Dramatizace balady

Co se může stát, když neposlechnete rodiče? Dramatizaci balady Vodník z knihy K. J. Erbena nám přišli ve čtvrtek 20. 4. 2017 do družiny předvést žáci ze čtvrté třídy. Balada pojednává o kruté pomstě nadpřirozené síly. Dívka neposlechla svou matku a stihl jí trest. Děti se zaujetím sledovaly vystoupení, vnímaly obsah básně a z ní plynoucí ponaučení. Žákům IV.A třídy děkujeme za zpestření odpoledního programu!