Skončil jazykový projekt Komunikujeme bez hranic

V květnu letošního roku skončil celoměstský jazykový projekt Komunikujeme bez hranic. Do projektu se pod koordinací MěÚ Český Těšín zapojily všechny českotěšínské školy. Cílem projektu bylo za peníze evropských fondů vybavit školy moderními pomůckami (např. interaktivní tabule), dát učitelům anglického jazyka možnost poznat výuku tohoto jazaky v jiných zemích (stáž ve Finsku), naučit učitele samostatně vyrábět vhorné pomůcky a společně s žáky pak s nimi pracovat a v neposlední řadě naučit se spolupracovat nejen ve škole, ale i na celoměstské úrovni.

Projekt vyvrcholil v květnu celoměstskou celodenní konferencí, v jejímž průběhu se jednotlivé školy a jejich tvůrčí týmy pochlubily s výsledky své práce. Na prezentaci se podíleli jak učitelé, tak žáci, kteří předvedli, jak se s technikou i pomůckami dá v současnosti i v budoucnosti pracovat.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy školy na Ostravské a na Slezské ulici byly ještě samostatné, reprezentovaly současnou Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace dva tvůrčí kolektivy. Ze závěrečné konference přinášíme několik fotogragií z jejich vystoupení.

Dovolte mi, abych jako ředitel školy poděkoval všem učitelkám, které se do projektu zapojily. Nebyla to práce jednoduchá a vyžádala si spoustu práce nad běžné děnní povinnosti. Můžu však odpovědně říci, že to nebyla práce marná a jak učitelkám, tak žákům přinesla dobré výsledky.
                                                                                      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel