warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Prvňáci z I.A dostali první vysvědčení

První vysvědčení v I. A

Po krásných vánočních svátcích a po nevšedně mrazivém lednu, kdy si všechny děti mohou donekonečna užívat sněhovou nadílku, přišel slavnostní okamžik. Půlroční námaha přinesla výsledek v podobě PRVNÍHO VYSVĚDČENÍ. Paní učitelka Gabriela Koždoňová své prvňáčky odměňovala pochvalami, nejšikovnější žáček od ní dostal i knihu. Celá třída pak radostně při focení mávala těmi novými listy, které tak zvláštně voněly tiskařskou černí. Každý se těšil, až jej doma ukáže a pochlubí se, že je opravdu šikovný ...
Milí prvňáčci, ať máte jen samé šťastné zážitky!
Mgr. V. Potyszová (v roli pozorovatele)
 


Pěvecká soutěž Zpěváček

Zpěváček 2017

Ve středu 25. ledna 2017 jsme v multimediální učebně na pracovišti Slezská přivítali účastníky školního kola pěvecké soutěže. Porotu i diváky nejvíce zaujali a do městského kola postupují:

Kategorie 1. a 2. tříd:

1. Eliška Krzysová

2. Markéta Tomíčková
3. Tereza Rákočí
4. Tereza Slobodová

Kategorie 3. a 4. tříd:


1. Eliška Žákovčíková
2. Matěj Šimik
3. Marie Huczalová
4. Vanesa Pindorová

Čestné uznání:

Jan Műller,
Jan Polok

Městské přehlídka „Zpěváček 2017 se uskuteční v Čítárně a kavárně AVION, ul. Hlavní 1, Český Těšín. 27. 2. 2017 (po), začátek soutěže je stanoven v 9:00 hodin (prezence od 8.30 hodin).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu podat co nejlepší výkon. Postupujícím přejeme hodně štěstí v městském kole!
Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Gabriela Koždoňová
 


Ukončení 1. pololetí, pololetní prázdniny

Sdělení zákonným zástupců

Oznamujeme, že 1. pololetí v základních školách bude ukončeno dne 31. ledna 2017, kdy bude žákům rozdáno vysvědčení za 1. pololetí. Žáci obdrží VÝPIS, nikoli originál vysvědčení.

V pátek 3. února 2017 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Výuka bude pokračovat v pondělí 6. února 2017.


Návštěva I.A v mateřské škole

Písničkový slabikář
 

Ve čtvrtek 26.1. se prvňáčci rádi „vrátili“ na hodinku zpátky do školky. Čekalo nás tam hudební představení „Písničkový slabikář“. Zazpívali jsme si, protáhli se a zahráli si v pohádce. Akce se nám moc líbila.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tr. uč.

 


Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel

 


Zkrácení výuky v ZŠ Ostravská dne 24.1. 2017

Vedení ZŠ Ostravská sděluje, že dne 24.1. 2017 bude výuka zkrácena na 5 vyučovacích hodin.


Pojedeme na lyžařský výcvik (LVK)

Vedení škol sděluje rodičům a zákonným zástupcům, že lyžařský výcvikový kurz především pro řáky 7. ročníků se letos uskuteční v těchto termínech:

1. turnus:   Žáci ZŠ Slezská (VII.B)       12. až 17. února 2017

2. turnus:   Žáci ZŠ Ostravská (VII.A)    19. až 24. února 2017 

Bližší podrobnosti ještě přineseme.


Tři králové

Tři králové – projektová výuka v I.A

V pátek 6.1. si prvňáčci připomněli tradici Tří králů, vyrobili si královskou korunu, obrázek a naučili se Tříkrálovou píseň. Na závěr si Tři krále v Betlémě postavili ze stavebnice Lego.

Z lidových pranostik:
• Na tři krále mrzne ve dne i v noci stále
• Na tři krále zima zlá je
• Třpytí-li se tříkrálové hvězdy, budou se hojně rodit bílé ovečky
• Na Tři krále jest den delší o jeden hlas kohoutí
• Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory
• Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno
Mgr. Gabriela Koždoňová, tř. uč.
 


Třídní schůzky v ZŠ Ostravská a v ZŠ Slezská

Třídní schůzky v úterý 10.1. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina sděluje rodičům a zákonným zástupcům žáků našich základních škol na Ostravské a na Slezské ulici, že třídní schůzky se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 od 16.00 hod.

Hlavním bodem programu je poskytnutí informací o chování a prospěchu žáků.


Personální změny na místech sekretářek

Vedení školy sděluje, že v souvislosti s odchodem paní Jany Habartové do důchodu a s přechodem paní Kamily Rybové na jinou funkci, dochází na obou základních školách ke změnám sekretářek. Od 1. ledna 2017 se stává sekretářkou ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina a  ZŠ Ostravská paní Ing. Lucie Mecová a sekretářkou ZŠ Slezská p. Andrea Solowská. V souvislosti s těmito změnami došlo i k úpravám úředních hodin sekretářek a pracovnic ekonomicko-personálního úseku.