Pasování osmáků na deváťáky

V naší základní škole se stalo tradicí na konci školního roku, v době, kdy se chystáme rozloučit se s vycházejícími deváťáky, ppovýšit žáky osmých tříd na jejich místo. V letošním roce byli pasováni žáci 8. třídy p.u. Dagmar Novákové. V průběhu pasování se střídaly momenty vážné se zábavnými, kterých bylo pochopitelně vzhledem k charakteru akce víc. Představu o pasování, kterého se účastní celý vyšší stupeň a učitelé 6. až 9. tříd, si můžete z několika přiložených fotografií, pořízených v den konání pasování 29.6.2010.