warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Aktuality ze školní družiny

Tvoření

Tvoření z papíru

První školní dny měsíce září jsme se s dětmi věnovali výrobkům z papíru. Vyrobily si jmenovku do oddělení, záložku do knihy, sovu z papírového sáčku a podzimní kompozici z barevného papíru. Žáky z první třídy jsme učili hrát karetní a společenské hry. Prohrávat jen tak každý neumí - i to jsme se museli naučit.
 


Provoz školních družin 1. a 2. září 2016

Provoz ve školních družinách na Ostravské ul. a na Slezské ul. ve dnech 1. a 2. září 2016

Sdělujeme zákonným zástupcům dětí, které jsou přihlášeny do školní družiny, že provoz ve školních družinách je stanoven ve dnech 1. a 2. září 2016 v obou našich školních družinách na dobu od 6.00 hod. do 16.00 hod.


Výroční den školy 2016 v Těšínských minutách

K letošnímu výročnímu dni se vracíme informací, že na část akce se můžete podívat v Těšínských minutách z 12.7. 2016.


Stanovení úplaty v mateřských školách a ve školní družině pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 123 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje po projednání se zřizovatelem ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., a Ostravské ul. a dále školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., takto:

1) Úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 4 200,- Kč za školní rok, tedy 420,- Kč při deseti měsíčních platbách;

2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 1 500,- Kč za školní rok, tedy 150,- Kč při měsíčních platbách.

                            Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Včelaří

Návštěva včelařů

Jedno parné odpoledne nám do naší družiny přišli zpestřit včelaři. Pan Szturc se svým tatínkem chovají včely mnoho let. Svou lásku a péči o včeličky dětem přiblížili v besedě, kam přinesli i označenou včelí královnu se svým rojem. Názorně dětem vysvětlili základy chovu a jeho význam. Samozřejmě zbyl čas i na všetečné otázky a ochutnávku výborného medu, který s sebou včelaři přinesli. Ještě jednou děkujeme za prima odpoledne, kdy jsme s dětmi úplně zapomněli na stávající vedro!


Beseda nad obilím

Obilí
Besedovali jsme s dětmi nad snopkem zeleného ječmene. Jak se dříve pěstovalo obilí? Co jsou žně, o skládání obilí do stohů se slaměnou střechou, mlácení cepy a uskladnění. Prohlédli jsme si obilné klasy i stavbu stébla z blízka. Pro zpestření se některé děti naučily uplést ozdobný věnec z obilí.
 


Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Provoz ve školních družinách dne 30. června 2016 a v době hlavních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul., sděluje,

že dne 30. června 2016 je provoz v obou ŠD upraven na dobu od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Současně sdělujeme, že obě školní družiny budou v době hlavních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2016 mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel