Malování na chodník

Malování na asfalt

Akce ve spolupráci se SRPŠ. Dne 17.5.2017 se uskutečnila již tradiční výtvarná soutěž „Malování na asfalt“ pro obě školní družiny ŠD Slezská a ŠD Ostravská ve spolupráci se SRPŠ. Výtvarná soutěž tentokrát propukla na téma PRAVĚK. Každé z dětí malovalo na „asfaltový výkres“ - asfaltové políčko. Pustá políčka se po chvíli začala měnit v barevná, veselá, pravěká díla. Děti byly rozděleny do 4 kategorií: 1.kategorie-1.třída, 2.kategorie-2.třída, 3.kategorie-3.třída a poslední 4.kategorie-4.třída. Porota byla složena z paní učitelek, které neměly vůbec jednoduchý úkol. Po dlouhém zvážení došly k závěru - a mohlo se jít vyhlásit vítěze. Z každé kategorie jsme měli 3 první místa. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.

Děkujeme SRPŠ za spolupráci, děkujeme ŠD Ostravská za návštěvu a do třetice děkujeme paním učitelkám za práci v odborné porotě.


Setkání s psovody

Psovodi Policie ČR Karviná

Po roce navštívili naši školní družinu PSOVODI PČR z Karviné. Tentokrát přijeli s třemi mladými policejními psy. Jako první nám pan policista ukázal poslušnost psa, následovalo zadržení pachatele, vyhledávání odcizených věcí či stopování pachatele. Po ukázce prvního policejního psa následovala výměna psovodů i psů a i u druhé a třetí ukázky bylo co obdivovat. Po kynologických ukázkách psovodi otevřeli volnou diskuzi, kdy se děti mohly doptávat na otázky týkající se cvičení psů, chovu psů a práce psovodů. Po ukončení celé akce jsme poděkovali pánům psovodům i pejskům za návštěvu – pejsci obdrželi za své kynologické dovednosti psí pamlsek. Dětem i nám se velice návštěva psovodů Policie ČR z Karviné líbila a doufáme, že i příští rok nás přijedou navštívit.

Děkujeme psovodům i psům za návštěvu.


Co do lesa nepatří

Třídíme odpad

Již tradičně probíhá ve školní družině soutěž „Co do lesa nepatří“, propojená s tříděním odpadu. Touto soutěží oslavujeme DEN ZEMĚ. Celý měsíc se děti učily správně třídit odpad (formou pohádek, básniček, úkolů). V soutěži byly děti rozděleny podle věkových kategorií.
1.kategorie – 1.třída,
2.kategorie – 2.třída,
3.kategorie – 3.třída a
4.kategorie- 4.třída.
Úkoly byly pro každou kategorii jiné. Dětem se soutěž velice líbila. První tři vítězové z každé kategorie obdrželi věcnou cenu a diplom.


Zápis do školní družiny

V příloze přinášíme informace o zápisech do školní družiny pro školní rok 2017/2018.


Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky

Na oslavu jarních svátků se uskutečnily ve školní družině Velikonoční dílničky, kterých se účastnil hojný počet rodičů s dětmi. Zdobení vajíček probíhalo ve dvou odděleních a v keramické dílně - malování vajíček voskovou technikou a zdobení vajíček dekupáží – ubrouskovou technikou. Děti a rodiče si výtvarné velikonoční odpoledne užili a domů si odnesli vlastnoručně nazdobené kraslice.


Jarní tvoření

Tvoření ve školní družině

Nastal čas jara a jarních svátků, proto vestibul školní družiny proměnil svůj kabát a zdobí jej jarní dětské výrobky. Děti pracovaly různými výtvarnými a pracovními technikami. Z keramické dílny si děti opět odnesly nádherné výrobky.