také za občerstvení a drobné odměny, jež děti obdržely.

Byli bychom rádi, kdybyste naše žáky pozvali na podobné akce i v příštích letech.

Mgr. Vlasta Potyszová, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Ostravská

Pozn.: Zajímavé akce se zúčastnili žáci tříd 4A, 5A, 6A, 7AB. Názory žáků brzy přineseme.


Zápis do 1. tříd

 Ve čtvrtek 5.4. a v pátek 6.4. probíhal na ZŠ Ostravské zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 pro obě budovy školy na Ostravské a Slezské ulici.
Na budoucí prvňáčky čekaly veselé úkoly na stanovištích. Po úspěšném splnění všech disciplín následoval zápis předškoláků do prvních tříd. Děti odcházely s úsměvem a s dárkem, které připravily paní vychovatelky ze školních družin. Fotografie pořídila paní učitelka Mgr. Vlasta Potyszová. Na akci byl přítomen i štáb regionální TV, reportáž můžete sledovat v Těšínských minutách.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Napsali o nás

 Těšínské listy, ročník XII, číslo 2, 22. března 2018

Mgr. Potyszová Vlasta


NOC S ANDERSENEM 2018


Stalo se již tradicí Spolku rodičů a přátel školy připravovat pro děti školní družiny Noc s Andersenem. Letos padla volba vzhledem k velikonočním svátkům na pátek 23. března. Každoročně se děti těší na večerní akce, které pro ně rodiče a vychovatelky ŠD Michaela Krupová, Taťána Kotásková a nově i vychovatel Michal Novák připraví. Jednou z nejmilejších chvilek se stalo čtení ředitele školy Rudolfa Fiedlera. Četl dětem z knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Děti se srdečně smály při poslechu, jak pejsek snědl mýdlo či jak kočička drhla pejskem špinavou podlahu. Poté vychovatelé připravili pro každý ročník odlišné úkoly pro zpracování. Například pro druháky bylo připraveno najít jen podle čichu zasněženou chaloupku pejska a kočičky, když tam uvnitř voněl pouze syreček. Později se děti opět vydaly na stezku odvahy. Mezi temnými šatnami řádila parta "strašidel", za které se vydávali nejstarší spolužáci z IX. A. Ti se dokonale připravili. Účastníci stezky většinou neprošli sami, jen s doprovodem dospělých. Ale prý to i za ten strach stálo! Stačí se podívat na některé z fotografií..... Všem, rodičům, vychovatelům i žákům IX. A, kteří tuto zábavnou a na organizaci velmi náročnou akci připravili, patří velké poděkování. Vždyť děti se těší už opět celý rok dopředu!


Mgr. Vlasta Potyszová


Přednáška o chovu plazů pro IV. a V. ročník


Ve středu 28. března jsme se mohli ve dvou vyučovacích hodinách při přednášce chovatele plazů, ještěrů a želv dozvědět mnoho zajímavého ze života těchto zvířat. Nejenže o nich dovedl poutavě vyprávět, odpovídal na naše dotazy, a také nám půjčil hady do rukou. Někteří jsme se zpočátku báli, ale brzy nás strach opustil. Bylo to velmi zajímavé vyučování.


žáci IV. A


Další vítězství aneb úspěchy nadané Zuzky Krucinové pokračují…

 

Jak jsme již na školních webových stránkách dříve psali, Zuzana Krucinová (žákyně třídy IX. A)  zvítězila v únoru v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce a postoupila tak do krajského kola.

To se konalo 22. března 2018 ve Středisku volného času v Moravské Ostravě. Ve třech různých kategoriích (základní školy, střední školy a gymnázia, bilingvní školy) soutěžili žáci a studenti z celého Moravskoslezského kraje. Zuzka opět dokázala, že patří mezi nejlepší z nejlepších – ve své kategorii obsadila 1. místo a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční v Praze v měsíci květnu.
Zuzce opět velice blahopřejeme.

Děkujeme, že dlouhodobě naši školu tak úspěšně reprezentuje, a přejeme jí hodně štěstí v Praze!  

Mgr. Ellen Polaino

 


Tiskopisy pro přijetí dítěte do mateřské školy a prvního ročníku základní školy

Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří chtějí k 1. září 2018 přihlásit své dítě do mateřské školy, a pro rodiče a zákonné zástupce, jejichž děti budou absolvovat zápis do 1. ročníku základní školy, jsme připravili tiskopisy, které plní funkci přihlášky.

Stáhnout si je můžete z těchto stránek z hesláře vpravo nahoře Tiskopisy ke stažení.    

Vedení školy


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní