SuperFarmář ve školní družině


Tato hra získává v naší družině stále větší popularitu mezi dětmi všech věkových kategorií, které ve svém volném čase trénují a měří své matematicko-logické myšlení za pomoci této úspěšné hry.
Již tradičně pořádáme ve spolupráci s Pygmalino, s.r.o. celodružinový turnaj ve společenské hře SuprFarmář.
Turnaj se odehrál ve dvou fázích: Základní kolo, které proběhlo ve všech odděleních ŠD.
Finále - do finále se probojovalo celkem 12 nejlepších hráčů ( 4 nejlepší hráči z každého oddělení ŠD), kteří spolu soupeřili bez věkových rozdílů. Spoluhráče si děti náhodně vylosovaly. Po hodině byl turnaj odehrán. Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všichni zúčastnění také získali sladkou odměnu. Ceny a diplomy zajistilo Pygmalino, s.r.o. Děkujeme firmě Pygmalino, s.r.o. za spolupráci.

Postuwková Romana