Havárie ve školní jídelně na Zelené ulici

Z důvodu havárie kotle ve školní jídelně na Zelené ul. dochází v pondělí 30. a prevděpodobně i v úterý 31. října 2017 k úpravě jídelníčku. 30. října bude na oběd bramborový (nebo chlebový) guláš s vepřovým masem. Jídlo 31. 10. bude upřesněno.

Nový kotel by měl být namontován do úterý, takže do normálz by se vše mělo vrátit ve středu 1. listopadu 2017.

Děkujeme za pochopení,
                                                      Rudolf Fiedler, ředitel


Divadelní představení Sněhová královna

Sněhová královna

Představení loutkového divadla Bajka „Sněhová královna“ se nám moc líbilo. Smích střídalo napětí, obavy a trochu i strach, nakonec vše dobře dopadlo, jak už to v pohádkách bývá. Ve škole se prvňákům podařilo nakreslit k pohádce hezké obrázky.

Za I.A Mgr. Gabriela Koždoňová


I.A ze ZŠ Ostravská v MŠ Hrabinská

Prvňáci v mateřské škole Hrabinská

Ve středu 18.10. navštívili žáci I.A předškoláky v mateřské škole na Hrabinské ulici. Předvedli jsme dětem, jaké máme hezké aktovky a co do nich vlastně patří. Pochlubili jsme se jedničkami a pochvalami v žákovské knížce. Předškoláci byli moc šikovní, připravené pracovní listy zvládli na jedničku a na závěr si vybarvili tu svou vlastní aktovku, jakou by si do školy přáli. Rozloučili jsme se vesele - zpěvem podzimních písní.

Za I.A Mgr.Gabriela Koždoňová


Golf v tělocvičně

V tělocvičně jsme hráli golf

V pátek 20. října k nám přijeli trenéři z golfového klubu. Tuto krásnou hru si zkusí postupně všechny děti 1. stupně. My jsme byli rozděleni do pěti skupin. Zelení, modří, červení, oranžoví a fialoví. Měli jsme rozcvičku, trénink a pak soutěž. Při rozcvičce jsme dělali kraba, skákali jsme snožmo, žabáky a skákání po jedné noze. Nejlepší bylo válení sudů. Pak jsme se učili držet hůl a dělali výcvik. Když jsme trefili barevný míček do terče, posunuli nám terč o jednu hůl dál. A tak dále. Vyhrálo družstvo fialových. A všichni jsme si vyřvali hlasivky.

Ema Tyrlíková, Teri Niemczyková, Eli Pszczolková, Viki Mirgová, Vendy Maťovčíková, IV. A


Beseda v knihovně

Beseda v knihovně

V pátek 20. října 2017 jsme měli objednanou besedu o komiksech. Nejdříve nám paní knihovnice povídala o historii komiksů. První pochází z Ameriky a jmenuje se Yellow Kid, v překladu Žluté dítě. Také jsme se dozvěděli, že už před tisíci lety tvořili lidé komiksy, tedy postupné obrázky děje bez textu. V druhé části besedy jsme měli krátkou soutěž, kterou jsme plnili v družstvech. První úkol byl poznat a popsat postavy z komiksů, druhý úkol doplnit text do komiksu. Bylo to o dvou myškách, které našly hvězdičku, co spadla z nebe. Náš tým vyhrál společně s druhým týmem. Dostali jsme různé plakátky. Také si časopisy i knížky s komiksy půjčíme na třídní průkazku.

Elen Šlapotová, Laura Heclová, IV. A


Odpolední třídní akce prvňáků

Odpolední třídní akce prvňáků

Ve čtvrtek 18.10. se žáci I.A setkali odpoledne se svými rodiči a sourozenci na zahradě MŠ Ostravská. Zasoutěžili jsme si v hodu na cíl šiškami, postavili obrázky z přírodnin a nechyběl ani úkol pro rodiče - najít obrázek své rodiny, který prvňáčci ve škole namalovali. Následovalo opékání špekáčků, hry a povídání. Akce se vydařila, všichni jsme si společné odpoledne užili. Děkuji rodičům za účast a paní vedoucí MŠ Waszkové za možnost využití zahrady.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tř. uč. I.A


Návštěva Těšínského divadla

Návštěva Těšínského divadla

V úterý 17. října jsme se do školy těšili. Místo učení ve třídě jsme šli do divadla. To naše, loutkové s názvem Bajka, sídlí naproti naší škole v Těšínském divadle. Viděli jsme představení Sněhová královna. Pak jsme si o pohádce ve škole povídali. Líbily se nám moc zajímavě vytvořené loutky, kdy část loutky (hlava a ruce) byl skutečný herec. Někomu z dalších dětí se hodně líbily loutky květiny, loutky čertíci, také sobík byl kouzelný. Jirkovi se nejvíce líbily písničky, Filipovi prý „rande“ Gerdy a Káje. No a Laura jako znalec nám prozradila, že v sobotu při dřívějším představení spadla loutce Gerdě z nohy chlupatá bota, což prý byla chyba. No, uznejte, není to pro nás zajímavé?!

Hodnotili žáci IV. A – Adrian, Jirka, Lilian, Laura, Filip, Elen, Klára, Tereza, Martin, Katka


Zajištění provozu školních družin, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy dne 25.10. a v době podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. 10. 2017

Provoz školní družiny, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy 25.října 2017 a v době prázdnin 26. a 27. října 2017

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje, že školní družina bude v den volna ředitele školy dne 25.října 2017 v provozu.
Otevřena bude školní družina na Slezské ul. pro děti jak ze Slezské. tak z Ostravské ul. Provoz bude zabezpečen od 6.00 hod. do 16.00 hod. Děti mají zajištěn oběd v jídelně na Zelené ul., avšak za nedotovanou cenu 52,- Kč.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Volno ředitele školy 25. října 2017

V souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), § 24, odst. 2, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabinská, p.o. na 25. října 2017 volno ředitele školy, které proběhne podle těchto pravidel:
1. Volno ředitele školy se vztahuje na žáky základních škol, tedy ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská, a dětí mateřských škol, které plní povinnou školní docházku. Vzhledem k tomu, že MŠ však mají pro ostatní děti provoz, mohou i děti, které mají volno ředitele školy, do MŠ přijít.
2. Ředitelské volno se nevztahuje na školní družiny, ty proto budou mít provoz, pokud o jejich činnost projeví zájem dostatečné množství rodičů. Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů může být otevřena jen jedna z našich školních družin.
POZOR! Upozorňujeme rodiče dětí, které v tento den navštíví školní družinu, že ty mají sice nárok na oběd ve školní jídelně, nemají však nárok na jídlo se slevou (dotované).
Upozorňujeme na skutečnost, že v době volna ředitele školy mohou do ŠD ve výjimečných případech přijít i děti, které jinak do ŠD nechodí! musí se však předem přihlásit.
3. Pokud jde o jídelny mateřských škol, provoz mít budou,
4. Informaci o volnu ředitele školy ještě upřesníme. . Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27. října 2017

1. V době podzimních prázdnin budou základní školy mimo provoz.
2. Školní družiny budou zabezpečovat provoz stejným způdobem jako v případě volna ředitele školy.
3. Mateřské školy budou otevřeny. Děti, které v MŠ plní povinnou školní docházku, mají nárok na prázdninové volno.


Výcvik na dopravním hřišti - IV.A

Výcvik na dopravním hřišti – IV. A

V pondělí 16. října nám počasí opravdu přálo a mohli jsme si zajezdit na kolech na dopravním hřišti. Ptáte se, proč se na druhé fotce tváříme tak zvědavě? To nám paní policistka ukazovala strom, který přímo v areálu hřiště spadl po velkém větru. Na hřišti naštěstí zrovna ten den nikdo nebyl. Dvě vyučovací hodiny uběhly na krásném sluníčku velmi rychle a my jsme se potom vrátili zpět do školy. Výuka s policistkou se nám velmi líbila. Už se těšíme na jaro, kdy ti nejšikovnější z nás dostanou průkaz cyklisty. Nebo že bychom na jaře byli nejšikovnější všichni?

žáci IV. A a tř. uč. V. Potyszová


Písmenkohraní v I.A

Hry s písmenky v I.A

Prvňáčci už umí první písmenka, slabiky a dokonce slova! Učíme se písmena číst a tvořit z čehokoliv…podívejte se, jak nás to baví!


Přehled prázdnin ve škol. roce 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018 Jarní prázdniny: 5. až 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: 29. až 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července až 31. srpna 2018


Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Co vhodného můžete pro své děti v dalším období v souvislosti s volbou jejich povolání udělat?

Navštivte:

Trh vzdělávání a uplatnění 2017
Hala Polárka, 7.11. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Frýdek - Místek

Trh vzdělávání a uplatnění 2017,
Hala STaRS Tyršova 275, 11.10. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Třinec

Volba povolání 2017,
Obecní dům Družba, 14.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Karviná

Volba povolání 2017,
Společenský dům Reneta, 21.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Havířov

Navštivte s dětmi dny otevřených dveří vybraných středních škol - termíny můžete sledovat na stránkách příslušné střední školy.

Třídní schůzky pro rodiče a žáky 9. tříd:

úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. - budeme řešit vyplnění přihlášky a postup u přijímacích zkoušek;

úterý 6.3. 2018 v 16.30 hod. - budou vydány zápisové lístky a budeme hovořit o přijímání na střední školy.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně


Změna ve vedení školy

Vzhledem k tomu, že Mgr. Barbara Raszyková nastoupila na jinou školu, pověřil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler novou vedoucí pedagožkou k 1. září 2017 na škole Ostravská Mgr. Gabrielu KOŽDOŇOVOU.