Pedagogická rada a rodičovské schůzky

První pedagogická rada, která se bude zabývat výsledky žáků ve škol. roce 2010/2011, se uskuteční v úterý 16. listopadu 2010. O prospěchu dětí budou rodiče informování na rodičovské schůzce, která proběhne 23. listopadu. Bližší podrobnosti na našich www stránkách ještě přineseme.