Pan Karel Kula Osobností Českého Těšína 2013

Člen naší školské rady a její bývalý předseda pan Karel Kula byl letos Městským úřadem v Českém Těšíně oceněn jako Osobnost Českého Těšína roku 2013.

Vedení školy a školská rada k tomuto ocenění panu Kulovi blahopřejí!