Výuka výtvarné výchovy v Galerii Těšínského divadla

  Ve Velké Galerii Těšínského divadla vystavuje opavský rodák Ondřej Kočár, jeho otec i syn. Reprodukce některých jeho děl zdobí chodbu naší školy, proto jsme se rozhodli, že si originály prohlédneme na vlastní oči.

Zároveň vyzkoušíme napodobit pestrou paletu a míchání barev, které umělec použil. Po důkladné prohlídce si každý žák vybral jeden obraz a pokusil se ho naskicovat. Výsledky našeho snažení zde později vystavíme.

Názory žáků:

Dne 22.11.2017 jsme se vydali se třídou na výstavu obrazů Ondřeje Kočára a jeho rodiny. Naším úkolem byla jejich prohlídka a obraz, který se nám nejvíce líbil, jsme se měli pokusit načrtnout. Učili jsme se rozvrhnout objekty na daný rozměr a zachytit základní proporce. Tato akce byla místo odpoledního vyučování výtvarné výchovy a mně se to docela líbilo.

Humplíková Karolína za VIII.A

Dne 27.11.2017 jsme šli do Těšínského divadla s paní uč. Novákovou, abychom se podívali na výstavu obrazů rodiny Kočárových. Musím uznat, že tak krásné obrazy jsem dlouho neviděla. Autoři jsou sice členové jedné rodiny, ale každý má jiný styl malby i jiná témata.

Vážně děkujeme p.učitelce za to, že nás tam vzala.

Gaľová Alexandra za IX.A


Poděkování od DDM za naši účast na městském jarmarku

Milí kolegové,

v pátek jsme společnými silami zorganizovali akci „Advent v Těšíně“. Váš přístup k celé věci nás velmi mile překvapil a jsme tomu rádi, že jste se zapojili do příprav a následné realizace jak programu, tak i stánkového prodeje. Nabídli jste program na vysoké úrovni a zajistili jste různorodý sortiment ve svých prodejních stáncích.

Ač jsou dobré ohlasy na akci, rádi se s vámi sejdeme v lednu na hodnotící schůzce k této akci, abychom s vámi rozborovali přípravu i průběh adventu. Budeme rádi za každou připomínku nebo námět.

Soutěž o NEJ vánoční strom splnila svůj účel…ozdobené stromky dotvářeli pěknou výzdobu podia a kolem něj. Celkově stromečky navodily pěknou atmosféru i pro diváky. Porota hodnotila ve složení: Eva Juricová, ředitelka DDM, Šárka Klimoszová, Lucie Bačíková- DDM, Agnieszka Pawlitko, výtvarnice – COK Dom Narodowy a ředitelka COK Dom narodowy-Monika Monkiewicz. Jelikož všechny stromky byly inspirativní a bylo vidět, že jste si dali všichni velmi záležet na jejich ozdobách, rozhodli jsme následovně: hlavní cenu získala Firemní MŠ Masarykovy ZŠ (bylo předáno na náměstí po vyhlášení soutěže), další ocenění získají ZŠ Hrabina, ZŠ Kontešinec, ZŠ Pod Zvonek a PZŠ Havlíčkova. Prosíme, aby cenu převzali pedagogové u výplaty na DDM, Frýdecká ul.

Moc si vážíme vašeho přístupu a dovolte, abychom vám ještě jednou poděkovali za spolupráci a popřáli vám i žákům krásné vánoční svátky a v příštím roce hodně úspěchů v osobním životě i elánu do dalších projektů.

S pozdravem Šárka Klimoszová, produkční a kulturně výchovný pracovník DDM Český Těšín
Tel.: + 420 733 530 839
www.ddmtesin.cz


Vánoční tvoření v I.A

Vánoční tvoření v I.A

Prvňáčci se moc těší na adventní období, na Mikuláše a hlavně na Vánoce! S velkým nadšením se zapojili do předvánočního tvoření výrobků na jarmark. Podívejte se na fotografie, jak se nám dařilo.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tř. uč.


Návštěva prvňáků v mateřské škole

Těšíme se do školy

Prvňáčci z I.A navštívili v úterý 28.11. předškoláky v mateřské škole na Ostravské ulici. Žáci přiblížili budoucím prvňáčkům, jak to ve škole vypadá a hlavně předvedli své aktovky a vše, co do nich patří. Následovala práce ve skupinách nad pracovními listy. Všechny děti byly moc šikovné a na předškoláky se těšíme v dubnu u zápisu do prvních tříd.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


První stupeň zpíval a tančil v kině Central

Hudební skupina Marbo

V pondělí 27.11. vyrazil celý první stupeň do kina Central na hudební koncert skupiny Marbo pod názvem „Máme rádi zvířata“. Hodinový pořad veselých písniček naše děti nejen rozezpíval, ale i roztančil. Seznámili jsme se také s hudebními nástroji, druhy písní a s hudebními pojmy hudební skladatel nebo textař. Akce byla zdařilá, zaujala všechny věkové kategorie.
Mgr. Gabriela Koždoňová


Pozvání na vánoční jarmark

Milí rodiče, rádi bychom Vás pozvali na tradiční vánoční jarmark, který se letos uskuteční v rámci městského jarmarku - v pátek 1. 12. 2017 od 13 hodin na náměstí v Českém Těšíně. Naše škola zde bude mít tři prodejní stánky, ve kterých si můžete koupit různé vánoční ozdoby, které vyrobily Vaše děti, ve stánku SRPŠ se také můžete občerstvit. Ve 14 hodin zahájí děti 1. stupně ZŠ Ostravská program, ve kterém postupně vystoupí všechny těšínské základní školy a který v 17 hodin vyvrcholí slavnostním rozsvícením vánočního stromu. V rámci jarmarku proběhne i soutěž o nejoriginálněji ozdobený vánoční stromeček a spousta vánočních dílen pro děti! Přejeme krásný adventní čas a spokojené vánoční svátky.

 


Předvánoční dílničky ve IV.A

Předvánoční dílničky s rodiči ve IV. A

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 odpoledne se sešla skupina dětí s několika obětavými maminkami a jedním tatínkem ve škole, aby společně vyrobili sváteční vánoční svícínky z přírodnin. Jak je to ve IV. A obvyklé, děti přišly do školy opět rády a s elánem. Všechny potřeby zajistily maminky a dětem připadl důležitý úkol - tvořit. Že jim to opravdu šlo, to není třeba komentovat, stačí se podívat na přiložené fotky. Rozhodně to mohou potvrdit i sourozenci čtvrťáků, i oni zaujatě pracovali. Dvě hodinky v učebně uběhly jako nic, zhotovené svícny se uložily do košů a beden k přechování do dne městského jarmarku. Pro ukrácení chvíle čekání na rodiče jsme si společně zazpívali. Vždyť v pátek se nešlo do školy!

Velké poděkování patří rodičům: paní Dubské, paní Heclové, paní Kiszové, paní Klementové, paní Niemczykové, paní Pszczolkové, paní Šlapotové a panu Hálkovi.

Děkují děti IV. A s tř. učitelkou V. Potyszovou


Soutěž Bobřík informatiky

10. ročník soutěže Bobřík informatiky

Jak už se stalo tradicí, i letos se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Titul úspěšný řešitel získali:

Kategorie MINI:
Karolína Siudová V.B, Jakub Boháč IV.A, Tobiáš Tuharský V.B, Adrian Dubský IV.A, Dita Vicianová V.B, Adam Fedor V.B, Jan Zwierzyna V.B, Viktorie Kochová V.A, Michal Olszar IV.A, Elen Šlapotová IV.A, Elen Pollaková V.B, Filip Skulina IV.A, Eliška Bohatá IV.A, Anna Hlaváčová V.B, Ester Gorecká V.B, Jakub Michalik V.A, Veronika Ciencialová V.A, Aneta Biedravová V.A

Kategorie Benjamin:
Apolonia Miervová VI.A, Liliana Janiková, VII.C, Matěj Rzeplinski VII.B, Natálie Petrová VII.A, Tomáš Novák VII.A, Veronika Kučerová VI.A, Marek Pastrňak VII.C, Vojtěch Krucina VI.A, Tomáš Raszka VII.C, Jan Petráš VI.A, Anna Loterová VII.A, Sára Klementová VII.B, Lucie Vávrová VI.B, Tereza Bobková VII.C, Taťana Cviková VI.A, Daniel Haluščák VI.A, Marie Burkotová VI.B, Štěpánka Wrublová VII.A, Lukáš Vrubel VI.A, Karolína Kostková VII.C, Ivana Bartošíková VI.A, Tobiáš Stránský VII.B, Alexandra Polášková VII.B, Michaela Dziadková VI.B, Zuzana Starzyková VII.B, Marie Jeřábková VII.C, Ellen Prunnerová VI.A, Ema Šlehoferová VI.A, Hedvika Jelínková VI.A, Michaela Křístková VII.C

Kategorie Kadet
Vojtěch Kučera IX.A, Lukáš Stařičný IX.A, Maxmilián Burkot IX.B, Natálie Zerzońová IX.B, Sebastian Miksch VII.B, Ivana Lacková IX.A, Filip Vrubel VIII.A, Zuzana Recmanová IX.A, Nicole Szeligová IX.A , Patrik Postuwka VIII.B, Anna Sabelová IX.B, Klára Bystroňová IX.A, Bára Kotasová IX.A, Arian Mustafa VIII.B, Lukáš Gál VIII.B, Radim Sikora VIII.A, Pavla Sojková IX.A, René Kadlčík IX.B, Alexandra Gaľová IX.A, Daniel Palowski IX.B

Jména žáků jsou seřazena v pořadí podle počtu dosažených bodů. 
Nejlepšího umístění za školu dosáhli žáci Vojtěch Kučera a Lukáš Stařičný z IX.A, kteří obsadili s 228 body 114. místo v celostátním pořadí.

Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme! Na všechny se těšíme v 11. ročníku 2018!

Mgr. Helena Lazarová a Mgr. Dagmar Nováková


Besedy v rámci prevence se odkládají

Ze zdravotních důvodů lektora se ruší na tento týden nahlášené besedy pro 5. ročníky. Náhradní termín bude panem Glaicem navrhnut na leden 2018. Jakmile mi termín oznámí, dořešíme realizaci.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Poděkování SRPŠ - z činnosti Čítárny

Děkujeme spolku rodičů SRPŠ, díky kterému se nám podařilo obohatit naši čítárnu o nové knihy a audioknihy. Kromě knížky Tatínek se vyplatí (2x) od Františka Nepila jsme zakoupili i knížku Ladislava Špačka Dědečku vyprávěj, etiketa pro kluky a holčičky s audioverzí na CD, dále ještě audioverze CD knížek Z deníku kocourka Modroočka (vypráví Vlastimil Brodský) a Devatero pohádek Karla Čapka (namluvil Josef Somr) Nejvíce jsme však chtěli doplnit tituly, kterých jsme měli už po 15ti kusech. Jelikož máme třídy s vyšším počtem žáků, potřebovali jsme je navýšit tento počet na 29, aby každé dítě mohlo číst ve své knize. Ne všechny tituly byly ještě k mání, museli jsme opravdu hledat. Podařilo se nám dokoupit pro 3. - 5. třídu knihu Luisa a Lotka (15 x) a pro 1. - 2. třídu knihu Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc (15 x).

Druháčci před odjezdem na bazén doslova leží v knize a čtou. Zamilovali si ji. Žabáci Kvak a Žbluňk dokázali nadchnout všechny, jak náruživé čtenáře, tak i ty, kterým čtení zatím ještě úplně nejde. I tito žáčci několik vět bez ostychu přečtou. O chod čítárny se starají děti 4. ročníku, které jistě poznáte na fotkách. Uklízí, třídí, řadí a hrozně je to baví.

Děkujeme

Za tým čítárny Mgr. Lenka ČINČALOVÁ