Výběr stravného na měsíc ÚNOR 2012

Pátek 27.1.2012                             7,30 - 13,30 h
Pondělí 30.1.2012                          7,30 - 15,30 h
Úterý 31.1.2012                             7,30 - 14,30 h


Výběr stravného na LEDEN 2012

Středa                                21. 12. 2011                    7,30 - 15,30 hodin
Čtvrtek                               22. 12. 2011                    7,30 - 14,30 hodin
Pondělí                                 2.   1. 2012                    7,30 - 15,30 hodin
 


Školní jídelny v době vánočních prázdnin budou mimo provoz

Upozorňujeme, že obě naše školní jídelny budou v době od 23.12. 2011 do 2.1. 2012 mimo provoz.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.

Sdělujeme, že od 1. ledna 2012 se stane součástí naší školy i školní jídelna na Hrabinské ul. I ta bude v uvedeném termínu mimo provoz.


Výběr stravného na PROSINEC 2011

Pondělí 28.11.2011............................. 7,30 - 15,30h
Úterý 29.11.2011 .................................7,30 - 14,30h
Středa 30.11.2011.............................. 7,30 - 15,30h
 


Platby ve školní jídelně na leden 2012 a další měsíce

Vážení rodiče,
jak již jistě víte, k 31. prosinci 2011 zanikají tři právní subjekty: ZŠaMŠ Ostravská, ZŠ Slezská a MŠ Hrabinská. Z těchto tří subjektů vzniká k 1.1. 2012 zcela nový subjekt Základní škola a mateřská škola Hrabina. Z právního hlediska je důležité to, že žádný z výše uvedených zanikajících subjektů nemůže zatím podnikat právní kroky za subjekt nový. Z tohoto důvodu proto zatím nemůžeme přijímat platby stravného na leden 2012 a další měsíce, i když víme, že mnozí z vás by dětem stravné rádi předplatili už dnes. Prosíme vás proto o trpělivost, pokusíme se v nejbližší době tenhle problém vyřešit a podáme vám informaci, jak budeme v dalším období postupovat.

(Současně bychom vás chtěli upozornit na to, že od 1. ledna 2012 dojde k výraznému zdražení cen jídla. O této skutečnosti si můžete přečíst na jiném místě našich internetových stránek.)
 

Rudolf Fiedler, ředitel


Dojde ke zvýšení cen školních obědů

(Upozornění pro rodiče našich strávníků)

Od ledna se zvýší ceny školních obědů o čtvrtinu, důvodem je zdražování potravin kvůli vyšší DPH. S navýšením finančních limitů na nákup potravin počítá nová vyhláška ministerstva školství, kterou však zatím nemáme v definitivním znění k dispozici. Oběd dětí podle ní přijde asi na 35 korun. Vyhláška také stanovuje, že v této ceně musejí školy kromě hlavního chodu nabízet polévku, nápoj, případně dezert.
Změny se dotknou i výživových norem, kvůli obezitě školáků už školy budou moci překročit limity ovoce a zeleniny, ale nebudou muset dodržet limity pro množství tuků a cukrů (upřednostňovat se mají jídla méně mastná a méně sladká).
"S ohledem na stále se zvyšující dětskou obezitou je žádoucí, aby se zařízení školního stravování snažila omezovat co nejvíce spotřebu tuků a cukrů, které jsou zdrojem největšího množství nadbytečné energie," stojí také ve vyhlášce. Jídelny se musejí řídit takzvaným spotřebním košem, kde jsou stanoveny minimální a maximální hodnoty, kolik gramů masa, mléka, vajec, zeleniny nebo ovoce má dostat dítě příslušného věku.
 

Návrh finančních limitů na cenu oběda:
                                                                      současná cena za oběd (v Kč)     cena za oběd od ledna 2012 (v Kč)
strávníci tři až šest let                                                        11-18                                      14-25
strávníci sedm až deset let                                               13,50-23                                17-32,50
strávníci 11 až 14 let                                                          15-24,50                                19-34,50
strávníci 15 a více let                                                         16-26                                      20-37
                                                                                                                                                                                             (Zdroj: ministerstvo školství)

  Rudolf Fiedler, ředitel
 


Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na listopad

Den                             Datum                                      Doba výběru
ÚTERÝ                        25.10. 2011                               7.30 – 14.30 hod.
STŘEDA                      26.10. 2011                               7.30 – 15.30 hod.
ČTVRTEK                    27.10. 2011                               7.30 – 14.30 hod.
PONDĚLÍ                     31.10. 2011                               7.30 – 15.30 hod.


Výběr stravného na měsíc říjen 2011

Den Datum Hodina
Úterý 27.9.2011 7.30 - 14.30 hodin
Čtvrtek 29.9.2011 7.30 - 14.30 hodin
Pátek 30.9.2011 7.30 - 13.30 hodin

Certifikát zdravá mléčná škola školní jídelně na Ostravské ul.

Úspěchu dosáhla jídelna naší mateřské školy na Ostravské ul. Ta totiž obdržela certifikát ZDRAVÁ MLÉČNÁ ŠKOLA. Certifikát dokazuje, že vařit se dá nejeb chutně, ale i zdravě.  Na přiložených materiálech se můžete seznámit jak s certifikátem uděleným v rámci projektu Danone školní mléčná liga, tak s poděkováním koordinátora projektu Štěpána Bakaláře.

Zaměstnankyním jídelny včele s její vedoucí Irenou Hnyluchovou vedení školy blahopřeje!