Literární soutěž „MÁ KNIHA“


Březen - měsíc knihy
Ve školní družině plnily děti jeden z úkolů k celoroční hře, který zněl : napiš svou vlastní knihu, svůj příběh. Dětí se ve svém volném čase věnovaly psaní a ilustrací své knihy. Stali se z nich spisovatelé, ilustrátoři či básníci.
V každém oddělení školní družiny proběhlo základní kolo této literární soutěže. Děti četly své příběhy před porotou složenou z žáků jiných oddělení. V každém oddělení postoupili do finálního kola tři nejlepší spisovatelé, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Svá literární díla ve finálním kole přednesli před nestrannou porotou - žáci z čtenářského kroužku Klubík se svou paní učitelkou V. Ševečkovou. Úkol pro porotu nebyl vůbec jednoduchý. Literární díla byla velice krásně propracovaná jak spisovatelsky tak i ilustračně.
Nejlepší tři spisovatelé obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.
Všechny děti, které se zúčastnily soutěže „Má kniha“ získaly sladkou odměnu.
Děkujeme paní učitelce Ševečkové a dětem z čtenářského Klubíku za pomoc při hodnocení literárních děl.

Postuwková Romana