Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

Již tradičně jsme ve spolupráci se SRPŠ připravili pro děti prvního stupně turnaj Člověče, nezlob se!
Ve středu 21.11.2012 se ve školní jídelně ZŠ Slezská sešla skupina dětí, které si přišly ve svém volném čase zasoutěžit ve známe společenské hře Člověče, nezlob se!  Zúčastnilo se celkem 42 dětí. Po hodině a půl souboje jsme získali 4 vítězná místa. Občerstvení a cenu útěchy obdržely všechny soutěžící děti. Výherci turnaje byli odměněni diplomem a věcnou cenou.
Občerstvení, věcné ceny a diplomy zařídilo SRPŠ. Děkujeme SRPŠ za spolupráci.
Děkujeme i za pomoc žákům 9.třídy ZŠ Slezská přiorganizaci turnaje.
 


Práce v keramické dílně - čert

Pravidelnou výtvarnou a pracovní náplní naší ŠD je práce v keramické dílně. Děti si tentokrát vyrobily čerta, hvězdu a další nádherné výrobky.


Připravujeme Mikulášskou besídku!

Mikulášská besídka se uskuteční pro děti ŠD Slezská 6.12. 2012 v 15:00 hodin a potrvá do 16:00 hodiny.


Mikulášské tvoření

Děti se velice těší na návštěvu sv. Mikuláše, a proto si vyrobily trojici: Mikuláše, čerta a anděla.
Žáci pracovali s papírem, vlnou, třpytkami, s kelímkem od jogurtů, PET láhví a jiným materiálem. Výrobky se jim velice povedly.
 


Kreativní dílničky

Pro starší děti v ŠD jsme připravili kreativní dílničky. Děti pracovaly pod vedením p.Milátové, která se věnuje různým kreativním tvůrčím činnostem. Tentokrát byli žáci seznámení s technikou výroby šperků – šperkování. Děti si vyrobily korále s náušnicemi - děvčátka pro vlastní radost a chlapci pro potěšení někoho, koho mají rádi. 


Pečení perníčků

Již tradičně jsme v ŠD pekli mikulášské perníčky. Děti si vyzkoušely pracovat s těstem. Vykrojily, upekly a ozdobily si perníkového čerta s Mikulášem.


Informace o havárii kotle ve školní jídelně

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 došlo ve školní jídelně na Zelené ul. k havárii kotle. V současné době zajišťujeme opravu nebo výměnu. Z důvodu havárie jsme však nucení v pátek 9.11. a prevděpodobně i v pondělí 12.11. a v úterý 13.11. místo plánovaných jídel zajistit náhradní stravovaní.  Všem strávníkům se omlouváme. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Havárie kotle potrvá až do pátku 16.11. 2012. Z tohoto důvodu nebude zatím možné vybírat si jídla ze dvou nabídek.

Toto sdělení se týká strávníků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, SZeŠ, církevní školy Frýdecká a Třanovského a dále smluvních strávníků.
Irena Hnyluchová, provozní ŠJ;  Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření v naší ŠD se opravdu vydařilo!!
Děti trávily čas při tvoření různých výrobků s helloweenskou tématikou – výroba pavouků, dýní, netopýrů a jiných strašidel. Poslední den Helloweenu v naší ŠD jsme zakončili malou diskotékou.
V keramické dílně si děti vyrobily další nádherné výrobky, které dočasně zdobí prostory ŠD.