Zakončení písanky ve II.A

Na konci písanky opisovaly děti recept na pomazánku.
Podle popisu práce se pustily v pracovních činnostech do samotné realizace.
Děti si vytvořily týmy. Jeden umýval zeleninu na ozdobení – rajčátka a papriku, druhý loupal cibuli, třetí krájel rohlíky na kolečka, další strouhal sýr. Ukázalo se však, že si činnosti chtějí vyzkoušet všichni, tak se během práce všichni jaksepatří prostřídali. Člověk by si myslel, že děti snad k žádné takové užitečné práci rodiče nepouštějí. Ve škole je to zřejmě úplně jiné.
Nakonec jsme ingredience smíchaly dohromady. Každý si namazal pro sebe jednohubky, které si také snědl.
Potom si děti vymyslely, že budou jednohubky rozdávat. Ani paní učitelka netušila, jak moc akční děti ve třídě má.Ty totiž obcházely další paní učitelky s jednohubkami na dlaních. Až poté byly děti usměrněny a došlo na nějaký podnos, na kterém už celá akce vypadala rozhodně zdařileji.

Mgr. Lenka Činčalová


Okresní kolo Pythagoriády

29.5.2018 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády.
Naši školu reprezentovalo 11 úspěšných řešitelů školního kola.

Kategorii 5.ročníků řešilo 113 žáků, z nichž 34 bylo úspěšných. Mezi nimi také náš
žák V.B třídy Adam Fedor.
Adamovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů !

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje rodičům a zákonným zástupcům našich budoucích prvňáčků, že informační schůzka s vedením školy se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ul. (u ZŠ na Ostravské ulici).

Kromě vedení školy budou k dispozici vedoucí školních družin, jídelen a další důležití pracovníci školy včetně třídních učitelek budoucích 1. tříd.

Vážení rodiče, vaši účast považujeme za velmi důležitou!


Konzultace k prospěchu a chování

Od úterý 12. června 2018 se budou konat v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul. konzultační schůzky učitelů s pozvanými rodiči (zákonnými zástupci).   Učitelé s rodiči (zákonnými zástupci) projednají prospěch či kázeňské problémy jejich dětí (nedostatečné, důtky, snížené známky z chování). Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že v souladu se školským zákonem je účast pozvaných rodičů (zákonných zástupců) povinná!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Konzultace k prospěchu žáků

Informace o zrušení konzultací - viz přiložený obrázek

 


3rd Scientix konference, Brussels

Odkaz na konferenci:  http://www.scientix.eu/conference

Ve dnech 4.-6.5. 2018 jsem se zúčastnila jako vybraný ambasador Celoevropské konference Scientix v Bruselu. Scientix je mezinárodní projekt zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na evropských školách.
Kromě pracovních povinností jsem měla také možnost navštívit zajímavé přednášky a workshopy. Prezentující zde nejenom hovořili o svých zkušenostech z realizace projektů pro zkvalitnění této oblasti výuky, ale také, což jsem přivítala ještě více, prakticky předváděli nové nápady, metody a konkrétní ICT nástroje využitelné ve vyučovacích hodinách.
Nejvíce mě zaujaly workshopy s tématikou mobilních aplikací pro výuku a o vyzkoušených tipech pro lekce programování na ZŠ, které nejen předám zúčastněným učitelům na svém workshopu během nadcházející červnové krajské konference , ale využiji při své práci v Klubu zábavné logiky- čili kroužku programování u nás na škole a v hodinách ICT v příštím školním roce.

Mgr. Helena Lazarová, pracoviště Slezská, Scientix ambasador pro ČR

 


Pozvánka k soutěži o nejlépe čtoucího žáka

 Podrobnosti o soutěži - viz příloha


Pokus o světový rekord

1. června se naše školy zúčastní na náměstí pokusu o světový rekord.


Proběhne cvičný evakuační poplach v ZŠ Ostravská

Cvičný evakuační poplach v ZŠ Ostravská.

Ředitelství ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základní školy na Ostravské ul., sděluje, že ve středu 30.5. 2018 se v areálu této školy uskuteční ve spolupráci s hasiči z Českého Těšína cvičný požární evakuační poplach.

Upozorňujeme, že cvičení proběhne kolem 9.30 hod. a dětem v jeho průběhu nehrozí žádné nebezpečí.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Jazyky hrou

 Ve středu 16. května 2018 jsme se zúčastnily jazykové soutěže “Jazyky hrou”, kterou pořádá již patnáctým rokem ZŠ Mládežnická v Havířově.
Zuzka Krucinová a Lucka Siudová zastoupily kategorii angličtiny a úspěšně se umístily na 2. místě, Pavla Sojková a Andrejka Macurová soutěžily v jazyce německém.
Musely jsme plnit úkoly na deseti stanovištích. Například v němčině jsme skládaly přísloví, což pro nás bylo obtížné, takže bodování nedopadlo nejlépe. Taky jsme musely mluvit německy s učitelkou nebo dopisovat správné odpovědi. Podobné úkoly plnili i naši spolužáci v dalších jazycích - anglickém, ruském a francouzském.
Konkurence byla veliká, celkově nás tam bylo přes 160. Němčina se konala v malé tělocvičně a angličtina ve velké tělocvičně. Na každý úkol jsme měli tři minuty, takže jsme spoustu úkolů ani nestihly dokončit. Vyhlášení proběhlo ve velké tělocvičně.
Celé dopoledne jsme si s “jazyky hrou” užily.

Andrea Macurová, Zuzana Krucinová, Lucie Siudová, Pavla Sojková - IX. A