MC Donald’s cup

V pondělí 24.května proběhlo na hřišti ZŠ a MŠ Ostravská městské kolo fotbalové soutěže MC Donald’s cup. Zúčastnili se ho chlapci 4. a 5. tříd v tomto složení:
M.Krucina, M.Lojek, V.Sikora, M.Prymus, D.Madzia, M.Warcop, J.Kobiela, T.Palovský a J.Bittala.
I když počasí našim borcům nepřálo, přesto vybojovali krásné 3.místo. Blahopřejeme!
          Mgr. Jana Wojnarová
 


Atletický trojboj žáků 1. až 5. ročníků

V úterý 25.května se v rámci projektu O pohár starosty města konala na hřišti ZŠ a MŠ Ostravské soutěž Atletický trojboj žáků 1.-5. tříd. Družstvo tvořilo třicet závodníků a bojovali v těchto disciplínách: běh na 50m, skok daleký a hod míčkem.
Vynikajícího umístění dosáhli tito žáci:
Š.Benek z 1.B:  3.místo
N.Láčíková z 1.B:  2.místo
M.Kurková z 2.třídy:  2.místo
M.Warcop z 5.A:  1.místo
A.Sobotíková z 5.A:  1.místo
J.Bittala z 5.B: 3.místo
Všem zúčastněným dětem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
Mgr. Jana Wojnarová


Podepsána smlouva O partnerství a vzájemné spolupráci se Základní školou maršála Tita v srbské Padině

Ve dnech 20. až 24. května navštívil ředitel školy Rudolf Fiedler společně s místostarostou města Český Těšín Milanem Peckou srbské městečko Padinu, město, v němž žije 6 900 obyvatel převážně slovenské národnosti. Cílem návštěvy, která se uskutečnila na pozvání padinské strany, bylo projednat možnosti spolupráce obou měst, především však obou základních škol: Základní školy maršála Tita v Padině a Základní školy na Ostravské ulici v Českém Těšíně. Akce, které byla věnována místními orgány a místními sdělovacími prostředky výrazná pozornost (novinami i televizí) však svým význam přerostla tento bilaterální vztah, slavnostního setkáni v rámci grantu Evropské unie se zúčastnili i zástupci škol z maďarského Szarvasu a z polské Nowe Biale, přijet měli i ze slovenského Močenku, ti se však ze závažných důvodů na poslední chvíli omluvili. Naše delegace byla přijata nejen ředitelem padinské školy, ale také starostou Padiny (s ním projednal místostarosta Pecka možnosti širší spolupráce).
Vyvrcholením návštěvy v Padině bylo podepsání smlouvy O partnerství a vzájemné spolupráci, kterou podepsali oba ředitelé, Ladislav Petrovič za padinskou školu a Rudolf Fiedler za školu českotěšínskou. Smlouva by měla umožnit vzájemné výměnné návštěvy nejen pedagogů, ale především žáků. Ta první by se měla uskutečnit už příšní rok, tedy v roce 2011. Další podrobnosti smlouvy budou upravovány dodatky. Podpis smlouvy by měl umožnit rozšíření spolupráce i na zmíněné školy v Maďarsku, Polsku a Slovensku.


Výsledky školní soutěže o nejlépe čtoucího žáka

Ve čtvrtek 6.5. 2010 se uskutečnila tradiční školní soutěž O nejlépe čtoucího žáka. Soutěžící žáci měli prokázat nejen úroveň čtení, ale také schopnost porozumět textu. Žáci byli rozděleni do tří kategorií: V první se představili chlapci a děvčata 1. až 3. třídy, ve druhé kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd a konečně v nejvyšší, třetí, kategorii, se snažili prokázat své umění žáci 6. a 7. tříd. Ti museli přečíst nejen svůj připravený text, ale umění číst museli dokázat i na nepřipraveném textu, který jim byl předložen až v průběhu soutěže. Kromě odborné poroty, v níž zasedli učitelé, byla udělována i cena diváků-posluchačů. Vítěz v každé kategorii obdržel knižní cenu, účastnící na druhých a třetích místech diplom.

A zde je přehled vítězů:

1. kategorie:
     1. Jana Františka Pawelková            II. třída
     2. Lucie Siudová                             I.A třída
     3. Bára Kotasová                            I.B třída

     cena diváků:   Jana Františka Pawelková

2. kategorie:
     1. Kristina Dziková                         V.A třída
     2. Daniela Gajdůšková                    V.B třída
     3. Klára Černohorská                      IV. třída

3. kategorie:
     1. Zuzana Rucká                           VII. třída
     2. Adam Lipovský                          VI.A třída
     3. Petr Malyjurek                           VI.B třída

     cena diváků:   Zuzana Rucká


Atletické závody O pohár starosty

11. května 2010 se uskutečnila na hřišti u ZŠ Ostravská atletická soutěž „Pohár starosty města Českého Těšína 2009/ 2010." V pondělí se házelo kriketovým míčkem a vrhalo koulí. Naší školu reprezentovali: Karla Kulová, Denisa Šanderová, Klára Pindorová, Dominik Walach, Marek Jelínek, Marek Kabot, Markéta Petrová, Dominika Hrubá, Denisa Kurková, Filip Pindej a Dominik Hrkal.
V úterý probíhala soutěž už od rána ve skocích do dálky, do výšky, veškeré běhy a štafeta na 4x 60m. Naši žáci si vedli velmi dobře. Mladší a starší žákyně dokonce vyhrály 1.místo a postoupily do okresního kola v Havířově. Mladší žáci se umístili na kvalitním 2. místě.

Naší školu reprezentovali:

ml. žákyně:
     60 m: Nikola Teperová ( umístila se na 1. místě!), Karla Kulová;
     Skok do dálky: Nikola Teperová (3. místo), Michala Casadiová
     Skok do výšky: Denisa Šanderová (4. místo), Michala Casadiová
     600 m: Lucie Kaňoková (2. místo), Markéta Černohorská (6. místo)
     4x 60 m: Nikola Teperová, Karla Kulová, Denisa Šanderová, Michala Casadiová M. (1. místo!)

ml. žáci:
     60 m: Matouš Sloboda (4. místo), Dominik Walach, Petr Malýjurek
     Skok do dálky: Matouš Slodoba (2. místo), Marek Jelínek, Filip Ciasnocha
     Skok do výšky: Filip Ciasnocha, Jakub Muryc, Adam Lipowski
     1000 m: Jakub Muryc (3. místo), Michal Tóth
4x 60 m: Matouš Sloboda, Dominik Walach, Petr Malyjurek, Marek Jelínek (2. místo)

st. žákyně:
     60 m: Anouchka Žambochová (1. místo!), Nicole Šímková, Markéta Petrová
     skok do dálky: Lenka Bojdová (1. místo!), Markéta Borská, Markéta Petrová
     skok do výšky: Lenka Bojdová (2. místo), Veronika Kotasová, Denisa Kurková
     800 m: Anouchka Žambochová (1. místo!), Markéta Borská
     4x 60 m: Anouchka Žambochová, Nicole Šímková, Lenka Bojdová, Markéta Petrová (1. místo!)

st. žáci:
     60 m: Vojtěch Richter (1. místo!), Jan Tkoč
     skok do dálky: Jan Tkoč, Kevin Rucki
     skok do výšky: Vojtěch Richter (1. místo!), Nikolas Tragan, Kevin Rucki
     1500 m: Nikolas Tragan, Kamil Cienciala
     4x 60m: Vojtěch Richter, Jan Tkoč, Nikola Tragan., Kamil Cienciala (3. místo)
                                                                         Mgr. Alina Suszková
 


Škola v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd zrušena

I když příslušné hygienické orgány ani krizový povodňový štáb neměly proti konání školy v přírodě v hotelu Polana v Písku u Jablunkova námitky, rozhodlo vedení školy po silných dešťích, následných záplavách a sesuvech půdy zrušit letošní školu v přírodě pro 4. a 5. ročníky. K rozhodnutí přispěly ve značné míře obavy části rodičů o zdraví jejich dětí i nejistota spojená  s obavou o další vývoj počasí, které se ani před víkendem zatím nestabilizovalo. Jednání školy s hotelem Polanka o případné úhradě stornopoplatků jsou prozatím úspěšná, a proto věříme, že rodičům budeme moci vrátit celou již vyplacenou zálohu.
Žel, v silách školy již není letos pro malý časový prostor před ukončením školního roku zajistit náhradní místo školy v přírodě.


Komunikujeme bez hranic - stáž ve Finsku

I naše škola se zapojila do projektu Komunikujeme bez hranic. A i když je projekt zaměřen zejména na zkvalitňování jazykových dovedností dětí, pamatuje se i na učitele cizích jazyků, kteří by měli v zahraničních školách sbírat zkušenosti k získávání vzdělávacích dovedností. A tak jsme se začaly (byly jsme tři ženy) připravovat na dalekou cestu na sever – do Helsinek (Finsko), kde jsme navštívily ve dnech 8. až 15. května některé základní školy a seznámily se nejen s výukovými metodami, prostředím, ale hlavně s žáky a jejich učiteli.
Mnohé nás překvapilo – úroveň anglického jazyka, chuť do učení, bezprostřednost i milé, i když mnohde neoficiální přijetí.
Zajímavou tečkou každý den byla prohlídka památek v Helsinkách.
Zástupci naší školy:
Garant projektu – Mgr.J.Krucinová
Metodik pro AJ – Mgr. I.Waclawková
Metodik pro ciz. jazyky a IT – Mgr. D.Nováková

Z naší stáže přinášíme několik fotografií.
         Mgr.Dagmar Nováková


Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2010:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

I. kategorie:
1. místo – ZŠ Ostravská
2. místo – ZŠ Masarykova
3. místo – PZŠ Havlíčkova

II. kategorie:
1. místo – ZŠ Ostravská
2. místo – ZŠ Pod Zvonek
3. místo – ZŠ Masarykovy sady

Přikládáme výsledkovou listinu, ve které najdete počet trestných bodů v jednotlivých disciplínách i umístění ostatních škol (4. – 6. místo).
(Výsledková listina je přílohou tohoto textu)

NEJLEPŠÍ ŽÁCI – CYKLISTÉ V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH:

I. kategorie – mladší žáci

Zdravověda:                       Adéla Sobotíková    0 trestných bodů       ZŠ Ostravská
Jízda zručnosti:                Jakub Cywka           2 trestné body          ZŠ Slezská
                                       Mikuláš Benek        2 trestné body          ZŠ Ostravská
                                       Dominika Čechová   2 trestné body          PZŠ Havlíčkova
Jízda na DDH:                  Diana Bilichová        0 trestných bodů      ZŠ Masarykova
                                       Ondřej Tomanek      0 trestných bodů      ZŠ Masarykova
                                       Adam Lipowski        0 trestných bodů      ZŠ Ostravská
Testy PSP:                      Adam Lipowski        0 trestných bodů      ZŠ Ostravská

II. kategorie – starší žáci

Zdravověda:                      Karolína Králová       2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Michaela Kubienová 2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Daniel Palarčík        2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Lukáš Juhaščík       2 trestné body         ZŠ Pod Zvonek
                                       Nikola Bartošíková   2 trestné body         ZŠ Ostravská
                                       Markéta Borská       2 trestné body         ZŠ Ostravská
                                       Matouš Sloboda       2 trestné body        ZŠ Ostravská
                                       Vojtěch Richter        2 trestné body        ZŠ Ostravská
                                       Martin Chmiel          2 trestné body        ZŠ Masarykovy sady
Jízda zručnosti:                Marek Micza           0 trestných bodů     ZŠ Masarykova
                                       Martin Chmiel          0 trestných bodů     ZŠ Masarykovy sady
Jízda na DDH:                  Karolína Králová       0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Michaela Kubienová 0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Daniel Palarčík        0 trestných bodů     ZŠ Pod Zvonek
                                       Markéta Borská       0 trestných bodů     ZŠ Ostravská
                                       Vojtěch Richter        0 trestných bodů     ZŠ Ostravská
Testy PSP:                      Ondřej Jaša             0 trestných bodů     ZŠ Masarykovy sady
                                       Matouš Sloboda      0 trestných bodů      ZŠ Ostravská

Soutěž očima účastníků

Letos se v naší škole konalo městské kolo DSMC. Ze 6 škol se celkem zúčastnilo 44 dětí, které soutěžily ve 2 kategoriích – mladší a starší žáci. V každé části školy se něco dělo. Ve studovně měli žáci svá stanoviště, na prvním stupni psali účastníci testy pravidel silničního provozu, v kuchyňce ošetřovali raněné, venku na parkovišti jezdili na kole jízdu zručnosti. Na dětském dopravním hřišti na Frýdecké ulici probíhala disciplína „Jízda podle pravidel silničního provozu“. Naše škola bodovala jak v mladší, tak ve starší kategorii a zástupci naší školy si „odvezli“ dvě krásná 1. místa. Prostě super! Pro vítěze byly připraveny hodnotné věcné ceny. Celý den bylo krásně a teplo. Vše probíhalo bez problémů a myslíme, že se soutěž líbila.
V. Stalmachová, K. Madejová, IX. třída

Dojmy vítěze II. kategorie

Městské kolo dopravní soutěže se mi velmi líbilo, protože bylo dobře zorganizované, zábavné a přitom i naučné. Také velmi oceňuji nápad a následné zpracování nové disciplíny „jízda po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu“. Také mě potěšilo, že naše škola ZŠ Ostravská vyhrála. Ceny byly vynikající. Tato soutěž se mi líbila a určitě bych se jí chtěl opět za rok zúčastnit.
M. Sloboda, VI. A

 

Děkuji

• vedoucí Odboru živnostenského a dopravy p. Ing. E. Widnicové za spolupráci při přípravě této akce
• Městské policii za pomoc při realizaci disciplíny „Jízda na DDH“
• oddělení BESIP pro Moravskoslezský kraj za ceny, propagační materiál a diplomy
• Odboru školství a kultury za zajištění věcných cen pro vítěze a občerstvení
• celému týmu ze ZŠ Ostravská za zorganizování a realizaci soutěže – Mgr. E. Haroková, Mgr. B. Raszyková, Mgr. T. Rucká, Mgr. A. Suszková
• vedení školy za podporu a vstřícnost při realizaci soutěže
• Mgr. V. Potyszové za připravení občerstvení s žáky
• žákům naší školy za pomoc při přípravě nejen v den soutěže – obzvlášť žákyním IX. ročníku a žákům pomáhajícím na DDH
• všem školám s jejich vyučujícími za účast v soutěži

Těšíme se opět v příštím roce.

Mgr. I. Waclawková, ředitelka soutěže

Autorem fotografií je žák VII. tř. ZŠ Ostravská Lukáš Sladký.
 


Eurorebus 2010: Postup do celostátního kola!

Eurorebus 2010
Dne 24. 4. 2010 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Eurorebus. Byl krásný slunečný den a my - vybraní žáci z druhého stupně, jsme museli vstávat již brzy ráno, abychom včas dojeli vlakem do nedalekého krajského města Ostravy. Po příjezdu vlakem jsme nasedli do tramvaje a jeli jsme, abychom se dopravili na místo - do auly Vysoké školy báňské. Soutěž byla stejně jako minulý rok dokonale zorganizována. Pro nás soutěžící byly připraveny různé hry o zajímavé ceny. Naším úkolem bylo sledovat mapy na obrazovkách. Přibližně v 11 hodin jsme byli všichni pozváni do hlavní místnosti, kde nás moderátoři této soutěže seznámili s pravidly a s pořadím, v jakém bude soutěž probíhat. Jako první šli psát soutěž jednotlivci, avšak z naší školy se nikdo do této kategorie nedostal. Ihned poté jsme šli na řadu my - kategorie skupin. Test byl pro nás všechny náročný, ale všichni jsme ho bez větších problémů zvládli. Pak přišla na řadu doprovodná hra s Českou spořitelnou. No a jak jsme dopadli? Žáci VII. třídy ve složení Ondřej Hambalčík, Štěpán Gryc a Markéta Černohorská se umístili na krásném 4. místě s postupem do celostátního kola soutěže Eurorebus. Informace o umístění dalších tří skupin soutěžících za naši školu jsme se později dozvěděli z internetu. Žáci VI. B třídy : Ondřej Buba, Anna Folwarczná, Zuzana Pindorová se umístili na 18. místě. Naše skupiny – zástupci VIII. třídy: Markéta Petrová, Denisa Kurková, Ondřej Palík na 43. místě a spolužáci z IX. tř. – Karolína Sikorová, Veronika Stalmachová a Dominik Hrkal na 42. místě. Po ukončení soutěže jsme si za odměnu zajeli s paní učitelkou Hlouškovou tramvají do Mc Donaldu. Soutěž nás obohatila o nové poznatky a zkušenosti v oblasti všeobecných znalostí.
Markéta Petrová, VIII. tř.
 


Den Země - 30. dubna 2010, vítězství v městské soutěži

Oslava svátku Dne Země 2010 se uskutečnila v pátek v dopoledních hodinách na náměstí ČSA v Českém Těšíně. V letošním roce navlékaly hada z PET lahví hlavně děti z mateřských škol. Kromě této aktivity byla městem vyhlášena soutěž „Afrika“. Žáci měli za úkol vyrobit z recyklovatelného materiálu zvíře nebo rostlinu o velikosti delší nebo větší než jeden metr. Na náměstí probíhal program, v němž se představily taneční skupiny DDM, svůj program předvedli hudebníci skupiny MBUNDA z Afriky. Zájemci si například mohli prohlédnout interaktivní přívěs vybavený jako běžná domácnost s názornou prezentací třídění a recyklace, měli možnost seznámit se u různých stánků nebo panelů s problémy dnešní doby, také s návrhy, jak je řešit. V závěru programu přišla velmi očekávaná chvíle. Byly vyhlášeny výsledky kreativní soutěže „Afrika“. Obstojí zástupci naší školy?
Zde jsou výsledky:
II. kategorie: 1. místo – Žirafy - autoři: M. Polášek (2. tř.), J. Klapsiová, N. Murycová, N. Tománková, D. Weber (3. tř.), E. Salimova (5. B)
III. kategorie: 3. místo – Krokodýl – autoři: O. Buba, L. Kaňoková, M. Konvička, D. Kubinski (6. B)
Našim úspěšným tvůrcům blahopřejeme!
Mgr. V. Potyszová

Je přesně půl deváté a my se chystáme vyrazit na náměstí. Je hrozné vedro, po pravdě řečeno, zpočátku se mi tam ani moc nechce. Když jsme na místě, je to jiné. Je tu spousta zajímavých stánků a ani to vedro už není tak strašné. Nakonec se to změnilo na celkem fajn dopoledne se spoustou „suprových“ lidí. Nejen, že jsme si užili spoustu zábavy, ale naše škola se dokonce i pěkně umístila v doprovodné soutěži „Afrika“. Hodiny rychle utekly a my jsme se vrátili ke škole. Co dodat? Den proběhl nad naše očekávání dobře.
Kateřina Jančová, IX. tř.

Na náměstí jsme mohli vidět stánky s květinami, stromky, stálo tam také auto s vybavením v podobě bytu. Prohlédli jsme si ekologické prostředky a vše, co jde lehce recyklovat. Před radnicí stál také stánek s výrobou papíru, model auta. V radnici v mezipatře probíhala přednáška o biomase, tam jsme postupně chodili po skupinkách. Po celou dobu probíhalo představení na pódiu. Vystupovali všichni na téma Afrika. Líbilo se mi tam.
Kamil Cienciala, IX. tř.