Zimní radovánky na sněhu

Není nad zdravý pohyb na čerstvém vzduchu a pro děti je tím nejlepším zimním sportem sáňkování a bobování. Pozvolný mírný, zasněžený kopeček za naší školou je pro děti v zimním pohádkovém počasí hotový ráj.


Piškvorkový turnaj

Děti ŠD si vyzkoušely postřeh a dovednosti v oblíbené hře PIŠKVORKY. Do finálního kola piškvorkového turnaje se dostaly čtyři děti z každého oddělení , které si svůj postup do finále zasloužily vítězstvím v třídním kole ŠD . Celkem se tedy utkalo 12 dětí z celé ŠD, které bojovaly s velkým zaujetím. Vítězem se stala žákyně první třídy. Všechny děti obdržely sladkou odměnu.

Zimní tvoření

Po celý měsíc jsme měli v ŠD propojené výtvarné a pracovní práce s keramickým projektem „ Život za polárním kruhem“. Práce jsou k vidění ve vestibulu ŠD.
 


Projekt volného modelování "Zivot za polárním kruhem"

Opět se hlásíme s výsledky práce z keramické dílny. Tentokrát si děti vybraly jako téma k projektu „Život za polárním kruhem“. Celý měsíc se děti seznamovaly se způsobem života v zemi kde vládne zima, sníh a led. Volnému modelování předcházelo volné vyprávění dětí o této zemi, četba pohádek a příběhů, vyhledávání v encyklopedické literatuře, výtvarné práce inkoustovou technikou, koláže, postavy zvířat a lidí z odpadového materiálu, atd. Zároveň děti tvořily kulisy, skládaly vločky z papíru. Po získání dostatku informací jsme modelovaly z&nbs p;hlíny eskymáky, tučňáky, lední medvědy, polární lišky, iglú – příbytky lidí. Jak to dopadlo?
Výsledek našeho snažení můžete zhlédnout na výstavce prací ve vestibulu ŠD, na kterou Vás srdečně zveme. Přinášíme také několik fotografií ke zhlédnutí pro ty ,kteří si výstavku nemohou prohlédnout osobně.
 


Sněhové dovádění

Po vánocích nás mile překvapilo počasí s menší sněhovou nadílkou, kterou jsme plně využili k radovánkám po celý týden. Děti bobovaly, stavěly stavby ze sněhu a užívaly si dovádění na sněhu.


Vyhlášena smogová situace

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják

Ředitel školy upozorňuje všechny pedagogy a zaměstnance školy, že po dobu vyhlášení smogové situace platí pro všechna pracoviště Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. vnitřní směrnice č. 4/2013, která je v příloze tohoto sdělení.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel