Soutěž k Evropskému dni jazyků

Dne 24. září 2010 se konala v naší škole jazyková soutěž, kterou vyučující cizích jazyků, Dagmar Nováková NJ, Alena Souralová AJ, Ingrid Waclawková AJ, připravily u příležitosti EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ. Cílem této akce bylo podtrhnout význam jazykového studia.  Žáci 4. – 6. ročníku tvořili I. kategorii a měli splnit deset zábavných úkolů v angličtině. Ve II. kategorii žáci 7. – 9. ročníku zpracovávali úkoly z anglického i německého jazyka. Do soutěže se celkově zapojilo 86 žáků, z nichž 6 nejlepších bylo za svůj výkon odměněno hodnotnými cenami (slovníky, CD s anglickými písněmi, gramatickými tabulkami a dalšími drobnými dárky).
Vítězkami v I. kategorii se staly:
Zuzana Stalmachová, VI. tř. (1. místo), Petra Dudová, V. tř. (2. místo), Denisa Macečková, VI. tř.(3. místo).
Ve II. kategorii obsadila:
Markéta Petrová, IX. tř. nejvyšší příčku, 2. místo patřilo Štěpánu Grycovi, VIII. tř., a třetí byla Barbora Polečová, VII. B tř.
Pochválit bychom chtěli především nejmladší žáky za aktivní přístup k plnění úkolů této soutěže. V tomto kontextu musíme naopak apelovat na žáky starší, aby v příštích soutěžích prokázali větší snahu a bojovnost.

Čeština je rovněž jedním z evropských jazyků. Žáci VII. A třídy navštívili besedu v městské knihovně na téma Literární hrdinové evropských národů. Beseda probíhala v jazyce mateřském a účastníci si z ní odnesli mnoho poznatků i zajímavostí do další výuky.
                                                                                                                Mgr. Alena Souralová
 


Drakiáda

Dne 7. října 2010 se v naší škole uskutečnila 1. drakiáda. Vracíme se k ní krátkým hodnocením, které provedla Mgr. Barbara Raszyková, vedoucí akce.

Do předem připravených tříd se v odpoledních hodinách sešli rodiče a žáci z 1.třídy a děti z MŠ Hrabinská, kde si společně vyrobili draky. Po té se přidali k dětem na hřišti, které draky již pouštěly. Během pouštění draků byli vybráni nejlépe létající draci. Na konci akce byly děti nejhezčích a nejlepších draků vyhodnoceny a oceněny sladkostí.
Akce probíhala za pěkného počasí ve velmi příjemné atmosféře. Rodiče a děti z mateřské školky se seznámili s prostředím školy, s rodiči našich žáků i s učitelkami. Na hřišti se děti z mateřské školky i žáci z 1.třídy setkali i se staršími spolužáky, kde spolu příjemně strávili odpoledne.
Během akce se nevyskytly žádné problémy. Nedošlo k žádnému zranění. Rodiče i děti odcházeli spokojeni.
Vyrobené výrobky jsou vystaveny na chodbě v přízemí I.stupně.
                                                                              Mgr. Barbara Rszyková


Turistická akce VII.A a VII.B

Nedělní výlet na Prašivou – společná třídní akce 7. A, 7. B
Zima, déšť a mraky … někteří lidé v ty dny měsíce září už ani jiná slova neznali. Chybělo nám sluníčko, které si šetřilo své sluneční paprsky na zábavnou neděli 3. října 2010. Začala potěšením z páteční školy: „Jede se na hory! Čeká nás hon na medvěda!“ oznámila paní učitelka. Sraz na stanovišti po jedenácté dopoledne a čekání na autobus jsme si zkrátili povídáním a cucáním bonbónů. Jakmile přijel autobus, už jsme tušili, že to bude prima den. Lesní cestou musely paní učitelky Haroková a Potyszová krotit některé polykače kilometrů, aby zpomalili. Jsme přece na výletě, ne na závodech v běhu! Na hoře Prašivé byl kostelíček, u něho jsme se fotili, chata, tam jsme posvačili, dokonce i ten medvěd tam je. Ale nejvíce nás zaujal malý kolotoč na malém paloučku. Schválně jsme se hodně roztáčeli a testovali, kdo se udrží. Po cestě zpátky jsme trochu ztráceli značky i čas. Byli jsme uchození a unavení. Na autobus jsme doběhli jen tak tak, ale stihli jsme ho. Byla to skvělá třídní akce!
                    Zuzana Pindorová, VII. B
 


Sdělovací prostředky o naší škole

Poslední Těšínské listy, roč. IV., číslo 4, 29. 9. 2010., uvedly o naší škole hned tři informace. Jedna se týká úspěchu naší školní jídelny, druhá se ještě vrací k podpisu smlouvy mezi naší školou a Základní školou maršála Tita v srbské Padině, a konečně třetí informuje o jedné z řady akcí s našimi žáky.
Mgr. V. Potyszová

 


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Ve čtvrtek 23. září 2010 jsme prožili krásný den. Nejenže svítilo sluníčko a bylo horko, ale jeli jsme na exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi. S průvodci jsme chodili po celém areálu a poslouchali zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se, že areál byl kdysi dávno rozdělen na tři části. První předhradí, druhé předhradí a akropoli. Co se týče výkladu a testových otázek, ty by bavily snad každého! Za správnou odpověď na každou otázku jsme dostali keramický kroužek. Byla to soutěž a my ze 7. B jsme chtěli porazit 7. A. Kdo by taky nechtěl?!
                                                               Barča Polečová, Zuzka Pindorová, 7. B

Už při cestě tam jsme se radovali, protože pro nás přijel vlak City Elephant. Cestovali jsme společně sedmáci s osmáky. U pokladny si nás vyzvedli průvodci. Rozdělili nás na dvě skupiny. Hlavní část archeoparku byla akropolis. Tam nás průvodkyně provedla obydlím, seznámila nás se způsobem života Slovanů. Budovy tam byly celkem tři – polozemnice, zemnice, také shromažďovací místnost. Dozvěděli jsme se, že kdysi tam stávalo až dvacet domků. Spolužák Marek Jelínek se snažil odpovědět na co nejvíce kontrolních otázek a získat mnoho keramických koleček. Nakonec byl ze sedmáků na druhém místě, první byla Kristina Kurová ze 7. B. Dostali oba hliněný amulet.
                                                               Jakub Muryc, Matouš Sloboda, Dominik Pastorek, 7. A

V archeoparku jsme hráli hru na otázky a odpovědi. Bavilo nás to také kvůli slibu pana ředitele, že do žákovské bude malá jednička. Měli jsme hodně otázek. Štěpán Gryc je největší milovník historie, ale o jedničku soutěžila i Míša Casadiová. Prohlédli jsme si vykopávky, zastříleli jsme si z luku a potom jsme si udělali testík. Moc se nám to všem líbilo. Po návratu do Těšína jsme na náměstí navštívili akci zaměřenou na ekologii ZATOČME  S  ELEKTROODPADEM. 
                                                                    Adéla Gletová, Tereza Pukovská, 8. tř.


Foto učitelského sboru základní školy

Přinášíme fotografii učitelského sboru základní školy a vychovatelek naší školní družiny ve škol. roce 2009/2010.

V horní řadě stojí: Vlasta Potyszová, Alina Suszková, Magdalena Molinová, Dagmar Nováková, Taťána Rucká, Božena Kadlicová (ved. škol. družiny);
V prostřední řadě stojí: Jana Choborová (vychovatelka škol. družiny), Naděžda Walková (vých. poradkyně), Gabriela Turečková, Jana Nogolová, Lenka Hasníková, Eva Hloušková, Ingrid Waclawková;
Sedí: Barbara Raszyková, Jana Wojnarová, Jana Krucinová (zást. ředitele školy), Rudolf Fiedler (ředitel školy), Ester Haroková, Martina Palíková
Na fotografii chybějí: Ivana Kulová, Alena Souralová, Martina Ruszová


Stanovisko ředitele školy k výuce sexuální výchovy

Vzhledem k tomu, že se na ředitele školy obrátili někteří rodiče s nejrůznějšími dotazy týkajícími se sexuální výchovy ve škole, zveřejňuje ředitel školy toto stanovisko.


Blahopřejeme!

Letošních prázdnin využila naše paní učitelka Alina Suszková k tomu, aby se vdala. Stalo se tak 21. srpna. Od tohoto dne nese jméno po svém manželovi - Chowancová. K důležitému životnímu kroku jí blahopřejeme a současně jí přejeme co nejvíc spokojenosti. (Se souhlasem p. uč. Chowancové zveřejňujeme jednu z jejích svatebních fotek,)


Rozloučení s vycházejícími žáky

V průběhu hodnotícího Výročního dne školy se učitelé i spolužáci rozloučili nejprve s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia. Za všechny učitele jim hodně úspěchů v nových školách popřála výchovná poradkyně Mgr. Walková. A pak se škola rozloučila s deváťáky. Ti na úvod předvedli krátký kulturní program a sami za sebe poděkovali třídní učitelce i ostatním učitelům za práci, kterou s nimi měli. Za školu jim mnoho úspěchů v dalším životě včetně úspěšného studia popřál ředitel školy Rudolf Fiedler, který žákům společně s tř. uč. Evou Hlouškovou, zástupkyní ředitele Mgr. Krucinovou a výchovnou poradkyní Mgr. Walkovou předal na rozločenou pamětní listy a pamětní medaili. A pak už nastalo předávání květin, objímání, došlo i na slzy. Průběh rozloučení přibližujeme několika fotografiemi.


Výroční den školy

U příležitosti ukončení školního roku se každoročně koná hodnotící Výroční den školy. Letos za značné pozornosti rodičů, žáků školy a jejich učitelů proběhl v odpoledních hodinách 29. června 2010. V jeho průběhu ředitel školy ocenil za celoroční práci (v jednom případě dokonce za práci v průběhu celé školní docházky) nejlepší žáky, třídy, učitele i rodiče a rozloučil se s pedagogy, kteří ze školy odcházejí  (Mgr. Hasníková, Mgr. Wojnarová). V druhé části programu se pak škola rozloučila s žáky odcházejícími na víceletá gymnázia, především však s žáky devátého ročníku. Akci režírovala p.u. Raszyková.

Přehled oceněných:

Pochvaly ředitele školy s knižním oceněním:

Dominik Hrkal, IX. tř.            nejlepší sportovec na 2. st.                         

Denisa Kurková, VIII. tř.       nejlepší sportovkyně na 2. st.     + ocenění nejlepší žákyně 2. stupně                             

Adéla Sobotíková, V.A         nejlepší sportovkyně na 1. st.     + ocenění nejlepší žákyně 1. stupně

Marek Warcop, V.A              nejlepší sportovec na 1. st.

Klára Madejová, IX. tř.          nejlepší žák za celou devítiletou docházku

 

Pochvaly ředitele školy

Mikuláš Benek, VI.A                                                                     

Markéta Borská, VIII.                                                                   

Ondřej Buba, VI.B                                                                       

Štěpán Gryc, VII.                                                                                    

Denisa Kurková, VIII.                                                                  

Adam Lipowski, VI.A                                                                   

Klára Madejová, IX.                                                                      

Lukáš Sladký, VII                                                                         

Karolína Sikorová, IX.                                                                  

Adéla Sobotíková, V.A                                                                

Lucie Sojková, V.B                                                                        

Marek Warcop, V.A 
 

Ocenění pro nejlepší třídní kolektivy                                                                    

II. třída   (tř. uč. Mgr. Nogolová)    cena pro třídu na 1. stupni

VI.A       (tř. uč. Mgr. Haroková)    cena pro třídu na 2. stupni
 

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena Školního žákovského parlamentu

Mgr. Ester Haroková

Ocenění pro nejlepšího učitele - cena ředitele školy pro učitele, který nejlépe naplňuje cíle škol. vzděl. programu

Mgr. Ester Haroková      

Mgr. Barbara Raszyková       

Mgr. Ingrid Waclawková

  Ocenění Rodič roku
  paní Sylwia Kurková