Přerušení provozu ve školních družinách

P Ř E R U Š E N Í P R O V O Z U V E Š K O L N Í CH D R U Ž I N Á CH Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Slezské ul. a na Ostravské ul., v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz na dobu od 13. 3. do 17. 3. 2017 z důvodu malého zájmu rodičů o umístění jejich dětí do školní družiny ve ŠD Ostravská, ŠD Slezská s tím, že provoz bude obnoven 20. března 2017; Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel, v.r.


Zimní tvoření

Zimní tvoření, karnevalové tvoření a zábava

Vestibul školní družiny zdobí výrobky dětí. K vidění je spousta zvířátek, které slouží jako kulisy k projektu volného modelování, dále děti pracovaly z odpadového materiálu, z přírodnin, papíru…. Pracovali jsme různými výtvarnými i pracovními technikami. Nyní je čas KARNEVALU a společně připravujeme dekorace na školní KARNEVAL- girlandy, večerníčky a další ozdoby. Děti si vyzkoušely vyrobit vlastní hru“ korálku HOP“, poté zkoušely svou trpělivost a dovednost - kolikrát se jim podaří vhodit korálek do kornoutku. Nechyběla ani část hudební a taneční, kdy si děti zatančily na známé písně Míši Růžičkové.
 


Hry na sněhu

Bobování, hry na sněhu a stavby ze sněhu

Za příznivého počasí a za příznivých povětrnostních podmínek jsme s dětmi chodili ven. Na fotografiích můžete zhlédnout, jak si děti zimní radovánky užívaly.