warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Švihadlová královna a švihadlový král

Švihadlová královna a švihadlový král
 

Již tradičně proběhla ve školní družině sportovní soutěž o nejlepšího švihadlového skokana a skokanku. Protože se nám sluníčko schovalo a s větrem přišel déšť, odehrála se soutěž ve školní tělocvičně na ZŠ Slezská. Úkolem soutěžících bylo učinit co nejvíce přeskoků přes lano. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: dívky a chlapci ve věkové kategorii 1.- 4.třída. Z každé kategorie mohly děti získat první tři místa. Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Na konci sportovní soutěže dostaly děti nanuk, který poskytl hokejový klub HC Oceláři Třinec.

Děkujeme tímto za osvěžující odměnu
 


Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Provoz ve školních družinách dne 30. června 2016 a v době hlavních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul., sděluje,

že dne 30. června 2016 je provoz v obou ŠD upraven na dobu od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Současně sdělujeme, že obě školní družiny budou v době hlavních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2016 mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vyvrcholení práce v keramické dílně

Projekt „Podmořský svět“
 

Vyvrcholením činnosti dětí v keramické dílně je vždy po roční práci volné modelování na téma, které si děti sami zvolí. Tentokrát si vybraly téma podmořský svět a život na moři. V průběhu celého měsíce května se všechny děti do projektu zapojily. V keramice šlo o volné modelování dle vlastní fantazie, v ostatních činnostech o práci řízenou. A tak bylo najednou všude samé moře, ryby, želvy, lodě. O moři si děti také četly, vyhledávaly v encyklopediích, vyráběly živočichy z odpadového materiálu. Nakonec jsme vše vystavili na výstavku ve vestibulu a také jsme celý projekt přihlásili do výtvarné soutěže vyhlášené ředitelem školy. Náš projekt obsadil krásné 2.místo a děti měly z výsledku své práce velkou radost.
O tom, zda se nám to povedlo, můžete zhlédnout na fotografiích .
 


Den dětí

DEN DĚTÍ - středa 1.6. 2016, patřil jako každoročně dětem. Na celém světě se slavil „MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ“ a nejinak tomu bylo i u nás, ve školní družině. Pro děti byly připravené disciplíny a občerstvení.


Paralympiáda ve ŠD

PARALYMPIÁDA

Opět nás čekal úkol k celoroční hře „Cesta za diamantem“ , který zněl zúčastni se PARALYMPIÁDY .

Děti se seznámily s tím, co to paralympiáda znamená, jak tělesně postižení sportují a závodí. Děti si vyzkoušely nejen sportovní disciplíny, ale také malování se zavázanýma očima nebo malování nohou, pusou, stavění kostek se zavázanýma očima nebo přemísťování kostek nohou,… Poté ve ŠD proběhlo sportovní odpoledne “paralympiáda“, kde děti plnily na třech stanovištích ztížené disciplíny: chůze s hůlkou se zavázanýma očima, chůze ve dvojici(siamská dvojčata), házení míčkem nedominantní rukou se zavázanýma očima na cíl. Jak se dětem dařilo si nyní prohlédněte v naší fotodokumentaci.


Malování na asfalt

Malování na asfalt

Jako každý rok i letos jsme pro děti připravili družinovou výtvarnou soutěž „ malování na asfalt“. Soutěž se konala pro děti ŠD Slezská a ŠD Ostravská. Téma znělo: SPORT. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích: 1.třída, 2.třída, 3.třída a 4.třída. Asfaltové hřiště se během chvilky proměnilo v barevné umělecké dílo. Paní porotkyně neměly lehkou práci. Dětem se výtvarná díla velice povedla. Během hodnocení si děti ve volné chvilce zahrály fotbal nebo si zapůjčily sportovní náčiní : Ogo sport, chůdy, švihadla, hoola hop,… Každý vítěz z dané kategorie získal diplom a věcnou cenu. Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu. Děkujeme SRPŠ za poskytnutí cen.


Ke Dni matek

Den matek ve školní družině

Druhou květnovou neděli mají svátek naše maminky. Za jejich každodenní péči, lásku a starost jim děti ŠD poděkovaly kytičkou a přáníčkem. Květinu si děti vypěstovaly v oddělení se svými paními vychovatelkami a květináče si vyrobily v keramické dílně pod vedením vedoucí paní vychovatelky M.Labašové.


Jarní tvoření

Tvoření, sportování na školním hřišti a pobyt v EKO zahradě

Přišlo jaro a sním také jarní tvoření, úklid v EKO zahradě a sportování na školním hřišti. Děti tvořily různými výtvarnými a procovními technikami. Jak se dětem výrobky povedly, můžete nyní zhlédnout na fotografiích. Ke DNI ZEMĚ jsme se s dětmi vydali do naší školní EKO zahrady a do okolí školy. Děti plely v bylinkových záhonech a sbíraly odpad v okolí školy. Po práci jsme přešli na školní hřiště, kde se žáci sportovně vyřádili.