Upozornění na nepřítomnost ředitele školy na pracovišti

Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler sděluje, že ve dnech 21. a 22. května 2015 nebude přítomen na pracovišti. V tyto dny jej v plném rozsahu zastupuje statutární zástupce ředitele Mgr. Karel Pastrňák.


Výtvarná dílna s rodiči

Na konci dubna jsme se opět setkali. Tentokrát to byla výtvarná dílnička, na kterou jsme pozvali odborníky na malování na sklo. Zájem rodičů byl velký, a tak jsme museli pracovat dokonce ve dvou místnostech. Výsledkem naší práce byly krásné malované skleněné závěsy a někteří si dokonce vlastnoručně vyrobili i skleněné šperky. Navíc to bylo opět velmi příjemné odpoledne strávené společně s rodiči s jejich dětmi.
Všem děkujeme za hezký tvořivý den a budeme se těšit na další společně prožité chvíle.
 


Co do lesa nepatří!

"Co do lesa nepatří"

Stejně jako v minulých letech jsme i letos u příležitosti Dne Země podnikli s dětmi přírodovědně-ekologickou soutěž " Co do lesa nepatří".
Z důvodu větrného a chladného počasí celá soutěž proběhla v jednotlivých odděleních a na chodbě školní družiny. Děti nejdříve vybarvovaly obrázky, kroužkovaly předměty a luštily křížovky a kvízy, za které dostaly příslušný počet bodů. Skóre si mohly vylepšit absolvováním provizorní "lesní stezky", na které byly umístěny mezi jinými i předměty, které do lesa opravdu nepatří. Po sečtení všech bodů byly v každém oddělení vyhodnoceny a odměněny tři nejúspěšnější děti.
S dětmi po celý školní rok třídíme v odděleních do barevných kontejnerů odpad, povídáme si o ochraně přírody, máme besedu s panem myslivcem a chodíme ke krmelci v zimě krmit lesní zvěř. Snažíme se v pracovní a výtvarné činnosti co nejvíce využívat odpadového materiálu k vytváření nových dekorací a výrobků.
 


Můj příběh, má kniha

I letos se děti, v Březnu - měsíci knihy, věnovaly psaní a kreslení svých vlastních knih. Po celý měsíc tak vznikaly leporela z rukou prvňáčků, příběhy dobrodružné, zábavné, zamilované, tajuplné a dokonce i básnické sbírky z per a fantazie dětí 2. až 5. třídy. První dubnový týden pak děti svá dílka přečetly ve svých odděleních a vzešlo tak 9 vítězů, kteří měli možnost přečíst a představit své spisovatelské umění před všemi dětmi ŠD. Pečlivě vybraná porota neměla rozhodování vůbec lehké, ale nakonec přeci jen vítěze vybrala. Tímto ještě jednou všem vítězům, ale i ostatním malým spisovatelům blahopřejeme a těšíme se na další jejich skvělá díla.