Výroční den 2017

Dne 29. června 2017 se v sálu KaSS Střelnice uskutečnil tradiční Výroční den Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. V úvodní části stručně zhodnotil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler právě končící školní rok 2016/2017. Poté místostarostkyně Městského úřadu Český Těšín Mgr. Hřebačková pozdravila za představitele města především vycházející žáky devátých ročníků, ale také ostatní žáky, učitele školy, ale rovněž všechny provozní pracovníky. Za kulturní vystoupení patří ocenění dětem našich mateřských škol, letod dětem z MŠ Hrabinská a z MŠ Hornická. A pak už následovalo ocenění nejlepším žákům obou škol v podobě pochval ředitele školy, ocenění nejlepším učitelům, ale také také rodičům. Na závěr slavnostního dne se vedení škol a třídní učitelé rozloučili s odcházejícími žáky, kteří poděkovali všem učitelům, kteří je připravovali pro život.


Pasování osmáků na deváťáky

Pasování

V pátek 23.6. byli žáci VIII.A třídy podle tradice pasováni na „deváťáky“. Posuďte sami, jak to zvládli a jak byli stateční při plnění nejrůznějších úkolů. Současná třída IX.A přípravu na pasování nepodcenila a všichni jsme se pobavili.

Už jsme byli pasování na DEVÁŤÁKY ...
Trápili nás přesně týden před koncem školního roku. V pátek si pro nás současní deváťáci s velkým gustem připravili různé úkoly, aby vyzkoušeli, zda můžeme postoupit do nejvyššího ročníku. Především jsme měli ochutnávat různé "pokrmy" a hlavně vždy poznat, co vězí za jejich převážně hnusnou chutí. Byly to třeba různé druhy pálivého koření v jogurtu, v mouce schované bonbony - no najděte a snězte je bez pomoci rukou! Sloužili jsme jako obveselení všech mladších spolužáků! To se vám to směje! Však počkejte za rok! Na závěr jsme se dozvěděli, že zkoušku jsme všichni složili a učitelé nás pasovali. Na závěr poklekli na pravé koleno také pan ředitel i pan Pastrňák a nechali se pasovat na učitele 9. ročníku. A bylo to za námi ...
Žáci VIII. A
 


Nejlepší žáci školy přijati představiteli města

Jako každoročně byli i letos nejlepší žáci českotěšínských škol přijati nejvyššími představiteli města. Letos se té cti dostalo třem našim žákům, dvěma ze ZŠ Slezská a jedné dívce ze ZŠ Ostravská.

Seznamme se s nimi blížeji:

Ondřej Římanek
Do první třídy nastoupil v roce 2008 ve Stanislavicích. Žákem naší školy se stal v roce 2011 a ihned se zapsal jako výborný student. Po celou dobu školní docházky měl samé jedničky, jenom jednou mu to pokazila dvojka z angličtiny. Spolužáci si ho oblíbili, často jim pomáhal s porozuměním učiva a s domácími úkoly. Několikrát se stal předsedou třídy. Aktivně se zapojil i do sportovních soutěží. Ve svém volném čase dělá požární sport, v němž získal 3. místo v kraji v Novém Jičíně. Účastnil se většiny školních sportovních aktivit. Vynikal ale v atletice, kdy v městském kole získal 1. a 3. místo v běhu na 1000 m. Jeho silnou stránkou je i matematika, v 5. třídě se probojoval do okresního kola v matematické olympiádě, kde se umístil velmi vysoko. Jeho další silnou stránkou je informatika. V roce 2016 byl úspěšným řešitelem fitness testu - bobřík informatiky. Neváhal se přihlásit i do televizní soutěže Bludiště, jako kapitán družstva si vedl velmi dobře. V průběhu školní docházky získal 7 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování a výborné studijní výsledky. Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově. Přejeme mu další úspěchy.

Kamil Stawarczyk
Žák s velmi výraznou a všestrannou osobností. Na tuto školu nastoupil jako prvňáček v roce 2008. Už od začátku byl velmi zvídavý a aktivní. Během devíti let se účastnil různých školních i městských soutěží, kde byl velmi úspěšný. V recitační soutěži postoupil do městského kola, kde se umístil na krásném 3. místě. V soutěži o pohár starosty města se umístil na 1. místě v basketbalu. Jeho silnou stránkou jsou počítače, kdy jako vybraný žák naší školy se účastnil EU projektu ITEC, kde prezentoval žákovské práce na národní konferenci Scientix dne 13.-14.6. 2014 v Praze. Taky se aktivně zapojil do projektu Erasmus Be yourself Proof yourself, kdy vycestoval do Turecka reprezentovat naší školu. Účastnil se projektu Scientix na Veletrhu vědy (veletrh se zaměřením na vědu, výzkum a vzdělávání v Praze 20.5. 2016). I jeho sportovní úspěchy jsou nadprůměrné. Od první třídy hraje hokej. V hokejovém turnaji v Rožnově získal zlato, později taky v Bohumíně. V celorepublikovém turnaji ve Výškově získal čestné 17. místo. Účastnil se různých školních sportovních soutěží, vždycky s výborným umístěním. Od šesté třídy se zapojil do žákovské samosprávy, stal se i členem mládežnické rady města Český Těšín. V průběhu školní docházky získal 5 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Obchodní akademii v Českém Těšíně. Přejeme mu další úspěchy.

Zuzana Krucinová, žákyně VIII. A
Zuzčiným koníčkem se stal anglický jazyk. Do té míry, že se jí v letošním školním roce dařilo vyhrávat jazykové soutěže na vysoké úrovni.
Olympiáda v AJ - v celostátním kole se umístila jako čtvrtá po třech deváťácích. Toto umístění ji však neodradilo ani nezklamalo, a proto můžeme doufat, že se v příštím roce olympiády s největší pravděpodobností opět zúčastní.
Zvítězila rovněž v soutěži Enjoy your English, v další soutěži Jazyky hrou se spolužačkou obsadila druhou příčku také v jazyce anglickém.
Pracovala ve školním žákovském parlamentu.
Ve volném čase Zuzana poslouchá oblíbenou hudbu - jak jinak - s anglickými texty.
Ráda čte, píše básničky a povídky, kreslí. Zajímá se o vesmír.
 


Poslední exkurze deváťáků

V Hrabyni a v Darkovičkách

Dne 6.6. jsme jeli na exkurzi do Hrabyně a Darkoviček. Bylo to velmi poučné a zajímavé, dozvěděli jsme se hodně o 2. sv. válce. Například jak se lidem v té době žilo, jaký byl jejich každodenní režim, ale taky jsme si mohli prohlédnout uniformy, zbraně, tanky, různé předměty z té doby a repliky domů zničených válkou. Poté jsme jeli do Darkoviček, kde na nás čekal průvodce a provedl nás celým bunkrem. Šli jsme i do podzemí, bylo tam spoustu zbraní a nábojů, ale taky mini pokojíčky na spaní. Dozvěděli jsme se, jak vojáci dlouhé měsíce přežívali v bunkrech. Nám se exkurze moc líbila a naučili jsme se spoustu nových věcí.

Sikorová,Pončová, IX.B

Výlet se nám líbil, zejména vystavené tanky a vojenská technika. I když je fakt, že by se mohli o vystavené cennosti více starat a nenechávat je rezivět. Zajímavé byly také bojové scény a uniformy vojáků. Nesmíme zapomenout na skvělé zpracování schodů a lidí z koncentračního tábora spolu s výbornými příběhy vojáků z války.

Pasz, Rechtorík, IX.B


Poděkování za radovánky

Dne 26. června 2017 jsem mailem obdržel toto poděkování, které potěší. Autorka se sice svým podpisem ukryla do anonymity, což samozřejmě respektuji, i když z mailu její jméno znám. A poněvadž jsem v závěru vyzýván, abych poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, z tohoto místa tak činím.
Děkuji.
Rudolf Fiedler

Dobrý den, pane řediteli,

jako rodič se na vás obracím s obrovskými díky, že se letos poprvé podařilo zorganizovat radovánky, které mají ostatní školy jako běžnou součást konce školního roku. Jsem moc ráda, že i naše škola se tímto může nyní pyšnit. Chci poděkovat celému týmu lidí, kteří pro naše děti celou akci zorganizovali, za vše, co pro děti bylo připraveno. Děti si to i přes poměrně hodně teplé počasí opravdu moc užily a i my jako rodiče jsme prožili krásné odpoledne. Je škoda, že paní učitelky nepřipravily s dětmi nějaké vystoupení a že se vlastně nikdo z učitelů této akce nezúčastnil, ale věřím, že příští rok už to bude lepší. Děkujeme za program, který i přes to všechno organizátoři dokázali zařídit, opravdu jsme si to všichni moc užili. Největší úspěch měl u našich dětí samozřejmě kouzelník.

Prosím vyřiďte naše díky všem, kteří pomáhali.

Děkuji.

Maminka z II.A


Datová schránka

Sdělujeme, že adresa datové schránky Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace zní

ac6hiu


Úřední hodiny kanceláře ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. v červenci a v srpnu

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že úředním dnem pro návštěvy je o prázdninách (červenec a srpen) 

STŘEDA od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.30 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


III.A na školním výletě

Na Javorovém

Ve čtvrtek 15.6.2017 se vydala celá III.A na výlet. Cílem se stala turistická chata na Javorovém vrchu. Vystoupili jsme v Gutech a vydali se po tzv. Perunovské cestě úbočím. Hledali jsme ve výhledech těšínská sídliště a našli nepřehlédnutelnou Svibici. Pokračovali jsme bikerskou cestou ve stínu smrčiny, až se před námi objevili startující padáky. To jsme za sebou měli 4,3 km s převýšením 476 m. Všichni dospělí, kteří se výletu zúčastnili se nestačili divit, jak děti do kopce šlapou bez jakéhokoli stěžování. Na chatě jsme si dali oběd a pomazlili se s místními koťátky. Pak už jsme vyrazili na zpáteční cestu do Řeky 6,3 km. Autobusem a vlakem zpět do Těšína. Počasí nám přálo. Nepršelo, ale ani nebylo nesnesitelné horko. Nikomu se nic nestalo a všichni jsme byli náramně spokojeni.

Mgr. Lenka Činčalová


Uzavření klasifikace a termín pedagogické rady

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce našich žáků v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul., že klasifikacežáků se uzavírá 23. června 2017.

Pedagogická rada pak proběhne na obou školách 26. června 2017.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Soutěžní akce Wolfram

Akce Wolfram

Ze všech škol v Českém Těšíně se sešli žáci 8. tříd na hříšti Frýdecká, aby se zúčastnili branné soutěže Wolfram. Je pojmenována na poctu obranné anglické výsadkové skupiny. Každá ze zúčastněných škol rozdělila své sportovně nejzdatnější žáky do dvou skupin po čtyřech. Po nástupu v 9 hodin, při kterém byli soutěžící obeznámeni s pravidly, se rozešli na jednotlivá stanoviště, jichž bylo sedm. Byly nejen sportovní, ale i vědomostní (házení atrapou granátu do bedny, střílením vzduchovkou na terč, přebíhání „minového pole“, překážková dráha, soubor posilovacích cviků tvořený sedy-lehy, dřepy a kliky, zdravověda a vědomostní test). Na krásném druhém místě se umístilo družstvo ve složení: Štěpán Benek, Klára Bystroňová, Vojtěch Kučera a Kristína Wrublová. Tímto postupují do krajského kola. Obdrželi věcné ceny (batohy) a účastnický diplom.

Gratulujeme !!!


Konto žáka - bezhotovostní platby

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA

Od 1. dubna 2017 se hradí náklady na školní akce, školní výlety, exkurze, pracovní sešity, pomůcky atd. bezhotovostní platbou z konta žáka. Hlavní výhodou tohoto postupu je to, že zákonným zástupcům, žákům i učitelům zcela odpadne manipulace s obnosy v hotovosti. Zabrání se tak rovněž například možnosti ztráty peněz žáky, opomenutím rodičů poslat obnos třídnímu učiteli a podobně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Výše zálohy si určí každý třídní učitel zvlášť pro svou třídu a projedná ji se zákonným zástupcem žáka (žákyně).

2. Zákonný zástupce vyplní návratku, kterou pošle zpět třídnímu učiteli.

3. Zákonný zástupce obdrží tzv. předpis BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA, kde jsou uvedeny iniciály žáka (žákyně), zákonného zástupce, údaje pro úhradu platby (částka, bankovní účet školy, variabilní symbol) a termín, do kdy se má částka na konto žáka zaplatit, úřední hodiny pokladny, systém přiřazení Kč, povinnost informace zákonného zástupce o změně uvedených údajů žáka (žákyně) nebo zákonného zástupce.

4. Zákonný zástupce provede v určeném termínu platbu zálohy na dané období ve výši, kterou určí podle plánovaných akcí a nákupů v tomto období třídní učitel.

5. Platba zálohy může být provedena z běžného účtu zákonného zástupce, složenkou nebo hotově u hlavní provozní v pokladně školy v úředních hodinách pokladny školy.

6. Platba bude přicházet na zálohový účet školy – 30031-1725708369/0800.

7. Každému žáku – zákonnému zástupci bude přidělen variabilní symbol, ze kterého bude možné provádět platby po celou dobu školní docházky. K vynulování dojde po ukončení docházky.

8. Ze zálohy budou prováděny veškeré platby třídním učitelem, tj. zejména platby za vstupné na mimoškolní akce, nákupy pomůcek např. pro PČ, VV, platby za pracovní sešity.

9. Pokud nebude mít žák (žákyně) Kč na svém kontu, nemůže se zúčastňovat akcí apod.

10. Na tento účet se budou provádět rovněž mimořádné platby k určitému datu, tj. například platby na lyžařský výcvikový kurz, školu v přírodě a školní výlety.

11. Evidence provedených záloh i průběžné čerpání částek se povede v software VIS (dosud evidence např. školného, stravného). Na základě žádosti může být zákonný zástupce elektronicky seznámen s historií plateb i stávajícím zůstatkem na účtu KONTO ŽÁKA

12. Zákonný zástupce je povinen informovat o všech změnách hlavní provozní e-mailem: bieleszova@zsostravska.cz Marie Bieleszová, hlavní provozní


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 3, 1. června 2017


Členové čtenářského klubu byli na výlete

ČLENOVÉ ČTENÁŘSKÉHO KLUBU BYLI NA VÝLETĚ

Na poslední klub se členové moc těšili, protože ve středu 31. 5. mohli jet na výlet. Už od rána se nemohli dočkat, kdy budou se svou paní učitelkou odcházet na vlak, aby zajeli do nedalekého Frýdku – Místku, kde na ně čekali knihkupci v místeckém knihkupectví Kapitola. V knihkupectví děti besedovaly s knihkupci Veronikou a Honzou. Povídaly si o tom, jak se mají chovat návštěvníci v knihkupectví a jak naopak poznají správné prodavače knih, dozvěděly se o životě známého spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Knihkupec Honza dětem ukázal nejmenší a největší a zároveň i nejdražší knihu v obchodě. A když nakonec za dětmi přiletěl Harry Potter, aby je vybídl k nákupu krásné knihy, všechny děti se rozeběhly do dětského oddělení. A proč by si také nevybraly tu nejlepší knihu? Vždyť každý člen dostal poukázku na nákup knihy do dvou set korun. Kupování knihy nebylo vůbec jednoduché, ale Veronika s Honzou všem uměli poradit, takže se nakonec, spokojeni se svým nákupem, všichni vrátili zpátky domů.

Výlet se mi hrozně líbil, ani mi nevadilo, že jsem cestou zmokl. Vybral jsem si knížku Darebák David a už jsem ji začal číst.
Richard Harok, II. A

Strašně se mi líbila ta nejmenší knížka v obchodě, škoda, že tam neměli nejmenší knížku na světě. Koupil jsem si taky knížku Darebák David, ale jiný díl, protože jsem už díl od Ríši četl a hrozně mě bavil.
Lukáš Kula, II. A

Bylo to super, škoda, že takové velké knihkupectví není v Těšíně. Knihkupci mi moc dobře poradili, vybrala jsem si knížku, která se mi moc líbí, a už ji čtu.
Aneta Wronková, II. A

Strašně se mi líbila cesta vlakem, když jsme hráli slovní fotbal. Koupil jsem si knihu o dinosaurech, doma jsem ji ukazoval mamce. I jí se kniha moc líbila, protože byla 3D a obrázky v ní byly jako opravdové. Už poznám některé dinosaury.
Nikolas Morcinek, II. A

Ten výlet byl celý super. Ani jsem si nemyslel, že si koupím knížku a ještě jednu k ní, do které si můžu lepit dinosaury.
Matěj Majevský, I. A

Mgr. Barbara Raszyková