Velikonoční dílničky

 
Poslední březnový týden před svátky jsme připravili pro naše rodiče velikonoční tvoření. Spolu se svými dětmi jste si mohli ozdobit vybroušené vejce voskem, omalovat vyfouklá vajíčka fixem a následně vyzdobit barvou. Nově si rodiče nabatikovali ubrousek, do kterého stylizovali kraslici jako zajíčka. Děkujeme všem milým rodičům a prarodičům, kteří si přišli užít velikonoční atmosféru s námi a dětmi.


Kotásková Taťana


Hrajeme si


Hra je přirozeným projevem aktivity dítěte. Děti mezi sebou komunikují a domlouvají se, kdo bude mít jakou roli ve hře. Je to radostná činnost společná všem dětem…

Taťana Kotásková


Batikujeme


Letošnímu jarnímu tvoření vévodila batika. Jednoduchý způsob, jak si hrát s barvami a vodou, kdy výsledek není předvídatelný… Fixy vybarvíte ubrousek, ten postříkáte vodou z rozprašovače a čekáte. Výsledky se záhy dostaví. Děti si v dalších pracovních činnostech vyrobí z batikovaných ubrousků květiny. Do velikonoc stihly zhotovit jednoduché žluté kohoutky z barevného papíru.

Taťana Kotásková


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Volání jara

 Hyacinty a tulipány
Příjemné jarní počasí jsme s dětmi ze ŠD přivítali tvorbou jarních květin z barevného papíru . Děti skládaly papír dle slovní instrukce. Barevné hyacinty a tulipány v papírovém kelímku. Složitě vypadající květiny se dětem pěkně povedly.


Karneval emotikonů


V pátek dne 2. 3. 2018 se v naší ŠD uskutečnil tradiční karneval. Tématem byla originální pokrývka hlavy nebo ,,výrazy tváře“.
Každé dítě u nás vyhrává cenu v tombole. Nejzajímavější kostýmy odměňujeme drobnostmi.
Děti si v průběhu týdne připravovaly výzdobu svých oddělení ŠD, kreslily si škrabošky a skládaly řetězy. V doprovodném programu si děti zasoutěžily a zatancovaly.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary do tomboly a občerstvení.


Taťana Kotásková


Leden ve ŠD

V lednu děti vyráběly v pracovních činnostech ptačí budky a záložky. Vybarvovaly masky a koně.


Dorazili pušíci

Pušíci dorazili do naší družiny

Po obědě v kruhu čteme knížky na pokračování a besedujeme. Děti se při čtení sřídají a dokonce prvňáčci, často chtějí předčítat. Erhard Dietl napsal několik příběhů pušíků, které nyní čteme. Tato neobvyklá stvoření žijí na smetišti, nikdy se nemyjí, pěkně smrdí a jsou líní. Přesto si je zamilujete stejně jako naše děti. Při výtvarných činnostech je kreslily a nebály se použít i větší karton.


Rozvíjíme jemnou motoriku

Pleteme…

Všechny děti se zapojily do pletení úzké šály. Jehlice nebyly nutné, stačí prstíčky dětských rukou a krabice s vlnou. Tuhle jednoduchou techniku nás naučila jedna z maminek. ,,Nebylo co dělat, tak jsme si vzaly hrábě, namotaly vlnu a pletli.“ vyprávěla nám maminka. Naše děti pletly při každé příležitosti, tak je to bavilo!

Skládáme papír.

Nejstarší děti skládaly barevný papír dle slovní instrukce. Slepovaly jej do tvaru hlavy – klauna. Svou fantazii použily k vlastnímu výrazu a dozdobení obličeje.


Jak se nám daří ve školní družině?

Jak se nám vede ve školní družině?

Milí přátelé, podívejte se na pár fotek z dění v naší školní družině. Uvidíte, že se s vychovateli vůbec nenudíme. Děti celý měsíc vyráběly a připravovaly výrobky na družinový jarmark, který probíhal v týdnu od 11. prosince 2017. Materiály k výrobě byly rozmanité – přání z papíru, polystyrénové věnečky, přírodní provazy atd. Tak jako každým rokem i letos děti samy prodávaly a účtovaly peníze. Starší pomáhaly těm mladším v osvojení matematické gramotnosti. Prosincové turnaje - fotbalový a karetní vyplňovaly volný čas dětí poslední dva týdny před vánocemi. Dárečkování – je to den překvapení z dárečků, ochutnávání cukroví a rozbalování nových her v každém z našich tří oddělení. Děti se vždy moc těší. Prvňáčci na nové zážitky, starší na překvapení, která následně mezi sebou směňují za něco pro ně lepšího…