Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Prosincový měsíc jsme s dětmi ve školní družině prožili v duchu Vánoc. Prozpěvovali jsme si vánoční koledy, tvořili vánoční dekorace a vyráběli dárečky pro rodiče či prarodiče.

Přejeme všem šťastný nový rok 2017
 


Posezení u vánočního stromečku

Posezení u vánočního stromečku

Každoročně s dětmi ve školní družině prožíváme vánoční svátky s nadílkou u vánočního stromečku. Zpívání koled zpestřil doprovod dětí hrajících na hudební nástroje, dále následovala ochutnávka cukroví a očekávaná nadílka. Pod stromečkem byly dárečky určené do všech oddělení školní družiny.
Děkujeme firmě AGROS, spol.s.r.o. za poskytnutí krásného vánočního stromu pro ŠD i pro ZŠ Slezskou.
 


Přerušení provozu ve školních družinách a v mateřských školách v době vánočních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ulici a také mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ulici, sděluje, že v době vánočních prázdnin nebudou ani školní družiny ani mateřské školy v provozu. Posledním provozním dnem bude čtvrtek 22. prosince 2016. Provoz bude v plném rozsahu obnoven 3. ledna 2017.


Advent

Adventní tvoření

Opět je tu čas adventního očekávání a příprav na Vánoce. V letošním adventu jsme s dětmi tvořili vánoční a zimní dekorace. Využili jsme přírodní materiály, barvy a další výtvarný materiál.

Pedvánoční tvoření a sv.Mikuláš
ŠD nyní zdobí krásné Mikulášské výrobky, které si děti vyrobily v keramické dílně.
 


Mikuláš

Mikulášská besídka

V pondělí 5.12. 2016 se uskutečnila ve školní družině Mikulášská besídka.

Do prostoru školní jídelny vstoupila nedočkavě očekávaná návštěva: sv. Mikuláš s andílkem a rozverným čertem. Program zahájily nejmladší děti ŠD svým vystoupením. Potom žáci druhého oddělení školní družiny přednesli básničky a zazpívali písničku sv. Mikuláši. Následovalo vystoupení žáků třetího oddělení školní družiny, kteří měli připravenou veselou taneční čertí píseň a básně o Mikuláši, čertech i andělech. Sv. Mikuláš po programu četl ze své zlaté knihy děti, které si zasloužily pochvalu, ale také děti, které byly sv. Mikulášem pokárané. Andílek děti bedlivě před čertem střežil a všem dal ještě šanci na polepšenou. Čertík i tentokrát odešel s prázdnou. Nakonec Mikuláš s andělem i s čertem rozdali všem dětem nadílku. Po nadílce děti obdržely občerstvení: buchty, které nám na besídku napekly maminky, a párek v rohlíku. Děkujeme za spolupráci SRPŠ a všem maminkám, které napekly buchty a zákusky. Děkujeme maminkám, které nám pomáhaly při přípravě občerstvení: paní.A. Hlaváčová a paní G.Postuwková. Děkujeme také paní I.Folwarczné za pomoc při instalaci besídky.

Romana Postuwková, vychovatelka
 


Beseda s myslivcem

Beseda s myslivcem

Opět po roce nás přišel do ŠD navštívit pan myslivec P. Svoboda z Mysliveckého sdružení Mistřovice. Zajímavé povídání o přírodě a zvířátkách z našich lesů bylo doplněno připravenou projekcí na interaktivní tabuli. Za návštěvu panu Svobodovi velice děkujeme a již teď se těšíme na další příjemné setkání.
Romana Postuwková, vychovatelka
 


Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž Gruffalo

Po návštěvě paní knihovnice a pana knihovníka z knihovny Havlíčkova v Českém Těšíně, kdy nám přišli představit scénickým čtením příběh z knížky Gruffalo, jsme se rozhodli, že zahájíme výtvarnou soutěž právě na daný příběh. V každém oddělení ŠD děti výtvarně ztvárnily postavu Gruffalo. Ze všech oddělení ŠD byli vybráni tři vítězové, kteří obdrželi sladkou odměnu a věcnou cenu
Romana Postuwková, vychovatelka


Scénické čtení

Scénické čtení ve školní družině.

Ve středu 9. 11. 2016 nás do družiny přišli navštívit paní knihovnice a pan knihovník z knihovny Havlíčkova v Českém Těšíně.
Přišli nám představit a zahrát příběh z knížky Grufallo. Svým skvělým a poutavým hraním nás zavedli do černého lesa za chytrou myškou, ostatními zvířátky a hlavně za příšerou jménem Grufallo. Prožili jsme spolu s nimi vtipnou, dobrodružnou a místy i strašidelnou pohádku. O tom, že se dětem příběh líbil, svědčí přiložené fotografie a také velký potlesk, kterým naši milou návštěvu děti odměnily. My, i touto cestou, ještě jednou moc děkujeme za milou návštěvu a doufáme a těšíme se zase někdy příště.
 


Tvoření

Ve školní družině jsme s dětmi pracovali různými výtvarnými a pracovními technikami. Vestibul školní družiny nyní zdobí práce dětí, které můžete zhlédnout i v naší fotogalerii. Naleznete zde výrobky k Halloweenu, sv.Martinovi, k sv. Mikuláši a další.
 


Keramika

Dráčci

Keramičtí dráčci byli prvním výrobkem letošního školního roku.
Děti pracují v keramické dílně pod vedením vedoucí paní vychovatelky M. Labašové.

Pro velký počet zájemců je keramika rozdělena do tří skupin:

1.skupina v pondělí od 13:30 hodin do 15:00 hodin,

2.skupina v úterý od 13:30 hodin do 15:00 hodin a

3. skupina ve čtvrtek od 13:30 hodin do 15:00 hodin.