warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Navštívili jsme čističku odpadních vod

Návštěva čističky odpadních vod

V úterý 16. května 2017 měla naše třída naspěch. Před první hodinou ráno jsme se vyfotili na společné foto VIII. A, poté jsme svižným krokem zamířili s paní učitelkou Kantorovou k autobusovému stanovišti. Jeli jsme do Třanovic, kde jsme navštívili čističku odpadních vod. Provedla nás sympatická paní, která nás seznamovala s tím, jak to vypadá ve sběrném dvoře, které věci by se měly jak recyklovat. Potom jsme seděli v místnosti, která připomínala takovou místnost pro důležité schůzky různých ředitelů firem. Stůl byl do tvaru U a naproti bylo plátno. Dívali jsme se na různé dokumenty o znečišťování prostředí. Po této prezentaci, kterou udělala paní tak, že jsme museli hádat odpověď, a proto se nám hodně líbila, jsme se šli projít po areálu. Dozvěděli jsme se všichni nějaké novinky. Také zajímavosti, kterých jsou Třanovice plné a o nichž my nic nevíme. Areál, ve kterém jsme se pohybovali, byl velmi příjemný a prostředí řeky, která touto obcí protéká, okouzlující. Procházka mezi třanovickými jezírky nejspíš všem evokovala začátek léta, a tak jsme si to určitě všichni užili.

Natálie Lačíková, Andrea Macurová, Pavla Sojková, VIII. A


Výsledky soutěže O nejlépe čtoucího žáka

Soutěž "O nejlépe čtoucího žáka"
 

Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme se setkali soutěžící i vyučující ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská již na 9. ročníku této soutěže. Jako tradičně byli rozděleni žáci do čtyř kategorií podle věku. Byla tam však tentokrát patrná jedna malá změna. Děti prvních tříd nesoutěžily s druháky, ale jen mezi sebou, také osmáci se již soutěže nezúčastnili. Všichni předvedli vynikající výkony, kterými dokázali nám i divákům, že čtení je prostě skvělá zábava. Diváci vždy potleskem hodnotili všechny soutěžící. Vítěz v každé kategorii byl odměněn nejen diplomem, ale i knihou, kterou věnoval náš Spolek rodičů a přátel školy.

V příloze se můžete seznámit s výsledky letošní soutěže O nejlépe čtoucího žáka.


Čtenářský klub - oslava!

Čtenářský klub - oslava přečtení první společné knížky

Ve středu 3. května 2017 uspořádaly děti pořádnou oslavu. Ptáte se jakou? Přečetly totiž společně první knihu spisovatelky Ivony Březinové s názvem Teta to zase plete. Děti první a druhé třídy se rozhodly oslavovat a chopily se příležitosti, kterou jim poskytly knížky - kuchařky s nejrůznějšími recepty. Společně se svými učitelkami recepty prostudovaly a vyrobily si ve školní žákovské kuchyňce jednohubky, chlebíčky a ovocné špízy. Jejich úspěšnou činnost zachytily fotografie a vy, milí příznivci, se na ně nyní můžete podívat.

Mgr. Barbara Raszyková


Stručné shrnutí výsledků soutěží Zuzany Krucinové, žákyně VIII.A

Soutěže v angličtině 2017

Stručné shrnutí výsledků Zuzany Krucinové, žákyně VIII. A

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - 1. místo
Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce - 1. místo
Ústřední (celostátní) kolo olympiády v anglickém jazyce - 4. místo (od třetího místa ji dělil 1 bod, od druhého místa 2 body)
Enjoy your English - 1. místo
Jazyky hrou (ve dvojici s Lucií Siudovou) - 2. místo

Mgr. Ellen Polaino

Co nám o sobě sama prozradila Zuzka Krucinová

Můj školní rok byl až do současné doby velmi hektický především z důvodu účasti na nejrůznějších soutěžích v jazyce anglickém. V lednu 2017 jsem opět postoupila do okresního kola Olympiády v AJ, konalo se v Havířově. Tam mě už nic nemohlo zaskočit kromě toho, že jsem je vyhrála. Poté mě v březnu čekala soutěž Enjoy Your English v Polském gymnáziu. Tato soutěž se mi líbila, vše probíhalo zcela jinak než na olympiádě. Vyhovovalo mi, že první část byl gramaticko-lexikální test a ve druhé části byl test na znalosti o W. Shakespearovi a historii Velké Británie a Ameriky. Pak mne čekalo krajské kolo olympiády, ale abych pravdu řekla, ve všech kolech to probíhalo identicky. Nejdříve byl poslech, pak ústní část, pouze vždy se stupňovala obtížnost. Po výhře v krajském kole mě čekalo v Praze "grand finále". Tam jsem skončila jako čtvrtá za třemi deváťáky. To byla zatím nejprestižnější událost, které jsem se mohla účastnit. Myslím, že to pro mne byla velmi cenná zkušenost. V poslední soutěži letošního školního roku jsem se nemusela stresovat sama, poněvadž jsem se jí zúčastnila ve dvojici společně se spolužačkou Lucií Siudovou. Soutěž byla fajn v tom, že byla pojata netradičně. Jednalo se například i o zručnost. Dostaly jsme anglické instrukce k přišívání knoflíků a úkol jsme musely splnit. Nebo jsme dostaly sáček s oblečením pro panáčka a opět instrukce. Občas jsme se sice dopustily banálních chyb, ale podařilo se nám společně získat úctyhodné druhé místo. Při přípravě na všechny soutěže se mi velmi věnovala paní učitelka Ellen Polaino. Procvičovala se mnou témata, psychicky mě velmi podporovala. Patří jí za to můj velký DÍK.

Zuzana Krucinová, VIII. A


Soutěž Jazyky hrou

Jazyky hrou

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěže Jazyky hrou v Havířově na ZŠ Mládežnická. Naše dvoučlenné skupiny soutěžily v angličtině i němčině. Na deseti stanovištích plnily nejrůznější jazykové úkoly. 2 jazykové úkoly probíhaly v ústní komunikaci a ostatní písemnou formou, např:

přišívání knoflíků podle návodu v daném jazyce
poslech textu s doplňováním vět
sestavení rozhovoru mezi dvěma účastníky
práce s textem: odpovědi na otázky

Na celkovém 2. místě v silné konkurenci AJ se umístily Zuzana Krucinová a Lucie Siudová ze třídy VIII.A.
Blahopřejeme!

NJ úspěšně reprezentovaly Zuzana Recmanová a Pavla Sojková ze třídy VIII.A.

Mgr. Olga Planková


Zápis z 9. schůzky ŠŽS

Zápis z 9. schůze ŠŽS

Datum konání: 4.5.2017

Přítomni: třídní parlamenty 2. stupně

Program:
1. V úterý 30.5. oslavíme DD v lanovém centru Tarzanie a na Pustevnách. Informace k odjezdu a návratu podají TU. Obědy jsou ten den pro výletníky odhlášeny.

2. Na Den dětí obdržely třídy, které nasbíraly nejvíce plastových víček, sladkou odměnu od SRPŠ.

3. Na Den dětí 1.6. ve čtvrtek si žáci vybrali na oběd své oblíbené jídlo podle nabídky školní jídelny. Sledujte nástěnku.

4. V květnu proběhne hodnocení pořádku ve skříňkách tříd parlamentem VI.A a bodové hodnocení si můžete přečíst na nástěnce ŠŽŠ.

5. Tradiční akci „Pasování osmáků na deváťáky“ naplánoval žákovský parlament na pátek 23.6. 6.

Připravujeme volbu „oblíbeného“ učitele na 2.stupni ZŠ Ostravská. Datum: 15.5. 2017

Zpracoval: Richard Bernatík, VI.A


Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Městská dopravní soutěž

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěži mladých cyklistů fandilo i letošní proměnlivé počasí.  Ve středu 3. května 2017 opět dokázali noví vítězové DSMC, že si svůj titul plně zaslouží. Tradičně se soutěže účastní čtyřčlenná družstva mladších a starších žáků základních škol města. Ta prošla všemi čtyřmi disciplínami: jízdou zručnosti, znalostmi pravidel silničního provozu (formou testů), jízdou podle těchto pravidel a zdravovědou. Ve všech disciplínách uměly děti jako pokaždé prokázat dobré znalosti a nejlepší družstva postupují do okresního kola soutěže, na něž pak navazují krajské a celostátní kolo. Pořadatelem soutěže je tradičně město Český Těšín, Koordinační pracoviště BESIP pro Moravskoslezský kraj, Městská policie Český Těšín, Český červený kříž Karviná a ZŠ Hrabina, pracoviště Ostravská. Za mladší žáky postupují děti Masarykovy ZŠ, za starší pak žáci PZŠ Havlíčkovy. Druhou příčku obsadili soutěžící ZŠ Hrabina a ZŠ Masarykova, pomyslný bronz získali žáci ZŠ Kontešinec a ZŠ Hrabina. V závěru proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších soutěžících, kteří získali nejméně trestných bodů. Ze ZŠ Masarykovy vyhrála Laura E. Bešenei, z PZŠ Havlíčkovy se o výhru podělili Aneta Bonczek a Karel Brudný. Naši školu reprezentovali: za mladší žáky Marie Burkotová, Apolonia Miervová, Tomáš Novák, Kryštof Rusz; za starší žáky Tereza Loterová, Ivana Lacková, Kristián Šrubař a Tomáš Swaczyna.
Blahopřejeme k pěkným výsledkům.
Organizačně se o soutěž staraly paní učitelky: Lenka Činčalová, Ester Haroková, Iveta Klimšová a Kateřina Sekulová.
Patří jim poděkování za přípravu a bezchybný průběh soutěže.
Mgr. Vlasta Potyszová


Soutěž o nejlépe čtoucího žáka

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční akci - soutěž O nejlépe čtoucího žáka. Plakát naleznete v příloza.

Týden předčítání ve II.A

Týden předčítání v druhé třídě

Od pondělí 24. dubna do pátku 28. dubna probíhal na naší škole „Týden předčítání“. V rámci této akce nám do třídy přišli předčítat krásné texty – maminky, táta, sourozenci i starší kamarádi. Se zaujetím jsme poslouchali pohádky a potom si o nich povídali. Moc se nám líbila pohádka, kterou nám přečetla maminka Elizabeth Muchové. Četla ji v našem nářečí a my jsme se velmi podivovali, že této řeči příliš nerozumíme. Některá slova jsme museli překládat, abychom pohádce rozuměli.
 

TU II. A, Mgr. Barbara Raszyková


Poslední zpráva o Anglii

Ještě pár slov závěrem k zájezdu do Anglie Zájezd se opravdu vydařil, počasí nám až neuvěřitelně přálo (což je v Anglii téměř zázrak), děti jsou plné zážitků a my, učitelky, jsme rády, že jsme všichni bezpečně dorazili domů. Chtěly bychom touto cestou poděkovat CK Kristof za profesionální a vstřícný přístup a bezvadnou organizaci. Průvodkyni Kláře děkujeme za mnohé zajímavé informace, přátelské jednání a zkušeným řidičům za bezpečnou a zodpovědnou jízdu. Jsme rády, že děti i my jsme mohly poznat nové kamarády a kolegyně z Velkého Oseku. Ne vždy se na zajezdě podaří vytvořit takovou příjemnou a pozitivní atmosféru. Škole děkujeme za to, že nám vytvořila podmínky pro zorganizování celého zájezdu a rodičům za to, že svým dětem umožnili se ho zúčastnit. Těší nás, že můžeme také pochválit naše žáky za dochvilnost, poslušnost a dobrou náladu. Ellen Polaino, Ingrid Waclawková


Poslední den v Anglii

Poslední den v Anglii - Londýn Dnes jsme museli vstávat o hodinu dřív, než jsme doposud byli zvyklí, což byl docela oříšek. V autobuse si někteří zdevastovaní brzkým vstáváním zchrupli na sedadlech. V Londýně byli ospalci vzbuzeni a společně jsme se od O2 arény vypravili na vyhlídkovou plavbu lodí po řece Temži. Samozřejmě až potom, co nás pan řidič vlídně obdaroval čajem či vodou. Z lodi jsme viděli spoustu památek, které bychom za jeden den nestihli obejít - Tower Bridge, Tower, katedrálu sv. Pavla, divadlo Globe (kde působil W. Shakespeare), křižník Belfast, muzea a moderní budovy v Docklands. Vystoupili jsme pod London Eye, kam jsme původně měli jít, ale z časových důvodů byla vyhlídka z programu vypuštěna. Šli jsme kolem legendárního Big Benu a budov parlamentu. Následovalo Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí a park sv. Jamese, kde jsme se najedli a šikovné holky z Velkého Oseku předvedly své gymnastické kousky na trávě. Přes Piccadilly jsme došli na Leicesterské náměstí, kde byl poslední krátký rozchod. Na ulici tam tančili a zpívali pouliční umělci, kolem kterých se utvořila velká skupinka turistů. Prošli jsme čínskou čtvrtí, jež oplývala červenými lampiony. Celou prohlídku města jsme zakončili na Covent Garden, kde začínali mnozí známí umělci. Zrovna tam vystupoval komik podobný Charlie Chaplinovi. Nakonec nás čekala největší zkouška ohněm - metro. Nervy našich učitelek byly napnuté, co kdyby se někdo ztratil? Naštěstí jsme dojeli víc než dobře. Vysloužili jsme si procházku O2 arénou a hodní páni řidiči nám uvařili dobré párky a nabídli anglický chleba. Nyní plujeme trajektem směr Francie a ... domov. Lucie Siudová, Zuzana Krucinová