Výběr stravného na září 2010

PO 30.8.2010 - PÁ 3.9.2010 7.00 – 14.00 hodin
Ostatní dny v úředních hodinách jídelny

Všichni strávníci se osobně musí dostavit do pokladny školní jídelny na Zelené ulici a přihlásit si obědy.

Všichni strávníci k 1.platbě ve školním roce se NUTNĚ musí prokázat svou nynější stravovací kartou (čipem), která se musí zkontrolovat a zaktivovat. Poškozené karty (čipy) nelze použít.

Strávníci, kteří mají navedenou inkasní platbu z účtu, NEMAJÍ přihlášené obědy ani stažené peníze. Platí pro ně stejné podmínky.

Noví strávníci vyplňují přihlášku ke stravování, která je ke stažení na www.zsostravska.cz nebo je k dostání u pokladny školní jídelny.

Datum Výdej obědů                  Úřední hodiny - pokladna ŠJ
30.8.2010 7.00 - 14.00 hodin
31.8.2010 7.00 - 14.00 hodin
1.9.2010 11.00 - 12.00 hodin 7.00 - 14.00 hodin
2.9.2010 11.00 - 13.00 hodin 7.00 - 14.00 hodin
3.9.2010 11.00 - 13.00 hodin 7.00 - 14.00 hodin
 


Informace o stravování ke konci školního roku 2009/2010

Stravování (výdej obědů) končí ve středu 30.6.2010

Výdej obědů 30.6. bude probíhat od 9.00 do 12.00 hodin, do jídlonosičů (ZŠ Ostravská) se bude vydávat 11.00-11.30 hodin.

Plánované (hromadné) odhlášky obědů končí v úterý 22.6.2009

Každá třída obdrží v pondělí 28.6. seznam s nedoplatky. Tyto nedoplatky je nutné uhradit v úředních hodinách jídelny do 30.6.2010. Úřední hodiny 30.6.2010 budou upraveny na 7.00 - 12.00 hodin.

Přeplatky si strávníci mohou zjistit na www.strava.cz. Tyto přeplatky budou vyplaceny po posledním vyzvednutém obědě. Nevyzvednutý přeplatek přechází na září 2010
Strávníci, kteří končí školní docházku se musí odhlásit ze stravování po posledním obědě.

Informace na září sledujte na www.zsostravska.cz

v Českém Těšíně 21.6.2010 Marie Bieleszová, vedoucí stravování


Výběr stravného na červen 2010

Den Datum Hodina
Pátek 28.5.2010 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 31.5.2010 7.00 - 14:30 hodin
Úterý 1.6.2010 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Výběr stravného na květen 2010

Den Datum Hodina
Čtvrtek 29.4.2010 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 30.4.2010 7.00 - 14:30 hodin
Pondělí 3.5.2010 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Platby stravného na měsíc: Duben 2010

Den Datum Hodina
Úterý 30.3.2010 7.00 - 14.30 hodin
Středa 31.3.2010 7.00 - 14:30 hodin
Úterý 6.4.2010 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Platby stravného na měsíc: Březen 2010

Den Datum Hodina
Čtvrtek 25.2.2010 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 26.2.2010 7.00 - 14:30 hodin
Pondělí 8.3.2010 7.00 - 14.30 hodin
Jarní prázdniny 1.+3.+4.+5.3.2010 11.00 - 12.00 hodin
Ostatní dny  

7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin