Likvidace odložených či jinak nevyzvednutých věcí

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., oznamuje, že do pátku 22. prosince 2017 si děti i zákonní zástupci mohou va škole v ZŠ Ostravská vyzvednout odložené části oblečení, které žáci ZŠ Ostravské v kalendářním roce 2017 zapomněli, ztratili apod. v šatnách, třídách, školní družině, v tělocvičně i učebnách. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci předány do charity či vyhozeny.