Beseda s panem myslivcem


V březnu navštívil naší školní družinu pan myslivec P. Svoboda. Připravil si pro děti ukázku paroží, zubů, kožešin a další trofeje. Nechyběla také myslivecká prezentace na interaktivní tabuli, kde děti mohly uslyšet zvuky zvěře a zhlédnout obsáhlou fotoprojekci zvířat.
Děkujeme panu myslivci P.Svobodovi za besedu.

Postuwková Romana