Poděkování rodičů vychovatelkám ŠD

Chtěla bych poděkovat za školní družinu ZŠ Ostravská. Paní vychovatelky družinu plní skvělými akcemi, poučným i zábavným programem a je úžasné, jak se dětem věnují! Syn si nosí domů nejen krásné výrobky, ale i mnoho hezkých zážitků a chodí do družiny rád a těší se do ní! Děkuji p. vychovatelkám a přeji jim hodně sil a spoustu krásných nápadů, akcí a zážitků, které s dětmi absolvují.
15.3. 2010,   Mgr. Madelaine Polášková


ZA SNĚHOVÝMI VLOČKAMI

Za sněhovými vločkami a našimi malými kamarády jsme vyrazili do MŠ Ostravská.
Na zahradě školky mohly děti prolézat tunelem, skákat z kmene stromu do hromady sněhu, stavět domečky a pořádně se vydovádět.
Vřelý úsměv a červené tváře nechyběly žádnému z dětí.
 


Jízda na bobech

V zimním období využívá ŠD blízký kopec v parčíku Na Rozvoji k jízdě na bobech, sněžných lžících a talířích.
Nic se nevyrovná tomu, jak se děti dokáží vyřádit při sjíždění kopců. Tuto zimu je k nám příroda velice štědrá a my můžeme bobovat, jak je libo.
Děti vytvářejí různé skokanské můstky a překážky, jen aby zažily dobrodružství.
Má to však háček, nikomu se nechce domů.
 


Vláček přátelství

Vláček přátelství  027 ŠD

Návštěvníci  naší školní družiny vědí dobře, že všechny děti na světě nemají stejné podmínky k radostnému životu, přístup ke vzdělání, že  např. trpí chorobami, proti nimž nejsou očkovány.  Paní vychovatelky je seznámily s tím, že existuje Dětský fond OSN – UNICEF. Tak se děti dozvěděly, že je to hlavní světová organizace, která se zabývá ochranoum a zlepšováním životních podmínek dětí  a podporou jejich všestranného vývoje. UNICEF pracuje ve 157 zemích světa, aby poskytl pomoc těm nejpotřebnějším v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. S myšlenkou na kamarády různých barev pleti a z různých koutů světa vytvořili ve školní družině „duhový“ vláček  přátelství. Má i své číslo: 027 ŠD. Vlastně jsou vystaveny vláčky dva. Jeden v prostorách družiny a druhý zdobí vstupní vestibul školy.  Povedly se vám, děti!

V. Potyszová


Soutěžení se sourozenci

Na tuto akci jsme si pozvali starší sourozence našich dětí. Přišli jen ti odvážnější.

Utvořili jsme smíšená družstva ve dvojici se sourozencem a nebo se starším kamarádem či kamarádkou z II. oddělení.

O legraci nebyla nouze, protože jsme si pro děti připravili zajímavá zápolení jako například – krabicové spřežení, balanc s víčky, foukání ryb a jiné.

Po sportovní hodince všechny čekalo pohoštění.
 


Malované ploty

Nový školní rok 2009/2010 jsme zahájili první akcí ,,Malované ploty“ ve spolupráci s MŠ Ostravská.
Ve čtvrtek 17.9.2009 navštívila naše ŠD zahradu mateřské školy, kde nás čekaly p.učitelky a malí kamarádi. Na trávu jsme rozprostřeli výkresy, malířské potřeby a mohlo se začít.
Téma jsme nechali na dětské fantazii, na tu mají děti patent. Docela nás překvapili ti naši družinoví, s jakou vervou se snažili školčátkům pomáhat.
Rychlejší malíři využili prostornou zahradu školky a po malování zdolávali opičí dráhu s překážkami.
Na závěr jsme vyvěsili část výkresů na plot MŠ a zbytek na chodbu ze zahrady. Děti byly odměněny sladkostmi a velkým potleskem za malby a snahu.