Valentýnská diskotéka

V pátek 16. února organizuje SRPŠ Hrabina pro žáky 6. až 9. tříd Valentýnskou diskotéku. Účast dětí je možná jen se souhlasem rodičů.

P O Z O R!   Upozorňujeme, že místo konání se překládá do školní jídelny na Zelené ul. (Jídelna u ZŠ Ostravská).


Jaký byl Barevný týden

Barevný týden

Barevný týden byl skvělý nápad, hlavně ve vánočních barvách, které vdechly do naší třídy vánoční atmosféru. Naše třída, VII.A se zapojila skvěle. „Nejtěžší“ den byla barva červená a zelená oproti modré, která nám nejvíce sedla Věříme, že se akce bude v příštím školním roce opakovat. Za žákovský parlament děkujeme všem zúčastněným

Amelie Havránková

A ještě na závěr celkové vyhodnocení barevného týdne na 2.stupni ZŠ:

1. místo IX.A

2. místo VI.A

3. místo VII.A

4. místo VIII.A

5. místo VII.B

Žákovský parlament se rozhodl udělit všem těmto třídám 1 bod navíc v soutěži o “Nejhezčí třídu”, která probíhá celoročně. Gratulujeme:-)


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XII, číslo 1, 1. února 2018

Autorkou prvního textu je žákyně XI. A Zuzana Recmanová, ve druhém textu jsou zmiňovány úspěšné plavkyně sestry Ester a Elen Šlapotovy.


Děti I.A třídy v Těšínských minutách

U příležitosti ukončení prvního pololetí navštvívila naše školy místní televize. Žáci I.A tř. učitelky Mgr. Koždoňové jsou zachyceni v Těšínských novinách č. 6.


Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Přinášíme výsledky našich žáku: Andrea Macurová z IX. A na Ostravské ul. se umístila v okresním kole na 8. místě, Maxmilián Burkot ze ZŠ Slezské na 65. místě z celkového počtu 77 účastníků.


Provoz v době pololetních a jarních prázdnin

Pololetní a jarní prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu pololetních prázdnin (2.února) a jarních prázdnin (od pondělí 5. února do pátku 9. února 2018) bude provoz v našich zařízeních probíhat takto:

Základní školy na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Školní družiny na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Mateřské školy na Ostravské, Hornické a Hrabinské ulici budou v běžném provozu.

Školní jídelna na Zelené ulici bude v provozu ve dnech 2. až. 7. února 2018.

Školní výdejna na Slezské ul. bude mimo provoz.

Školní jídelny na Ostravské ul. a na Hrabinské ul. budou v provozu.

Provoz zařízení naší školy projednán se zřizovatelem (3056/49./RM)


Změny v pedagogickém sboru ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, s.r.o.

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že v pedagogickém sboru došlo ke dvěma změnám:

Od 1. ledna 2018 nastoupil do našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. učitel TV Mgr. et Mgr. Roman Kal´avský a od 15. ledna 2018 se stala v ZŠ Slezská asistentkou pedagoga paní Michaela Szkanderová.


Schůzka s rodiči 9. tříd a zájemci 5. tříd

Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Ester Haroková oznamuje zákonným zástupcům našich žáků 9. tříd (ZŠ Ostravská i ZŠ Slezská), že v úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. se v ZŠ Ostravská koná schůzka výchovné poradkyně se zákonnými zástupci deváťáků. Schůzka se týká přihlášek žáků na střední školy. Schůzky se mohou zúčastnit i zákonní zástupci pátˇáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně


Zemřela paní Květuše Kocurová, bývalá učitelka naší školy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina oznamuje bývalým žákům školy i bývalým učitelům, že dne 21. ledna ledna 2018 zemřela bývalá učitelka ZŠ Ostravská paní Květuše Kocurová.

S paní učitelkou se rozloučíme v sobotu 27. ledna 2018 ve 13 hodin v obřadní síni na hřbitově v Českém Těšíně.


Okresní kolo dějepisné olympiády

Letošního okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili i naši dva bobíci: Zuzka Krucinová (IX. A) a René Kadlčík (IX. B).

Přinášíme výtah z výsledkové listiny:

19. Krucinová Zuzana,  55,5 bodu,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Ostravská )

20. Kadlčík René,   53 bodů,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Slezská)

Soutěžilo 37 účastníků.

Mgr. Zuzana Mangirasová