Pozvánka k soutěži o nejlépe čtoucího žáka

 Podrobnosti o soutěži - viz příloha


Pokus o světový rekord

1. června se naše školy zúčastní na náměstí pokusu o světový rekord.


Proběhne cvičný evakuační poplach v ZŠ Ostravská

Cvičný evakuační poplach v ZŠ Ostravská.

Ředitelství ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základní školy na Ostravské ul., sděluje, že ve středu 30.5. 2018 se v areálu této školy uskuteční ve spolupráci s hasiči z Českého Těšína cvičný požární evakuační poplach.

Upozorňujeme, že cvičení proběhne kolem 9.30 hod. a dětem v jeho průběhu nehrozí žádné nebezpečí.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Jazyky hrou

 Ve středu 16. května 2018 jsme se zúčastnily jazykové soutěže “Jazyky hrou”, kterou pořádá již patnáctým rokem ZŠ Mládežnická v Havířově.
Zuzka Krucinová a Lucka Siudová zastoupily kategorii angličtiny a úspěšně se umístily na 2. místě, Pavla Sojková a Andrejka Macurová soutěžily v jazyce německém.
Musely jsme plnit úkoly na deseti stanovištích. Například v němčině jsme skládaly přísloví, což pro nás bylo obtížné, takže bodování nedopadlo nejlépe. Taky jsme musely mluvit německy s učitelkou nebo dopisovat správné odpovědi. Podobné úkoly plnili i naši spolužáci v dalších jazycích - anglickém, ruském a francouzském.
Konkurence byla veliká, celkově nás tam bylo přes 160. Němčina se konala v malé tělocvičně a angličtina ve velké tělocvičně. Na každý úkol jsme měli tři minuty, takže jsme spoustu úkolů ani nestihly dokončit. Vyhlášení proběhlo ve velké tělocvičně.
Celé dopoledne jsme si s “jazyky hrou” užily.

Andrea Macurová, Zuzana Krucinová, Lucie Siudová, Pavla Sojková - IX. A

 


Fotografování na ZŠ Ostravská

Z důvodu nepříznivého počasí se neuskutečnilo dne 18. května 2018 fotografování tříd na závěr školního roku 2017/2018 a bylo odloženo  na 11. června 2018. Současně proběhne i fotografování třídy IX.A na pamětní listy k ukončení povinné školní docházky.

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Okresní kolo olympijského víceboje

Ve středu 2. května 2018 se ZŠ Hrabina jako jediná škola z Českého Těšína účastnila okresního kola olympijského víceboje v Havířově. Ambasadorem pro náš kraj je Šárka Kašpárková. Den pro účastníky začal už v 6:30 u školy a od 9. hodiny šlo už do tuhého. Díky úžasné přípravě paní učitelky Kateřiny Mannheimové a pana učitele Romana Kalavského se tohoto sportovního klání účastnilo celkem 18 žáků naší ZŠ. Celý den byl v duchu bojovnosti, odhodlání, týmové spolupráce a vzájemného povzbuzování. První dva z každé kategorie postupují do krajského kola. Z naší školy se to podařilo z 1.místa Anetě Wronkové, z 2.místa Kláře Večeřové, Jirkovi Ruszovi a Matějovi Rzeplinskému. Medaili za 3. místo si ještě odnesli Jaula El Houdar a Marek Bury. Krajské kolo se bude konat 30.května opět v Havířově. Držte naším sportovcům palce.

Zuzana a Marian Wronkovi


Matematický klokan - úspěchy v okresním kole 2018

 Úspěchy našich žákyň v okresním kole soutěže Matematický klokan

V březnu řešili vybraní žáci 2. – 9. ročníku školní kolo soutěže Matematický klokan. Výsledky jednotlivých kategorií byly odeslány do okresního kola, kde dosáhly výborného umístění 2 žákyně naší školy : Marie Mokroszová ze III.A se v kategorii Cvrček umístila v rámci okresu na 7. – 9.místě a Ester Šlapotová z V.A obsadila v kategorii Klokánek krásné 10. – 15. místo.
Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů.

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky


Fotografování na ZŠ Ostravská

 V pátek 18. května 2018 proběhne na ZŠ Ostravská fotografování všech tříd na závěr školního roku 2017/2018 a fotografování třídy IX.A na pamětní listy k ukončení povinné školní docházky.

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele 


Žáci přijatí k 1.9. 2018 do základní školy; rozdělení do školy na Ostravské ulici a na Slezské ul.

Přinášíme kódy dětí, které absolvovaly zápis do 1. ročníku povinné

školní docházky pro školní rok 2018/2019. Současně uvádíme jejich rozdělení do našich základních škol. K 1.9. bude otevřena 1 třída na Ostravské ul., 2 třídy budou zřízeny na Slezské ul.

Případné dotazy adresujte na sekretariát na Ostravské ul.

Rodičovská schůzka s rodiči budoucích prvnňáčků se uskuteční kolem 10. června. Termín bude ještě upřesněn.