Enjoy your English

 Ve středu 18. 4. 2018 se na Základní škole s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova konal další ročník již tradiční soutěže „Enjoy your English“.


Naši školu letos zastupovaly dvě žákyně ze třídy IX. A – Zuzana Krucinová a Lucie Siudová. Společně s dalšími soutěžícími musely nejdříve napsat gramatický test, v druhé části byly testovány jejich znalosti na téma „Food and nutrition“. V konkurenci velmi zdatných angličtinářů polských základních škol si dívky vedly výborně – Lucka obsadila 12. místo a Zuzka již podruhé! tuto soutěž vyhrála.


Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a velmi blahopřejeme k úspěchu!

Mgr. Ellen Polaino


Den Země na ZŠ Hrabina


20. dubna 2018 se v ZŠ a MŠ Český Těšín, Hrabina uskutečnil Den Země na téma: „Voda, důležitý prvek v krajině“. Cílem této akce bylo rozšířit a prohloubit vědomosti a znalosti dětí, upevnit vztahy mezi žáky a stmelit kolektiv napříč ročníky. Zároveň jsme chtěli upozornit na nedostatek tohoto vzácného zdroje na Zemi, ekologii a hospodaření s vodou a někdy i zbytečné plýtvání vodou.
Žáci prvního i druhého stupně rozdělení do družstev plnili na stanovištích různé úkoly. Počítali spotřebu vody běžného člověka na jeden den nebo kolik ušetří za rok, pokud jim nebudou kapat v domě kohoutky. Objevily se zeměpisné kvízy, poznávání vodních druhů živočichů a rostlin. Vytvářeli cizojazyčné myšlenkové mapy. Došlo i na poezii, každé družstvo napsalo svoji báseň o vodě. Z některých žáků nám rostou výborní spisovatelé. V chemické laboratoři určovali pH různých vzorků tekutin. Nezapomněli jsme ani na pohybové hry a pantomimu. Nakonec si každý žák vytvořil z tvarovací hmoty výrobek, který mu bude připomínat dnešní den a odnesl si ho domů.
Všichni žáci byli odměněni drobnými cenami a sladkostmi. Nejlepší dvě družstva jela na výlet - exkurzi do Čističky odpadních vod v Karviné a v Ropici.
Všichni jsme si tento den hodně užili. Děti odcházely spokojeně domů a už přemýšlely, co pro ně připravíme v příštím roce. Akce se zdařila.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat sponzorům: Zřizovateli - Městskému úřadu Český Těšín, SRPŠ ZŠ Hrabina a České poště Český Těšín za finanční i materiální podporu, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme.

Mgr. Jolana Kantorová, koordinátor EVVO

 

 Přinášíme Vám krátké video vytvořené z našeho společného projektového dne Den Země na ZŠ Hrabina 20.4.2018

 Mgr. Zuzana Mangirasová


Třídní schůzky v základní škole na Ostravské ulici

Vedení ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina sděluje rodičům a zákonným zástupcům žáků ZŠ Ostravská, že v úterý 24. dubna 2018 se uskuteční třídní schůzky s rodiči.

Od 16.00 se konají třídní schůzky v 1. až 5. ročníků,

od 17.00 hod. se pak uskuteční schůzky na 2. stupni (6. až 9. třída) ZŠ Ostravská.


Rozmístění dětí budoucích 1. tříd

Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina sděluje, že bližší informace o výsledku zápisu do 1. tříd budou zveřejněny kolem 1. května 2018.


Pozvánka pro rodiče

 Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na odbornou besedu se zástupcem Policie ČR, která se uskuteční před třídními schůzkami a konzultacemi na ZŠ Ostravská.

KDY: úterý 24. dubna 2018 od 16:00 v učebně přírodopisu (1. patro učebna č. 95)

TÉMA:
 problematika nebezpečí internetové komunikace
 bezpečné chování dětí na síti
 základní seznámení s praktikami útočníků a možnosti obrany
 doporučený postup při řešení situací, s nimiž se jako rodiče v souvislosti s internetem můžete setkat

Jelikož pociťujeme, že je toto téma velmi aktuální, a cítíme potřebnost předání těchto informací Vám, rodičům našich žáků, budeme velmi rádi, zúčastníte-li se této akce. Poté, tj. od 17:00, proběhnou třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018.

Těší se na Vás kolektiv vyučujících ZŠ Hrabina

 


Pythagoriáda 2018


- matematická soutěž, školní kolo, 6.4.2018
- vybraní žáci 5.-8.ročníků řešili 15 příkladů, úspěšný řešitel musel
získat 10-15 bodů


Úspěšní řešitelé, kteří postupují do okresního kola:

5.ročníky: Fedor Adam 14 bodů
                   Zwierzyna Jan 11 bodů
                   Pospíšilová Leontina 10 bodů
                   Tuharský Tobiáš 10 bodů
                   Siudová Karolína 10 bodů
                   Slobodová Zuzana 10 bodů


6.ročníky: Miervová Apolonia 10 bodů

7.ročníky:  Bernatík Richard 10 bodů
                    Juráková Nela 10 bodů

8.ročníky:  žádný úspěšný řešitel


Mgr.R.Klimszová, předsedkyně MO matematiky


Ozvěny Ekofilmu - ohlasy

Přinášíme slibované reakce účastníků  akce Ozvěny Ekofilmu na Albertově střední škole. 

 Odpověď p.ředitelky Albrechtovy střední školy:

Děkujeme.

Vážíme si vašich slov chvály.

za školu: Ing. Vanda PALOWSKÁ, ředitelka

A L B R E C H T O V A   S T Ř E D N Í   Š K O L A ,

Český Těšín, příspěvková organizace

Reakce žáků:

Návštěva Albrechtovy střední školy
V úterý 10. dubna 2018 jsme se vydali do Albrechtovy střední školy. Byly tu pro nás připraveny dva filmy. Akce byla nazvána OZVĚNY EKOFILMU.

První film se jmenoval Nesmrtelný les. Byl o lese v Tatrách, kde vládne příroda a ne člověk. Byli tam medvědi, jeleni, lišky, vlci a ostatní zvířata. Film byl moc poučný. Následovala beseda o filmu a za správné odpovědi jsme mohli získat např. průpisky nebo fixy.

Po přestávce nám pustili druhý film. Jmenoval se Pohyby. Byl o českých geolozích, kteří žijí na Špicberkách dva tisíce kilometrů od Norska. Myslím si, že druhý film byl těžší k pochopení. I po něm jsme mohli odpovídat na otázky. Byli jsme také odměněni pitím, které nám při dvou hodinách strávených ve škole přišlo vhod.

Po skončení besedy jsme se s dobrou náladou vydali zpátky do školy. Byla to hezká akce.


Viktorie Kochová, Markéta Šefránková, Zuzana Slobodová V. A


Ozvěny Ekofilmu

Poděkování Albrechtově střední škole Český Těšín za přínosnou akci: 

Vážená paní ředitelko,

děkujeme za pozvání našich žáků základní školy na Ozvěny Ekofilmu. Filmy se zajímavou tematikou, takové, jaké děti jen tak neuvidí. Obzvlášť ten o přírodě v Tatrách přinesl žákům mnoho poznatků.

Poděkování patří Ing. Anně Hromkové a Mgr. Martinu Maryniokovi za zajímavou besedu s žáky po zhlédnutí filmů, také za občerstvení a drobné odměny, jež děti obdržely.

Byli bychom rádi, kdybyste naše žáky pozvali na podobné akce i v příštích letech.

Mgr. Vlasta Potyszová, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Ostravská

Pozn.: Zajímavé akce se zúčastnili žáci tříd 4A, 5A, 6A, 7AB. Názory žáků brzy přineseme.


Zápis do 1. tříd

 Ve čtvrtek 5.4. a v pátek 6.4. probíhal na ZŠ Ostravské zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 pro obě budovy školy na Ostravské a Slezské ulici.
Na budoucí prvňáčky čekaly veselé úkoly na stanovištích. Po úspěšném splnění všech disciplín následoval zápis předškoláků do prvních tříd. Děti odcházely s úsměvem a s dárkem, které připravily paní vychovatelky ze školních družin. Fotografie pořídila paní učitelka Mgr. Vlasta Potyszová. Na akci byl přítomen i štáb regionální TV, reportáž můžete sledovat v Těšínských minutách.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog