Exkurze do Těšínského divadla

Exkurze do zákulisí Těšínského divadla

Ve dnech 18.1.2017 a 20.1.2017 jsme se s dětmi ŠD Slezská byli podívat do zákulisí Těšínského divadla. Těšínským divadlem nás prováděl pan jevištní mistr Roman Sekula, který seznamoval děti s historií vzniku Těšínského divadla, vysvětlil nám náročnou práci výroby kulis a jejich skladování. Navštívili jsme maskérnu, vlásenkárnu, kostýmérnu, zkušebnu pro nácvik divadelních her a samotné jeviště.
Děkujeme panu jevištnímu mistru Romanu Sekulovi za obsáhlou exkurzi zákulisí Těšínského divadla.
 


Člověče, nezlob se!

Turnaj Člověče, nezlob se! Ve spolupráci se SRPŠ

Ve středu 25.1.2017 se uskutečnil tradiční turnaj Člověče, nezlob se!
Soutěžily děti prvního stupně ZŠ Slezská. Zúčastnilo se celkem 40 dětí, které se utkaly v základním vyřazovacím kole. Do druhého kola postoupilo 20 žáků, do semifinále 10 žáků a ve finále se utkaly 4 finalisté. U každého hráčského stolu pomáhali a sledovali hru rozhodčí- žáci 6.třídy,7.třídy a 8.třídy naší základní školy. Atmosféra byla velmi napínavá, s napětím jsme sledovali, na koho se při házení kostkou usměje štěstí. Ale tato známá společenská hra není pouze o štěstí, ale také o logickém uvažování a hráčské strategii. Všechny zúčastněné děti obdržely cenu útěchy v podobě nafukovacího balónku a vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.
Děkujeme SRPŠ za poskytnutí finančních prostředků k nákupu věcných cen. Děkujeme starším žákům za pomoc při realizaci turnaje Člověče, nezlob se!
 


Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel