Provozní řád školní jídelny

viz příloha

Platnost provozního řádu prodloužil ředitel organizace Mgr. Rudolf Fiedler až do odvolání.